Geri
AKADEMİK

2021 - 2022 Bahar Dönemi Ortak Zorunlu Dersleri (5i) Ara Sınav Konu Başlıkları

24.03.2022

2021 - 2022 Bahar Dönemi Ortak Zorunlu Dersleri (5i) Ara Sınav Konu Başlıkları

2021 - 2022 Bahar Dönemi Ortak Zorunlu Dersleri (5i) Ara Sınav Konu Başlıkları

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim

Ara Sınav Konu Başlıkları

 

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI II DERSİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI 

1-Hafta (Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk Yunan İlişkileri, Türk Rus İlişkileri, Türk İngiliz İlişkileri, Haliç Konferansı, Türk İtalyan İlişkileri) 

2-Hafta (Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk-Fransız İlişkileri, Hatay Meselesi, Montrö, Balkan Antantı, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti’ne Girişimiz) 

3-Hafta (II. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşına Giden Yol ve Savaşın Aktörleri, II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Gelişimi, Savaşın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları) 

4-Hafta (II. Dünya Savaşında Yahudi Soykırımı, Nazizm) 

5-Hafta (İsmet İnönü Dönemi (1938-1950), Cumhurbaşkanlığına Seçilişi, İç Dış Politika, Varlık Vergisi, Eğitim Politikaları, Köy Enstitüleri) 

6-Hafta (Demokrat Parti  (DP) Dönemi, Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve Demokrat Partinin Kuruluşu, İktidara Gelişi, Kıbrıs Meselesi ve 6-7 Eylül Olayları, DP İktidarının Son Dönemi, DP Döneminde Dış Politika, NATO’ya Girişimiz, Balkan Paktı, Bağdat Paktı, Türkiye-Avrupa İlişkileri) 

7-Hafta (Soğuk Savaş Dönemi, Marshall Planı, NATO, Truman Doktrini, Marshall Yardımları, Doğu Bloku, Berlin Krizi, Varşova Paktı, Süveyş Krizi, Berlin sorunu, Ortadoğu’daki Gelişmeler, Uzakdoğu’daki Gelişmeler, Soğuk Savaş’ın Türk Dış Politikasına Yansıması, Türkiye-ABD İlişkileri, Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi vs.) 

 

TÜRK DİLİ II DERSİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI 

1.Hafta- Öz geçmiş 

2.Hafta- Kelime Türleri 

3.Hafta- Birleşik Kelimelerin Yazılışı 

4.Hafta- Fiil Çatıları 

5.Hafta- Vurgu 

6.Hafta- Kelime Grupları 

7.Hafta- Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri 

İNGİLİZCE II DERSİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI 

1-Countable/Uncountable;  

Sayılabilen, Sayılamayan Kelimeler Ve Kullanımı 

2- Future Tense; 

Gelecek Zaman, İfade Biçimleri, Önemli Zaman Belirteçleri 

3- Comparison Of Adjectives; 

Sıfatların Karşılaştırılması, En Üstünlük Dereceleri 

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARACLARI II (ING) DERSİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI 

I.ÜNİTE
Computer Hardware and Troubleshooting. Computer input and output devices. Common computer problems and solutions. 

II.ÜNİTE 

Social Networks and Social Media. Importance of social media in communication. Security risks in social networks 

 

III.ÜNİTE
Special Application Software. Multimedia video editing. PDF, Endnote, MathType. 

 

IV.ÜNİTE  

Special Application Software II. Expert Systems, web design, virtual reality, software robots 

V.ÜNİTE  

IT Law and Ethics. Informatics laws, information crimes, intellectual rights 

VI.ÜNİTE  

IT Law and Ethics. Rules on the Internet. 5651 Law 

VII.ÜNİTE  

E-Learning. Computer aided education. Mobile learning and internet learning. Podcasts, educational games, simulation software. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARACLARI II DERSİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI 


I.ÜNİTE- BİLGİSAYAR DONANIMI
II.ÜNİTE- SOSYAL AĞLAR VE SOSYAL MEDYA
III.ÜNİTE-ÖZEL UYGULAMA YAZILIMLARI
IV.ÜNİTE-BİLİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI- I- BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI
I.ÜNİTE- TEMEL KAVRAMLAR
II.ÜNİTE- SÖZCÜK İŞLEMCİLER(MICROSOSFT OFFICE WORD)
III.ÜNİTE- SUNUM TEKNOLOJİLERİ
IV.ÜNİTE- HESAP TABLOLARI

