Back
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Internal Assignment

text
Name Surname Prof.Dr. Sabahattin AYDIN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 1985 1-Trakya Üniversitesi, 2-Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim Hastanesi,

Araştırma Alanları

1. Androloji 2. Üroonkoloji 3. Sağlık Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.Aydın S., Odabaş Ö., Ercan M., Kara H., Ağargün MY.: Efficacy of testosterone undacanoate, trazodone and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Br J Urol 77(2): 256-260, 1996

2. Kara H., Aydın S., Ağargün M. Y., Odabaş Ö., Yilmaz Y.: The efficacy of fluoxetine in the treatment of premature ejaculation: a double-blind placebo controlled study. J Urol, 156: 1631-1632, 1996

3. Odabaş Ö.,Uğraş S., Aydın S., Yılmaz Y., Atilla MK.: Assesment of testicular cytology by touch imprint and fine needle aspiration: are they reliable methods for the diagnosis of testicular pathology? Br J Urol, 79 (3): 445-448, 1997

4. Aydın S, Ercan M, Çaşkurlu T, Taşçı Aİ, Karaman Mİ, Odabaş Ö, Yılmaz Y, Ağargün MY, Kara H, Sevin G: Acupuncture and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Scand J Urol Nephrol, 31(3): 271-274, 1997

5. Aydın S., Yılmaz Y., Odabaş Ö., Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Atilla MK.: A further study of of seminal plasma: Lactate dehidrogenase and Lactate dehidrogenase-X activities and diluted semen absorbence. Eur J Clin Chem Biochem, 35(4): 261-264, 1997

6. Atilla M.K., Sargın H., Yılmaz Y., Odabaş Ö., Keskin A., Aydın S.,: Undescended testis in adults: clinical significance of resistive index values of the testicular artery measured by Doppler ultrasound as a predictor of testicular histology. J Urol, 158: 841-843, 1997

7. Yılmaz Y, Atan A, Odabaş Ö, Aydın S, Gürel SA, Aydın M: Eighteen months follow-up of cystovaginoplasty: a new augmentation operation for repair of vesicovaginal fistulae. Scand J Urol Nephrol, 31: 505-507, 1997

8.Yilmaz Y.,Odabaş Ö., Aydınlıoğlu A., Atilla MK., Atan A., Aydın S.: A new drainage technique in the ureteropelvic junction obstruction: side to side ureterocalicostomy (or urterocaliceal by-pass) preserving renal pelvis and ureteropelvic junction. Scand J Urol Nephrol 32: 150-152, 1998

9.Sakarya ME, Arslan H, Ünal Ö, Atilla MK, Aydın S.: The role of power doppler ultrasonography in the diagnosis of prostate cancer: a preliminary study. Br J Urol. 82: 386-388, 1998

10.Yılmaz Y, Aydın M, Bakir B, Atilla MK, Odabas O, Aydın S: Utilising an ileal segment in the posterior urethral replacement procedures using anal sphincter to provide continence in dogs. Tohoku J Exp Med.185 (4):263-70, 1998

11.Odabaş Ö, Timurkan H, Atilla MK, Yılmaz Y, Sengül E, Aydın S: Micro-spoon technique in estimation of sperm concentration in rat epididymis. Tohoku J Exp Med. 191(1):1-5, 2000

12.Aydın S, Özbek H, Yılmaz Y, Atilla MK, Bayraklı H, Çetin H: Effects of sildenafil citrate, acetylcholine and sodium nitroprusside on the relaxation of rabbit cavernous tissue in vitro. Urology, 58(1): 119-124, 2001

13.Odabaş Ö, Atilla MK, Yılmaz Y, Şekeroğlu MR, Şengül E, Aydın S: Luteinizing hormone pulse frequency and amplitude in azoospermic, oligozoospermic and normal fertile men in Turkey. Asian J Androl.4(2):156-8, 2002

14.Şekeroğlu MR, Aydın S, Dülger H, Yılmaz Y, Bayraklı H, Noyan T: Diagnostic value of cytokeratin-18 as a tumor marker in bladder cancer. Clin Biochem.35(4):327-31. 2002

15.Tefekli A, Altunrende F, Tepeler K, Tas A, Aydın S, Muslumanoglu AY: Tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients: a prospective randomized comparison. Int Urol Nephrol. 39(1):57-63, 2007

16.Berktas M , Aydin S , Yilmaz Y , Cecen K , Bozkurt H: Sperm motility changes after coincubation with various uropathogenic microorganisms: an in vitro experimental study. Int Urol Nephrol 40: 383-389, 2008

17. Tatar M, Mollahaliloglu S.,Sahin B., Aydın S., Maresso A., Hernandez-Quevedo C. Turkey: Health System Review. Health Systems in Transition,2011, 13(6):1-186.

18. Baris E, Mollahaliloglu S, Aydin S.,Healthcare in Turkey: from laggard to leader.BMJ. 2011 Jan 21;342:c7456. doi: 10.1136/bmj.c7456.

19. Prof Rifat Atun , Prof Sabahattin Aydın , Sarbani Chakraborty , Safir Sümer , Meltem Aran ,Ipek Gürol , Serpil Nazlıoğlu , Şenay Özgülcü , Ülger Aydoğan , Banu Ayar , Uğur Dilmen , Prof Recep Akdağ :Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity. The Lancet 382:65-99,2013

text
Name Surname Prof.Dr. Cevdet YAVUZ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1976 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitaplar:
1. Türk-İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, doktora tezi, İstanbul 1983.
2. Borçlar Hukuku Dersleri - Özel Borç İlişkileri, 1.Baskı, İstanbul 1986.
3. Satıcının satılanın (malın) ayıplarından sorumluluğu, İstanbul 1989.
4. Türk Borçlar Hukuku –Özel hükümler c.1, 2.baskı, İstanbul 1989; c.1, 3.baskı, İstanbul 1994; c.2., 1.baskı, İstanbul 1989; 2.baskı, İstanbul 1994.
5. Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, 4.Baskı, İstanbul 1996; 5.Bası, İstanbul 1997; 6.baskı, İstanbul 2002; 7.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2007.
6. Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, 8.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2009 (XLII+1205 sayfa).
7. Türk Borçlar Hukuku- Özel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9. Baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2014 (LXXIII+1737 sayfa); Türk Borçlar Hukuku- Özel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10. Baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2014 (LXVI+1773 sayfa).
8. Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 1.Baskı, İstanbul 2000; 2.Bası, İstanbul 2001; 2.Bası, İstanbul 2001; 3.Bası, İstanbul 2004; 4.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ÖZEN), İstanbul 2006; 5.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ÖZEN/ACAR), İstanbul 2007; 6.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2008; 7.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2009; 8.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2010.
9. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 9.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2011 (XLVII+837 sayfa); Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10.baskı, İstanbul 2012 (XLVII+837 sayfa) ; 11.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2012 (XLVII+837 sayfa); 12.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2013 (LII+847 sayfa); 13.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2014 (LII+877 sayfa); 14.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2016 (LIV+881 sayfa).
10. Türk medeni hukuku ve borçlar hukuku mevzuatı, c.1: Medeni Kanun–Tatbikat Kanunu–Borçlar Kanunu, İstanbul 1988; c.1, 2 bası, İstanbul 1990; c.2: Kanunlar-Tüzükler ve Yönetmelikler, İstanbul 1989.
11. Türk medeni hukuku ve borçlar hukuku mevzuatı: Medeni Kanun/Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat, 3.Bası, İstanbul 1993; 4. Bası, İstanbul 1995; 5.bası, İstanbul 1997; 6.bası ,İstanbul 1998; 7.bası, İstanbul 1999; 8.bası, İstanbul 2002; 9.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/SAĞLAM), İstanbul 2008; 10.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/SAĞLAM), İstanbul 2009.
12. Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hukuku Mevzuatı: Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat, 11.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/ SAĞLAM), İstanbul 2011 (LXXXVIII+2216 sayfa); 12.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/ SAĞLAM), İstanbul 2014 (LXXXVI+2162 sayfa).
13. Medeni Kanun-Tatbikat Kanunu-Borçlar Kanunu, 1.Bası, İstanbul 1993; 2.Bası, İstanbul 1994; Türk Medeni Kanunu (Sözlük, Türk Medeni Kanun Tasarısı ve Tatbikat Kanunu ile Birlikte), 3.bası, İstanbul 1998; Borçlar Kanunu (Sözlük ve Mehaz Metin Tercümeleri ile Birlikte), 3.Bası, İstanbul 1998; Türk Medeni Kanunu–Borçlar Kanunu (Sözlük, Türk Medeni Kanunu Tasarısı, Borçlar Kanunu’nun Mehaz Metni, Tatbikat Kanunu ve Uygulama Kanun Tasarısı ile Birlikte), 4.baskı, İstanbul 2001.
14. Türk Medeni Kanunu - Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun – Borçlar Kanunu (Sözlük, İndeks, Karşılaştırmalı Liste, Eski Türk Medeni Kanunu (EMK), Borçlar Kanunu’nun Mehaz Metni, Eski Tatbikat Kanunu (Tat.K.) ile Birlikte), 1.baskı, İstanbul 2002; 2.baskı, İstanbul 2003; 3.baskı, İstanbul 2004; 4.baskı, İstanbul 2006; 5.baskı, İstanbul 2007; 6.baskı, İstanbul 2008; 7.baskı, İstanbul 2010.
15. Türk Medeni Kanunu (MK.)- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (YUK.) – Türk Borçlar Kanunu (TBK.)- Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK.) (Sözlük, İndeks, Karşılaştırmalı Listeler, Nüfus Hizmetleri K., Faiz Oranları Listesi, Eski Türk Medeni Kanunu (EMK), Eski Tatbikat Kanunu (Tat. K.), 818 sayılı Borçlar Kanunu ile Birlikte), 8.baskı, İstanbul 2011; 9.baskı, İstanbul 2012; 10. Baskı, İstanbul 2012.
16. Türk Medeni Kanunu (MK.)- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (YUK.) – Türk Borçlar Kanunu (TBK.)- Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK.) (Sözlük, İndeks, Karşılaştırmalı Listeler, Nüfus Hizmetleri K., Faiz Oranları Listesi, Eski Türk Medeni Kanunu (EMK), Eski Tatbikat Kanunu (Tat. K.), 818 sayılı Borçlar Kanunu ile Birlikte), 11. Baskı, İstanbul 2014.
17. Borçlar Kanunu (Sözlük ve Mehaz Metin Tercümeleri ile Birlikte), 1.Bası, İstanbul 2001; 2.Bası, İstanbul 2002; 3.Bası, İstanbul 2004.
18. Borçlar Kanunu (BK.) (Türk Borçlar Kanunu Tasarısı (BKT) ve Gerekçesi, Karşılaştırmalı Liste ile Birlikte), 1.Bası, İstanbul 2001; 4.Bası, İstanbul 2005; 5.Bası, İstanbul 2006; 6.Bası, İstanbul 2007.
19. Türk Borçlar Kanunu (TBK.) ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK), 7.baskı, İstanbul 2011 (LIV+719 sayfa).
20. Avukatlık Hukuku Mevzuatı (Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuat), İstanbul 2010 (Dr. Özcan Günergök ile birlikte) (272 sayfa).
21. Hukuk Tarihi, 8. Ünite: Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuku, s.150-200, (Editör: Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ - Yazarlar: Prof. Dr. İbrahim Erol KOZAK (Ünite 1), Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ (Ünite 2), Yrd. Doç. Dr. Esra YAKUT (Ünite 3), Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ (Ünite 4), Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (Ünite 5), Prof. Dr. Mehmet AKMAN (Ünite 6), Doç. Dr. Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU (Ünite 7)), 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2004.

Makaleler ve Diğer Çalışmalar:
1. Tapusuz gayri menkullerin devren kazanılması, Prof. Dr. Doğanay’a Armağan’dan ayrı bası, c .1, İstanbul 1982, s.383-422.
2. Réflexions sur le domaine d’application réciproque de la représentation indirecte et de la simulation par interposition de personne en Droit turc, suisse et français, Annales de la Faculté de Droit D’Istanbul, t.29, Nu 45, İstanbul 1983, s.121-143.
3. Fransa’da ispat külfeti ilgili son içtihat gelişmeleri, Yarg. D.1983, say. 2, s 31-50.
4. Adi kirada kiracının yaptığı gider ve onarımların sözleşmenin sona ermesinde hukuki durumu, İÜHFM.1983, s.141-168.
5. 3226 sayılı Kanunla düzenlenen finansal kiralama sözleşmesinin tanımı, unsurları ve özellikleri, Hirch’e Armağan, Ankara 1986, s. 724 vd.
6. Miras Hukukunda tenkisten sonra tenkis konusunu geri verme (iade) yükümlülüğü, İÜHFM.C:LI.sy.1-4 ‘den ayrı basım, İstanbul 1986.
7. Medeni Hukuka ve Borçlar Hukukuna İlişkin Mahkeme Kararları Kroniği, İÜFHM.1985, c. LI, s.551-626 (2), HAD.1986 (1), sy.1, s.39-50.
8. Satıcının ayıba karşı tekeffül borcunun tanımı, hukuki niteliği, özellikleri ve bu borcu düzenleyen kanun hükümlerinin uygulama alanı, Karayalçın Armağanı-Ayrı bası, Ankara 1988, s. 503-547
9. Atatürk İnkılapları çerçevesinde “Esbab-ı Mucibe Layihası” açısından Türk Medeni Kanununun ve Borçlar Kanununun İktibası Üzerine Düşünceler, Hukuk Araştırmaları D.1988, sy.3, s.54-63.
10. Türk Hukukunda Çevre Kirletenlerin Hukuki Sorumluluğu, Hukuk Araştırmaları,1989, c.4, sy.1-3, s.35-46.
11. Özel Hukuk Hayatımız ve Sorunları, in Yasalarımız/Haklarımız, İstanbul 1990, s.91-131.
12. Borç İlişkileri ve Sorunları, in Yasalarımız/Haklarımız, İstanbul 1990, s.135-185.
13. Türk hukukunda çevre kirletenlerin hukuki sorumluluğu, Hukuk Araştırmaları D..1990, s.35-46.
14. Avrupa Topluluğunda Tüketicinin Korunması: I.Tüketiciyi Koruma Programı Üzerine Düşünceler, Argumentum D./Mart 1991, c.1, sy.8, s.23-26.
15. Hukuki işlemlerde temsil ve sonuçları, Biz Gümrükçüler D., yıl :1.sy 4.s 25-26.
16. Türk hukukunda kadının çalışma hakkı ile ilgili düzenlemeler, Argumentum, Ekim 1991 :2.sy.15.s224-228.
17. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Öntasarısı Üzerine Düşünceler, MÜHF. HAD.c.7.s.259-271.
18. Türk Hukukunda tüketicinin korunması, in İmalatçının Sorumluluğu-Tüketicinin Korunması ve Sigorta Sistemi, İstanbul 1994, s.36-50.
19. Türk Hukukunda kadının çalışma hakkı ile ilgili düzenlemelerin sosyal hayatta kadın, İstanbul 1996, s.183-209.
20. Türk Aile Hukukunda Kadının Hukuki Durumu, Kadın-Aile D. , sy.115, s.12-13.
21. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Üzerine Düşünceler, Tüketicinin Sesi D.1998 Mart, yıl:2, s.23-26.
22. Yeni Türk Medeni Kanunu’na Doğru, Teklif D.1991, yıl:3, sy.32, s.12-13.
23. Devre tatil sözleşmeleri ve tüketici hakları, Prof.Dr. T.ESENER Armağan, Ankara 2000,595 –104.
24. Tüketicinin Ayıplı Mal ve hizmetlere karşı korunması (T.K.H.K.m.4), Prof.Dr. M.Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2000, s.1293-1316.
25. Anonim ortaklıklarda kuruluştan sonra devir alma, İÜHFM.4 s.385-421.
26. TDV. İslam Ansiklopedisi için “Dava” ve “Ebulula Mardin” maddeleri.
27. Karar çevirisi, MHB.1982/1, s.37-40.
28. Yargıtay Kararları Işığında Alıcının Satılanın Ayıpları Sebebiyle Sözleşmeden Dönmesi ve Hükümleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr.Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s.117-143.
29. Gayrimenkul Tellallığı (Taşınmaz Simsarlığı) Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli ve Kapsamı, Emlak Pusulası D., sy.1/Ağustos 2005, s.50-52.
30. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın "Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri"ne İlişkin Düzenlemesinin (m. 1-48) Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, c.2, İstanbul 2007, s.2037-2077.
31. Hukuki Yönleri ile Faktoring İşlemleri, Referans/Rapor No. :10, 22.2.2008 (Referans Gazetesi’nin ekidir).
32. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Değerlendirilmesi, Marmara Hukuk Öğrenci Bülteni, sy.1, Mayıs 2009, s.32-37.
33. Genel Olarak Kefalet Sözleşmesi, Geçerliliği ve Türleri, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies Aslan Gündüz Anısına, c.12, sy.1-2, s.17-61.
34. Türk Hukukunda Kiracılık Hakkının Şerhi (Örnek Olay ve Görüşler), Prof.Dr. Ali Naim İNAN’a Armağan, Ankara 2009, s.895-906.
35. Türk Hukukunda ve Borçlar Hukukunun Uluşlararası Kaynaklarında "Temsil"e İlişkin Gelişmeler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, c.2, İstanbul 2009, s.1579-1607.
36. Cumhuriyet döneminde Türk hukukunun gelişim seyri ve reformlar (Doç. Dr. Murat TOPUZ ile birlikte) , Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, 2013, sy.52, s.641-671.
37. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukukuna İlişkin Hükümlerinde Yaptığı Değişiklikler (Doç. Dr. Murat TOPUZ ile birlikte), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’a Armağan Özel Sayı, 2015, c.21, sy.2, s.663-700.
38. Resmi Vasiyetnamede Düzenleme Şekli (Okuma Yazma Bilen ve Bilmeyenlerin Vasiyetname Düzenleme Şekilleri Arasındaki Farklılıklar Bağlamında MK. Madde 534 ve 535’in Değerlendirilmesi) (Doç. Dr. Murat TOPUZ ile birlikte), Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2016, sy.7, s.1145-1161.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ile Diğer Etkinlikler
1. Türk hukukunda kadının çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler, in Sosyal Hayatta Kadın, İstanbul 1966, s.183-209.
2. Türk hukukunda çevre kirletenlerin hukuki sorumluluğu, Çevre ve İnsan konulu Sempozyum, İstanbul 1989.
3. Türk hukukunda tüzel kişiler –özellikle dernekler ve sorunları-, in “Cemiyetlerin Hukuksal-Toplumsal ve SİAD’ların Türkiye Genelinde Önemi ve Teşkilatlanmaları ile Çevre Teknoloji ve Bilimsel İşbirliği Gereksinimi, Sempozyum, 04.07.1992 Çırağan/İstanbul.
4. Türk hukukunda tüketicinin korunması, in İmalatçının Sorumluluğu-Tüketicinin Korunması ve Sigorta Sistemi, İstanbul 1994, s.36-50.
5. Gönüllü Kuruluşlar Yasa Taslağı (Prof. Dr. M. Akif Aydın, Prof. Dr. O. Gökhan Antalya ve Prof. Dr. Osman B. Gürzumar ile birlikte), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Tüsev Yayınları No:11, İstanbul 17.04.1996.
6. Devre tatil sözleşmeleri ve tüketici hukuku, s.66-75, in Devre Tatil Sisteminde Hukuki ve Mali Uygulamalar Sempozyumu, 27-29.11.1998 Şile/İstanbul
7. Medeni Yasanın Kişiler Hukuku Kitabının Değerlendirilmesi, Türk Medeni Kanunu Sempozyumu, Konya Barosu, 18.5.2002.
8. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 7. Tüketici Hakları Hizmet Ödülü (Ankara), 22.03.2004.
9. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Legal Hukuk Dergisi, 24.05.2005.
10. Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi, T.C. Yargıtay Başkanlığı ve Galatasaray Üniversitesi, 17.06.2005.
11. Türk Hukukunda “Genel İşlem Koşulları” ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Bu Yönden Değerlendirilmesi, Özel Hukuk/Uluslararası Sempozyum, Tebliğler, 29-30.09.2005, Bakü-Azerbaycan, s.31-44.
12. Erzincan 1.Hukuk Sempozyumu- Sağlık Hukuku, Erzincan Hukuk Fakültesi, 15-16.05.2006.
13. Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre Kusursuz Sorumluluk ve İlkeleri, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk/Uluslararası 1. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, 17-18.10.2007 (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi -İstanbul Barosu-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
14. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre “Kusursuz Sorumluluk” Halleri ve İlkeleri, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk/Sempozyum Özel Sayısı, MÜHF. HAD. , c.14, sy.4, 2008, s.29-61.
15. Tahkim Sözleşmeleri, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu: TAHKİM, İstanbul, 14.02.2009, s.133-177.
16. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Konferansı, Ordu Barosu, 18.04.2009; Giresun Barosu, 19.04.2009.
17. Sahte veya Taklit İlaç Kullanımı Sonrası Hukuki Sorumluluk, Sahte İlaç-Talit İlaç-İdari-Hukuki Sorumluluk ve Uygulama, 07.05.2009, Sempozyum No.:3-4: Sağlık Hukuku, s.243-263.
18. Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre Akdi Sorumluluk ve Tabi Olduğu Hükümler, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk/2.Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, 14-15.05.2009 (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi -İstanbul Barosu-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
19. Tüketici Haklarının Korunmasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tüketiciler Derneği (TÜDER) ve Doğuş Üniversitesi, 18.03.2010.
20. Hukuk Biliminin Güncel Sorunları - 2.Uluslararası Kongre, Bakü Devlet Üniversitesi, 29-30.04.2010.
21. İzmir 1. Ulusal Hukuk Kongresi, Hukuk Merkezi-Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20-21-22.05.2010.
22. «Catastrophic Damages–Liability And Insurance» in Turkısh Law, in XVIII International Congress of Comparative Law, Washington D.C., 25th to 31st July Of 2010, Catastrophic Harms: Insurance and Liability, International Academy of Comparative Law (Washington D.C.).
23. 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine, Vekâletsiz İş Görmeye, Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına, Havaleye, Salama Sözleşmelerine Kefalet Sözleşmesine, Kumar ve Bahise, Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerine ve Adi Ortaklık Sözleşmesine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, İzmir Ticaret Odası, 18.2.2011.
24. Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Eser Sözleşmesine (m.470 – 486) ve Yayım Sözleşmesine (m.487 – 501), İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine (m.502 – 525; 532 - 546), Vekâletsiz İş Görmeye (m.526 – 531), Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına (m.547 – 554), Havaleye (m.555 – 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Aydın Barosu, 26.2.2011.
25. Türk Borçlar Kanununun Mülkiyetin Devri Amacıyla Kurulan Sözleşmelere (m.207-298) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Barosu, 26.3.2011.
26. Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Eser Sözleşmesine (m.470 – 486) ve Yayım Sözleşmesine (m.487 – 501), İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine (m.502 – 525; 532 - 546), Vekâletsiz İş Görmeye (m.526 – 531), Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına (m.547 – 554), Havaleye (m.555 – 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Barosu, 26.3.2011.
27. Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 1-2.4.2011 (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
28. Hizmet Sözleşmesine İlişkin Düzenlemenin Değerlendirilmesi, İzmir Barosu-Yaşar Üniversitesi/Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 8-9.4.2011.
29. Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Paneli, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 11.04.2011.
30. Türk Borçlar Kanununun Saklama Sözleşmelerine (m.561 – 580) ve Kefalet Sözleşmesine (m.581– 603) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Mersin Barosu, 16.04.2011.
31. 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Hazırlanma Sürecinin ve Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Mersin Barosu, 16.04.2011.
32. Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İstanbul Barosu-Kadir Has Üniversitesi, 14.05.2011.
33. Türk Borçlar Kanununun Borç İlişkisinin Hükümlerine, Borç İlişkilerinde Özel Durumlara ve Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliklerine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Nevşehir Barosu, 22.05.2011.
34. Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Eser Sözleşmesine (m.470 – 486) ve Yayım Sözleşmesine (m.487 – 501), İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine (m.502 – 525; 532 - 546), Vekâletsiz İş Görmeye (m.526 – 531), Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına (m.547 – 554), Havaleye (m.555 – 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Nevşehir Barosu, 22.05.2011.
35. Türk Borçlar Kanununun Kusursuz Sorumluluğa İlişkin Hükümlerinin (m.65 – 71) Değerlendirilmesi, Isparta Barosu, 28.05.2011.
36. Türk Borçlar Kanununun Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçlarına (m.112-116) ve Borçlunun Temerrüdüne (m.117 – 126) İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Isparta Barosu, 28.05.2011.
37. Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Eser Sözleşmesine (m.470 – 486) ve Yayım Sözleşmesine (m.487 – 501), İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine (m.502 – 525; 532 - 546), Vekâletsiz İş Görmeye (m.526 – 531), Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına (m.547 – 554), Havaleye (m.555 – 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Isparta Barosu, 28.05.2011.
38. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 03-04.06.2011.
39. Türk Borçlar Kanununun Koşullara, Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu ve Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliklerine İlişkin Hükümlerinin (m.170 – 206) Değerlendirilmesi, Kocaeli Barosu, 18.06.2011.
40. Türk Borçlar Kanununun Ödünç ve Kefalet Sözleşmelerine (m.379– 469) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Kocaeli Barosu, 18.06.2011.
41. Türk Borçlar Kanununun Borçların İfasına ve İfa Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin Hükümlerinin (m.83– 126) Değerlendirilmesi, Erzurum Barosu, 2.7.2011.
42. Türk Borçlar Kanununun Eser Sözleşmesine ve Vekalet Sözleşmesine (m.470– 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Erzurum Barosu,02.07.2011.
43. Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 08-09.04.2011 (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İzmir Barosu).
44. Türk Borçlar Kanununun Borçların İfasına ve İfa Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin Hükümlerinin (m.83–126) Değerlendirilmesi, Çanakkale Barosu, 10.09.2011; Erzincan Barosu, 24.12.2011; Karaman Barosu, 31.03.2012.
45. Türk Borçlar Kanununun Satış Sözleşmesine, Bazı Satış Türlerine, Mal Değişim Sözleşmesine ve Bağışlamaya İlişkin Hükümlerinin (m.207– 298) Değerlendirilmesi, Çanakkale Barosu, 10.09.2011; Erzincan Barosu, 24.12.2011; Karaman Barosu, 31.03.2012.
46. Türk Borçlar Kanununun Borçların İfasına ve İfa Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin Hükümlerinin (m.83– 126) Değerlendirilmesi, Yeni Borçlar Kanunu Eğitim Seminerleri, 14.01.2012, İstanbul.
47. Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantısı, Trabzon Barosu, 12.05.2012.
48. Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantısı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi, 01-04.05.2012, İzmir; 08-09.10.2012, Mardin.
49. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Borcun Üstlenilmesi" (m.195-204) ile "Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma" (m.205-206) Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr.İsmet Sungurbey’e Armağan: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri-Borç İlişkilerinde Özel Durumlar-Taraf Değişiklikleri, İstanbul Barosu/Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III, 27.05.2012.
50. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri, MÜHDER/6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Birlikte Uygulanması-Sempozyum No.1, 09.06.2012.
51. Türk Borçlar Kanunu Semineri, Kırıkkale Barosu, 23.06.2012.
52. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 03.11.2012.
53. “TBK.m.83–206 Madde Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, “TBK.m.207–392 Madde Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Paneli, 26.11.2012, Gaziantep Barosu.
54. Türk Borçlar Kanunu Semineri, Muş Barosu, 30.03.2013.
55. Türk Borçlar Kanununa Göre Sözleşme Dışı ve Sözleşmeye Dayanan Sorumluluk, Türk Borçlar Kanunu Semineri, Adıyaman Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, 16.03.2013.
56. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu, 17-18.05.2013 (Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
57. Türk Borçlar Hukukunda Genel Hükümlerde Yenilikler ve Değişimler, Şanlıurfa Barosu, 12.04.2014.
58. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu-I (Yeni Türk Borçlar Kanunu; Viyana Konvansiyonu; Dünya Ticaret Örgütü ve Çevre Hukuku), 23-24.05.2014 (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
59. Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, 26.04.2014 (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
60. Türk Borçlar Kanunu Semineri, Mersin Barosu, 05.04.2014.
61. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Özel Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Birlikte Uygulanması Sempozyum No:III, 14.06.2014 (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği).
62. 4. Tüketici Hukuku Kongresi, 20-21-22.11.2014.
63. Hukuk ve Kadın Sempozyumu, 06.03.2015 (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
64. 5. Tüketici Hukuku Kongresi, 19-20-21.11.2015.
65. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk- İsviçre Medeni Hukuku, 17-20.02.2016 (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
66. Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına “Teminat Hukuku Sempozyumu”, 03-04.06.2016 (Bilgi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi).

text
Name Surname Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978 Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Sağlık Yönetimi Epidemiyoloji Sosyal Tıp Sağlık Politikaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Küçükali H, Ataç Ö. Özer O. Hayran O. Evaluation of individual health literacy among inpatients of different types of hospitals in Istanbul, Marmara Medical Journal, 2020;33 (2): 61-66.

Ataç Ö, Hayran O, Emreciksin A, et al., Anxiety And Depression Levels of Doctors Durıng Studying for Examination for Specialty in Medicine, ESTÜDAM Halk Saglıgı Dergisi, 2019;4(1): 35-44.

Hayran O, Ataç Ö, Özer O, Assessment of Organizational Health Literacy in a Group of Public, Private and University Hospitals in Istanbul, Journal of Health Systems and Policies, 2019;1(1): 47-59.

Hayran O, Ataç Ö. Syndemics or Synergistic Epidemics, Journal of HealthSystems and Policies, 2019;1(3):174-188.

Hayran O, Özer O. Organizational Health Literacy as a Determinant of Patient Satisfaction. Public Health, 2018;163:20-26.

Bakir BO, Akan H, Akman M, Zahmacioglu O, Hayran O.Nutritional status, Healthy Eating Index and eating attitudes of the adolescents in Istanbul: a cross-sectional study.Int J Adolesc Med Health. 2015 Nov 13.

Tanriover O, Hidiroglu S, Save D, Akan H, Ay P, Karavus M, Hayran O.Knowledge of oral cancer, preventive attitudes, and behaviors of primary care physicians in Turkey.Eur J Cancer Prev. 2014 Sep;23(5):464-8.

Hayran O, Akan H, Özkan A, Kocaoğlu B. “Fat Phobia” of university students: Attitudes toward obesity. Journal of Allied Health, 2013;42(3):147-150.

Hollands WJ, Saha S, Hayran O, Boyko N, Glibetic M, Konic-Ristic A, Jorjadze M, Kroon PA. Lack of effect of bioactive-rich extracts of pomegranate, persimmon, nettle, dill, kale and Sideritis and isolated bioactives on platelet function. J Sci Food Agric. 2013;93(14):3588-94.

Muammer R, Demirbaş Ş, Muammer K, Yıldırım Y, Hayran O. The depresssive symptoms and physical performance of mothers of children with different types of disability. J Phys Ther Sci, 2013;25(3):263-266.

Hayran O, Mumcu G, Inanc N, Ergun T, Direskeneli H. “Assessment of minimal clinically important improvement by using Oral Health Impact Profile-14 in Behçet’s disease” Clin Exp Rheumatol 2009: 27 (Suppl. 53):S79-84.

Ay P, Hayran O, Topuzoglu A, Hidiroglu S, Coskun A, Save D, Nalbant H, Ozdemir E, Eker L. “The influence of gender roles on health seeking behaviour during pregnancy in Turkey” Eur J Contracept Reprod Health Care. 2009 Aug;14(4):290-300.

Mumcu G, Hayran O, Ozalp DO, Inanc N, Yavuz S, Ergun T, Direskeneli H. “The assessment of oral health-related quality of life by factor analysis in patients with Behcet’s disease and recurrent aphthous stomatitis” J Oral Pathol Med. 2007;36(3):147-152.

Ozyurt A, Hayran O, Sur H. “Predictors of burnout and job satisfaction among Turkish physicians” QJM, 2006;99(3):161-169.

Subasi F, Hayran O. "Evaluation of Life Satisfaction Index of the Elderly People Living in Nursing Homes" Archieves of Gerontology and Geriatrics, 2005;41:23-29.

Erbaydar T, Lawrence S, Dagli E, Hayran O, Collishaw NE. "Influence of social environment in smoking among adolescents in Turkey" Eur J Public Health. 2005;15(4):404-10.

text
Name Surname Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Bilkent Üniversitesi 1999 Georgia Institute of Technology

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Louisiana State University

Araştırma Alanları

Bilgisayarla görme Makine öğrenmesi Derin öğrenme Görüntü işleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

MSK Gul, BK Gunturk, "Spatial and angular resolution enhancement of light fields using convolutional neural networks," IEEE Transactions on Image Processing 27 (5), 2146-2159, 2018.

MZ Alam, BK Gunturk, "Hybrid light field imaging for improved spatial resolution and depth range," Machine Vision and Applications 29 (1), 11-22, 2016.

R Dibiano, BK Gunturk, CK Martin, "Food image analysis for measuring food intake in free living conditions," Medical Imaging: Image Processing 8669, 86693N, 2013.

BK Gunturk, “Fast Bilateral Filter with Arbitrary Range and Domain Kernels,” IEEE Trans. on Image Processing, vol. 20, no. 9, pp. 2690-2696, September 2011.

M Gevrekci and BK Gunturk, “Illumination Robust Interest Point Detection,“ Computer Vision and Image Understanding, vol. 113, pp. 565-571, 2009.

M Zhang and BK Gunturk, “Multiresolution Bilateral Filtering for Image Denoising,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 17, no. 12, pp.2324-2333, December 2008.

BK Gunturk and M Gevrekci, “High-Resolution Image Reconstruction from Multiple Differently Exposed Images,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 13, no. 4, pp. 197-200, April 2006.

BK Gunturk, JGlotzbach, Y Altunbasak, RW Schafer, and RM Mersereau, “Demosaicking: Color Filter Array Interpolation in Single-Chip Digital Cameras,” IEEE Signal Processing Magazine, vol. 22, no. 1, pp.44-54, January 2005.

BK Gunturk, Y Altunbasak, and RM Mersereau, “Super-Resolution Reconstruction of Compressed Video Using Transform-Domain Statistics,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 13, no. 1, pp. 33-43, January 2004.

BK.Gunturk, AU Batur, Y Altunbasak, MH Hayes III, and Russell M. Mersereau, “Eigenface-Domain Super-Resolution for Face Recognition,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 12, no. 5, pp. 597-606, May 2003.

BK Gunturk, Y Altunbasak, and RM Mersereau, “Color Plane Interpolation Using Alternating Projections,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 11, no. 9, pp. 997-1013, September 2002.

text
Name Surname Prof.Dr. Hüseyin ARSLAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 1992 Southern Methodist Üniversitesi (SMU)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Güney Florida Üniversitesi, Anritsu, Ericsson Araştırma, Tübitak

Araştırma Alanları

Haberleşme Sistemleri Telsiz Haberleşme ve Uygulamaları Akıllı Radyolar ve SDR Sinyal İşleme ve Uygulamaları Akıllı Elektrik Şebekeleri, Akıllı Evler İnsansız Hava Araçları (Kontrol ve Haberleşme) In Vivo Haberleşme Biomedikal Sinyal İşleme Kanal Modellenmesi Haberleşme Sistemlerinin Test ve Ölçülmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Sahin, I. Guvenc and H. Arslan, "A Survey on Multicarrier Communications: Prototype Filters, Lattice Structures, and Implementation Aspects" IEEE Communications Surveys and Tutorials, 2013.

M. B. Celebi, I. Guvenc, H. Arslan and K. A. Qaraqe, "Interference Suppression for LTE Uplink" Physical Communication Journal, Elsevier vol.9, pp. 23-44, Dec. 2013.

M. C. Erturk, I. Guvenc, S. Mukherjee, and H. Arslan, " Fair and QoS-oriented Resource Management in Heneregeneous Networks", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, no 1, pp. 1-14, May 2013.

A. Tom, A. Sahin, H. Arslan, "Mask Compliant Precoder for OFDM Spectrum Shaping", Communication Letters, IEEE vol.17, issue 3, pp. 447-450, March 2013.

M. C. Erturk, J. Haque, W. Moreno, and H. Arslan, “Doppler Mitigation in OFDM-based Aeronautical Communications”, IEEE Trans. on Aero. and Elect., Feb., 2013.

M. C. Erturk, S. Mukherjee, H. Ishii and H. Arslan, "Distributions of Transmit Power and SINR in Device-to-Device Networks", Communications Letters, IEEE vol.17, issue 2, pp. 273-276, Jan. 2013

A. Sahin, E. Guvenkaya, and H. Arslan, “User distance distribution for overlapping and coexisting cell scenarios” IEEE Wireless Communication Letters, Vol. 1, Issue 5, pp.432-435 Oct., 2012.

Sabih Guzelgoz, Hasan Basri Celebi, Huseyin Arslan,"Statistical Characterization of the Paths in Multipath PLC Channels", IEEE Transactions on Power Delivery , vol.26, no.1, pp.181-187, Jan. 2011.

A. Sahin and H. Arslan, “Edge Windowing for OFDM Based Systems”, IEEE Communication Letters, Vol. 15, Issue 11, Sep. 2011.

Hasari Celebi, Ismail Guvenc, Sinan Gezici, Huseyin Arslan, "Cognitive Radio Systems for Spectrum, Location, and Environment Awareness," IEEE Antennas and Propagation Magazine, Volume: 52 Issue:4, pp. 41 – 61, Aug. 2010.

Sabih Guzelgoz, Huseyin Arslan,"A Wireless Communications Systems Laboratory Course", IEEE Transactions on Education, vol.53, no.4,pp.532-541, Nov. 2010.

H. Mahmoud, T. Yucek, and H. Arslan, "OFDM for Cognitive Radio: Merits and Challenges," IEEE Wireless Communications Magazine, Volume: 16 Issue:2, pp. 6-15, April 2009.

M. E. Sahin, I. Guvenc, and H. Arslan, "Opportunity Detection for OFDMA-Based Cognitive Radio Systems with Timing Misalignment", IEEE Trans. on Wireless Communications, vol. 8, no. 10, pp. 5300-5313, Oct. 2009.

T. Yucek and H. Arslan, "A Survey of Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio Applications", IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 11, Issue:1, pp. 116-130, First Quarter 2009.

text
Name Surname Prof.Dr. Ercümend ARVAS
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Orta Dogu Teknık Unıversıtesı 1976 Syracuse Unıversıtesı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Syracuse Unıversıtesı, Rochester Teknık Enstıtusu, Yıldız Teknık Unıversıtesı

Araştırma Alanları

Numerık Elektromagnetık, Antenler, Radyo Frekans/Mıkrodalga Devre ve Sıstemlerı, Telsız Haberlesme, Uygulamalı Matematık.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

M. Yazdani, L. Murphy, A. Mallahzadeh, E. Arvas, and J. Mautz, " The design of double ridge waveguide filter using conventional stepped impedance low-pass filter method," Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 56, no. 1, pp. 120-124, Jan. 2014.

L. Murphy, M. Yazdani, J. Mautz, E. Arvas, and S. Tozin. “Design of a Dielectric Waveguide Filter with Embedded Metamaterial using Mode Matching Technique.” Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 56, no. 2, pp. 443-446, Feb. 2014.

H. Mustacoglu, J. R. Mautz, and E. Arvas,”MOM Analysis of an axisymmetric chiral radome,” ACES Journal, vol.28, No.3, March 2013.

M. Hasanovic, C. May, J.K.Lee, and E. Arvas,”Frequency-Domain Solution to Electromagnetic Scattering from Dispersive Chiroferrite Materials,” ACES Journal, vol.28, No.7, pp. 565-572, July 2013.

G. Kim, E. Arvas, V. Demir and A, Z. Elsherbeni, “A novel nonuniform subgridding scheme for FDTD using an optimal interpolation technique,” Progress in Electromagnetics Research B, vol.44, pp.137-161, 2012.

K. Qutubuddin, H. Mustacoglu, J.R.Mautz, and E. Arvas, “MOM analysis of apertures in chiral bodies of revolution,” ACES Journal, vol.27, No.8, pp.630-637, Aug. 2012.

C. Mei, M. Hasanovic, J. K. Lee, and E. Arvas, “Comprehensive solution to scattering by bianisotropic objects of arbitrary shape,” Progress in Electromagnetics Research B, vol. 42, pp.335-362, 2012.

F. Altunkilic, S. T. Imeci, J. R. Mautz, and E. Arvas, “Transmission through an arbitrary aperture in a 3-D conducting surface enclosing chiral material’, IEEE Trans. AP, vol.60, pp.3278-3284, July 2012

S. T. Imeci, J. R. Mautz, and E. Arvas, “Transmission through an arbitrarily shaped aperture in a conducting plane separating air and a chiral medium,” ACES Journal, Vol.25, No.7, 2010.

E. Alkan, V. Demir, A. Elsherbeni, and E. Arvas, “Double-Grid Finite-Difference Frequency-Domain Method for Modeling Chiral Medium,” IEEE Trans. AP, pp.817-823, March 2010.

G. Aydin, A. Z. Elsherbeni, and E. Arvas, “A Single-field FDTD formulation for electromagnetic simulations,” ACES Journal, Vol.25, No.12, 2010.

A. F. Yagli, J. K. Lee, and E. Arvas, “Scattering from Three-Dimensional Dispersive Gyrotropic Bodies Using the TLM Method,” Progress in Electromagnetics Research B, Vol.18, 225-241, 2009

H. P. Partal, J. R. Mautz, and E. Arvas, “The exact analytical solution for Large circular loops radiating around a dielectric coated conducting sphere, “ IEEE Trans. AP, pp.436-443, Feb.2009.

V. Demir, E. Alkan, A. Z. Elsherbeni, and E. Arvas, “An Algorithm for efficient Solution of Finite-Difference frequency-Domain (FDFD) Method,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, pp. 143-150, December 2009.

text
Name Surname Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Teknik Üniversitesi 2003 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

University of Michigan (2010-2014 Postdoc)

Araştırma Alanları

Gen Tasimak icin ideal vektorlerin gelistirilmesi, Kontrollu İlac Tasıma Sistemleri, Hedefli Kanser Tedavisi icin Akıllı Parcacıklar Gelistirilmesi, Ultrason Gorüntüleme ve Tedavi Ajanları, Karmasik makromolekullerin tasarlanmasi ve sentezi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. The Effects of Ultrasound Frequency on Nanodroplet-Mediated Histotripsy, E Vlaisavljevich, O Aydin, KW Lin, YY Durmaz, B Fowlkes, MEH ElSayed, Z Xu, Ultrasound in Medicine and Biology, 2015, 41(8), 2135-2147.
2. Development of Nanodroplets for Histotripsy-Mediated Cell Ablation, Y. Y. Durmaz, E. Vlaisavljevich, Z. Xu, M.E.H ElSayed, Molecular Pharmaceutics, 2014, 11(10), 3685-3695.
3. Nanodroplet-Mediated Histotripsy for Image-guided Targeted Ultrasound Cell Ablation, E. Vlaisavljevich, Y. Y. Durmaz, A. Maxwell, M.E.H. ElSayed, Zhen Xu, Theranostics, 2013, 3(11), 802-815.
4. Synergistic Combination of Small Molecule Inhibitor and RNA interference Against Anti-apoptotic Bcl-2 Protein in Head and Neck Cancer Cells, Y-L. Lin, Y. Y. Durmaz, J. E. Nör, M. E. H. ElSayed, Molecular Pharmaceutics, 2013, 10, 2730-2738.
5. Development of Degradable, pH-Sensitive Star Vectors for Enhancing the Cytoplasmic Delivery of Nucleic Acids, Y. Y. Durmaz, Y-L. Lin, M. E. H. ElSayed, Advanced Functional Materials, 2013, 23(31), 3885-3895.
6. Targeting Hepatic Cancer Cells with PEGylated Dendrimers Displaying N-Acetylgalactosamine and SP94 Peptide Ligands, S. H. Medina, G. Tiruchinapally, M. V. Chevliakov,
Y. Y. Durmaz, R. N. Stender, W. D. Ensminger, D. S. Shewach, M. E. H. ElSayed, Advanced Healthcare Materials, 2013, 2(10), 1337-1350.
7. Enzyme-Activated Nanoconjugates for Tunable Release of Doxorubicin in Hepatic Cancer Cells, S. H. Medina, M. V. Chevliakov, G. Tiruchinapally, Y. Y. Durmaz, S. P. Kuruvilla, M. E.H. ElSayed, Biometerials, 2013, 36, 4655-4666.
8. A Novel Poly(p-phenylene) Containing Alternating Poly(perfluorooctylethyl acrylate-co-methyl methacrylate) and Polystyrene Grafts by Combination of Atom Transfer Radical Polymerization and Suzuki Coupling Processes, Y. Y. Durmaz, E. L. Sahkulubey, Y. Yagci, E. Martinelli, G. Galli, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2012, 50(23), 4911-4919
9. New Photoinitiating Systems for Cationic Polymerization Acting at Near UV and Visible Range, B. Aydogan, Y. Y. Durmaz, M. U. Kahveci, M. Uygun, M. A. Tasdelen, Y. Yagci, Macromolar Symposia 2011, 308, 25-34.
10. Film Formation of Poly(methyl metacrylate) Latex with Pyrene Functional Poly(divinylbenzene) Microspheres Prepared by Click Chemistry, S. Ugur, O. Yargi, Y. Y. Durmaz, B. Karagoz, N. Bicak, Y. Yagci, O. Pekcan, Polymer Composites, 2011, 32(6), 869-881.
11. Modification of Poly(divinylbenzene) Microspheres by Hydrobromination-Click Chemistry Protocol and Their Protein Adsorption Properties, Y. Y. Durmaz, B. Karagoz, N. Bicak, D. Odaci, E. Yalcinkaya, S. Timur, Y. Yagci, Macromolecular Bioscience, 2011, 11, 141-150.
12. Perfectly Alternating Amphiphilic Poly(p-phenylene) Graft Copolymers by Combination of Controlled Radical Polymerization and Suzuki Coupling Processes, E. L. Sahkulubey, Y. Y. Durmaz, Y. Yagci Macromolecules 2010, 43, 2732–2738.
13. Surface Modification of Cured Epoxy Network by Click Chemistry, Y. Y. Durmaz, M. Sangermano, Y. Yagci, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2010, 48, 2862–2868.
14. Peculiarities of ?- and ?-Relaxations in Polymers with Cyanobiphenyl Liquid Crystalline Side Chains of different Lengths, F. Salehli, S. Yildiz, H. Ozbek, E. Uykur, Y. H. Gursel, Y. Y. Durmaz, Polymer 2010, 51, 1450-1456.
15. Synthesis and Characterization of Telechelic Polymers by Combination of Atom Transfer Radical Polymerization and Click Chemistry Processes, S. S. Okcu, Y. Y. Durmaz, Y. Yagci, Designed Monomer& Polymer 2010, 13, 459-472.
16. Synthesis and Characterization of Polystyrene Possessing Triptycene Units in the Main Chain by Combination of ATRP and Click Chemistry Processes, S. Ates, Y. Y. Durmaz, L. Torun, Y. Yagci, Journal of Macromolecular Science Part A: Pure and Applied Chemistry 2010, 47(8), 809-815.
17. Photoinduced Decomposition of Dibenzoyldiethylgermane: A Photochemical Route to Polygermanes, Y. Y. Durmaz, M. Kukut, N. Monszner, Y. Yagci, Macromolecules, 2009, 42, 2899-2902.
18. Graft Copolymers by the Combination of ATRP and Photochemical Acylation Process by Using Benzodioxinones, Y. Y. Durmaz, V. Kumbaraci, A. L. Demirel, N. Talinli, Y. Yagci, Macromolecules 2009, 42, 7343-3749.
19. Sequential Photodecomposition of Bisacylgermane Type Photoinitiator: Synthesis of Block Copolymers by Combination of Free Radical Promoted Cationic and Free Radical Polymerization Mechanisms, Y. Y. Durmaz, M. Kukut, N. Monszner, Y. Yagci, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2009, 47, 4793–4799.
20. Functionalization of Poly(divinylbenzene) Microspheres via Click Chemistry Proceeses, B. Karagoz, Y. Y. Durmaz, B. N. Gacal, N. Bicak, Y. Yagci, Designed Monomer.& Polymer, 2009, 12, 511–522.
21. Dielectric Relaxation in a Thermotropic Side Chain Liquid Crystalline Polymer with Nematic Reentrant Phase F. Salehli, S. Yıldız, H. Ozbek, Y. H. Gursel, Y Y. Durmaz, Jornal of Physics: Condens. Matter, 2008, 20, 35106.
22. A New Photoiniferter/RAFT Agent for Ambient Temperature Rapid and Well-Controlled Radical Polymerization, M. A. Tasdelen, Y. Y. Durmaz, B. Karagoz, N. Bicak, Yusuf Yagci, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2008, 46, 3387-3395.
23. Diethoxy-azobis(pyridinium) Salt as Photoinitiator for Cationic Polymerization: Towards Wavelength Tunability by Cis-Trans Isomerization, Y. Y. Durmaz, O. Zaim, Y. Yagci, Macrolomol. Rapid Communication 2008, 29, 892-896.
24. Synthesis, Characterization and Thermally Activated Curing of Azobenzene Containing Benzoxazines, B. Kiskan, F. Dogan, Y. Y. Durmaz, Y. Yagci, Designed Monomer& Polymer 2008, 11, 473–482.
25. Synthesis of Block Copolymers by Combination of ATRP and Photoiniferter Processes, Y.Y. Durmaz, B. Karagoz, N. Bicak, Y. Yagci, Polymer International 2008, 57, 1182–1187.
26. Visible Light Initiated Free Radical Promoted Cationic Polymerization by Using Acylgermane Based Photoinitiator in the Presence of Onium Salts, Y. Y. Durmaz, N. Moszner, Y. Yagci, Macromolecules 2008, 41, 6714-6718.
27. Use of Atom Transfer Radical Coupling Reactions for the Synthesis of Various Macromolecular Structure, Y. Y. Durmaz, B. Aydogan, I. Cianga, Y. Yagci, Polymer Preprints 2008, 49(2), 382-383.
28. N-alkoxy Pyridinium Ion Terminated Polystyrene: A Facile Route to Photoinduced Block Copolymerization, Y. Y. Durmaz, G. Yılmaz Y. Yagci, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2007, 45 (3), 423-428.
29. Phenacyl Onium Salt Photoinitiators: Synthesis, Photolysis and Applications, Y. Yagci, Y. Y. Durmaz, B. Aydogan, Chemical Record 2007, 7, 78-90.
30. Polymers with Side Chain N-Alkoxy Pyridinium Ions as Precursors for Photoinduced Grafting and Modification Processes Y. Y. Durmaz, G. Yilmaz, Y. Yagci, Macromolecular Chemistry Physics 2007, 208, 1737-1743.
31. Studies on the Preparation of Telechelic Polymer by Atom Transfer Radical Polymerization and Cross Coupling Processes, Y. Y. Durmaz, I. Cianga, Y. Yagci, e-polymer 2006, 50.

text
Name Surname Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

İnşaat Yönetimi, Proje Yönetimi, İnşaat Yönetiminde Bilgi Sistemleri, İnşaat Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Gökçe, U., Dikbas, A., Sherer, R., “Integrated Construction Project Management System Based On Ifc And Iso9001:2000”, IFIP International Federation for Information Processing, Establishing The Foundation of Collaborative Networks, Volume 243/2007, 513-520 (2007). DOI 10.1007/978-0-387-73798-0.
İlter, D., Dikbas, A., “An Analysis of the Key Challenges to the Widespread Use of Mediation in the Turkish Construction Industry”, International Journal of Law in the Built Environment, Volume 1, Issue 2, 2009, ISSN: 1756-1450, DOI 10.1108/17561450910974740.
Dikbas, A., Akkoyun, I., “ETP: European Technology Platforms – A Challenge for Turkey`s Strategic Innovation Agenda”, AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture - Technological Innovations and Design, Vol 3, No 1-2, 53-70, (2007) ISSN 1302-8324.
İlter, D., Dikbas, A., Lees, M. “Alternative Dispute Resolution: Suggestions for Application in the Turkish Construction Industry”, Construction Management and Economics (CME25 Conference), Dergi Özel Sayısı – CD –, Reading, İngiltere (2007).
Sağlamer G., Velioğlu S., Turkoğlu H., Dikbas, A., , Erkut G., Berk O., “Reconstruction of Satisfactory and Culturally Appropriate Neighborhoods in Turkey”, Open House - Managing Urban Disasters, Vol 31 no 1 2006, ISSN 0168-2601.
Bayramoğlu, S. ve Dikbas, A., , “An Assesment of the Applicability of the Partnering in the Turkish Construction Sector”, Journal of Construction Management and Economics. Volume 20, Number 4/June 01, 315-321 (2002).
Dikbas, A., , ve A. Öztürk, “Climate, Building Design, Energy Use and Comfort”, Infra-structure Condition Assesment: Art, Science, and Practice, ed. M. Saito, 198-208, ASCE – American Society of Civil Engineers, USA, 1997.
Erdoğan, N., G. Sağlamer, V. Dökmeci ve Dikbas, A., , “Socioenvironmental Determinants of Social Interactions in A Squatter Settlement in Istanbul”, Journal of Architecture and Planning Research, 13:4, 329-336 (1996).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Ilter, A.T., Dikbaş, A., "Innovation Indicators and Efficiency of the National Data for Assessing Innovation Performance", Global Innovation in Construction Conference Bildiri Kitabı, Loughborough, 2009.
İlter, D., Dikbaş, A., “Construction Mediation in Turkey and an Overview of the Draft Mediation Law”, RICS & CIB 'COBRA' International Research Conferences Bildiri Kitabı, ISBN 978-1-84219-434-8, Dublin,2008.
Iris Karvonen, Kari Nissinen, Timo Kauppinen, Dikbaş, A., Kerem Ercoskun, Miguel Segarra, “Towards a reference model for building lifecycle performance measurement”, The Firast International Conference on I3CON, edited by Tare Hassan and Jilin Ye, ISBN 978-1-897911-32-7, Loughborough May 2008
İlter, D., Dikbaş, A., The Use of Key Attributes in ADR Process Design, 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) Bildiri Kitabı, Cardiff, 2008.
Akkoyun, I., Dikbaş, A., “Performance in Construction: A Literature Review of Research In Construction Management Journals”, 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) Bildiri Kitabı, Cardiff,2008.
İlter, D., Dikbaş, A. “A Systematic Approach to the Design of ADR Application Models”, 8th International Postgraduate Research Conference (IPGRC) Bildiri Kitabı, Edited by Martin Casensky et al., ISBN 978-80-01-04092-8, 308-315, Prag, 2008.
İlter, D., Dikbaş, A., “An Analysis Of Dispute Resolution Literature in Construction Management Journals”, BEAR 2008 & CIB W89: International Conference in Building Education and Research, Kandalama – Sri Lanka,2008.
İlter A.T., İlter, D., Dikbaş, A.,"An Analysis of Drivers and Barriers of Construction Innovation", 06/2008, Innovation in Architecture, Engineering and Construction (AEC), Edited by Yasemin Nielsen, Antalya, 2008.
İlter A.T., Dikbas, A. “Diffusion and implementation of innovation in construction industry:Case studies for an institutional framework model”, Bear 2008 Building Education and Research Conference, Edited by Dilanthi Amaratunga and Richard Haighs, ISBN 978-1-905732-36-4, 446-459, Sri Lanka, 2008.
Dikbaş, A, C.Taneri, “A Review on Intelligent Construction and its Possible Impacts on the Industry” ECPPM 2008 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN: 978-0-415-48245-5, Edited by Alain Zarli and Raimar Scherer, 205-213, Balkema-Taylor and Francis Group, The Netherlands, 2008
İlter, D., Dikbas, A., “The Institutional Development of Alternative Dispute Resolution Methods in the UK Construction Industry”, Salford University, Postgraduate Annual Research Conference (SPARC) Bildiri Kitabı, ISBN 978-1-905732-42-5, 169-179, Manchester, İngiltere, 2007.
Gokce, K.U., R.J. Scherer, Dikbaş, A, IFC based computer-integrated construction project management model, 24th W78 Conference Maribor 2007 & 5th [email protected] Workshop, Bringing ITC knowledge to work, Procceding, Edidet by Daniel Rebolj, ISBN 978-961-248-033-2, 119-125, University Library Maribor, 2007, Slovenya.
İlter A.T., Dikbaş, A “An Institutional model for diffusion and implementation of Innovation in Construction Industry:Case Study of CCI”, Salford Postgraduate Annual Research conference (SPARC), ISBN 978-1-905732-42-5, 159-168,İngiltere - Manchester, 2007.
Dikbaş, A, K. Ercoşkun, “Construction information classification: an object oriented padigm” ECPPM 2006 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 10:0-415-41622-1, edited by M. Martinez, R. Scherer, 317-327, Balkema-Taylor and Francis Group, UK, 2006.
Dikbas A., Ercoskun K., 2006. Implementability of CRM in AEC/FM domain: A case study, Proceedings of ICCCBE-XI: 11th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (with) Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, ed: Rivard H., Miresco E., Melhem H., June 14-16 Montreal, Canada, abs.: pp.19, Available on CD, ISBN: 2-921145-58-8
Ercoskun K., Dikbas A., Turk Z., 2006. Linking CRM and CAD with IFC-CRM gate, Proceedings of ICCCBE-XI: 11th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (with) Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, ed: Rivard H., Miresco E., Melhem H., June 14-16 Montreal, Canada, abs.: pp.19, Available on CD, ISBN: 2-921145-58-8
K.U.Gokçe, R.J., Scherer, Dikbaş, A, “Web-based integrated construction management solution” CIB W78's 22nd International Conference on Information Technology in Construction proceedings, edited by Raimar J. Scherer, Peter Katranuschkov & Sven-Eric Schapke of the CIB W78's 22nd International Conference on Information Technology in Construction, CIB Publication 304,497-505, ISBN 3-86005-478-3, The Westin Bellevue, Dresden, Germany, 19-21 June 2005.
Ercoskun K., Dikbas A., 2005. Enabling Relationship Management: Agent technology for Facility Management integration, The 22nd CIB W78 Conference on Information Technology in Construction, July 18-22, Dresden, Germany.
Dikbaş, A., S. Durusoy, H. Yaman, L. Tanaçan ve E. Taş, “CONNET Turkey – gateway to Construction in Europe”, ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 245-49, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
A.Y. Toprakli, A.Dikbas, Y.Sey, “Evaluating competitiveness in construction industry: an alternative frame” ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 595-603, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
E. Taş, L. Tanaçan, H. Yaman, Dikbaş, A., “A Building Material Information System:BMIS-in the context of CONNET-Turkey Project”, ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 297-302, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
Dikbaş, A. ve İ. Akıner, “New Approaches in the Construction Project Management Process: A Case Study”, Proc.XXIX IAHS World Congress on Housing:Housing in Constant Evolution, Ljubljana, CD, 579-591, Univ. Of Ljubljana Press, 2001.
Dikbaş, A. ve İ. Yitmen ve B. Morten, “An Intagrated Management Informatıon Systems for Construction Projects”, Construction Information Technology 2000, ed. G. Gudnason, Vol. 1, 277-290, IBR Institute Press, Iceland, 2000.
Dikbaş, A., “Suggestions about the Operation Plan and Politics to be followed the Required Studies after the Earthquake Disaster”, Proc. ITU-IAHS International Conference on the Kocaeli Earthquake, 411-413, ITU Press, Istanbul, 1999.
Dikbaş, A., B. Morten, S. Bayramoğlu ve İ. Yitmen, “An Integrated Decision-support System model for Construction Management Executives”, 8-dbmc Information Technology in Construction, ed. L. Michael and D. Vanier, Vol. 4, 2452-2465, NRC Research Press, Canada, 1999.
Karaca, M., B. Alper, Dikbas, A., , T. Belek, “Systematical Approach in Establisment of A Technopark”, Proc. XVI IASP World Conference on Science & Technology Parks, Istanbul, 288-294, IASP Press, 1999.
Dikbaş, A., “An Example of Integrated Management Information Sytems in Multi-Project Scheduling for Construction Projects”, Tides of Change’98, Vol. 1, 181-191, PMI-Project Management Institute-Press, USA, 1998.
Dikbaş, A., “An Evaluating Model for the Usage of Web-based Information Technology in Computer Aided Architectural Design and Engineering Education”, Proc. of eCAADe Conference: Architectural Computing from Turing to 2000, 349-352, Liverpool,1999.
Dikbaş, A., “Organizational Behavior on Bidding Stage: A Comparative Analysis for the Construction Industry”, Proc. EGOS-Organizational Responses to Radical Envir-onmental Changes, CD, Hungary, University of Economic Sciences-Budapest, 1998.
Dikbaş, A. ve S. Bayramoğlu, “An Analysis of Contractor Organizations in the Construction Sector of the Turkish Republic of Northern Cyprus”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 17-28, School of Building and Real Estate National University of Singopore Press,1997.
Dikbaş, A., F. Ozersay, ve A. Akbil, “A comparative Study on Architectural Services in the Construction Sector- A Case Study in TRNC”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 127-134, School of Building and Real Estate National University of Singopore, 1997.
Dikbaş, A., İ. Yitmen ve H. Alibaba, “An Analysis of the Organizations of the Firms in the Construction Materials İndustry - A case study in Turkish Republic of Northern Cyprus”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 215-224, School of Building and Real Estate National University of Singopore, 1997.
Dikbaş, A. ve M. Tuna, “Integration of Systems for Management of Information and Quality: A case Study in Building Construction”, Leading to make a difference in the 21st Century, ed. A. Jaafari, 34-42, CI-Premier Pty Ltd, Singopore, 1997.
Aksügür, N., Dikbas, A., , İ. Numan, "An Inventory Study on the Mass-Housing in Northern Cyprus" Proc. XXIV IAHS World Housing Congress, Vol. I, 266-289 Ankara, 1996.
Sey, Y., Dikbas, A., , "A Study On Factors Affecting Tender Price of Contractors", Proc. of the CIB 90, Building Economics and Construction Management, 451-463, Sydney, 1990.


text
Name Surname Prof.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi üniversitesi

Araştırma Alanları

Yapım yönetimi, proje yönetimi, sözleşme yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Üsdiken,B., Z.,Sözen,ve H.Enbiyaoğlu,“Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction”, Strategic Management Journal, V.9, 1988, ss.633-637.
Sözen,Z.,“Management of Transactions: The Design- Construction Interface”, Journal of Architecture and Planning Research, Special Issue on Design Management, 11:1 (Spring), 1996, ss.43-49.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sözen, Z., “ Size Technology and Aspects of Structure in Contractor Firms in Turkey”, Construction Management and Economics, 1985, 3, ss.233-247.

Sözen, Z., “Symbolism of Skill: The Case of Construction”, Dragon, 1986 V.I no.3, ss.100-112.

Sözen, Z..ve H.Giritli,“Factors Affecting Construction Productivity: A Survey” International Journal of Construction Management and Technology, V.I, no.3, 1987, ss.49-61.

Kabasakal,H., Z.Sözen ve B. Üsdiken,“Organisational Context, Structural Attributes and Management Systems in Construction Firms”, Construction Management and Economics, 1989, 7, ss.347-356.

Giritli,H., Z.Sözen, R.Flanagan ve P.Lansley, “International Contracting: a Turkish Perspective”, Construction Management and Economics, 1990, 8, ss.415-430

Sözen,Z., “Interorganizational Networks and the Definition of Size: What Have We Learnt from the Construction Sector?”, Business and Economics for the 21st Century, Vol.II, 1998 ,ss.312-318

Sözen,Z. ve M.A.Küçük., “Secondary Subcontracting in the Turkish Construction Industry”, Construction Management and Economics, 1999 (17),ss.215-220.

Sözen, Z. ve O.Kayahan, “Correlates of the Length of the Relationship Between Main and Specialist Trade Contractors in the Construction Industry”, Construction Management and Economics, 2000, (19) ss.131-133.

Sözen, Z.,”The Vicious Circle: Cantemir’s Friends and Foes in Istanbul”, Dimitrie Cantemir Christian University, Analele Universitatii Creştine “Dimitrie Cantemir”, Seria Istorie, Nr. 4, 2010, Bucureşti, Anul 1, ss.7-11,2010.

Sözen, Z., " Shifting priorities: Napoleon's Egyptian Campaign, Constantin Ypsilanti and the Porte" , Dimitrie Cantemir Christian University, Analele Universitatii Creştine „Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Seria Istorie – Serie noua, Anul , Nr. , 2011,ss.125-135., p. ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343.

Sözen, Z., “Dimitrie Cantemir and Some Questions Regarding Diplomatic Representation at the Ottoman Porte”, The Encyclopedic and Universal Dimension of Dimitrie Cantemir’s Vision, Dimitrie Cantemir Christian University, Bükreş, 26-27 Ekim 2012(basımda)

Sözen, Z., “The Russian Black Sea Fleet in Istanbul: 1798”, Geopolitical Perspectives and Development, Bucharest, EUBSR Conference Proceedings , Vol.I., ss.102-108, 2013.

Sözen, Z., “Constantin Ipsilanti’s Contributions to Ottoman Military Reform”, EUBSR Third International Conference on EU and Black Sea Region, Bükreş, 23-25 Mayıs 2014 (basımda).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Sey,Y. ve Z.Sözen,“Marketing Decisions and Advertising Policies in Building Production: A Study of the Turkish Building Industry” Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.1.ss. 10-23.

Sözen,Z.,“Operationalisation and Measurement of Three Strategic Variables in the Study of Building Organisations: Structure, Technology and Size”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.2. ss. 17-26.

Sey,Y., İ.Orhon, ve Z. Sözen, “The Proposal of the Framework of an Analytical Model of the Effectiveness of Project Organisations”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.2. 27-36.

Üsdiken,B., Z.,Sözen ve G.Alpay, “Subcontracting Behaviour of Construction Firms”,
Proceedings Mini-Symposium for Problems of Organisation and Management of Construction and International Contracting, İstanbul, 1982, ss.1.8.1-1.8.19.

Sözen,Z.,“Operationalisation and Measurement of Three Strategic Concepts in the Study of Building Organisations: Size, Technology and Structure: An Empirical Appraisal”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, 1984, V.3, ss.863-872.

Orhon,İ., H.Giritli ve Z.,Sözen,,“Effects of Risk Factors on Contractual Relationships”, Proceedings of the 3rd International Symposium on Building Economics, National Research Council, Ottawa, 1984, V.4, ss.33-41.

Enbiyaoğlu,H., Z Sözen ve B. Üsdiken, “Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction, 7th EGOS Colloquium, Saltsjöbaden, 12-14 June, 1985.

Sözen,Z., ve H.Giritli, “Behavioral Aspects of Strategic Decision-Making in Construction Business” Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.8, ss.3487-3494.

Giritli,H. ve Z.Sözen, “Analysis of Factors Affecting Productivity of Construction Firms, Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.8, ss.3600-3608.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Housing at Affordable Life-Cycle Cost”, Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.9, ss.4005-4009.

Giritli H. ve Z.Sözen “Life Cycle Costing in the Housing Industry”, IAHS World Congress on New Trends in Housing Projects, Florida, 14-20 Aralık, 1986.

Sözen, Z.,ve H.Giritli, “Economic Analysis in the Turkish Construction Industry: A Pilot Study”, Proceedings of the Building Cost Modelling and Computer Conference, E and F Spon Ltd., Salford, 1987, ss.251-256.

Giritli,H., Z.Sözen ve H. Çalın, “The Second Bridge Over The Bosphorus: A Case Study” Managing Construction Worldwide, E and FN Spon Ltd. London, 1987, V.I, ss.66-71.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Equipment Policy as One of the Factors Affecting Productivity: A Comparative Study” Managing Construction Worldwide, E and FN Spon Ltd. London, 1987, V.2, ss.691-696.

Sözen,Z.ve H.Giritli, “Motivation and Productivity in the Construction Industry, CIB W-55 Proceedings of the 4th International Symposium on Building Economics, Danish Building Research Institute, Copenhagen, 1987, Vol.C, ss.213-217.

Giritli,H.ve Z.Sözen, “Usage of Economic Evaluation Techniques in the Construction Business” CIB W-55 Proceedings of the 4th International Symposium on Building Economics, Danish Building Research Institute, Copenhagen, 1987, Vol.D, ss.37-41.

Giritli H.ve Z.Sözen,.“Life Cycle Costing in the Housing Industry” XIV IAHS World Congress on Housing, Berlin, 1987.

Kabasakal,H., Z.Sözen ve B. Üsdiken, “Organisational Context: Structural Attributes and Management Systems in Construction” CIB W-65 5th International Symposium on Organisation and Management of Construction, London, 7-10 Eylül, 1987.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Financial Analysis of the Housing Market in Turkey Proceedings of Working Commission W-70 on Maintenance and Modernisation, Heriot-Watt University, Edinburgh, 1988, ss.49-56.

Sözen,Z., “Subcontracting Policies and Strategies of Construction Firms”, CIB 90, Building Economics and Construction Management, Management of the Building Firm, V.6, University of Technology, Sydney, 1990, ss.510-520.

Giritli,H.,Z.Sözen, R.Flanagan ve P.,Lansley, “International Contracting: A Turkish Perspective”, Proceedings of the 4th Yugoslav Symposium, Organisation and Management of Construction, Dubrovnik,1991, ss.629-632.

Sözen,Z.,“Strategic Core Changes in Turkish Construction Firms”, Proceedings of the European Symposium On Management, Quality and Economics in Housing and Other Building Factors ,editor, P.Brandon ve A.Bezelga, E and FN Spon, London, 1991, Part I, ss.282-285.

Sözen,Z.,“Turkish Contractor Firms 1982-1992:A Longitudinal Study”, ARCOM Conference, Oxford, 1992.

Sözen,Z.,.“Turkish Contractor Firms 1982-1992:A Longitudinal Study”, Proceedings of the1st Technical Conference on Advances in Civil Engineering, Famagusta, 1993, ss.1086- 1091.

Sözen,Z..“Turkish Contractors in Overseas Markets: Strategies of Change”, A.J.Etkin International Seminar on Strategic Planning in Construction Companies, Haifa, 1994.

Sözen,Z.,“Organization and Methods: Perspectives and Criteria” (Keynote Paper), International Conference on Investment Strategies and Management of Construction, Brijuni, 1994, ss.263-267.

Sözen,Z. “Organizations as Spare Parts: Another Mode of Cooperation?”, 12th EGOS Colloquium, İstanbul, 1995.

Sözen,Z. ve M.A.Küçük,.,“The World According to Subcontractors” CIB W-65 Symposium, 1996.

Sözen,Z. ve S.Sağında, “Organizing in Permanently Changing Environments: Networks with Shifting Positions”, 13th EGOS Colloquium, Budapest, 1997.

Sözen,Z. ve S. Sağında, “Organizing in Permanently Changing Environments: Networks with Shifting Positions” WAM 5th Conference, İstanbul, 1998.

Sözen,Z. ve O.Kayahan, ”Interorganizational Relationships in Project-Based Industries: the Role of Trust and Competition”, Business and Economics Society Conference, Las Palmas, 1999.

Sözen, Z., "Cantemir's Istanbul", Dimitrie Cantemir Symposium, Romen Kültür Enstitüsü, 12 Haziran, 2008, Istanbul.


Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

Sözen,M., Z.Sözen ve diğerleri ,Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, Türkiye İş Bankası İstanbul ,1975.

Sözen, Z., Yüklenici İşletmelerde Büyüklük, Teknoloji ve Örgütsel Strüktür İlişkisi, Doktora tezi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1983.

Sey,Y., Sözen,Z.ve diğerleri, Yapım Yönetimi ve Ekonomisi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1983-1984.

Sey,Y., İ.Orhon, N.Aral, H.Giritli ve Z.Sözen, Bina Maliyeti, İ.T.Ü. Vakfı yayını , No.10 ,1986.

Sey,Y., İ.Orhon, Z.Sözen ve diğerleri, Çağdaş Yapım Sistemleri, İ.T.Ü. Vakfı yayını, No.13, 1986.

Sözen,Z., Yapı Sektöründe İşletme Büyüklüğü ve Örgütsel Yapı, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Mimeo, 1988.

Sözen,Z., İnşaat Firmalarının özellikleri, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Mimeo, 1988.

Sözen,Z., Fenerli Beyler: 110 Yılın Öyküsü, Aybay Yayınları, İstanbul, 2000.

Sözen, Z., “Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan’ın Yaşamına Etkisi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, c. 12, s. 15-22.

Sözen, G., Z. Sözen ve M. Ekonomi, Menderes’in Sularında: Priene, Milet, Didim, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2002

Sözen, G., Z. Sözen and M. Ekonomi, By the Waters of the Maeander: Priene, Miletus, Didyma, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2003

Sözen, Z., Tekboynuz: Kara Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir, tarihi roman, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2007

Sözen, G. ve Z. Sözen, Anadolu Topraklarında Güzeli Arayış, HSBC Yayınları, İstanbul, 2008

Sözen, Z., Perge , BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z., Myra, BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z. (katkı), Topkapı Sarayı Müzesi, BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z. (contributor), Topkapı Palace Museum, BKG; İstanbul, 2010.

Sözen, Z.,(R. Durbaş ve diğerleri ile) Ayasofya, BKG, İstanbul, 2011.

Sözen, Z., Anka ve Sultana, tarihi roman, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2011.

Sözen, Z., FIDIC Sözleşmelerinden Örneklerle İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi, Legal Yayınevi, İstanbul, 2015.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sözen, Z., “Babu Türkçesi”, İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi –Prof.Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, 2, 1982, ss. 197-203.
Sözen,Z. ve H.,Giritli, “Konut Maliyetlerine Bir Yaklaşım”, Büyükşehir Kooperatifçilik ve Toplu Konut Dergisi, 1987, ss. 20-21.

Sözen,Z., ve H.Giritli, “Productivity Analysis in Turkish Construction Firms” Turkish Review Quarterly Digest, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, V.2, no.7, Spring, 1987, ss.81-95.

Giritli,H. ve Z.Sözen, “İnşaat Firmalarında Verimlili?i Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” Verimlilik, MPM, 1987/2, ss.1-8.

Sözen, Z., “İnşaat Projelerinde Gecikmeler ve Süre Uzatımı Talepleri”, Legal Hukuk dergisi: Özel Sayı, Rona Aybay’a Armağan, Legal Yayıncılık,2014, Cilt II, ss. 2781-2790.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Sözen,Z.,“Yapı Sektöründe Küçük İşletmelerin Sorunları”, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü, Küçük İşletmelerin Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, 12-13 Aralık, 1983.

Sözen, Z.,“Yüklenici Firmalarda Örgütsel Değişim: 1982-92 Dönemi”, I.Ulusal Yönetim Kongresi, Silivri, İstanbul, 1993.

Sözen, Z.,“Yüklenici Firmalarda Örgütsel Değişim”, İnşaat Sanayiinde Yönetim Semineri, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze, Kocaeli, 1988, s.314-321.

Sözen, Z. ,ve H.Yaman,,“Yöneticilik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı: AROUSAL” Dizayn/Konstrüksiyon İnşaat Mimarlık Dergisi, İstanbul, 1988, ss.20-23.

Sözen, Z., ve M.A.Küçük, “Süreklilik ve Bağımlılık: İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı” III.Ulusal Yönetim Kongresi, İTÜ İşletme Fakültesi, İstanbul, 1995.

Sözen ,Z.,”Proje Bazlı Endüstrilerde Örgüt Büyüklüğünün Tanımlanmasında ve İşlemselleştirilmesinde Sorunlar,Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bilgi Üniversitesi, 27-29 Mayıs,1999,İstanbul

Sözen, Z., “Dimitri Kantemir’in Gördüğü Eğitim ve Aydınlanma Çağına Katkısı”, Dimitri Kantemir Mekteb-i Kebir’e Geri Dönüyor, 11 Nisan 2014, Fener Rum Lisesi, İstanbul.

Sözen, Z., “FIDIC Sözleşmelerinde Tasarımla İlgili Uyuşmazlıklar” İnşaat Ve Mimarlik Hukuku Semineri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 13 Kasım 2014,İstanbul,

Diğer yayınlar

Araştırma raporları

Üsdiken,B. ve Z.Sözen, Organisation-Environment Interaction: Subcontracting in Construction, Research Paper, Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, ISS/AD 85-01, 1985.

Üsdiken,B. Z.Sözen ve H.Enbiyaoğlu, Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction, Research Paper, Bo?aziçi University, Institute of Social Sciences, ISS/AD 87-01, 1987.

Üsdiken,B. ve Z.Sözen,. Örgütlerin Sınırları: İnşaat Firmalarında Alt-Yüklenici Kullanımı, Research Paper, Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, SBE/AD 89-02, 1989.

Sözen,Z., H. Giritli, N.Esin ve M.Çıracı , Mimarlara Mektup: Özel Sayı, Mimarlık Meslek Tasarısı Üzerine İstanbul Tartışmaları Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1992, ss.21-24

Sözen,Z.,Yüklenici İşletmelerde Organizasyonel Değişim ve Stratejik Yönelimler, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul, 1993.

Sözen,Z.,Turkish Contractors in Overseas Markets: Problems and Policies of Priority, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul, 1998


Dergilerde yayınlanan makaleler

Sözen,Z.,“Türk Müteahhitlerinin Son On Yılı”, Trend, 1:23, 1993, ss.38-40.

Sözen,Z.,“70’lerin İTÜ’sü”, Arredamento Mimarlık, Sayı 2000/3, ss.76-77.

Sözen,Z., “Kod Adı Ali:Aleksandr Mavrokordato”, Popüler Tarih, Temmuz 2000, ss.30-33.

Sözen, Z., “Kantakuzenos’u Kim Öldürdü?”, Popüler Tarih, Nisan 2002, ss. 32-37.text
Name Surname Prof.Dr. Yeter DEMİR
E-Mail [email protected]du.tr
Detail Öz Geçmiş
Media

Selçuk Üniversitesi 1999 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1- TTK TAREKS A.Ş.(2001-2003) 2- Niğde Üniversitesi(2003-2006) 3- İlbank (2006-2011) 4- Ordu Üniversitesi (2011-2015) 5- Giresun Üniversitesi (2015-2017)

Araştırma Alanları

Yönetim, Stratejik Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Davranış Bilimleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.
Demir Uslu, Y., Kedikli, E. (2016). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Borsa İstanbul Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Analiz, International Congress of Management Economy and Policy, ss.4009-4019, 26-27 Kasım, İstanbul- Türkiye.
Demir Uslu, Y., (2016). Sürdürülebilir Kalkınma Süreci ve Yenilenebilir Enerji: Erzincan’ın Güneş Enerjisi Potansiyeli, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ss.481-489, 28 Eylül- 1 Ekim, Erzincan- Türkiye.
Demir Uslu, Y., Kedikli E. (2016). In Activity Process of Business Innovation Significance of Intergenerational Relations: Y Generation, 11th International Silk Road Conference, ss.93-98, May 20-21, Tblisi-Georgia.
Demir Uslu, Y., Kedikli E. (2016). Managership in Turkish Business World, Management Mentality and Economy: A General Review, 11th International Silk Road Conference, ss.89-92, May 20-21, Tblisi-Georgia.
Demir Uslu, Y., Kedikli E. (2016). İnovasyon ve Yaratıcılık Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi için Çalışma Ortamlarının Geliştirilmesi ve Kuşakların Önemi: Y Kuşağı, I. International Black Sea Business Administration Symposium, ss.522-531, Mayıs 16-18, Giresun-Türkiye.
Demir Uslu, Y., Özkan A. (2016). Türkiye’de Yeşil Enerji Potansiyeli, I. International Black Sea Business Administration Symposium, ss.342-347, Mayıs 16-18, Giresun-Türkiye.
Demir Uslu, Y., Türkmenoğlu H. (2016). Yenilenebilir Enerji Bağlamında Kobilerin Çevre Duyarlılığı, I. International Black Sea Business Administration Symposium, ss.608-617, Mayıs 16-18, Giresun-Türkiye.
Demir Uslu, Y., Yavuz A. (2016). Religious Tourism in the District of Black Sea: Potential of Giresun City, I. International Black Sea Business Administration Symposium, ss.246-254 May 16-18, Giresun-Türkiye.
Demir Uslu, Y., Erkan U. (2015). Doğu Anadolu İçin Yeni Bir Atılım: Yeşil Enerji, I. Internatıonal Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, pp, 15-25, 1-3 October, Kars-Turkey.
Demir Uslu, Y., Hancıoğlu Y., Demir E. (2015). Applicability to Green Entrepreneurship in Turkey: A Situation Analysis, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, May 28-30, Istanbul–Turkey.
Demir Uslu, Y., Çavuş M.F.Acar K. Demirel E.(2015). Yenilenebilir Enerji Kooperatifçiliği: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz, 21th International Turkish Cooperative Congress, May 14-15, Safranbolu/Karabuk–Turkey.
Demir Uslu, Y., Hancıoğlu Y.(2015) Küresel Rekabet Endeksi Perspektifiyle Kooperatiflerin Rekabet Edilebilirliğine Katkıları: Uluslararası Kooperatifler Birliği Üye Ülkeler Örneği, 21th International Turkish Cooperative Congress, May 14-15, Safranbolu/Karabuk–Turkey.
Demir Uslu, Y., Çavuş M.F. Demirel E.(2014). Sosyal Aylaklık Üzerine Ampirik Bir Araştırma, 6. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, ss,625-636, 8-12 Haziran, Comrat, Moldova.
Demir Uslu, Y., Çavuş M.F. ve Hancıoğlu Y. (2011), Örgütsel Amaçlara Ulaşılması Sürecinde İş Tatmininin Önemi: S. S. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, 20. Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi, ss. 363-383, 5-7 Ekim, Ankara, Türkiye.
Demir, Y. ve Rodoplu D. (2010), Aile İşletmelerinde Bilgi Yönetiminin Liderlik Kapsamında Değerlendirilmesi, 8. Uluslararası Bilgi Yönetim ve Ekonomi Kongresi, ss. 240- 252, 28- 31 Ekim, İstanbul, Türkiye.
Çavuş, M.F. ve Demir, Y. (2010), Personel Güçlendirme ve Tükenmişlik: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, ss. 216-222, 28-30 Mayıs, Antalya, Türkiye.
Çavuş, M.F. ve Demir, Y. (2009), Performans Artırma Yöntemi Olarak Personel Güçlendirme: Devlet Hastanesi Doktorları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, ss. 78-86, 19-21 Mart, Antalya, Türkiye.
Çavuş, M.F. ve Demir, Y. (2008), “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Kariyer Tatmini: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, 19. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, ss. 9-20, 9-10 Ekim, Ankara, Türkiye.
7.3 Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
McSchane, S.L., Von Glinow M.A. (2016). “Örgütsel Davranış”, Kıray, A. Yavaş A. Acaray, A. Günsel, A., Alınaçık E., Hacıoğlu G. Koç, O. İstikbal, N.H.Ç. Mehtap, Ö. Üzümcü T. Demir Uslu, Y. (Çevirenler) Nobel Akademik Yayıncılık.
Aykan, E. ve diğerleri.(2014). “Genel İşletme”, Turan, N., Demir Uslu, Y. (Editörler) İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Demir Uslu Y.(2013), “Örgütlerde Gruplar ve Grup Yönetimi”, Yönetim ve Organizasyon, Bakan İ. ve Paksoy M. (Editörler) İstanbul: Lisans Yayıncılık, ss, 281-293
Demir Uslu Y. (2011), “Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Sosyal ve Yönetsel Politikalar”, Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Demirel, Erkan T., Tikici, Mehmet ve Çetin, Canan. (Editörler), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss,356-364
Demir Uslu Y. (2011), “Pozitif Ayrımcılık”, Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Demirel, Erkan T., Tikici, Mehmet ve Çetin, Canan. (Editörler), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss, 262-269
Demir Uslu Y. Çavuş M.F (2011), “Farklılıklar ve Yönetimi”, Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar, Yeniçeri, Ö. ve Demirel, Y. (Editörler) Bursa: Ekin Yayın Dağıtım, ss,45-70
Demir, Y. (2009), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Performans Değerlendirme Sistemlerinin İncelenmesi”, Boyut Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Demir Uslu, Y. (2016). Türkiye’de Yeşil Enerji, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 12, ss, 384-392.
Demir Uslu, Y. Erkan, U. (2016). Çevre Yönetim Sistemlerinde Yenilenebilir Enerji Uygulamaları: Yeşil Ofis, Alternatif Politika Dergisi, Cilt:8 Sayı: 1, ss, 211-233.
Demir Uslu, Y. Çavuş, M.F. (2014). Örgütsel Adalet ve Kaytarma Davranışları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 9, ss, 51-54.
Demir Uslu, Y. (2011). Örgütlerde Yönetsel Etkinliğe Ulaşmada Yeni Bir Yaklaşım: Yaratıcı Liderlik, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Yıl: 11, Sayı: 22, ss, 429-455.
Demir, Y. ve Demirel, E. T. (2011). Rekabet Avantajı Yaratmada Entelektüel Sermayenin Önemi. İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, ss, 81 - 104.
Çavuş, M.F. ve Demir, Y. (2010), “Liderlik Tarzı ve Personel Güçlendirme”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt: 45, Sayı:2, ss, 1-14.
Demir, Y. ve Çavuş M.F. (2009), “Mobbing’in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 11-19.
Demir, Y. (2009), “Etkileşim Adaleti ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Örneği” Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt: 44, Sayı: 4, ss. 19-31.
Demir, Y. (2008), “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi” Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt: 43, Sayı: 3, ss. 41-57.
Demir, Y. (2006), “İş Etiği Kavramı ve İşletmeler Açısından Önemi”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt: 41, Sayı: 1, ss. 87-98.
Demir, Y. (2005), “İş ve Personel Uyumu ve Önemi”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 148, ss. 97-108.
Demir, Y. (2004), “İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Uygulamaları”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 146, ss. 39-49.

8. Ulusal ve Uluslararası Projeler
Demir Uslu Y. (2016), “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinde Rüzgar Gücü: Model Ülke Danimarka, Giresun Üniversitesi, BAP (Proje Yürütücüsü).
Demir Uslu Y. (2014), “KOBİ’lerin Muhasebe Paket Programları Seçim Kriterleri ve Bu Alandaki Farkındalıkları”, Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Tarafından Desteklenmektedir (Proje Yürütücüsü).
Güzel G., Söylemez A.T.,Kaya S., Demir Y.(2009), İller Bankasının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi (Technical Assistance for Strengthening the Institutional Capacity of Iller Bank)” EUROPEAID/125786/D/SER/TR, Avrupa Birliğinin Türkiye İçin 2006 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Yardım Programı (Teknik Çalışma Grubu Üyesi).
Güzel G., Söylemez A.T., Kaya S., Demir Y.(2009), Türkiye’ de 15 Belediye İçin Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında AB Standartlarında Master Planı, ÇED ve Fizibilite Raporu, Fayda-Maliyet Analizi, IPA Başvuru Formu ve İhale Dosyalarının Hazırlanması Projesi (Kontrolden Sorumlu Teknik Çalışma Grubu Üyesi).
Güzel G., Söylemez A.T., Kaya S., Demir Y.(2009), Türkiye’ de 8 Belediye İçin İçmesuyu Tesisinin Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında AB Standartlarında Master Planı, ÇED ve Fizibilite Raporu, Fayda-Maliyet Analizi, IPA Başvuru Formu ve İhale Dosyalarının Hazırlanması Projesi (Kontrolden Sorumlu Teknik Çalışma Grubu Üyesi).
Güzel G., Söylemez A.T.,Kaya S., Demir Y.(2007), Nevşehir Atıksu Arıtma Tesisi Projesi(TR 0602.01)(Değerlendirme Komitesi Üyesi).

text
Name Surname Prof.Dr. Hasan ŞENER
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1968 İTÜ Mimarlık Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İTÜ Mimarlık Fakültesi

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Moğol Çadırından Konut Yaşamına Geçişte Mekansal Gereksinimler (2017)., Enkhbaatar Bolortsetseg,ŞENER HASAN,CORDAN ÖZGE, LAMBERT Academic Publishing, Basım sayısı:1, ISBN:978-620-2-02669-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4103792)

ŞENER HASAN (2015). Modüler Boyutsal Koordinasyon ve Izgara/Grid. Serbest Mimarlar Dergisi(19), 22-23. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4425829)

GARİP SENİYE BANU,ŞENER HASAN (2012). Analysing Environmental Satisfaction in Gated Housing Settlements. İTÜ A/Z, 9(1), 122-133. (Yayın No: 4425653)

ŞENER HASAN,ERTÜRK DOĞAN ZAFER (2006). Mimarlık Eğitiminde Model Arayışları: İTÜ Örneği. Arkitekt (Kontrol No: 4425679)

YILDIZ DİLEK,ŞENER HASAN (2004). Binalarda Tanımlı Dış Mekanların Kullanım Değeri Analiz Modeli. İTÜ Dergisi/a, 1(2) (Kontrol No: 4425685)

YILDIZ DİLEK,ŞENER HASAN (2003). Factors Affecting the Use Value of Campus Outdoor Spaces. International Conference on Quality of Urban Life (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4425697)

Ödüller

1. Ulusal Mimarlık Ödülü, TMMOB Mimarlar Odası, 2014

2. Uluslararası Mimarlık Ödülü, Chicago Athenaeum Mimarlık, Sanat Tasarım Müzesi-Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Pl. Merk., 2010

3. Mimarlık Eğitiminde Üstün Başarı Ödülü, Mimarlık Eğitimi Derneği, 2009

4. Mansiyon Ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2008

5. Satınalma Ödülü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2006

6. Mansiyon Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2001

7. 3. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1998

8. 1. Ödül, Konya Belediyesi, 1992

9. 3. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987

10. 1. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987

11. Mansiyon Ödülü, Altındağ Üniversitesi, 1984

12. Mansiyon Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1978text
Name Surname Prof.Dr. Deniz ÖNDER
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Üniversitesi 1986 YTÜ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

YTÜ Mimarlık Fakültesi

Araştırma Alanları

Mekan Dizimi Teorisi- Konut Sorunu- Mimari Tasarım ve Psikoloji- Yön Bulma-Yerel Mimari

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Önder, D.E., Gigi, Y., 2010, Reading Urban Spaces by the Space Syntax Method: A Proposal for the South Haliç Region, Cities, 27 (4), pg. 260-271 (SSCI – ISSN 0264-2751).

Önder, D.,2002, “A New Housing Group For Sub-Residential Area in Samarkand - A Morphological Comparison”, Cities, (V.19/Issues 5/ SSCI – ISSN 0264-2751), 237-239.

Abalı, Z., Önder, D., 1990, “The Local Architectural Image In Tourism”, Annals of Tourism Research, A Social Sciences Journal, Vol.17, N:2, 280-284,USA(SSCI - ISSN 0160-7383)
Erçevik, B., Önder, D.E., 2015, Bir Tasarım Ölçütü Olarak Yön Bulma Kavramı: Tanımlar ve Tartışmalar, Megaron, 10/3, 355-34.

Koseoglu,E., Onder,D.E., and Bilen,O., 2012, A Cross-Cultural Comparison Of Tourist’s Perceptionof Hotel Lobbies,IJAR Archnet, V6/3, ,109-123.

Köseoğlu, E., Önder,D.E., 2011, Subjective And Objective Dimensions Of Spatial Legibility, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 30, , Pages 1191-1195

Köseoğlu, E., Önder,D.E.,2011, İnsan Belleğinin ve Kentin Belirgin Öğelerini Tanımlamak: Ayvalık’taki Öznel ve Nesnel İşaret Öğeleri, Arkitekt, sayı:524, yıl:78, ss:40-51.

Belir, Ö., Önder, D.E; 2011, Bir Atölye Çalışmasının Özeti, Görünmez Alanlar : Çoklu Algısal Stüdyo Sınıfı, Mimarist,Bahar, sayı:39, ss.109-111.

İnam, E.A., Önder, D.E.,2011, Belek Turizm Merkezi’nin Doğal Değerleri, Enerji Tüketimi, Atık Su Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi" Mimarist, sayı 40, ss 21-24.

Önder, D,E., Conker, S., 2011, İstanbul’daki Kent Otellerinin Mekan Dizim Yöntemiyle Analizi, Mimarist, s 41, ss 78-85.

Önder,D., Gigi, Y., 2010, Kent parçalarının Mekan Dizim Yöntemiyle Okunması: Güney Haliç Bölgesi İçin Bir Öneri, Mimarist, no:35, 101-108.

İnam, E.A.,Önder, D.E.; 2010, Sürdürülebilir Turizm Gelişiminden Uzaklaşan Bir Bölge: Belek Turizm Merkezi, Mimarlık, 354, ss 40-44.

Önder, D.E., Köseoğlu, E., Bilen, Ö., Der, V., 2010, The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce, ITU A|Z VOL: 7 NO: 1 18-37 2010-1.

text
Name Surname Prof.Dr. Hakan TOZAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Naval Academy . Marmara University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Naval Academy, Naval Science and Engineering Institute, IOU, Marmara University, Technical University of Ostrava (VŠB)

Araştırma Alanları

Decision Analysis, Operations Research Applications in Nontraditional Machining Processes, Healthcare Systems Optimization and Improvement, Health Technology Assessment

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları
text
Name Surname Prof.Dr. Zekai ŞEN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Imperial College of Science and Technology, University of London

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Kral Abdülaziz Üniversitesi, Yer Bilimleri Fakültesi, Cidde, Suudi Arabistan

Araştırma Alanları

Yer Bilimleri Sistemleri ve Su Kaynakları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (1986-1998), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı(1998-2016)

Araştırma Alanları

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, Bağışıklığı basklılanmış konak enfeksiyonları, Antimikrobiklere direnç, Enfeksiyon hastalıkları laboratuvar tanısı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Vahaboglu H., Öztürk R., Aygun G., Coskunkan F., Yaman A., Kaygusuz A., Leblebicioglu H., Balik İ., Aydin K., Otkun M., "Widespread Detection Of Per-1-Type Extended-Spectrum Beta-Lactamases Among Nosocomial Acinetobacter And Pseudomonas Aeruginosa Isolates In Turkey: A Nationwide Multicenter Study", ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, vol.41, pp.2265-2269, 1997

Öztürk R., Mert A., Kocak F., Özaras R., Köksal Çakirlar F., Tabak Ö.F., Bilir M., Aktuğlu Y., "The Diagnosis Of Brucellosis By Use Of Bactec 9240 Blood Culture System", DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, vol.44, pp.133-135, 2002

Leblebicioglu H., Öztürk R., Daniel Rosenthal V., et al. "Impact Of A Multidimensional Infection Control Approach On Central Line-Associated Bloodstream Infections Rates In Adult Intensive Care Units Of 8 Cities Of Turkey: Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium (Inicc)", ANNALS OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND ANTIMICROBIALS, vol.12:10, 2013

Ulusal yayınlar

Öztürk R ,Midilli K,Okyay K,Eroğlu C,Aygün G,Kenani Y,Sarsan A. Çocuk ve erişkin yaş grubu sürgün olgularında Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli sıklığının araştırılması.Türk Mikrobiyol Cem Derg 1994;24:42-45.

Öztürk R,Midilli K,Okyay K,Eroğlu C, Aygün G, Kenani Y, Çaşkurlu H, Samastı M. Aeromonas bakterilerinin sürgünlü hastalardaki sıklığı. Klimik Derg.1994;7:45-47

Öztürk R, Midilli K, Aygün G, Eroğlu C, Dirican A, Aslan M, Kocabeyoğlu Ö, Altaş K, Samastı M. Yabancı ülkelerden ithal edilen pahalı ELISA ve immünfloresan antijenlerinin yerli olanaklarla ucuz olarak elde edilmesi Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1999; 4:299-310.

Kitap ve Kitap Bölümleri:

Yilmaz M., Özaras R., Öztürk R., "Neurobrucellosis: Current Clinical, Diagnostic, And Therapeutic Features", in: Focus on meningitis research, Strong PV, Eds., Nova Medical Books, Newyork, pp.207-220, 2004

Öztürk R., Ed., "İshal", İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği (Yayın No:13), İSTANBUL, 1998

Öztürk R., Saltoğlu N., Aygün G., Ed., "Hastane Enfeksiyonları: Korunma Ve Kontrol", İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, İSTANBUL, 2008

Öztürk R. Reovirus ailesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi , Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, Ed., 4. Baskı, 2.Cilt, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s.1524-1533, 2017

Öztürk R. Norovirus ve diğer caliciviruslar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi , Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, Ed., 4. Baskı, 2.Cilt, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s.1626-1630, 2017text
Name Surname Prof.Dr. Reda ALHAJJ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

