Geri
AKADEMİK
Banner
Yapılı Çevre ve Sağlık Tezsiz Yüksek Lisans programı, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Temel Alanlarını kapsayan disiplinler arası bir programdır.

Programın temel amacı , Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi , Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri öğretim üyelerinin işbirliğiyle , tasarım ve sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin sağlık sektörü reformlarına, politikalarına ve stratejilerine katkıda bulunmaktır.

Tasarım kavramı endüstriyel ürün tasarımından, mimari , iç mimari ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır. Öte yandan tasarımın yansıdığı teknolojik gelişmeler tıbbi uygulamaları ve sağlıkla ilgili paradigmaları önemli ölçüde değiştirmekte ve geliştirmektedir.

Tasarım meslekleri ve tıp meslekleri arasındaki ilişki gün geçtikçe daha fazla farkına varılan ve Yapılı Çevre ve Sağlık bağlamında önem verilen bir konu haline gelmiştir.

Yapılı çevre tasarım pratiği de günümüzde değişime uğramış ve tasarımcılar günümüzde sağlık hizmetleri sistemlerini tasarlamaya başlamıştır. Ayrıca, tasarımcılardan disiplinler arası çalışma ortamında farklı disiplinler arasında arabulucu ve kolaylaştırıcı olarak, sağlık hizmetleriyle ilgili tasarım problemlerini çözmeleri beklenmektedir. Sonuç olarak, bu ihtiyaçları karşılamak için, dünya genelinde tasarım disiplini diğer disiplinlerle beraber ortaklaşa programlar oluşturmuştur.

Sağlıkla ilgili tüm ürünlerin tasarımında (yer seçimi, hastane yapıları, iç tasarım, ürün tasarımı) güvenlik, akustik, sterilizasyon, ulaşım gibi konularda da tasarımcıların sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle tasarımcının farklı alanların uzmanları ile birlikte çalışması, ihtiyaçları bilimsel olarak analiz etmesi ve verileri tasarımına yansıtması gerekmektedir. Sağlıkta kalite ve güvenlik hedeflerine erişmek için Tıp ve Sağlık Bilimleri öğretim üyelerinin ve doktorların da tasarım sürecine dahil edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Yapılı Çevre ve Sağlık tezsiz yüksek lisans programı kentsel-mimari, iç mimari, endüstri ürünleri tasarımı ölçeklerindeki çevre ve donatı ile insan sağlığı ilişkisine ilişkin alanları (tıp bilim dallarını) kapsayacaktır. Yüksek Lisans programı çerçevesinde:

  • Sağlık yapılarının planlama, programlama, tasarım, yapım ve kullanım özelliklerine
  • Sağlık yapılarının iç mekan özelliklerine
  • Sağlık yapılarının donatı özelliklerine
  • Medikal ürün tasarımına
  • Sağlık tesisleri yönetimine

ilişkin konuların teori ve pratiğinin birleştirilmesi ile bilgi ve beceri kazandırılarak uzmanlık sağlanması amaçlanmaktadır.

Yapılı Çevre ve Sağlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılında ilk öğrencilerini kabul etmeyi planlamaktadır.

Kabul Koşulları

Yapılı Çevre ve Sağlık Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilmek için Lisans eğitimini üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, şehir ve Bölge Planlama, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Mekatronik bölümlerinde veya tıp dallarında tamamlamış olmak gerekmektedir.

Bilgi Talep Formu