TIBBİ İNGİLİZCE DERSİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI 

ARA SINAV 2                                     SINAV KONULARI            TIBBİ İNGİLİZCE I-II/MEDICAL ENGLISH I-II

TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF

WEEK01               Aarskog Syndrome - Elements of the human muscular system - Muscles

WEEK02               Abdominal Abscess - Abdominal (Bowel) sounds – Enzymes - Role of the Liver

WEEK03               Asthma - Hypothyroidism and the harm it causes - What is Arthritis - Peripheral Nervous System - Hypothyroidism

WEEK04               Atrial fibrillation - Lymphatic system- Allergies - Autonomic Nervous System

WEEK05               Atopic dermatitis - Not bigger than a fist - Blood and the Body - Heart

WEEK06               Leukemia - Specialized language areas – Alzheimer - Mastication

WEEK07               Dementia - That’s why your sinuses are bunged up! – Antibodies - Sinusitis

WEEK08               Dry Eye Syndrome - Slowly progressive visual agnosia – What is Mouth?

WEEK09               Bipolar disorder - The tragical relationship - Parasympathetic Nervous System - Antioxidant Definition

TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF

WEEK01                               AbdomInal AortIc Aneurysm  - ArtIfIcIal Heart – DIaphragm - Hypothalamus

WEEK02                               HEALTHY SHOCKS TO THE HEAD - THE BIOLOGY OF BITTERNESS - Urınary Bladder Functıon- Lymph Nodes

WEEK03                               MACULAR DEGENERATION - Eye Anatomy and Physıology - Spınal Cord

WEEK04                               EPIDEMIOLOGY – YAWNING - Salıva ıN mouth - Thyroıd Gland Functıon - Esophagus Defınıtıon

WEEK05                               BROCCOLI KICKS CANCER / MORNING SICKNESS / SHINING A LIGHT ON PAIN – Salıva helps dıgestıon - Pharynx

WEEK06                               BLOOD  TRANSFUSION / STROKE – heart functıons - braın

WEEK07                               BIRD FLU / GROWING NEW ORGANS – human nose facts – large ıntestıne

WEEK08                               BIRTH DEFECTS - abdomInal tenderness - Dıseases Caused by Bacterıa – small ıntestıne functıon

WEEK09                               AUTOIMMUNE DISEASE / CIRRHOSIS - 15 Types of Glands ın Human Body – salıvary glands defınıtıon

ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF (A+B)

WEEK01               Aarskog Syndrome - Elements of the human muscular system - Muscles

WEEK02               Abdominal Abscess - Abdominal (Bowel) sounds – Enzymes - Role of the Liver

WEEK03               Asthma - Hypothyroidism and the harm it causes - What is Arthritis - Peripheral Nervous System - Hypothyroidism

WEEK04               Atrial fibrillation - Lymphatic system- Allergies - Autonomic Nervous System

WEEK05               Atopic dermatitis - Not bigger than a fist - Blood and the Body - Heart

WEEK06               Leukemia - Specialized language areas – Alzheimer - Mastication

WEEK07               Dementia - That’s why your sinuses are bunged up! – Antibodies - Sinusitis

WEEK08               Dry Eye Syndrome - Slowly progressive visual agnosia – What is Mouth?

WEEK09               Bipolar disorder - The tragical relationship - Parasympathetic Nervous System - Antioxidant Definition

ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF (A+B)

WEEK01                               AbdomInal AortIc Aneurysm  - ArtIfIcIal Heart – DIaphragm - Hypothalamus

WEEK02                               HEALTHY SHOCKS TO THE HEAD - THE BIOLOGY OF BITTERNESS - Urınary Bladder Functıon- Lymph Nodes

WEEK03                               MACULAR DEGENERATION - Eye Anatomy and Physıology - Spınal Cord

WEEK04                               EPIDEMIOLOGY – YAWNING - Salıva ıN mouth - Thyroıd Gland Functıon - Esophagus Defınıtıon

WEEK05                               BROCCOLI KICKS CANCER / MORNING SICKNESS / SHINING A LIGHT ON PAIN – Salıva helps dıgestıon - Pharynx

WEEK06                               BLOOD  TRANSFUSION / STROKE – heart functıons - braın

WEEK07                               BIRD FLU / GROWING NEW ORGANS – human nose facts – large ıntestıne

WEEK08                               BIRTH DEFECTS - abdomInal tenderness - Dıseases Caused by Bacterıa – small ıntestıne functıon

WEEK09                               AUTOIMMUNE DISEASE / CIRRHOSIS - 15 Types of Glands ın Human Body – salıvary glands defınıtıon

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TÜRKÇE 1. SINIF

WEEK01               - Black Gums – White Gums – Pale Gums – Itchy Gums – Dental Hygienist