1988

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Refereed Publications (Excluding technical reports, seminars and papers submitted)
Please note that proceedings of conferences are all peer-reviewed and form the main publication venue in Computer Science, they are equally important as journals in other disciplines. My conference publications are mainly in prestigious IEEE and ACM conferences. Acceptance rate is mostly below 35% and the proceedings are mostly published by IEEE Press, ACM Press, or Springer-Verlag LNCS series.
Journal Articles:
J1. A. Sarhan, J. Rokne and R. Alhajj, Glaucoma Detection using Image Processing Techniques: A Literature Review, Computerized Medical Imaging and Graphics, (accepted).
J2. O.C. Sert, S. D. Sahin, Tansel Ozyer, R. Alhajj, Analysis and Prediction in Sparse and High Dimensional Text Data: The Case of Dow Jones Stock Market, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, in press.
J3. Salim Afra, Reda Alhajj: An Integrated Framework for Criminal Social Network Extraction from Web Using Text Analysis Journal of Information Science (accepted for publication)
J4. Salim Afra, Reda Alhajj: Early Warning System: From Face Recognition by Surveillance cameras to Social Media Analysis to Detecting Suspicious People, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, in press
J5. K. Sailunaz, R. Alhajj: Emotion and Sentiment Analysis from Twitter Text. Journal of Computational Science, Volume 36, 2019.
J6. N.K. Dastjerd,O.C. Sert, T. Ozyer and R. Alhajj, Fuzzy Classification Methods Based Diagnosis of Parkinson’s disease from Speech Test Cases, Current Aging Science, 2019
J7. C. Sahin, J. Rokne and R. Alhajj, Human Behavior Modeling for Simulating Evacuation of Buildings During Emergencies, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 528, 2019, 121432
J8. A. Aksac, T. Ozyer and R. Alhajj, CutESC: Cutting Edge Spatial Clustering Technique based on Proximity Graphs, Pattern Recognition, Volume 96, December 2019.
J9. A. Aksac, D. J. Demetrick, T. Ozyer and R. Alhajj, BreCaHAD: a dataset for breast cancer histopathological annotation and diagnosis, BMC Research Notes, 201912:82.
J10. G. Ozsoy; F. Polat; and R. Alhajj, Effective Induction of Gene Regulatory Networks Using a Novel Recommendation Method, Int. J. of Data Mining and Bioinformatics, https://doi.org/10.1504/IJDMB.2019.099714
J11. E. Bütün, M. Kaya, R. Alhajj: "Extension of neighbor-based link prediction methods for directed, weighted and temporal social networks. Information Sciences, 463-464: 152-165, 2018.
J12. A. Sarhan, J. Rokne and R. Alhajj, Integrating Flexibility and Fuzziness into a Question Driven Query Model, Information Sciences, 430:349-377 (2018).
J13. G. Ozsoy; T. Ozyer; F. Polat; and R. Alhajj, Realizing Drug Repositioning by Adapting a Recommendation System to Handle the Process, BMC Bioinformatics, 19(1): 136:1-136:14 (2018)
J14. F. Keshavarz, A. AbdulWaheed, B. Rachdi, R. Alhajj, Review Spam Detection by Highlighting Potential Spammers and Diminishing Their Effect, International Journal of E-Business Research, 14(1): 54-76 (2018)
J15. Sara Aghakhani, Ala Qabaja, Reda Alhajj: Integration of k-means clustering algorithm with network analysis for drug-target interactions network prediction, IJDMB, 20(3):185-212, 2018.
J16. K. Sailunaz, M. Dhaliwal, J. Rokne, R. Alhajj: Emotion detection from text and speech: a survey. Social Networks and Mining, Issue 1, 2018, pp. 1-26
J17. L. Wenli, M. Dhaliwal, R. Alhajj and J. Rokne, Recommender System for Items in Dota 2, IEEE Transactions on Games, 2018, DOI: 10.1109/TG.2018.2844121
J18. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj: A Password Creation and Validation System for Social Media Platforms Based on Big Data Analytics, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,
J19. U. Erdogdu, R. Alhajj, F. Polat, Employing Decomposable Partially Observable Markov Decision Processes to Control Gene Regulatory Networks, Artificial Intelligence in Medicine, 83: 14-34 (2017).
J20. U. Sirin, F. Polat, R. Alhajj, “Batch Mode TD(?) for Controlling Partially Observable Gene Regulatory Networks”, IEEE Transactions on Computational Biology and BioinformaticsNov-Dec;14(6):1214-1227, 2017.
J21. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj: Real Time Early Warning DDoS Attack Detection. International Journal of Cyber Warfare and Terrorism, Volume 7, Issue 3, 44-54, 2017.
J22. S. Üçer, Y. Koçak, T. Ozyer and R. Alhajj, Social Network Analysis-based Classifier (SNAc): A Case Study on Time Course Gene Expression Data, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 150(C):73-84, Oct. 2017.
J23. A. Aksac, T. Ozyer and R. Alhajj, Complex Networks Driven Salient Region Detection based on Superpixel Segmentation, Pattern Recognition, Volume 66, 2017, Pages 268–279.
J24. I. Suleiman, M. Arslan, R. Alhajj, M. Ridley, Prediction Model of School Readiness, Journal of Information and Knowledge Management, Volume 16, Issue 03, Sept. 2017.
J25. Y. Koçak, T. Ozyer and R. Alhajj, Utilization of Maximal Frequent Itemsets for HIV Data and Its Validation By Using Social Network Analysis, Journal of Cheminformatics, 2016, 2016; 8:71, DOI: 10.1186/s13321-016-0184-9
J26. G. Jurca, O. Addam, A. Aksac, S. Gao, T. Ozyer, D. Demetrick and R. Alhajj, “Integrating Text Mining, Data Mining, and Network Analysis for Identifying Genetic Breast Cancer Trends”, BMC Research Notes, 9(1) · December 2016.
J27. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj: Repeated Patterns Detection on Big Data Using Classification and Parallelism on LERP Reduced Suffix Arrays. Applied Intelligence, Vol.45, Issue 3, pp 567–597, 2016.
J28. U. Sirin, F. Polat, R. Alhajj, “Effective Gene Expression Data Generation Framework Based on Multi-Model Approach”, Artificial Intelligence in Medicine. 70:41-61, 2016.
J29. A. Bakkar, M. Alshalalfa, L. F. Petersen, H. Abou-Ouf, A.l Al-Mami, S. A. Hegazy, F. Feng, R. Alhajj, K. Bijian, M. A. Alaoui-Jamali, T. A. Bismar, microRNA 338-3p exhibits tumor suppressor role and its down-regulation is associated with adverse clinical outcome in prostate cancer patients, Molecular Biology Reports, Volume 43, Issue 4, pp 229–240, 2016.
J30. M. G. Ozsoy, F. Polat, and R. Alhajj, “Making Recommendations by Integrating Information from Multiple Social Networks”, Applied Intelligence, July 2016, DOI: 10.1007/s10489-016-0803-1.
J31. S. Gao, A. Chen, A. Rahmani, J. Zeng, M. Tan, R. Alhajj, J. Rokne, D. Demetrick, Xiaohui Wei, Multi-scale modularity and motif distributional effect in metabolic networks, Current Protein and Peptide Science, 17(1):82-92, 2016.
J32. M. Kaya, B. Kaya, R. Alhajj, A Novel Multi-Objective Genetic Algorithm For Multiple Sequence Alignment' for publication, Int. J. of Data Mining and Bioinformatics, Volume 14 Issue 2, Pages 139-158, 2016.
J33. I. Suleiman, M. Arslan, M. Ridley, and R. Alhajj, “The Power of On-Line Genetic Algorithm in Stealth Assessment for School Readiness”, Journal of Computers in Education, Vol.3, No.2, pp.209-246, 2016.
J34. O. Addam, A. Chan, W. Hoang, R. Alhajj and J. Rokne. Foreign Exchange Data Crawling and Analysis for Knowledge Discovery Leading to Informative Decision Making. Knowledge-Based Systems. Volume 102, Pages 1–19, 2016.
J35. A. Chen, A. Elhajj, S. Gao S. Afra, A. Sarhan, A. Kassem, and R. Alhajj, Approximating the Maximum Common Subgraph Isomorphism Problem with a Weighted Graph, Knowledge-Based Systems, Volume 85, pp.265–276, 2015.
J36. P. Kazienko, R. Alhajj, and J. Srivastava, Computational Aspects of Social Network Analysis, Scientific Programming, Volume 2015, Issue 961610, 2015
J37. M. Moshirpour, B. H. Far, R. Alhajj Verification of Lack of Emergent Behavior in Extending a Social Network of Agents, Social Network Analysis and Mining, 5(1): 1:1-1:13 (2015)
J38. S. Gao, A. Sarhan, R. Alhajj, J. Rokne, D. Demetrick and J. Zeng, Quantifying gene co-expression heterogeneity in cancer towards efficient network biomarker design, Current Bioinformatics, 10(3):306-314, 2015.
J39. O. Öztürk, A. Aksaç, T. Özyer and R. Alhajj, Boosting Real-Time Recognition of Hand Posture and Gesture for Virtual Mouse Operations with Segmentation, Applied Intelligence. 43(4): 786-801, 2015.
J40. O. shafiq, R. Alhajj and J. G. Rokne, On Personalizing Web Search using Social Network Analysis, Information Sciences, Vol. 314, 1 September 2015, Pages 55–76
J41. F.X. Wu, L. Chen, J. Wang and R. Alhajj, Biomolecular Networks and Human Diseases, Biomed Res Int., 2014; 2014: 363717, Published online 2014 Jun 24. doi: 10.1155/2014/363717.
J42. U. Erdogdu, M. Tan, R. Alhajj, F. Polat, Efficient and Effective Partially Observable Markov Decision Processes Based Formulation of the Gene Regulatory Network Control Problem, Applied Intelligence, (accepted, July 2014).
J43. S. Gao, S. Afra, I. Karakira, Ghada Naji, J. Zeng, D. Demetrick, R. Alhajj, "Evaluating predictive performance of network biomarkers with network structures", Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 2014 Oct;12(5):1450025. doi: 10.1142/S0219720014500255.
J44. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj: Analyzing very large time series using suffix arrays. Appl. Intell. 41(3): 941-955 (2014)
J45. A. Rahmani, A. Chen, A. Sarhan, J. Jida, M. Rifaie and R. Alhajj, Social Media Analysis and Summarization for Opinion Mining: A Business Case Study, Social Network Analysis and Mining, (2014) 4:171.
J46. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj, “Experimental Analysis on the Normality of pi, e, phi and square root of 2 Using Advanced Data Mining Techniques”, Experimental Mathemtics, Vol.23, No.2, pp.105-128, 2014
J47. A. Rahmani, S. Afra, O. Zarour, O. Addam, R. Aljomai, N. Koochakzadeh, K. Kianmehr, R. Alhajj, Graph-based Approach for Outlier Detection in Sequential Data and Its Application on Stock Market and Weather Data, Knowledge-Based Systems, Vol.61, pp.89-97, May 2014.
J48. O. shafiq, R. Alhajj and J. G. Rokne, Log based Business Process Engineering using Fuzzy Web Service Discovery, Knowledge-Based Systems, 60: 1-9 (2014)
J49. W. Almansoori, O. Addam, O. Zarour, A. Sarhan, M. Elzohbi, M. Kaya, J. Rokne, R. Alhajj, The Power of Social Network Construction and Analysis for Knowledge Discovery in the Medical Referral Process, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, Volume 24, Issue 2-3, 2014.
J50. A. Qabaja, M. Alshalalfa, E. Alanazi and R. Alhajj, Prediction of Novel Drug Indications Using a Network Driven Biological Data Prioritization and Integration, Journal of Cheminformatics, 7;6(1):1, Jan 2014.
J51. M. Kaya A. Sarhan, and R. Alhajj, Multiple Sequence Alignment with Affine Gap by Using Multi-Objective Genetic Algorithm, Computer Methods and Programs in Biomedicine;114(1):38-49, 2014.
J52. A. Qabaja T. Jarada, A. Elsheikh and R. Alhajj, Prediction of Gene-Based Drug Indications Using Compendia of Public Gene Expression Data and PubMed Abstracts, Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 12(3) (2014)
J53. P. Peng, O. Addam, M. Elzohbi, S. Özyer, A. Elhajj, S. Gao, Y. Liu, T.Özyer, M. Kaya, M. Ridley, J. Rokne, R. Alhajj Analyzing Alternative Clustering Solutions by Employing Multi-Objective Genetic Algorithm and Conducting Experiments on Cancer Data, Knowledge-Based Systems, 56: 108-122, 2014.
J54. M. Kaya and R. Alhajj, Development of Multidimensional Academic Information Networks with a Novel Data Cube Based Modeling Method, Information Sciences, 265: 211-224 (2014)
J55. F. Rasheed and R. Alhajj, “A Framework for Periodic Outlier Pattern Detection in Time Series”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 2014 May;44(5):569-82.
J56. P. Polash Paul, M. Gavrilova and R. Alhajj, Decision Fusion for Multimodal Biometrics using Social Network Analysis, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 44(11): 1522-1533, 2014.
J57. J. Szeto, A. Lycett, X. Yi, S. Afra, A. Sarhan, K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas and R. Alhajj, Integrating Data Mining Techniques into a User-Friendly Framework for Visualization of Health Indicators, Health Informatics, (2014) 3:63
J58. T. A. Bismar , M. Alshalalfa , L. F. Petersen , L. H. Teng ,T. Gerke , A. Bakkar , A. Al-Mami , S. Liu , M. Dolph , L. A. Mucci and R. Alhajj, Interrogation of ERG Gene Rearrangements in Prostate Cancer Identifies Prognostic 10-Gene Signature with Relevant Implication to Patients’ Prognosis, British Journal of Urology International, Feb;113(2):309-19. 2013.
J59. M. Alshalalfa, G.Bader, T.Bismar, R.Alhajj, Coordinate miRNA regulation of protein complexes in prostate cancer, PLosOne, 2013 Dec 31;8 (12):e84261, 2013.
J60. M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Integrating Protein Networks for Identifying Cooperative miRNA Activity in Disease Gene Signatures”, BMC Bioinformatics, 2013;14 Suppl 12:S1. doi: 10.1186/1471-2015-14-S12-S1.
J61. Shang Gao, Alan Chen, Ali Rahmani, Tamer Jarada, Reda Alhajj, Doug Demetrick, Jia Zeng, MCF: a tool to find multi-scale community profiles in bio-logical networks, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2013 Dec;112(3):665-72.
J62. O. Öztürk, A. Aksaç, A. M. Elsheikh,, T. Özyer and R. Alhajj, A Consistency-Based Feature Selection Method Allied with Linear SVMs for HIV-1 Protease Cleavage Site Prediction, PLOS One, 23;8(8):e63145. 2013
J63. M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Integrating Protein Networks for Identifying Cooperative miRNA Activity in Disease Gene Signatures”, BMC Bioinformatics, 2013;14 Suppl 12:S1. doi: 10.1186/1471-2105-14-S12-S1.
J64. U. Erdogdu, M. Tan, R. Alhajj, F. Polat, D. Demetrick and J. Rokne, “Integrating Machine Learning Techniques into Robust Data Enrichment Approach and Its Application to Gene Expression Data”, Int. J. Data Mining and Bioinformatics, 2013;8(3):247-81.
J65. A. Guerbas, O. Addam, O. Zarour, M. Nagi, A. Elhajj, M. Ridley and R. Alhajj, “Effective Web Log Mining and Online Navigational Pattern Prediction”, Knowledge-Based Systems, Volume 49, September 2013, Pages 50–62.
J66. A. Qabaja, M. Alshalalfa, T. bismar and R Alhajj, Protein network-based Lasso regression model for the construction of disease-miRNA functional interactions, EURASIP Journal on Bioinformatics and Systems Biology 2013:3 (2013), Jan 22;2013(1):3..
J67. W. Almansoori, S. Gao, T.N. Jarada, A. M. Elsheikh, A. N. Murshed, J. Jida, R. Alhajj and J. Rokne, “Link prediction and classification in social networks and its application in healthcare and systems biology”, Network Modeling and Analysis in Health Informatics and Bioinformatics, Volume 1, Issue 1-2, pp 27-36, June 2012.
J68. M. Nagi, A. Elhajj, O. Addam, A. Qabaja, O. Zarour, T. Jarada, S. Gao, J. Jida, A. Murshed, I. Suleiman, T. Özyer, M. Ridley, R. Alhajj, Robust Framework for Recommending Restructuring of Websites by Analyzing Web Usage and Web Structure Data, Journal of Business Intelligence and Data Mining, 7(1/2): 4-20, 2012.
J69. M. Adnan, M. Nagi, K. Kianmehr, M. Ridley, R. Alhajj, and J. Rokne, Promoting where, when and what?: An analysis of web logs by integrating data mining and social network techniques to guide eCommerce business promotions, Social Networks Analysis and Mining, 2012.
J70. A. Chen, S. Gao, T. Jarada, M. Zhang, C. Pavlatos, P. Karampelas, and R. Alhajj, “Effectiveness of Simple Check on the Minimum Distance on the Performance of High Dimensional Index and Clustering,” Journal of Information and Knowledge Management, Volume 10, Issue 3, September 2011, Pages 261-271.
J71. M. Tan, F. Polat and R. Alhajj, “Subtree selection in kernels for graph classification”, Int. J. Data Mining and Bioinformatics, Vol.8, No.3, pp.294–310, 2013.
J72. F. Rasheed, M. Adnan and R. Alhajj, “Out-Of-Core Detection of Periodicity from Sequence Databases”, Knowledge and Information Systems, Volume 36, Issue 1, pp 277-301, July 2013
J73. M. Khabbaz, K. Kianmehr and R. Alhajj, “Employing Structural and Textual Feature Extraction for Semi-Structured Document Classification”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-C, 42 (6): 1566 - 1578, 2012
J74. M. Alshalalfa, M. Tan, G. Naji, R. Alhajj, F. Polat and J. Rokne, “Revealing miRNA Regulation in Alzheimer Disease Using Constraint-Based Learning”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-C, 42 (6):1354 – 1364, 2012
J75. F. Rasheed and R. Alhajj, “Periodic Pattern Analysis of Non-uniformly Sampled Stock Market Data”, Intelligent Data Analysis, (16(6): 993-1011 (2012)).
J76. M. Alshalalfa, G.D. Bader, A. Goldenberg, Q. Morris, R. Alhajj, “Detecting microRNAs of high influence on protein functional interaction networks: a prostate cancer case study”, BMC Systems Biology, 6:112 2012 (Highly accessed) (Journal rating: A)
J77. E. Yildizer, A.M. Balci, Tamer N. Jarada and R. Alhajj, “Integrating Wavelets with Clustering and Indexing for Effective Content-Based Image Retrieval,” Knowledge-Based Systems, 31:55-66 (2012).
J78. O. C. Sert, K. Dursun, T. Özyer, J. Jida and R. Alhajj, The Unification and Assessment of Multi-Objective Clustering Results of Categorical Datasets with H-Confidence Metric, JUCS, 18(4): 507-531 (2012).
J79. M. Zhang and R. Alhajj, “Effectiveness of NAQ-tree in Handling Reverse Nearest-Neighbor Queries in High-Dimensional Metric Space”, Knowledge and Information Systems, 31(2): 307-343 (2012).
J80. D. Alassi and R. Alhajj, “Effectiveness of Template Detection on Noise Reduction and Websites Summarization”, Information Sciences, 219:41-72 (2013).
J81. M. Alshalalfa, T. A. Bismar and R. Alhajj, “Detecting Cancer Outlier Genes with Potential Rearrangement Using Gene Expression Data and Biological Networks," Advances in Bioinformatics. Vol. 2012 (2012), Article ID 373506, 13 pages.
J82. R. Alhajj: Success story of the SNAM Journal: fast progress into a well-established and reputable venue. Social Netw. Analys. Mining 2(1): 1-3 (2012)
J83. M. Okasha, A. M. ElSheikh, M. Alshalalfa, G. Naji, R. Alhajj and J. Rokne, “Functional characterization of Drug-Protein Interactions Network,” Intelligent Data Analysis, Vol. 16, No. 1, pp.137-152 2012.
J84. E. Yildizer, A.M. Balci, M. Hassan and R. Alhajj, “Efficient Content-Based Image Retrieval Using Multiple Support Vector Machines Ensemble,” Expert Systems with Appl., Vol. 39, No. 3, 15, pp.2385–2396, Feb. 2012.
J85. Ö. Ö. Isikman, T. Özyer, O. Zarour, R. Alhajj and F. Polat, “TempoXML: Nested Bitemporal Relationship Modeling and Conversion Tool for Fuzzy XML”, Information Sciences, Vol. 193, pp.247–274, 15 Jun 2012.
J86. R. Alhajj, N. Memon: Introduction to the second issue of Social Network Analysis and Mining journal: scientific computing for social network analysis and dynamicity. Social Netw. Analys. Mining 1(2): 73-74 (2011)
J87. M. Zhang K. Kianmehr and R. Alhajj, “Effective monitoring by efficient fingerprint matching using a forest of NAQ-trees”, Journal of Intelligent Information Systems, Vol. 37, No.2, 267-290, 2011.
J88. Gao, S., J. Zeng, A.M. ElSheikh, G. Naji, R. Alhajj, J. Rokne and D. Demetrick, “A Closer look at “social” boundary genes reveals knowledge to gene expression profiles,” Current Protein & Peptide Science. 12(7):602-13, Nov 2011.
J89. K. Kianmehr, M. Kaya, A.M. ElSheikh, J. Jida and R. Alhajj, “Fuzzy Association Rule Mining Framework and Its Application to Effective Classification,” WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 1(6):477-495, November/December 2011.
J90. S. Gao, R. Alhajj, J. Rokne and J. Guan, “Set Based Approach in Mining Sequential Patterns with Extensible Knowledge Representation,” Intelligent Data Analysis, Vol.15, No.6, pp. 889-911, 2011.
J91. M. Alshalalfa, G. Naji, A. Qabaja, R. Alhajj and J. Rokne, “Combining Multiple Perspective as Intelligent Agents into Robust Approach for Biomarker Detection in Gene Expression Data,” Int. J. Data Mining and Bioinformatics, Vol.5, No.3 pp.332-350, 2011.
J92. T. Özyer, M. Zhang and R. Alhajj, “Integrating Multi-Objective Genetic Algorithm Based Clustering and Data Partitioning for Skyline Computation,” Applied Intelligence, Vol.35, No.1, pp.110-122, 2011.
J93. M. Adnan and R. Alhajj, “A Bounded and Adaptive Memory-Based Approach to Mine Frequent Patterns from Very Large Databases”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-B, Vol.41, No.1, pp.154-72, Feb. 2011.
J94. F. Rasheed, M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Efficient Periodicity Mining in Time Series Databases Using Suffix Trees,” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol.23 No.1, pp.79-94, Jan. 2011.
J95. M. Tan, M Alshalalfa, R. Alhajj and F. Polat, “Influence of Prior Knowledge in Constraint-Based Learning of Gene Regulatory Networks,” IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, vol.8 no.1, pp. 130-142, January-February 2011.
J96. N. Memon, U.K. Wiil, R. Alhajj, C. Atzenbeck and N. Harkiolakis, “Discovering Hidden Groups in Networks,” Int. Journal of Networks and Virtual Organizations, Vol. 8, Nos. 1/2, pp.52-74, 2011.
J97. M. Alshalalfa, T. Özyer, R. Alhajj and J. Rokne, “Discovering Cancer Biomarkers: From DNA to Communities of Genes,” Int. Journal of Networks and Virtual Organizations, Vol. 8, Nos. 1/2, pp.158-172, 2011.
J98. N. Memon, R. Alhajj: Introduction to the first issue of Social Network Analysis and Mining journal. Social Network Analysis and Mining 1(1): 1-2 (2011)
J99. K. Kianmehr and R. Alhajj, “A Fuzzy Prediction Model for Calling Communities,” Int. Journal of Networks and Virtual Organizations, Vol. 8, Nos. 1/2, pp.75-97, 2011.
J100. A. Lo, T. Özyer, R. Tahboob, K. Kianmehr, J. Jida and R. Alhajj, “XML Materialized Views and Schema Evolution in VIREX”, Information Sciences, Vol.180, No.24, pp.4940-4957, December, 2010.
J101. S. Gao, R. Alhajj and J. Rokne, “Effective Knowledge Discovery in Financial Forecasting,” International Transactions on Systems Science and Applications, Vol. 6, No. 2/3, pp. 158-178, August 2010.
J102. S. Girgin, F. Polat and R. Alhajj, “Improving Reinforcement Learning by Using Sequence Tree,” Machine Learning, Vol.81, No.3, 283-331, 2010.
J103. N. Koochakzadeh, I. Lee, K. Kianmehr, R. Alhajj, and J. Rokne, “Integrating Genetic Algorithms and Fuzzy Logic for Web Structure Optimization,” Annals of Information Systems, Springer-Verlag, Vol.12, pp.201-215, 2010.
J104. K. Kianmehr, M. Alshalalfa and, R. Alhajj, “Fuzzy Clustering-based Discretization for Gene Expression Classification,” Knowledge and Information Systems, Vol.24 No.3, pp.441-465, 2010.
J105. M. Zhang and R. Alhajj, “Skyline Queries with Constraints: Integrating Skyline and Traditional Query Operators,” Data and Knowledge Engineering, Vol. 69, No.1, pp.153-168, January 2010.
J106. N. Koochakzadeh, K. Kianmehr, J. Jida, I. Lee, R. Alhajj, and J. Rokne, Semi-Supervised Dynamic Classification for Intrusion Detection, Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol.20, No.2, pp.139-154, 2010.
J107. M. Zhang, R. Alhajj and J. Rokne, “Effectiveness of Optimal Incremental Multi-step Nearest-Neighbor Search,” Expert Systems with Applications, Vol. 37, Issue 8, pp.6018-6027, August 2010.
J108. F. Rasheed and R. Alhajj, “STNR: A Suffix Tree Based Noise Resilient Algorithm for Periodicity Detection in Time Series Databases,” Applied Intelligence, Vol.32, No.3, pp.267-275, June 2010.
J109. M. Tan, R. Alhajj and F. Polat, “Automated Large-Scale Control of Gene Regulatory Networks,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-B, Vol. 40, No. 2, pp. 286-297, April 2010.
J110. M. Tan, R. Alhajj and F. Polat, “Scalable Approach for Effective Control of Gene Regulatory Networks,” Artificial Intelligence in Medicine, Vol.48, No.1, pp.51-59, January 2010.
J111. A. Lo, T. Özyer, K. Kianmehr and R. Alhajj, “VIREX and VRXQuery: Interactive Approach for Visual Querying of Relational Databases to Produce XML,” Journal of Intelligent Information Systems, Vol.35, No.1, 21-49, 2010.
J112. M. Zhang and R. Alhajj, “Effectiveness of NAQ-tree as index structure for similarity search in high-dimensional metric space,” Knowledge and Information Systems, Vol.22, No.1, pp.1-26, January, 2010.
J113. T. Naser, K. Kianmehr, R. Alhajj and M.J. Ridley, “Two-Way Mapping between Object-Oriented Databases and XML,” Informatica, Vol.33, No.3, pp.297-308, 2009.
