Kurucu'dan
Yazdır

Dil Dersleri

Dil Okulu Web Sayfası İçin TIKLAYINIZ! 
 

‘İstanbul Medipol Üniversitesi'nin genelinde eğitim dili Türkçedir. Ancak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri, Uluslararası Tıp, Diş hekimliği (İngilizce),İnsan Toplum bilimleri fakültesinden; Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri , İşletme ve Yönetim Bilimleri fakültesinin; Ekonomi ve Finans Bölümü,İşletme,Uluslararası Ticaret ve Finasman Bölümleri , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık fakültesinin; Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri, Sağlık Bilimleri fakültesinin;  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Sağlık Yönetimi bölümleri, İletişim fakültesi; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Eğitim fakültesindeki İngilizce öğretmenliği ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünde eğitim dili (%100) İngilizce'dir.  Ayrıca Tıp Fakültesi , Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesinde de eğitim dili %30 ve %70 Türkçe’dir. Bu nedenle bu programlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi vardır.’ 

       Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerimize yabancı dili etkili şekilde kullanma imkanı sağlayacaktır. Buna göre öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmış olan üniversitemizin İngilizce programı başlangıçta iki seviyeden oluşmaktadır.

A1; Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre
A2; Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre
       A1 seviyesi 32 haftaya göre programlanmıştır. Haftalık ders saati 26 dur ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır. 32 haftanın sonunda öğrencilerimizin herhangi bir problem yaşamadan İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilecekleri B2 seviyesine gelmeleri beklenmektedir.
       Yoğun İngilizce programımız öğrencilerimize gerekli temel becerileri kazandıracak, İngilizceyi küreselleşen dünyada ve kendi kariyerlerinde akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır.
       Bu yoğun program süresince temel dil becerilerini kullanmanın yanı sıra bir dil için gerekli olan dört temel unsuru; dil bilgisi, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmiş olacaklar.
       İngilizceyi etkili şekilde kullanabilme becerileri öğrencilere akademik okuma parçalarını anlama ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik makaleler yazma becerileri kazandıracaktır.
      
 
       A2 seviyesi de A1 de olduğu gibi 32 haftadan oluşmaktadır.
Haftalık ders saati 26 dur ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır.

       32 haftanın sonunda öğrencilerimizin herhangi bir problem yaşamadan İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilecekleri B2+ seviyesine gelmeleri beklenmektedir.

       İngilizceyi etkili şekilde kullanma becerileri öğrencilere akademik okuma parçalarını anlama ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik kompozisyonlar yazma becerileri kazandıracaktır.

       “Hazırlık Programımız” etkili, verimli ve öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Seviye kursları başlamadan önce öğrencilerin seviyelerini belirlemek ve onları kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmek için “Seviye Belirleme Sınavı” ( Placement Exam ) yapılacaktır. Buna ek olarak yıl boyunca öğrencilerin ilerleme durumlarını görmek, eksikliklerini saptamak için birçok test yapılmaktadır, böylece hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri karşılarına çıkabilecek İngilizceyle alakalı problemleri ortadan kaldırma veya minimum seviyeye düşürme imkanına sahip olacaklardır.

       

       

       

Hazırlık Programı küresel ve çağdaş bir dil eğitimine uygun şekilde düzenlenmiştir. Haftalık ders programı 26 saatten oluşmaktadır ve bu 26 saat içerisinde Temel ders ( Main Course ), Dilbilgisi ( Grammar ), Akademik Okuma, ( Academic Reading ), Dinleme ( Listening ), Konuşma ( Speaking ) ve Akademik Makale Yazma ( Academic Writing ) derslerinden oluşmaktadır.

Seçilen metotlar çağdaş dil eğitim sisteminde kabul edilen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına, seviyelerine ve gelişimlerine uygun olan metotlardır. Hazırlık Programımızda temel amaçlarımız öğrencilerimize iyi bir dil eğitimi vermenin yanı sıra, dil eğitiminin kaçınılmaz bir süreci olan hedef dilin kullanıldığı ülkelerin kültürel yapısını ve o kültürle alakalı bir bilgilendirme de yapmaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en önemli amacımız öğrencinin dili anlaması, anladığını ifade edebilmesi, yazıya dökebilmesi ve kendi akademik çalışmalarında kullanabilmesidir.

Dersler boyunca öğrencilerimize teoriyle beraber pratik yapabilme, zaman içerisinde testler, ilgili konuyla alakalı çalışma soruları, online çalışma, bilgilendirme broşürleri ve görsel objeler verilecektir. Bunun yanında güvenerek seçtiğimiz dil öğrenme metotları öğrencilerimize yalnız başına çalışabilme imkanı sağlayacak, konuyla alakalı onları yönlendirecek ve onlara yol gösterecektir. Dikkate değer bir diğer nokta ise kelime öğretimidir. Öğrencilerimiz her kur boyunca ortalama 1000-1200 yeni kelime öğrenmiş olacaklar. Bu kelimeleri günlük hayatta hem konuşurken hem de kompozisyon veya makale yazarken etkili şekilde kullanabileceklerdir.

Üniversitemiz hazırlık okulunda görev yapan öğretim görevlilerimiz yıllarca hazırlık okullarında görev yapmış, İngilizce eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışında farklı teknikler ve metodoloji üzerine birçok sertifikaya sahip, gayretli, tecrübeli kişilerdir. Öğretim görevlilerimiz hafta içinde ders dışı zamanlarda öğrencilerle birebir veya gruplar halinde çalışabilmek için zamanlarını ayıracak ve bunu bir program dahilinde öğrencilere bildireceklerdir. Etkili bir dil eğitimi için grupları oluşturan öğrenci sayısı minimal seviyede tutulacak, çalışma ortamı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanacaktır.