Geri
AKADEMİK

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin desteğinde Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bünyesinde açılmıştır.
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı altında İnşaat, Enerji, Geoteknik ve Zemin Mekaniği, Yapı, Deprem, Mekanik, Yapı İşletmesi, Hidroloji ve Su Kaynakları, Malzeme ve Ulaştırma Mühendisliği alanlarında uygulama ve araştırma yapabilme imkânı mevcuttur. 
Bu programın, mezunlarımız için iki temel hedefi vardır. Birincisi, sektörel uygulamalarda mühendislik biliminden yararlanarak insanların daha güvenli ve kaliteli yaşayabilmelerini sağlamak için gerekli bilgi donanımını kazandırmaktır. Ayrıca, yaşamımızı ve ekonomimizi tehdit eden deprem gerçeği altında, ülkemizdeki yapı sistemlerinin durumunu belirleyerek riskli yapı sınıfında olanların en uygun biçimde güçlendirilmeleri için lisansüstü seviyesinde birikime ihtiyaç vardır. Diğer hedef ise, güncel konularda uygulamalı araştırmalar yapabilme becerilerinin geliştirilmesini ve alanında uzmanlaşmanın sağlanmasıdır. Böylece, mezunlarımız proje ve danışmanlık bürolarında, şantiyelerde rahatlıkla görev alabilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası şirketlerin AR-GE ofislerinde ya da akademik alanda görev yapabilecek düzeye ulaştırılacaklardır. Bunların yanı sıra, aynı zamanda takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen mühendisler/araştırmacılar olabilmeleri için özel gayret sarf edilmektedir.

Bilgi Talep Formu