Geri
AKADEMİK
Banner

Basılı yayınlar arasından süreli yayınlar olan dergiler ile süresiz yayınlar olan kitap ve broşür çalışmaları Basın-Yayın Ofisi tarafından hazırlanır. Ayrıca kurumsal sosyal medya hesaplarının içerik yönetimi ile kurumsal web sitesi olan medipol.edu.tr’deki haber ve etkinlik duyurularının takibi faaliyetleri yürütülür. Medya ile paylaşılacak bültenlerin hazırlanması, paylaşılması ve haber takibi de Basın-Yayın Ofisi tarafından yapılır.