Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programının amacı, yurtdışında mevcut olan ancak ülkemizde duyulan yoğun ihtiyaca karşın henüz yüksek lisans/doktora programları açılmamış olan disiplinler arası nitelikteki İnşaat Yönetimi ve Hukuku alanında bilimsel çalışma yapacak araştırmacılar yetiştirmek, bu alanda ileri düzeyde uzmanlaşma imkanı sunmak, inşaat hukuku alanında yaptığı yayınlar ile bilimsel literatüre katkı yapacak, alanında uluslararası gelişmeleri takip ederek yurtiçine aktaracak, ülkemizde inşaat hukuku alanında bilimsel faaliyetlerin gelişimine öncü olacak araştırmacı ve akademisyenlerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Programlara öğrenci kabulü İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacaktır. Doktora Programına Yüksek Lisans Diploması ile başvuracak adaylar; i. Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen ilgili bir alanda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalı, ii. Başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 55 standart puana, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmalı, iii. YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmalıdır. iv. Doktora programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir. Doktora Programına Lisans Diploması ile başvuracak adaylar; i. Mimarlık, tüm Mühendislik dalları veya Hukuk programlarından birinden lisans derecesine sahip olmalı, ii. Başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 80 standart puana, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmalı, iii. YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmalı, iv. Lisans mezuniyet not ortalaması en az 3,00/4,00 ya da eşdeğeri olmalıdır. v. Doktora programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora derecesi alabilmek için lisans derecesi ile programa kabul edilen öğrenciler toplam 54 krediden az olmamak koşuluyla en az 18 ders almak, yüksek lisans (tezli) derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders almak, bu derslerden en az 3.0 ortalamayı tutturmak, derslerin tamamlanmasının ardından yapılacak olan doktora yeterlik sınavını başarıyla geçmek ve doktora tezlerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Zorunlu Temel Dersler havuzundaki tüm derslerin ve Doktora Seminer dersinin alınması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan lisans derecesi olan öğrenciler toplamda en az 300 AKTS, yüksek lisans (tezli) derecesi olan öğrenciler ise toplamda en az 240 AKTS karşılığı ders, yeterlik sınavı ve tez çalışmasını tamamlamış olacaklardır. Tez danışmanının, öğrenci programa girdikten en geç dördüncü dönem başına kadar belirlenmiş olması gerekir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İYHD1112075 DOKTORA SEMİNER Türkçe - 10
İYHD1169810 İLERİ İNŞAAT YÖNETİMİ Türkçe 3 9
İYHD1169820 İLERİ SÖZLEŞME YÖNETİMİ Türkçe 3 9
İYHD1169850 UYGULAMALI İŞ PROGRAMI VE GECİKME ANALİZİ Türkçe 3 8
İYHD1169830 İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞL. MODEL SÖZLEŞME KULLANIMI Türkçe 3 8
İYHD1169840 SÖZLEŞME HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR Türkçe 3 10
İYHD1169860 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TAZMİNAT TALEPLERİ Türkçe 3 8
İYHD1169870 İNŞAAT SEK. ADR ( ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖN.) VE SEÇİM KRİTERLERİ Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İYHD1269880 ARAŞTIRMA TASARIMI VE METODOLOJİSİNDE İLERİ KONULAR Türkçe 3 10
İYHD1269920 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMIYLA İLGİLİ ÖRNEK OLAYLAR Türkçe 3 8
İYHD1269930 ULUSLARARASI TAHKİM SÖZLEŞMELERİNİN YORUMLANMASI Türkçe 3 8
İYHD1243580 DEĞİŞİKLİKLERİN YÖNETİMİ Türkçe 3 8
İYHD1269910 ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYG. Türkçe 3 8
İYHD1269890 TEDARİK VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ TERMİNOLOJİSİ Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İYHD2143690 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
İYHD2143590 FİYATLANDIRMA VE HAK TALEPLERİ Türkçe 3 8
İYHD2143650 BIM VE SÖZLEŞMESEL SORUNLAR Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İYHD2243690 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
İYHD2243680 SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN ANAHTAR TESLİMİ SÖZLEŞMELER Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İYHD3143710 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İYHD3243710 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İYHD4143710 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İYHD4243710 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İnşaat yönetimi ve hukuku alanlarında alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - İnşaat yönetimi ve hukuku alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

- İnşaat yönetimi ve hukuku alanlarında bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - İnşaat yönetimi ve hukuku alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek

Öğrenme Yetkinliği

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek , - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).

Alana Özgü Yetkinlik

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek

İstihdam Olanakları

Doktora derecesini başarıyla tamamlayan öğrenciler inşaat hukuku ve yapım yönetimi alanlarında uzmanlaşmış akademisyen ve araştırmacı olma imkânına sahip olmanın yanısıra inşaat sektöründe ve hukuk alanında sözleşme yönetimi, yapım yönetimi, inşaat hukuku alanlarında iş bulma imkânına sahip olurlar.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvuru

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6
BIM VE SÖZLEŞMESEL SORUNLAR 244314
DEĞİŞİKLİKLERİN YÖNETİMİ 400400
İLERİ İNŞAAT YÖNETİMİ 455555
İLERİ SÖZLEŞME YÖNETİMİ 555555
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TAZMİNAT TALEPLERİ 554555
İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞL. MODEL SÖZLEŞME KULLANIMI 555555
SÖZLEŞME HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR 555545
İlişkili ders sayısı / 7/18302928322529
İlişki ağırlığı444444

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu