BAŞKAN'DAN
Yazdır

Senato

 
   
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Rektör
Prof. Dr. Ömer CERAN Rektör Yardımcısı
   
Prof.Dr. Naci KARACAOĞLAN  Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK Uluslararası Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.İbrahim Sina UÇKAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şeref DEMİRAYAK Eczacılık. Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN  Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Sabahattin AYDIN Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Erdoğan KUNTER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Sabahattin AYDIN İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. H.Atilla DİKBAŞ Güzel San. Tasarım ve Mimarlık Fak. Dekanı
Prof.Dr. Ali Resul USUL İnsan ve Toplum Bilim. Fak. Dekan V.
Prof.Dr. Sabahattin AYDIN İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ertuğrul Kılıç Tıp Fakültesi Senatörü
Prof.Dr. Bahar GÜNTEKİN Uluslararası Tıp Fakültesi Senatörü
Doç.Dr. Barkın BERK Eczacılık Fakültesi Senatörü
Prof.Dr. Mehmet Emin ARTUK Hukuk Fakültesi Senatörü
Yrd.Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ Eğitim Fakültesi Senatörü
Prof.Dr. Candan ALGUN  Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü
Yrd. Doç.Dr. Nurullah GÜR İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Senatörü
Yrd. Doç.Dr. Erol YILDIRIMİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Senatörü
Prof.Dr. B.Kürşat GÜNTÜRKÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senatörü
Yrd. Doç.Dr. Güldeniz EKMEN Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Senatörü
Yrd. Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR İletişim Fakültesi Senatörü
Prof.Dr. Hüsamettin OKTAY  Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü
Prof.Dr. Mustafa KESKİN Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdürü.
Doç.Dr. H.Eyüp ÖZDEMİR Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
 Doç.Dr. Müjgân TUNÇ YÜCEL Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 Prof.Dr. Talip ALP  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 Prof.Dr. Neslin EMEKLİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 Doç.Dr. Harun DEMİRBAŞ  Adalet Meslek Okulu Müdürü
 Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu Müdürü
 Yrd. Doç.Dr. Rana ATABAY Sosyal Bilimler Meslek Okulu Müdürü
 Doç.Dr. Nihat ALAYOĞLU İMÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü

 


Üniversite Senatosu, Rektör’ün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlar ve görüş bildirir. Senato, üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyet’çe intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları verir ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlar. Senato’nun raportörü üniversite genel sekreteridir.