Geri
AKADEMİK

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İşleyişi Hakkında Duyuru

25.08.2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İşleyişi Hakkında Duyuru

Üniversitemiz Senatosu’nun 24/08/2020 tarih ve 2020/15 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Covid-19  pandemisinin devamı göz önünde bulundurularak akademik işleyiş ile ilgili aşağıdaki maddelerin uygulanması kararlaştırılmıştır.

•    2020-2021 eğitim öğretim yılında teorik derslerin içeriği ve ders araçları dikkate alınarak uzaktan ve karma şeklinde verilmesine karar verilmiştir.
•    Tüm sınıflarımız, örgün eğitimin aynı zamanda canlı olarak uzaktan verilebileceği şekilde teknik donanımla desteklenmektedir. Mesafe kuralına uyacak şekilde derslik kapasitelerinin 1/3 oranını aşmayacak şekilde maskeli olarak öğrencilerimiz derslere katılabileceklerdir. Aynı dersleri dileyen öğrencilerimiz uzaktan takip edebilecektir. 
•    Türk Dili İnkılap tarihi ve Zorunlu İngilizce dersleri dışındaki tüm uzaktan eğitimler çevirim içi (canlı) olarak verilecektir. Uzaktan verilen derslerin en az programların % 40’ını kapsamasına özen gösterilecek, ilgili öğretim elemanı, program yeterliği ve dersin öğrenim kazanımlarını dikkate alarak uzaktan vereceği dersin gerekçesini yazılı olarak beyan edecektir.
•    Uygulamalı dersler olabildiğince seyreltilmiş gruplar halinde ve zorunlu sürelere dikkat edilerek yüz yüze verilecektir. 
•    Uygulamalı dersler ile özellikle Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında staj mahiyetindeki derslerin teorik kısımlarının uzaktan verilecek öğrencilerin hastane ve benzeri staj mekanlarında geçirecekleri süreleri asgari düzeyde tutulacaktır.
•    Derslerde yoklama yapmak isteyen öğretim elemanları, derslikte bulunan öğrenciler ile uzaktan bağlanan öğrencileri, derse katılmış (mevcut) olarak kabul edecektir.
•    Farklı şubelere veya farklı bölümlere anlatılan aynı dersler, mümkün olduğunca birleştirilerek anlatılacaktır.
•    Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan “Uzaktan Eğitici Eğitimi” uzaktan erişime açılacaktır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitemizde ders verecek bütün öğretim elemanlarının bu eğitimi alması zorunludur. Uyum eğitimi esnasında tüm akademik birimlerimiz bu gerekliliği sağlayacaktır.
•    Her akademik program derslerin içeriğini ve işleyişini kendisi ilan edecektir.
•    Ara sınavlar, Genel Sınavlar ve Bütünleme Sınavları, Üniversitemiz Sınav Komisyonunca belirlenen ilkeler çerçevesinde, sınav ve ölçme değerlendirme güvenliği azami ölçüde sağlanarak yapılacaktır. Uzaktan yapılan sınavlarda, süre kısıtlaması, soru sayısının ve çeşitliliğinin artırılması, tam ekran kitlenmesi gibi tedbirler uygulanacaktır.
•    Genel sınavların olabildiğince gözetimli yapılmasına dikkat edilecektir.
•    Akademik birimlerin programları ve ders anlatım modelleri dikkate alınarak yurt kayıtlarında öğrencilere yönlendirme yapılacaktır.
 


Bilgi Talep Formu