Kurucu'dan
Yazdır

Kalite Politikası

Kalite PolitikamIz

Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedefleme, iç ve dış paydaşları ile birlikte tüm süreçleri iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.

İstanbul Medipol Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve her türlü hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ile bağımsız “dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek amacı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanıp yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonu yönergesi hazırlanmıştır.