Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Lojistik sektörünün gereksinim duyduğu güncel bilgi ve uygulama becerisi ile donatılmış, ulusal ve uluslararası firmalarda optimal çözüm üreten deneyimli, gerek profesyonel gerekse akademik alanda toplumsal sorumluluk ve mesleki etik ilkelerini prensip edinerek hizmet veren, lojistik tasarımları ile sektörü dönüştürebilecek küresel “lojistisyenler” ve “lojistik liderleri” yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Öğrencilerin liselerden (veya denk okullardan) başarıyla mezun olması gereklidir. Öğrenci yerleştirmeleri, Türkiye genelinde yapılan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavından (YKS ve LYS) alınan puanlara ilişkili olarak EA puan türü ile Türk Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kurallarına göre yapılır. Öğrencilerimiz, rektörlüğümüz tarafından ilan edilen günlerde kazandıkları proğrama kayıt yaptırmak için beraberinde lise veya dengi bir diploma ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavında aldıkları puan ve proğramı gösterir belgeler ile gelmelidirler. Başvuru kabülleri, YÖK kurulu tarafından belirlenen kurallara göre ve alınan yeterli puanlara göre yapılır. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ILM1165260 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
ILM1134480 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ İngilizce 3 5
ILM1134320 MESLEKİ İLETİŞİM I İngilizce 4 4
ILM1124450 MİKROEKONOMİ İngilizce 3 6
ILM1124480 MATEMATİK I İngilizce 3 4
ILM1155460 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İngilizce 3 4
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ILM1224530 MAKROEKONOMİ İngilizce 3 6
ILM1224550 MATEMATİK II İngilizce 3 4
ILM1255390 TİCARET HUKUKU İngilizce 3 4
ILM1224520 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 2 5
ILM1241260 MESLEKİ İLETİŞİM II İngilizce 4 4
ILM1253360 LOJİSTİĞE GİRİŞ İngilizce 3 5
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ILM2110863 LOJİSTİK YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ILM2111008 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İngilizce 3 5
ILM2153260 PAZARLAMANIN İLKELERİ İngilizce 3 5
ILM2110864 LOJİSTİKTE PROJE YÖNETİMİ İngilizce 3 4
ILM2152740 İSTATİSTİK I İngilizce 3 5
ILM2113864 LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET İngilizce 3 5
ATA2110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ILM2210865 SATINALMA VE TEDARİK PLANLAMA İngilizce 3 3
ILM2252790 FİNANSAL YÖNETİM İngilizce 3 5
ILM2278040 ULUSLARARASI EKONOMİ İngilizce 3 5
ILM2252810 İSTATİSTİK II İngilizce 3 5
ILM2210866 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI İngilizce 3 5
ILM2211009 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI İngilizce 2
ATA2210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ILM3112167 DEPO VE STOK YÖNETİMİ İngilizce 3 4
ILM3112168 TAŞIMACILIK YÖNETİMİ I İngilizce 3 4
ILM3112029 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ILM3113632 KÜRESEL LOJİSTİK İngilizce 3 5
ILM3155420 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI İngilizce 3 5
ILM3171420 MARKA YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ILM3171360 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ILM3112171 LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ İngilizce 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ILM3212172 TAŞIMACILIK YÖNETİMİ II İngilizce 3 4
ILM3253310 ÜRETİM YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ILM3271490 İŞ VE MESLEK AHLAKI İngilizce 2 2
ILM3271430 GELİŞEN PİYASALAR İngilizce 3 5
ILM3213627 KENTSEL LOJİSTİK İngilizce 3 5
ILM3213633 FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA İngilizce 3 5
ILM3248930 ULUSLARARASI PAZARLAMA İngilizce 3 5
ILM3253290 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İngilizce 3 5
ILM3255430 ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI İngilizce 3 5
ILM3212173 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İngilizce 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ILM4171550 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ILM4111514 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 2 5
ILM4113634 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ VE POLİTİKA İngilizce 3 5
ILM4112178 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE E-İŞLETME İngilizce 3 5
ILM4110867 ULUSLARARASI TİCARET KURALLARI VE UYGULAMALARI İngilizce 3 5
ILM4113635 DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI İngilizce 3 5
ILM4113615 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI İngilizce 3 5
ILM4112151 DİJİTAL PAZARLAMA İngilizce 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ILM4213618 LİSANS BİTİRME PROJESİ İngilizce 3 20
ILM4213619 STAJ İngilizce 10

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DEPO VE STOK YÖNETİMİ 220204020203
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 000000004140
İSTATİSTİK II 052003000030
LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ 324420302300
SATINALMA VE TEDARİK PLANLAMA 120432442030
TAŞIMACILIK YÖNETİMİ I 210022002040
TAŞIMACILIK YÖNETİMİ II 020302102230
İlişkili ders sayısı / 7/5281461371386128173
İlişki ağırlığı223322232233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu