Geri
AKADEMİK
Banner

Sevgili Öğrenciler,
Birey ile devlet organları arasında veya bireylerin kendi aralarında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümü, bir kamu hizmeti olan adalet hizmetinin konusunu oluşturmaktadır. Bu hizmeti sunmakla anayasa tarafından görevlendirilen yargı organlarında hâkim ve savcıların yanı sıra çeşitli statülerde başkaca personel de istihdam edilmektedir.

Yargı faaliyetlerinin karmaşık yapısı ve her geçen gün bu faaliyetlerin genişleyen hacmi, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurumları ve özel sektörün hukuk alanında nitelikli personel ihtiyacını artırmaktadır. Adalet Meslek Yüksekokulu'nun fonksiyonu da bu hizmetin sunumunda görev alan kamu görevlilerinin hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmalarını sağlamaktır. Gerçekten de adalet hizmetinin topluma etkin biçimde sunulması, hizmetin ifası ile görevli personelin bilgi birikimi ve görev bilinci düzeyi ile doğru orantılıdır.

Tüm öğrencilerimize bu eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum.

Doç.Dr. Harun DEMİRBAŞ
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

İletişim Bilgileri

 

Kavacık Yerleşkesi

Adres : Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz / İstanbul
HARİTADA GÖSTER
Telefon : 0216 681 51 00 
Faks : Rektörlük 0212 531 75 55
Muhasebe 0212 521 28 52
Fakülteler 0212 521 23 77