Geri
AKADEMİK

Akademik İlan

25.02.2020

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınmasına ilişkin ilan 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (25.02.2020 – 10.03.2020 tarihleri arasında), Profesör kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları AD

Alanında uzmanlık yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji AD

Alanında uzmanlık yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Alanında uzmanlık yapmış olmak ve Çocuk Nörolojisi Yan dal uzmanlığı yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

Alanında uzmanlık yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi.

Uluslararası Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Ruh ve Sinir Hastalıkları AD

Alanında uzmanlık yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku AD

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında Doçent unvanına sahip olmak

2

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı (İng.)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Analog devre tasarımı konusunda çalışmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Programı

Psikoloji Lisans mezunu olup, Örgütsel Davranış alanında tezli yükseklisans yapmış ve İşletme alanında doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Programı (İng.)

Psikoloji Lisans mezunu olup, Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Biyoloji lisans mezunu olmak ve Biyokimya alanında tezli yükseklisans yapmış olmak ve Genetik ve Biyomühendislik Anabilim dalında doktora yapmış olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

İrtibat-Başvuru Adresi: 

Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44 

 

-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

-Hukuk Fakültesi

-Tıp Fakültesi

-Uluslararası Tıp Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

-Sağlık Hizmetleri MYO

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44