Skip to main content

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

1

Tıbbi sekreter, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında görev alan sağlık personelidir.