J114. J. Zeng, R. Alhajj and D. Demetrick, “Adaptive multi-agent architecture for functional sequence motifs recognition,” Bioinformatics, 25(23):3084-3092, 2009.
J115. K. Kianmehr, T. Özyer, M. Kaya and R. Alhajj, “Wrapping VRXQuery with Self-Adaptive Fuzzy Capabilities,” Web Intelligence and Agent Systems, Vol.7, No.3, pp. 269-279, IOS Press, 2009.
J116. T. Özyer and R. Alhajj, “Parallel Clustering of High Dimensional Data by Integrating Multi-Objective Genetic Algorithm with Divide and Conquer,” Applied Intelligence, Vol.31, No.3, pp.318-331, December, 2009.
J117. M. Rifaie, K. Kianmehr, R. Alhajj and M.J. Ridley, ‘Data modelling for effective data warehouse architecture and design’, Int. J. Information and Decision Sciences, Vol.1, No.3, pp. 282-300, 2009.
J118. J. Zeng, R. Alhajj and D. Demetrick, “Representative transcript sets for evaluating a translational initiation sites predictor,” BMC Bioinformatics, 10:206, 2009.
J119. A. Madhukar, T. Özyer and R. Alhajj, “Dynamic Cache Invalidation Scheme for Wireless Mobile Environments,” Wireless Networks, Vol.15, No.6, pp.727-740, August 2009.
J120. M. Alshalalfa and, R. Alhajj, “Cancer Class Prediction: Two Stage Clustering Approach to Identify Informative Genes,” Intelligent Data Analysis, Vol.34, No.4, pp.671-686, 2009.
J121. K. Kianmehr and R. Alhajj, “Calling Communities Analysis and Identification Using Machine Learning Techniques,” Journal of Expert Systems with Applications, Vol.36, No.3, Part 2, pp.6218-6226, April 2009.
J122. F. Rasheed, M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Adaptive Machine Learning Technique for Periodicity Detection in Biological Sequence,” Journal of Neural Systems, Vol.19, No.1, pp.11-24, February 2009.
J123. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Performance Evaluation of Different Replica Placement Algorithms,” Journal of Grid and Utility Computing, Vol.1, No.2, pp.121–133, 2009.
J124. A. Obied and R. Alhajj, “Fraudulent and Malicious Sites on the Web,” Applied Intelligence, Vol.30, No.2, pp.112-120, April 2009.
J125. M. Adnan and R. Alhajj, “DRFP-Tree: Disk-Resident Frequent Pattern Tree,” Applied Intelligence, Vol.30, No.2, pp.84-97, April, 2009.
J126. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Replica Selection Strategies in Data Grid,” Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol.68, No.12, pp.1561-1574, December 2008.
J127. M. Khabbaz, K. Kianmehr, M. Alshalalfa and, R. Alhajj, “Comparing the Power of Apriori and FP-Growth for Building Adaptable Fuzzy Classifier,” International Journal of Data Warehousing and Mining, Vol.4, No.4, pp.62-83, 2008.
J128. M. Kaya and R. Alhajj, “Multi-Objective Genetic Algorithms Based Automated Clustering for Fuzzy Association Rules Mining,” Journal of Intelligent Information Systems, Vol.31, No.3, pp.243-264, December 2008.
J129. F. Ashraf, T. Özyer and R. Alhajj, “Employing Clustering Techniques for Automatic Information Extraction from HTML Documents,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-C, Vol.38, No.5, pp.660-673, Sept. 2008.
J130. M. Kaya and R. Alhajj, “Online Mining of Fuzzy Multidimensional Weighted Association Rules,” Applied Intelligence, Vol.29, No.1, pp.13-34, August 2008.
J131. K. Kianmehr and R. Alhajj, “Effectiveness of Support Vector Machine for Crime Hot-Spots Prediction,” Applied Artificial Intelligence, Vol.22, No.5, pp.433-458, May 2008.
J132. K. Kianmehr and R. Alhajj, “CARSVM: A Novel Classification Framework and Its Application to Gene Expression Data,” Artificial Intelligence in Medicine, Vol.44, No.1, pp.7-25, 2008.
J133. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Replica Placement Strategies in Data Grid,” Grid Computing, Vol.6, No.1, pp.103-123, 2008.
J134. T. Özyer and R. Alhajj, “Deciding on Number of Clusters by Multi-Objective Optimization and Validity Analysis,” Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, pp.457-474, Vol.14, No.3-5, 2008.
J135. S. Barua and R. Alhajj, “High Performance Computing for Spatial Outliers Detection Using Parallel Wavelet Transform,” Intelligent Data Analysis, Vol.11, No.6, pp.707-730, 2007.
J136. K. Kianmehr, H. Zhang, K. Nikolov, T. Özyer and R. Alhajj, “Utilizing Neural Network and Support Vector Machine for Gene Expression Classification,” Journal of Information and Knowledge Management, Vol.6, No.4, pp.251-260, 2007.
J137. S. Girgin, F. Polat and R. Alhajj, “Positive Impact of State Similarity on Reinforcement Learning Performance,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-B, Vol.37, No.5, pp.1256-1270, 2007.
J138. Z. Zeng and R. Alhajj, “Applying Multi-Perspective Representation Method for Classification,” International Transactions on Systems Science and Applications, Vol.2, No.4, pp.413-420, Feb 2007.
J139. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Intrusion Detection by Integrating Boosting Genetic Fuzzy Classifier and Data Mining Criteria for Rule Pre-screening,” Journal of Network and Computer Applications, Vol.30, No.1, pp.99-113, January 2007.
J140. A. Malik, K. Barker, and R. Alhajj, “A comprehensive survey of numeric and symbolic outlier mining techniques,” Intelligent Data Analysis, Vol.10, No.6, pp.521-538, 2006.
J141. O. Abul, R. Alhajj, and F. Polat, “Powerful Approach for Effective Finding of Significantly Differentially Expressed Genes,” IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, Vol.3, No.3, pp.220-231, September 2006.
J142. J. Du, R. Alhajj and K. Barker, “Genetic Algorithms Based Approach to Database Vertical Partition,” Journal of Intelligent Information Systems, Vol.26, No.2, pp.167-183, March 2006.
J143. A. Lo, R. Alhajj and K. Barker, “VIREX: Visual Relational to XML Conversion Tool,” Journal of Visual Languages and Computing, Vol.17, No.1, pp.25-45, February 2006.
J144. E. Korkmaz, J. Du, R. Alhajj and K. Barker, “Combining Advantages of New Chromosome Representation Scheme and Multi-Objective Genetic Algorithms for Better Clustering,” Intelligent Data Analysis, Vol.10, No.2, 2006.
J145. M. Kaya and R. Alhajj, “Utilizing Genetic Algorithms to Optimize Membership Functions for Fuzzy Weighted Association Rules Mining,” Applied Intelligence, Vol.24, No.1, pp.7-15, 2006.
J146. O. Baykal, R. Alhajj and F. Polat, “Automated Product Recommendation by Employing Case-Based Reasoning Agents,” International Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Vol.17, No.3, pp.201-220, 2005.
J147. R. Alhajj and A. Elnagar, “Multi-Agents to Separating Handwritten Connected Digits,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-A, Vol.35, No.5, pp.593-602, 2005.
J148. M. Kaya and R. Alhajj, “A Novel Approach to Multiagent Reinforcement Learning: Utilizing OLAP Mining in the Learning Process,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-C, Vol.35, No.4, pp.582-590, 2005.
J149. M. Kaya and R. Alhajj, “Efficient Mining of Fuzzy Association Rules,” Fuzzy Sets and Systems, Vol.152, No.3, pp.587-601, 2005.
J150. A. Malik, K. Barker, and R. Alhajj, “Web Outlier Mining: Discovering outliers from web databases,” Intelligent Data Analysis, Vol.9, No.5, pp.416-429, 2005.
J151. R. Alhajj, F. Polat and C. Yilmaz, “Views as First-Class Citizens in Object-Oriented Databases,” International Journal on Very Large Databases, Vol.14, No.2, pp.155-169, 2005.
J152. O. Abul, R. Alhajj, F. Polat and K. Barker, “Finding differentially expressed genes for pattern generation,” Bioinformatics, Vol.21, No. 2, pp.445-450, 2005.
J153. M. Kaya and R. Alhajj, “Fuzzy OLAP Association Rules Mining Based Modular Reinforcement Learning Approach for Multiagent Systems,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-B, Vol.35, No.2, pp.326-338, 2005.
J154. Y. Liu, T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Integrating Multi-Objective Genetic Algorithm and Validity Analysis for Locating and Ranking Alternative Clustering,” European Journal of Informatica, Vol.29, No.1, pp.33-40, 2005.
J155. C. Wang, A. Lo, R. Alhajj and K. Barker, “Reverse Engineering Based Approach for Transferring Legacy Relational Databases into XML,” Journal of Information and Organizational Sciences, Vol.28, No.1-2, 2004.
J156. A. Duta, K. Barker and R. Alhajj, “Converting Relationships to XML Nested Structures,” Journal of Information and Organizational Sciences, Vol.28, No.1-2, 2004.
J157. A. Udechukwu K. Barker and R. Alhajj, “A Framework for Representing Navigational Patterns as Full Temporal Objects,” ACM SIGEcom Exchanges, vol. 5, no.2, 2004.
J158. M. Kaya and R. Alhajj, “Modular Fuzzy-Reinforcement Learning Approach with Internal Model Capabilities for Multiagent Systems,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-B, Vol.34, No.2, pp.1210-1223, April 2004.
J159. R. Alhajj, and F. Polat, “Multiple-Agents to Identify and Separate Touching Digits in Unconstrained Handwritten Hindi Numerals,” International Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Vol.15, No.4, pp.461-471, 2003.
J160. R. Alhajj, “Extracting the Entity-Relationship Model from a Legacy Relational Database,” Information Systems, Vol.28, No.6, pp.597-618, Sept. 2003.
J161. A. Elnagar and R. Alhajj, “Segmentation of Connected Handwritten Numeral Strings,’’ Pattern Recognition, Vol.36, No.3, pp.625-634, 2003.
J162. R. Alhajj and F. Polat, “Rule-Based Schema Evolution in Object-Oriented Databases,” Knowledge-Based Systems, Vol.16, No.1, pp.47-57, 2003.
J163. A. Elnagar, R. Alhajj, and S. Harous, “Term Rewriting and its Application to Recognizing Handwritten Hindu Numerals,” International Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Vol.13, No.3, pp.271-290, 2001.
J164. F. Polat, A. Coşar and R. Alhajj, “Semantic Information Based Alternative Plan Generation for Multiple Query Optimization,” Information Sciences: An International Journal, Vol. 137/1-4, pp.103-133, 2001.
J165. O. Bul, F. Polat and R. Alhajj, “Multi-Agent Reinforcement Learning Using Function Approximation,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-C, Vol.30, No. 4, pp. 485-497, Nov. 2000.
J166. R. Alhajj, “An Object-Oriented Query Model: An Algebraic Approach with Closure,” Journal of Information Science and Engineering, Vol.16, No.4, pp.499-533, July 2000.
J167. A. Basu, A. Elnagar and R. Alhajj, “Efficient Coordinated Motion,” International Journal of Mathematical and Computer Modeling, Vol.31, pp.39-53, 2000.
J168. R. Alhajj, “Simplifying the Formulation of a Wide-Range of Object-Oriented Complex Queries,” The Journal of Database Management, Vol.11, No.1, pp.20-29, 2000.
J169. R. Alhajj and F. Polat, “Using Object-Oriented Materialized Views to Answer Selection-Based Complex Queries,” Information Sciences: An International Journal, Vol.118: (1-4), pp.75-99, Sep. 1999.
J170. F. Polat and R. Alhajj, “A Multi-Agent Tuple Space Based Problem Solving Framework,” Journal of Systems and software, Vol. 47, No.1, pp.11-17, 1999.
J171. R. Alhajj and A. Elnagar, “Incremental Materialization of Object-Oriented Views,” Data & Knowledge Engineering, Vol.29, No.2, pp.121-145, 1999.
J172. R. Alhajj and F. Polat, “A Model for Incremental View Maintenance in Object-Oriented Databases,” ACM DATA BASE for Advances in Information Systems, Vol.39 No.3, pp. 52-64, 1998.
J173. R. Alhajj and F. Polat, “Proper Handling of Query Results towards Maximizing Reusability in Object-Oriented Databases,” Information Sciences: An International Journal, 107/1-4, pp.247-272, Jun. 1998.
J174. R. Alhajj and F. Polat, “An Object-Oriented Query Model Enforcing Closure and Reusability,” Journal of Mathematical Modeling and Scientific Computing, Vol.6, No.3, Sep. 1996.
J175. R. Alhajj and M.E. Arkun, “Object-Oriented Query Language Facilitating the Creation of New Objects,” Information and Software Technology, Vol.35, No.9, pp.519-529, Sep. 1993.
J176. R. Alhajj and M.E. Arkun, “An Object Algebra for Object-Oriented Database Systems,” ACM DATA BASE for Advances in Information Systems, Vol.34, N0.3, Sep. 1993.
J177. R. Alhajj and M.E. Arkun, “A Formal Data Model and Object Algebra for Object-Oriented Databases,” Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 2, No. 1, pp.49-63, Jan. 1992.
Book Chapters:
B1. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas and R. Alhajj, Detecting DDoS Attacks on Multiple Network Hosts: Advanced Pattern Detection Method for the Identification of Intelligent Botnet Attacks, Developments in Information Security and Cybernetic Wars, IGI Global, 2019.
B2. S. Cressy, B. Pham, H. Wright, R. Alhajj: Detecting Canadian Internet Satisfaction by Analyzing Twitter Accounts of Shaw Communications - Analyzing Twitter Accounts of Shaw Communications. Influence and Behavior Analysis in Social Networks and Social Media 2019: 105-126
B3. M. Dhaliwal, J. Rokne, and R. Alhajj, Recommender System for Product Avoidance, Applications of Data Management and Analysis, Case Studies in Social Networks and Beyond, Lecture Notes in Social Networks, 2018
B4. C. Sahin, J. Rokne and R. Alhajj, Emergency Detection and Evacuation Planning Using Social Media, in Social Networks and Surveillance for Society, LNSN series, Springer, 2019.
B5. C. Sahin, J. Rokne and R. Alhajj, Crowd Behavior Modeling in Emergency Evacuation Scenarios Using BDI Model, Lecture Notes in Social Networks Series, 2019.
B6. A. Gupta, T. Ozyer, J. Rokne and R. Alhajj, Social Network Analysis to Combat Terrorism: 2015 Paris Attacks, in Social Networks and Surveillance for Society, LNSN series, Springer, 2019.
B7. Kashfia Sailunaz, Tansel Özyer, Jon Rokne, Reda Alhajj, Text-Based Analysis of Emotion by Considering Tweets, in Machine Learning Techniques for Online Social Networks, LNSN series, Springer, pp. 219-236, 2019
B8. S. Sharma, J. Rokne, and R. Alhajj, Predicting Future with Social Media Based on Sentiment and Quantitative Analysis, Applications of Data Management and Analysis, Case Studies in Social Networks and Beyond, Lecture Notes in Social Networks, 2018.
B9. K. Sailunaz, J. Rokne, and R. Alhajj, Temporal Dependency Between Evolution of Features and Dynamic Social Networks, Applications of Data Management and Analysis, Case Studies in Social Networks and Beyond, Lecture Notes in Social Networks, 2018.
B10. Gabriela Jurca, Omar Addam, Jon G. Rokne, Reda Alhajj: Diversity and Influence as Key Measures to Assess Candidates for Hiring or Promotion in Academia. Social Network Based Big Data Analysis and Applications 2018: 85-103
B11. Gabriela Jurca, Omar Addam, Jon G. Rokne, Reda Alhajj: Timelines of Prostate Cancer Biomarkers. Social Network Based Big Data Analysis and Applications 2018: 105-121
B12. Konstantinos F. Xylogiannopoulos, Panagiotis Karampelas, Reda Alhajj: Dynamic Pattern Detection for Big Data Stream Analytics. Social Network Based Big Data Analysis and Applications 2018: 183-200
B13. Salim Afra, Reda Alhajj: Combining Feature Extraction and Clustering for Better Face Recognition. Social Network Based Big Data Analysis and Applications 2018: 223-241
B14. Salim Afra, Alper Aksaç, Tansel Özyer, Reda Alhajj: Link Prediction by Network Analysis. Prediction and Inference from Social Networks and Social Media 2017: 97-114
B15. Tamer Jarada, Jon Rokne and Reda Alhajj. Time Series Analysis for the most Frequently Mentioned Biomarkers in Breast Cancer Articles, Lecture Notes on Social Networks, by Springer, 2017.
B16. Ayeshaa Abdulwaheed, M. Moshirpour, R. Alhajj. Effective Personnel Selection and Team Building using Intelligent Data Analytics, Lecture Notes on Social Networks, by Springer, 2017.
B17. K. Xylogiannopoulos, P. Karampelas and R. Alhajj. Frequent and Non-Frequent Sequential Itemsets Detection, Lecture Notes on Social Networks, by Springer, 2016.
B18. M. Kaya, M. Jawed, E. Bütün, and R. Alhajj, Unsupervised Link Prediction based on time frames in Weighted-Directed Citation Networks, Lecture Notes on Social Networks, by Springer, 2016.
B19. Padma Polash Paul, Marina Gavrilova and Reda Alhajj "Cancelable Fusion using Social Network Analysis for Biometric Template Security", Lecture Notes on Social Networks, by Springer, 2014.
B20. J. Strathern, S. Awadh, S. Chokshi, O. Addam, O. Zarour, M. O. Shafiq, O. Shafiq, J. Jida, R. Alhajj, From Increased Availability to Increased Productivity: How Researchers Benefit from Online Resources, in Information Reuse and Integration in Academia and Industry,Springer Verlag, pp.261-279, 2013.
B21. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj, “Periodicity Data Mining in Time Series Using Suffix Arrays”, V. Sgurev, R. Yager, J. Kacprzyk, K. Atanassov (Eds.), 'Recent Contributions on Intelligent Systems', Springer, 2013.
B22. A. Elhajj, A. Elsheikh, O. Addam, M. Elzohbi, O. Zarour, A. Aksaç, O. Öztürk, T. Özyer, M. Ridley, and R. Alhajj, “Estimating the Importance of Terrorists in a Terror Network”, Studies in Mining Social Networks and Security Informatics, pp.267-283, 2013.
B23. K. Dawoud, T. N. Jarada, W. Almansoori, A. Chen, S. Gao, R. Alhajj, and J. Rokne, Data Analysis Based Construction and Evolution of Terrorist and Criminal Networks, Counter Terrorism Handbook, Springer, 2012.
B24. M. Moshirpour, S. M. El-Sherif, B. H. Far, R. Alhajj: Detecting Emergent Behavior in a Social Network of Agents. The Influence of Technology on Social Network Analysis and Mining, Springer, 2013: pp.393-409
B25. O. shafiq, T. N. Jarada, P. Karampelas, R. Alhajj, J. G. Rokne, “Integrating Online Social Network Analysis in Personalized Web Search”, In The Influence of Technology on Social Network Analysis and Mining, Springer-Verlag, 2013: pp.393-409
B26. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj, “Pattern Detection and Analysis in Financial Time Series Using Suffix Arrays”, Springer Optimization and Its Applications, Vol. 70, Doumpos, Michael; Zopounidis, Constantin; Pardalos, Panos M. (Eds.) 2012.
B27. T. N. Jarada, A. M. Elsheikh, T. Naser, K. Chung, A. Shimoon, P. Karampelas, J. Rokne, M. Ridley and R. Alhajj, Rules for Effective Mapping between two Data Environments: Object Database Language and XML. In Recent Trends in Information Reuse and Integration. Springer-Verlag, 2011.
B28. Chen, A., Gao, S., Karampelas, P., and Alhajj, R., Post Processing of Association Rules with Social Networks and Partitioning into Contradictory Rule Sets. In U. K. Wiil (Ed.), Counterterrorism and Open Source Intelligence. Springer, 2011.
B29. S. Aghakhani, K. Dawoud, and R. Alhajj, J. Rokne, “Integrating Fuzziness and Data Mining Techniques for Estimating the Degree of Organization of Terrorist Networks,” In U. K. Wiil (Ed.), Counterterrorism and Open Source Intelligence. Springer, 2011.
B30. E. Draken, S. Gao and R. Alhajj, Making Query Coding in SQL Easier by Implementing the SQL Divide Keyword: An Experimental Query Rewriter in Java. In L. Yan and Z. Ma (Ed.), Advanced Database Query Systems: Techniques, Applications and Technologies, IGI-Global, pp.287-303, 2011.
B31. Aşılıoğlu, G.; Kaya, M.; Sarıkaya, D.; Gao, S.; Özyer, T.; Jida, J.; Alhajj, R., A Hybrid Approach to Content-Based Image Retrieval. In Z. Ma (Ed.), Advanced Database Query systems, Springer, 2011.
B32. Naji G., Nagi M., A. M. Elsheikh, Gao S., Kianmehr K., Özyer T., Demetrick D., Alhajj, R., Rokne, J., and Ridley, M., Effectiveness of Social Networks for Studying Biological Agents and Identifying Cancer Biomarkers. In U. K. Wiil (Ed.), Counterterrorism and Open Source Intelligence. Springer, 2011.
B33. Suleiman, I., Gao, S., Salman, T., Polat, F., Arslan, M., Alhajj, R., & Ridley, M., Effectiveness of Automated Learning in Assessment of School Readiness. In Recent Trends in Information Reuse and Integration. Springer-Verlag, 2011.
B34. M. Adnan, R. Alhajj, and J. Rokne, Integrating Entropy and Closed Frequent Pattern Mining for Social Network Modeling and Analysis, in Social Networks Analysis and Mining: foundations and applications by Springer, pp.95-115, 2010.
B35. M. Nagi, A. Guerbas, K. Kianmehr, P. Karampelas, M. Ridley, R. Alhajj, and J. Rokne, Employing Social Network Construction and Analysis in Web Structure Optimization, in Social Networks Analysis and Mining: foundations and applications by Springer, pp.13-34, 2010.
B36. K. Kianmehr, T. Özyer, A. Lo, J. Jida, A. Jiwani, Y. Alimohamed, K. Spence, and R. Alhajj, “Human Centric Data Representation: From Fuzzy Relational databases into Fuzzy XML”, Zongmin Ma (Ed) “Soft Computing in XML Data Management”, Springer-Verlag, Vol.255, pp.55-77, 2010.
B37. N. Memon, Reda Alhajj: Social Networks: A Powerful Model for Serving a Wide Range of Domains. From Sociology to Computing in Social Networks, Springer-Verlag, 2010: 1-9
B38. K. Kianmehr, J. Jida, A. Chan, N. Situ, K. Wong, R. Alhajj, J. Rokne, and K. Barker, “Attractive Interface for XML: Convincing Naive Users to go Online”, Zongmin Ma (Ed) “Soft Computing in XML Data Management”, Springer-Verlag, Vol.255, pp.165-191, 2010.
B39. M. Alshalalfa, R. Alhajj and J. Rokne, “Identifying Disease-Related Biomarkers by Studying Social Networks of Genes,” in Swarm Intelligence for Knowledge-Based Systems, C.P. Lim and L.C. Jain (Eds), Springer-Verlag, Volume 248/2009, pp.237-253 , 2009.
B40. J. Zeng and R. Alhajj. Integrating Swarm Intelligent Algorithms for Translation Initiation Sites Prediction. In L.C. Jain, S. Dehuri, C.P. Lim Eds: Swarm Intelligence for Knowledge-Based Systems, Springer-Verlag, pp. 141-157, 2009.
B41. M. Alshalalfa, M. Khabbaz, K. Kianmehr and R. Alhajj, “Classification and Analysis of Gene Expression Data,” in Strategic Advancements in Utilizing Data Mining and Warehousing Technologies: New Concepts and Developments, Idea Group Inc., 2009.
B42. R. Diaz-Marino, M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Rapid Development of Dynamic Websites with Reduced Redundancy,” Encyclopedia of Database Technologies and Applications, 2nd Edition, Idea Group Inc., 2008.
B43. M. Alshalalfa, R. Harrison, J. Luterbach, K. Kianmehr and R. Alhajj, “Sequential Data Pattern Tutor Implementing AprioriAll and PrefixSpan,” Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, 2nd Edition, Idea Group Inc., 2008.
B44. D. Gebara and R. Alhajj, “Improving Image Retrieval by Clustering,” Artificial Intelligence for Maximizing Content-based Image Retrieval, American Psychological Association, 2008.
B45. M. Zhang and R. Alhajj, “Content-based Image Retrieval: from the object detection/recognition point of view,” Artificial Intelligence for Maximizing Content-based Image Retrieval, American Psychological Association, 2008.
B46. M. Adnan, R. Alhajj and K. Barker, “Alternative Method for Incrementally Constructing the FP-Tree,” Intelligent Techniques and Tools for Novel System Architectures, Springer-Verlag, Volume 109, 2008.
B47. R. Alhajj and F. Polat, “Converting a Legacy Relational Database to Object-Oriented Database,” Encyclopedia of Database Technologies and Applications, Idea Group Inc., pp.99-104, 2006.
B48. R. Alhajj and F. Polat, “Proper Placement of Derived Classes in the Class Hierarchy,” Encyclopedia of Database Technologies and Applications, Idea Group Inc., pp.486-492, 2006.
B49. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Fuzzy Approach for Analyzing Sequential Behavior of Web Access Patterns,” Intelligent Systems at the Service of Mankind, Volume 2, Ubooks, Augsburg, Germany, 2005.
B50. A. Udechukwu, K. Barker and R. Alhajj, “Discovering Behavioral Traversal Patterns of Users of Streaming Information Systems,” Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management, Idea Group Inc., 2005.
B51. A. Elnagar and R. Alhajj, “Separation of Handwritten Touching Digits: A Multi-Agents Approach,” in Computer Aided Intelligent Recognition: Techniques and Applications, edited by M. Sarfraz, John Wiley, Ch. 4: 51-65, 2005.
B52. R. Alhajj and M.E. Arkun, “A Formal Object-Oriented Query Model and an Object Algebra,” Advances in Object-Oriented Database Systems, Vol.130, Computer and System Sciences, A. Dogac et al. (Eds), Springer-Verlag LNCS, pp.101-116, 1994.
B53. R. Alhajj and M.E. Arkun, ``Queries in Object-Oriented Database Systems,” in Information and Knowledge Management, Expanding the Definition of "Database", T. Finin, Y. Yesha and K. Nicholas (Eds.), Vol.752, Lecture Notes in Computer Science, Berlin: Springer-Verlag LNCS, pp.36-52, 1993.