WEEK02               - Drooling and its Causes – Perodontal Surgery – Gum Disease – Oral Medicine Infections

WEEK03               - Malocclusion – Headaches and Jaw Pain – What is TMJ? Dental Anxiety

WEEK04               - Black Teeth – Yellow Teeth – Brown Spots on Teeth - Tetracycline Tooth Stain

WEEK05               - Pacifier – Soother – Teeth Bleaching – Tooth Symptoms – Dental Scaling

WEEK06               - Impacted Teeth – Chipped Teeh –Bite Proplems and Tooth Grinding – Dead Tooth

WEEK07               - Halitosis – Causes of Loose Tooth – Throbbing Tooth Pain – Furry Teeth

WEEK08               - Toothaches – Pain Control – Cavity Pain

WEEK09               - Gum Infection – Pus Pocket on Gums – Gum Recession

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TÜKÇE 2. SINIF

WEEK01               - Chin Augmentation & Genioplasty - Coronectomy – Dental Compomers - Germectomy on Wisdom Teeth – Sialadenitis

WEEK02               - Microdontia – Macrodontia - Post-and-Core Tooth Repair - Dental Dehiscence and Fenestration - Glass Oonomer ements in Dentistry

WEEK03               - Micrognathia – Retrognathia – Prognathism - Palatine Rugae in the Mouth - Resin Modified Glass Ionomer Cements

WEEK04               - Hyperdontia – Trypanophobia – Teeth Midline Shift – Double Teeth – Dental X-rays

WEEK05               - Hypodontia – Dental Mamelons – Buck teeth - Bicortical Dental Implants or Basal Implants – Transparent Teeth

WEEK06          - Ankylosed Tooth – Necrotic Pulp – Tooth Cupping – AP Spread - Ante's Law

WEEK07          - Anodontia/Edentia - Cleft Lip & Cleft Palate - Cvek Pulpotomy - Dental Glide Path

WEEK08          - Pericoronitis - Amelogenesis Imperfecta – Dental Shimstock – Fissured Tongue –

WEEK09          - Leukoplakia - Odontogenic Infection - Odontogenic Pain – Gnathology –

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE  1. SINIF (A+B)

WEEK01               - Black Gums – White Gums – Pale Gums – Itchy Gums – Dental Hygienist

WEEK02               - Drooling and its Causes – Perodontal Surgery – Gum Disease – Oral Medicine Infections

WEEK03               - Malocclusion – Headaches and Jaw Pain – What is TMJ? Dental Anxiety

WEEK04               - Black Teeth – Yellow Teeth – Brown Spots on Teeth - Tetracycline Tooth Stain

WEEK05               - Pacifier – Soother – Teeth Bleaching – Tooth Symptoms – Dental Scaling

WEEK06               - Impacted Teeth – Chipped Teeh –Bite Proplems and Tooth Grinding – Dead Tooth

WEEK07               - Halitosis – Causes of Loose Tooth – Throbbing Tooth Pain – Furry Teeth

WEEK08               - Toothaches – Pain Control – Cavity Pain

WEEK09               - Gum Infection – Pus Pocket on Gums – Gum Recession

Hafta9                  - Gum Infection – Pus Pocket on Gums – Gum Recession

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE  2. SINIF (A+B)

WEEK01               - Chin Augmentation & Genioplasty - Coronectomy – Dental Compomers - Germectomy on Wisdom Teeth – Sialadenitis

WEEK02               - Microdontia – Macrodontia - Post-and-Core Tooth Repair - Dental Dehiscence and Fenestration - Glass Oonomer ements in Dentistry

WEEK03               - Micrognathia – Retrognathia – Prognathism - Palatine Rugae in the Mouth - Resin Modified Glass Ionomer Cements

WEEK04               - Hyperdontia – Trypanophobia – Teeth Midline Shift – Double Teeth – Dental X-rays

WEEK05               - Hypodontia – Dental Mamelons – Buck teeth - Bicortical Dental Implants or Basal Implants – Transparent Teeth

WEEK06          - Ankylosed Tooth – Necrotic Pulp – Tooth Cupping – AP Spread - Ante's Law

WEEK07          - Anodontia/Edentia - Cleft Lip & Cleft Palate - Cvek Pulpotomy - Dental Glide Path

WEEK08          - Pericoronitis - Amelogenesis Imperfecta – Dental Shimstock – Fissured Tongue –

WEEK09          - Leukoplakia - Odontogenic Infection - Odontogenic Pain – Gnathology –


Bilgi Talep Formu