Geri
AKADEMİK
Banner
Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik yüksek lisans programı öncelikle biyomedikal, bilgisayar, elektrik-eletronik, mekatronik, makine ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerin yani sıra matematik, kimya ve moleküler biyoloji ve genetik gibi doğa bilimleri programlardan lisans derecesi olan mezunları kabul etmektedir.

Program ülkemizde birçok üniversitemizde bulunan klasik biyomedikal mühendisliğine ilaveten, bilgisayar, algılayıcı (sensor), eyleyici (actuator), mobil cihazlar gibi birçok fiziksel sistemlerin ağ ortamında bağlantısı (siber sistemleri) ve bunun gerektirdiği güvenlik gibi birçok araştırma alanını ihtiva etmektedir. Sunulan program sinyal ve görüntü işleme, medikal cihazlar ve görüntüleme, sensör teknolojileri, akıllı malzemeler, nanobiyoteknoloji, ilaç taşıma sitemleri, biyouyumlu implant malzemelerinin sentezi ve geliştirilmesi, doku mühendisliği, ortopedik cihaz ve implant modellenmesi, biyomekanik, biyooptik, bilgi teknolojileri, yüksek hacimli veri (big data), bio-informatik, kişiselleştirilmiş tip, hesaplamalı biyoloji, hesaplamalı sinirbilim gibi ülkemiz ve dünyada öncelikli olarak belirlenmiş alanları ve bunlarla ilgili dersleri ihtiva etmektedir. Seçmeli derslerle öğrencinin kendi ilgi alanındaki bilgisini genişletmesi ve derinleştirmesi sağlanmaktadır.

Yüksek lisans programının ders sürecinde danışman gözetimi altında öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders seçimine gitmekte ve araştırma konuları için gerekli olan bilimsel altyapı hazırlamaktadırlar. Ders sürecinden sonra tez süreci başlamaktadır. Tez sürecinin başlangıç safhasında öğrenciler literatür taraması yaparak araştıracakları konuları incelemektedirler. Tez öneri konusu kabul edildikten sonra ilgili konu üzerinde öğrenci danışman gözetimi altında yüksek lisans tezini hazırlamakta ve bir jüri önünde savunduktan sonra, jüri değerlendirmesi sonunda yüksek lisans derecesi almaktadır. Ayrıca yapacakları uygulamalarla, laboratuvar çalışmalarıyla, ders içi ve dışı projelerle, interaktif grup çalışmalarıyla derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri birleştirerek çok yönlü düşünce yetisi kazanmakta ve düşündüklerini uygulamaya aktararak proje hazırlığı yapabilmekte, iletişim, bilişim yetenekleri ile özgür, eleştirel bir bakış açısı kazanabilmektedirler.

Bilgi Talep Formu