Skip to main content

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

6

Sağlık kurumları işletmeciliği teknikeri, sağlık kurumlarının personel ihtiyacını karşılama, personeli verimli bir şekilde çalıştırma, çalışmaları planlama ve etkin bir biçimde yürütme ve satın alma gibi işlerde idarecilere yardım eden yardımcı sağlık teknikeridir.