BAŞKAN'DAN
Yazdır

Prof.Dr. Hacer ÖZGEN NARCI

Hacer ÖZGEN NARCI

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu (Ankara/Türkiye) 1990 yılı mezunudur. Virginia Commonwealth Üniversitesi bünyesinde (Richmond/Amerika Birleşik Devletleri) doktora çalışmalarını tamamlamıştır 2000.
Daha önce çalışma yaptığı yerler: Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü.
1. Sağlık Yönetimi, 2. Sağlık Ekonomisi araştırma alanlarıdır.

Seçili Yayınları

Uluslararası Makaleler:

1.Hamidi, S., Ozgen Narci, H., Akinci, F., Nacakgedigi, O., “Examining Health Care Spending Trends over a Decade: The Palestinian Case”, Eastern Mediterranean Health Journal, 21(12): 811-820, 2015.

2.Özgen Narcı, H., Ozcan, Y.A., Şahin, İ., Tarcan, M., Narcı, M., “An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry”, Health Care Management Science, 18(4):407–418, 2015.

3.Özgen Narcı, H., Şahin, İ., Yıldırım, H.H. “Financial Catastrophe and Poverty Effects of Out-of-Pocket Payments in Turkey”, The European Journal of Health Economics, 16(3): 255-270, 2015.

4.Şahin, I., Yasar A. Ozcan, Ozgen, H., “Assessment of Hospital Efficiency under Health Transformation Program in Turkey”, Central European Journal of Operations Research, 19(1): 19-37, 2011.

5.Özgen, H., Şahin, B., Belli, P., Tatar, M., Berman, P., “Predictors of Informal Health Payments: The Example from Turkey”, Journal of Medical Systems, 34(3): 387-396, 2010.

6.Özgen, H., Şahin, İ., “Measurement of Efficiency of the Dialysis Sector in Turkey using Data Envelopment Analysis”, Health Policy, 95(2-3): 185-193, 2010.

7.Tatar, M., Özgen, H., Şahin, B., Belli, P., Berman, P., “Informal Payments in the Health Sector: A Case Study from Turkey”, Health Affairs, 26(4):1029-1039, 2007.

8.Özgen, H., “Does Chain Affiliation Make a Difference in Efficiency of Dialysis Providers in the USA?” Social Science and Medicine, 62(9): 2112-2124, 2006.

9.Özgen, H., Ozcan, Y.A., “Longitudinal Analysis of Efficiency in Multiple Output Dialysis Markets”, Health Care Management Science, 7(4): 253-261, 2004.

10.Özgen, H., Ozcan, Y.A., “A National Study of Efficiency for Dialysis Centers: An Examination of Market Competition and Facility Characteristics for Production of Multiple Dialysis Outputs”, Health Services Research, 37(3):711-732, 2002.

11.Harris, J., Özgen, H., Ozcan, Y.A., “Do Mergers Enhance the Performance of Hospital Efficiency?” Journal of the Operational Research Society, 51(7): 801-811, 2000.

12.Tatar, F., Tatar, M., Şahin, İ., Çelik, Y., Ozgen, H., Ökem, G., “Turkish Hospital Management At A Crossroads: Prospects for the Year 2000”, The Journal of Health Administration Education, 16(3): 283-296, 1998.


Ulusal/Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümleri:

1.Özgen Narcı, H. “Sağlık Hizmetleri Finansmanı”. Sağlık Ekonomisi. Ed. Mustafa Solak, Anadolu Üniversitesi Yayınları (2015).

2.Özgen Narcı, H. “Araştırma Türleri”. Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme. Ed. Mustafa Solak, Anadolu Üniversitesi Yayınları (2015).

3.Özgen Narcı, H. “Sağlık Kurumlarında Verimlilik Ölçümü ve Yönetimi”. Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi. Ed. Şahin, İ. ve Özgen Narcı, H. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012.

4.Özgen Narcı, H. “Sağlık Yönetiminde Proje Yönetimi”. Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi. Ed. Şahin, İ. ve Özgen Narcı, H. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012.

5.Ozgen H., Technical Efficiency in the Dialysis Industry. The Roles of Market Structure and Facility Conduct. VDM Verlag, 2009, Almanya.

6.Mollahaliloğlu, Salih vd. Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları 2002-2003. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi, Ankara, 2006.

Ansiklopedide Maddeler:

1.Ozcan, Y.A., Ozgen, H., Morey, R.C. “Hospitals”. Encyclopedia of Operations Research and Management Science. Ed. S. Gass and C.M. Harris, Centennial edition, 370-372, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 2001.

2.Ozcan, Y.A., Ozgen, H., Flagle, C.D. “Medical Practice and Health Care Management”. Encyclopedia of Operations Research and Management Science. Ed. S. Gass and C.M. Harris, Centennial edition, 503-508, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 2001.