Conference and Workshop Proceedings: (acceptance rate is given between parentheses when known)
C1. Mark Barley, Luke de Wolf, Rachel Quapp, Tamer N. Jarada, and Reda Alhajj, Performance Comparison of Open Source Graph, International Symposium on Big Data Management and Analytics, 2019.
C2. H. Vural, B. Kaya, R. Alhajj, Mehmet Kaya: ''Prediction of New Potential Micro RNAs-Environmental Factor Associations Based on KATZ Measure.'' IEEE/ACM HIBIBI, 2019.
C3. Konstantinos Xylogiannopoulos, Panagiotis Karampelas and Reda Alhajj. Multivariate motif detection in local weather big data, IEEE/ACM FAB, 2019.
C4. S. Afra, T. Ozyer, J. Rokne, R. Alhajj, NetDriller Version 2: A Powerful Social Network Analysis Tool, Proc. of IEEE Int’l Conf. on Data Mining, Nov. 2018.
C5. R. Alhajj, Advanced Technology and Social Media Influence on Research, Industry and Community, CIIA 2018, 1-9
C6. B. Bulut, B. Kaya, R. Alhajj, M. Kaya: ''A Paper Recommendation System Based on User's Research Interests.'' IEEE/ACM ASONAM, 2018.
C7. H. Vural, B. Kaya, R. Alhajj, Mehmet Kaya: ''Prediction of New Potential Micro RNAs-Environmental Factor Associations Based on KATZ Measure.'' IEEE/ACM HIBIBI, 2018.
C8. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj: ''Clickstream Analytics - An Experimental Analysis of the Amazon Users' Simulated Monthly Traffic.'' IEEE/ACM FAB, 2018.
C9. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj: ''Text Mining for Plagiarism Detection - Multivariate Pattern Detection for Recognition of Text Similarities.'' IEEE/ACM FAB, 2018.
C10. R. Alhajj: ''Advanced Technology and Social Media Influence on Research, Industry and Community.'' CIIA, 2018.
C11. E. Kurtulmaz, R. Aziz, U. Ucar, T. Ozyer, R. Alhajj: ''Periodicity detection in turkish stock market.'' SIU, 2018.
C12. S. Aghakhani, R. Alhajj, J. G. Rokne, P. Chang: An Effective LmRMR for Financial Variable Selection and its Applications. IEEE IRI, pp.535-543, 2017.
C13. A. Kassem, U. O. Yildirim, K. Anil Turgut, U. K. Wiil, T. Özyer, R. Alhajj, Effectiveness of Mobile Electrocardiogram in Healthcare: From Mobile Application and Development to Community Reaction. ACM/IEEE HIBIBI 2017, pp. 896-903
C14. E. Bütün, M. Kaya, R. Alhajj: A Supervised Learning Method for Prediction Citation Count of Scientists in Citation Networks. ACM/IEEE FAB 2017, pp.952-958
C15. A. Enis E. T. Yilmaz, O. C. Sert, M. Akyüz, T. Özyer, R. Alhajj: From Social Media Analysis to Ubiquitous Event Monitoring: The case of Turkish Tweets. ACM/IEEE FAB 2017, pp.1088-1095
C16. M. Jahan, E. Akhond Z. Noughabi, B. H. Far, and R. Alhajj Finding Influential Factors in Cancer Database: A Data Mining Approach, BIDMA 2017.
C17. S. Aghakhani, R. Alhajj, and P. Chang, An Effective Bayesian LmRMR for Financial Variable Selection, Missing Data Discovery and Its Applications, BIDMA 2017.
C18. K. Sailunaz, J. Rokne, and R. Alhajj Temporal Dependency between Evolution of Features and Dynamic Network, BIDMA 2017.
C19. A. Gupta, J. Rokne, and R. Alhajj Predicting Implicit Negative Relations in Online Social Networks
C20. M. Dhaliwal, J. Rokne, and R. Alhajj Recommender System for Product Avoidance, BIDMA 2017.
C21. S. Sharma, J. Rokne, and R. Alhajj Predicting Future with Social Media based on Sentiment and Quantitative Analysis, BIDMA 2017.
C22. M. G. Ozsoy, F. Polat and R. Alhajj Time Preference Aware Dynamic Recommendation Enhanced with Location, Social Network and Temporal Information, ASONAM 2016
C23. T. Jarada, J. Rokne and R. Alhajj. Time Series Analysis for the most Frequently Mentioned Biomarkers in Breast Cancer Articles, BIDMA 2016.
C24. A. Abdulwaheed, M. Moshirpour, R. Alhajj. Effective Personnel Selection and Team Building using Intelligent Data Analytics, BIDMA 2016.
C25. K. Xylogiannopoulos, P. Karampelas and R. Alhajj, Frequent and Non-Frequent Pattern Detection in Big Data Streams: An Experimental Simulation in 1 Trillion Data Points, ASONAM 2016.
C26. Yunuscan Koçak, Tansel Özyer, Reda Alhajj, Classification of HIV data by Constructing A Social Network with Frequent Itemsets, ASONAM 2016.
C27. E. Bütün, M. Kaya and R. Alhajj, A New Topological Metric for Link Prediction in Directed, Weighted and Temporal Networks, ASONAM 2016.
C28. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, and R. Alhajj: Real Time Early Warning DDoS Attack Detection, Proceedings of the International Conference on Cyber Warfare and Security, March 2016, Boston, USA.
C29. M. G. Ozsoy, F. Polat, and R. Alhajj, “Inference of Gene Regulatory Networks via Multiple Data Sources, Pareto Dominance and Collaborative Filtering”, Proceedings of IEEE BIBM 2015.
C30. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj: Discretization Method for the Detection of Local Extrema and Trends in Non-discrete Time Series. Proc. of ICEIS, 2015: 346-352
C31. N. Dau , M. Russo , E. Bouwsema , T. Özyer , R. Alhajj, Web Crawler System for Distinct Author Identification in Bibliographic Databases, Proc. of International Conference on Information Technology, Amman, Jordan, 2015.
C32. I. Lekea, P. Karampelas, K. Xylogiannopoulos and R. Alhajj, Tactics, weapons, targets and rationale behind the actions of the mostly operational terrorist groups across Europe, Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Foundations of Open Source Intelligence and Security Informatics, 2015, Paris, France.
C33. K. Xylogiannopoulos: P. Karampelas: and R. Alhajj: Sequential All Frequent Itemsets Detection A Method to Detect All Frequent Sequential Itemsets Using LERP-Reduced Suffix Array Data Structure and ARPaD Algorithm, Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Foundations and Applications of Big Data, 2015, Paris, France.
C34. M. Gulcin Ozsoy, Faruk Polat and Reda Alhajj: Modeling Individuals and Making Recommendations Using Multiple Social Networks, Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Foundations and Applications of Big Data, 2015, Paris, France.
C35. M. Jawed; M. Kaya; and R. Alhajj: Time Frame based Link Prediction in Directed Citation Networks, Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (IEEE/ACM ASONAM), 2015, Paris, France.
C36. F. Ahmed, P. P. Paul, M. L. Gavrilova, and R. Alhajj, Weighted Fusion of Bit Plane-Specific Local Image Descriptors for Facial Expression Recognition, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (IEEE SMC) 2015, IEEE, Hon Kong, 2015
C37. O. Shafiq, R. Alhajj, J.G. Rokne, “Reducing Search Space for Web Service Ranking using Semantic Logs and Semantic FP-Tree based Association Rule Mining”, in the 9th IEEE International Conference on Semantic Computing (IEEE ICSC 2015), 7-9 February 2015, Anaheim, California, USA.
C38. M. G. Ozsoy, F. Polat, R. Alhajj, Multi-Objective Optimization Based Location and Social Network Aware Recommendation, IEEE CollaborateCom-2014.
C39. M. Sultana, M. Gavrilova, R. Alhajj and S. Yanushkevich, Adaptive Multi-Stream Score Fusion for Illumination Invariant Face Recognition, IEEE SSCI 2014.
C40. K. F. Xylogiannopoulos, O. Addam, P. Karampelas, R. Alhajj: Fast Frequent Pattern Detection Using Prime Numbers. IDEAL 2014: 93-101
C41. O. Shafiq, R. Alhajj, J. G. Rokne, “Reducing Problem Space using Bayesian Classification on Semantic Logs for Enhanced Application Monitoring and Management”, in 13th IEEE International Conference on Cognitive Informatics and Cognitive Computing (IEEE ICCI-CC 2014), August 2014, London, UK.
C42. O. Shafiq, R. Alhajj, J. G. Rokne, “Handling incomplete data using Semantic Logging based Social Network Analysis Hexagon for Effective Application Monitoring and Management”, in Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (IEEE/ACM ASONAM), 2014,, Beijing, China.
C43. L. Augustyniak, T. Kajdanowicz, P. Szymanski, W. Tuliglowicz, P. Kazienko, R. Alhajj, B. K. Szymanski: Simpler is better? Lexicon-based ensemble sentiment classification beats supervised methods. ASONAM 2014: 924-929
C44. Y. Amannejad, M. Moshirpour, B. H. Far and Reda Alhajj, From Requirements to Software Design: An Automated Solution for Packaging Software Classes, Proc. of the 15th IEEE International Conference on Information Reuse and Integration (IEEE IRI 2014), 13-15 August 2014, San Francisco, California, USA.
C45. B. L. Quéau, O. Shafiq and R. Alhajj, On the analysis of Alzheimer’s disease Gene Expression Dataset using Clustering and Association Rule Mining, Proc. of the 15th IEEE International Conference on Information Reuse and Integration (IEEE IRI 2014), 13-15 August 2014, San Francisco, California, USA.
C46. S. Aghakhani, R. Alhajj and P. Chang, Bayesian Updating for Time Series Missing Data Discovery and Uncertainty Estimation (TSMDDUE), Proc. of the 15th IEEE International Conference on Information Reuse and Integration (IEEE IRI 2014), 13-15 August 2014, San Francisco, California, USA.
C47. E. Paikari, M. Moshirpour, R. Alhajj and B. Far, Data Integration and Clustering for Real Time Crash Prediction, Proc. of the 15th IEEE International Conference on Information Reuse and Integration (IEEE IRI 2014), 13-15 August 2014, San Francisco, California, USA.
C48. A. Gurnett, R. Besson, O. Shafiq, R. Alhajj, "Analyzing Immediate Correlations between Names and Pop Culture of North America in the 21st Century", Proc. of the 15th IEEE International Conference on Information Reuse and Integration (IEEE IRI 2014), 13-15 August 2014, San Francisco, California, USA.
C49. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj: Early DDoS Detection Based on Data Mining Techniques. WISTP 2014: 190-199
C50. O. Shafiq, R. Alhajj, J. G. Rokne, “Frequent Pattern Mining using Semantic FP-Growth for Effective Web Service Ranking”, in 21st IEEE International Conference on Web Services (IEEE ICWS 2014), 27 June 2014 till 2 July 2014, Anchorage, Alaska, USA.
C51. U. Sirin, F. Polat, R. Alhajj, Employing Batch Reinforcement Learning to Control Gene Regulation Without Explicitly Constructing Gene Regulatory Networks, Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligent, Springer-Verlag LNCS, Peking, China, Aug. 2013. (15%)
C52. U. Sirin, F. Polat, R. Alhajj, E Utility-Based State Learning for Controlling Partially Observable Gene Regulatory Networks, Proceedings of PRIB, June. 2013. (6 pages)
C53. K. Dawoud, S. Gao, A. Qabaja, P. Karampelas, R. Alhajj: Combining information extraction and text mining for cancer biomarker detection. ASONAM 2013: 948-955
C54. M. Moshirpour, S. M. El-Sherif, R. Alhajj, B. H. Far: Analyzing the scalability of a social network of agents. ASONAM 2013: 1-7
C55. M. Khabbaz, D. Assi, R. Alhajj, M. A. Hammad: Parse tree based approach for processing XML streams. IRI 2013: 546-553
C56. S. Dhaliwal H. Jahangirli R. Aljomai A. Sarhan W. Almansoori R. Alhajj, Integrating Social Network Analysis and Data Mining Techniques into Effective E-market Framework, Proceedings of the International Conference on Information Technology, May 2013.
C57. S. Gao, A.M. ElSheikh, R. Alhajj and J. Rokne, Multi-scale Modularity and Motif Distributional Effect in Metabolic Networks, Proceedings of the International Conference on Bioinformatics and Computational Biology, March 2013.
C58. S. Gao, O. Addam, R. Alhajj, G. Wang and J. Rokne, Selecting Biomarkers that Better Predict Cancer Outcome by Functional Transformation of Clinical Variables, Proceedings of the International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (BICoB), March 2013.
C59. U. Sirin, U. Erdogdu, F. Polat, M. Tan, and R. Alhajj, Effective Enrichment of Gene Expression Data: Building an integrated approach for generating new samples and assessing their quality, Proceedings of the International Conference on Machine Learning with Applications, Florida, Dec 2012.
C60. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj, “Minimization of Suffix Array's Storage Capacity for Periodicity Detection in Time Series,” Proceedings of IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Athens, Nov. 2012. (25%)
C61. U. Erdogdu, F. Polat and R. Alhajj, “,” Proceedings of IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Athens, Nov. 2012. (25%)
C62. M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Integrating Protein Networks for Identifying Cooperative miRNA Activity in Disease Gene Signatures”, Proc. of IEEE Int’l Conf. on Bioinformatics and Biomedicine, Oct. 2012 (19%)
C63. N. Koockakzadeh, K. Kianmehr, A. Sarraf and R. Alhajj, Stock Market Investment Advice: A Social Network Approach, Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining, August 2012.
C64. M. Alshalalfa, R. Alhajj: Integrating protein networks for identifying cooperative miRNA activity in disease gene signatures. Proceedings of IEEE International Conference on BIBM, pp.1-8, 2012.
C65. A. N. Murshed, W. Almansoori, K. F. Xylogiannopoulos, M. Elzohbi, R. Alhajj, J. Rokne, “Developing an Efficient Health Clinical Application:IIOP Distributed Objects Framework” Proceedings of the International Symposium on Network Enabled Health Informatics, Biomedicine and Bioinformatics, Aug. 2012.
C66. A. Chen, M. Elzohbi, A. Elhajj, K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, M. Ridley and R. Alhajj, Finding Hidden Nodes by Checking for Missing Nodes against Past Social Networks, Proceedings of the International Conference on Network-Based Information Systems, Melbourne, Sep. 2012.
C67. C. Yau, M. Straight. R. Bir, O. Addam, M. O. Shafiq, M. O. Shafiq and Reda Alhajj, Examining Social Networks between Educational Institutions, Industrial Partners, and the Canadian Government, Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, IRI 2012
C68. M. Moshirpour, S. Mireslami, R. Alhajj and B.H. Far, Automated ontology construction from scenario based software requirements using clustering techniques, Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, pp.541-547, IRI 2012.
C69. W. Almansoori, A. Murshed, K. F. Xylogiannopoulos, R. Alhajj and J. Rokne, Electronic Medical Referral System: Decision Support and Recommendation Approach, Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, IRI 2012.
C70. K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, R. Alhajj, “Periodicity Data Mining in Time Series Using Suffix Arrays,” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Systems, Bulgaria, Sep. 2012.
C71. K. Dawoud, A. Qabaja, S. Gao, R. Alhajj, J. G. Rokne: Identifying cancer biomarkers by knowledge discovery from medical literature. Proceedings of IEEE International Conference on Computational Advances in Bio and Medical Sciences, Feb. 2012
C72. M. Alshalalfa, A. Qabaja, T. Bismar and R. Alhajj, Functional characterization of miRNAs in prostate cancer using functional protein networks, Proceedings of IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology , May 2012.
C73. S. Gao, O. Addam, M. Nagi, A. Qabaja, A. ElSheikh, P. Peng, O. Sair, W. Almansoori,T. Ozyer, J. Zeng, J. Rokne, R. Alhajj, Robust Integrated Framework for Effective Feature Selection and Sample Classification and Its Application to Gene Expression Data Analysis, Proceedings of IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology , May 2012.
C74. V. Anastopoulos, P. Karampelas, P. Kalagiakos, R. Alhajj: A Hybrid Framework for Building a Web-Page Recommender System, Proceedings of the European Intelligence and Security Informatics Conference, EISIC 2011, pp.385-390, Sept. 2011.
C75. U. Erdogdu, M. Tan, R. Alhajj, F. Polat, D. Demetrick and J. Rokne, “Employing Machine Learning Techniques for Data Enrichment: Increasing the number of samples for effective gene expression data analysis’, Proc. of IEEE Int’l Conf. on Bioinformatics and Biomedicine, Nov. 2011 (17%)
C76. F. Poon, T. Chin, M. Bentrovato, O. Shafiq, A. Chen, T. Flouris, J. Rokne, and R. Alhajj, “Semantically Enhanced Matchmaking of Consumers and Providers: A Canadian Real Estate Case Study” Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, ACM Press, Dec. 2011. (26%)
C77. A. Chen, T.N. Jarada, O. Zarour, K. F. Xylogiannopoulos, P. Karampelas, J. Rokne and R. Alhajj, “Simple and Effective Behavior Tracking by Post Processing of Association Rules into Segments” Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, ACM Press, Dec. 2011. (26%)
C78. K. Kianmehr, N. Koochakzadeh, and R. Alhajj, AskFuzzy: Attractive Visual Fuzzy Query Builder, Proc. of IEEE Int’l Conf. on Data Engineering, Apr. 2012.
C79. W. Almansoori, O. Zarour, T.N. Jarada, P. Karampelas, J. Rokne and R. Alhajj, “Applications of Social Network Construction and Analysis in the Medical Referral Process”, Proc. of IEEE Int’l Conf. on Social Computing and Applications, Sydney, Australia, Dec. 2011 (8 pages, 29%)
C80. N. Koochakzadeh, A. Sarraf, K. Kianmehr, R. Alhajj, and J. Rokne, NetDriller: A Powerful Social Network Analysis Tool, Proc. of IEEE Int’l Conf. on Data Mining, Dec. 2011. (4 pages Demo paper)
C81. O. Alhawsawi, M. Al-Saidi, M. Phi, T. N. Jarada, M. Khabbaz, N. Koochakzadeh, K. Kianmehr, Reda Alhajj, J. G. Rokne, “From Fuzzy Association Rule Mining to Effective Classification Framework”, Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Norwich, UK, pp.413-420, Sep. 2011
C82. P. Peng, M. Nagi, O. Sair, I. Suleiman, A. Qabaja, A. M. ElSheikh, S. Gao, T. Özyer, K. Kianmehr, G. Naji, M. J. Ridley, J. G. Rokne, R. Alhajj,, “From Alternative Clustering to Robust Clustering and Its Application to Gene Expression Data”, Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Norwich, UK, Sep. 2011.
C83. W. Almansoori, S. Gao,T. N. Jarada, R. Alhajj and J.Rokne, “Link Predication and Classification in Social Networks and its Application in Healthcare”, Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Aug. 2011.
C84. M. Nagi, A. M. ElSheikh, I. Suleiman, P. Peng, M. Rifaie, K. Kianmehr, P. Karampelas, M. Ridley, J. Rokne and R. Alhajj, “Association rules mining based approach for web usage mining”, Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Aug. 2011.
C85. N. Koochakzadeh and R. Alhajj, “Social Network Analysis in Software Testing to Categorize Unit Test Cases Based on Coverage Information”, Proceedings of IEEE Intl Conf on High Performance Computing (HPCC), Banff, Canada, Sept 2011. (21%)
C86. O. Shafiq, R. Alhajj, J. Rokne, “Social aspects of Personalized Ranking for Web Services”, Proceedings of IEEE Intl Conf on High Performance Computing (HPCC), Banff, Canada, Sept 2011. (21%)
C87. M. Moshirpour, R. Alhajj, M. Moussavi, B. H. Far: Detecting emergent behavior in distributed systems using an ontology based methodology. Proceedings of IEEE Intl Conf on Systems, Man and Cybernetics ( SMC), pp. 2407-2412
C88. M. Rifaie, H. Nagi, A. Rahmani, K. Kianmehr, M. Ridley and R. Alhajj, “Improving Database Performance by Building and Analyzing Social Network of Tables from Query Access Patterns”, Proceedings of the International Conference on Applications of Social Network Analysis, Zurich, Switzerland, Sep. 2011.
C89. U. Erdogdu, R. Alhajj and F. Polat, “The Benefit of Decomposing POMDP for Control of Gene Regulatory Networks,” Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, Lyon, France, Aug. 2011.
C90. J. Strathern, S. Awadh, S. Chokshi, O. Shafiq and R. Alhajj, “Research 2.0: Research-Supporting Features of Some Modern Web Services”, Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Aug. 2011.
C91. I. Reinhart, K. Dawoud, O. Shafiq, R. Alhajj, J. Rokne and S. Edworthy, “Electronic Medical Referral System: a Forum-Based Approach”, Proceedings of IEEE International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (HealthCom 2011), June 2011.
C92. N. Koockakzadeh, A. Sarraf, F. Keshavarz, A. Rahmani, K. Kianmehr, M. Rifaie, R. Alhajj and J. Rokne, “Stock Investment Decision Making: A Social Network Approach”, Proceedings of International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, Springer-Verlag, Poland, June 2011.
C93. A. M. ElSheikh, T. N. Jarada, M, Nagi, G. Naji, P. Karampelas, O. Sair, P. Peng, K. Kianmehr, T. Özyer, M. Ridley, J. Rokne and R. Alhajj, Effectiveness of Feature Selection and Classification Techniques for Gene Expression Data Analysis, Proceedings of the International Conference on Information Technology, May 2011.
C94. A. Rahmani, M. Nagi, M. Rifaie, K. Kianmehr, M. Ridley, R. Alhajj and J. Rokne, “Employing Frequent Pattern Mining for Finding Correlations between Tables in Relational Databases,” Proceeding of International Conference on Information Technology: New Generations, April 2011.
C95. M. Tan, F. Polat and R. Alhajj, “Feature Selection for Graph Kernels,” Proceeding of IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, Dec. 2010 (17.2%)
C96. W. Almansoori, R. Alhajj and V. Mitchell, “Unlocking Referral Networks through Data Mining and Social Network Analysis,” Proceedings of the 5td INFORMS Workshop on Data Mining and Health Informatics (DM-HI 2010), Austin, Nov. 2010.
C97. F. Farag, M. Hammad and R. Alhajj, “Adaptive Query Processing in Data Stream Management Systems under Limited Memory Resources,” Proceedings of International PhD workshop at ACM CIKM 2010, Toronto, 2010.
C98. K. Sarıkaya, D. Sarikaya, T.N. Jarada, T. Özyer, S. Gao and R. Alhajj, “A Novel Client-Based Approach for Signing and Checking Web Forms by Using XML Against DoS Attacks,” Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, 2010.
C99. T.N. Jarada, K. Chung, A. Shimoon, P. Karampelas, R. Alhajj and J. Rokne, “Mapping Rules for Converting from ODL to XML Schemas,” Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, 2010.
C100. O. Shafiq, R. Alhajj, J.G. Rokne and I. Toma, “Light-weight semantics and Bayesian Classification: A hybrid technique for dynamic Web Service discovery,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, pp.121-125, Aug. 2010.
C101. A. C.-L. Chen, S. Gao, R. Alhajj and P. Karampelas, “Heuristic based approach to clustering and its time critical applications,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, pp.37-42, Aug. 2010.
C102. I. Suleiman, T. Salman, S. Gao, F. Polat, M. Arslan, R. Alhajj and M. Ridley, “The power of genetic algorithm in automated assessment of school readiness,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, pp.280-285, Aug. 2010.
C103. K. Dawoud, R. Alhajj and J.G. Rokne, “A Global Measure for Estimating the Degree of Organization of Terrorist Networks,” ASONAM 2010, pp.421-427.
C104. O. Shafiq, R. Alhajj and J.G. Rokne, “Community Aware Personalized Web Search,” ASONAM 2010: pp.351-355.
C105. M Alshalalfa, A Bakkar, K Sircar, JA Squire, R Alhajj, TA Bismar, Molecular Pathways Associated with ERG Rearranged PTEN Deleted Hormone Refractory Prostate Cancer, United States and Canadaian Academy for Pathology annual meeting Washington DC 2010
C106. Bakkar, A, Alshalalfa, M, Xiao Zhang , A, Liu, S, Petersen,L, Yoshimoto, M, L, Almami, A , Squire, JA, Harriet E Feilotter , R. Alhajj and Bismar T.A, Characterization of deregulated miRNA in Prostate Cancer classified by ERG and PTEN aberrations, Cancer Research Conference, Banff, Alberta, 2010.
C107. A Almami, M Alshalalfa , L Peterson , A Bakkar, S Liu, LH Teng, J Barker, M Yoshimoto, Xiao Zhang, M Yoshimoto, JA Squire, H E Feilotter, R Alhajj and TA Bismar, IDENTIFICATION OF POTENTIAL PROSTATE CANCER BIOMARKERS ASSOCIATED WITH TMPRSS2-ERG FUSION AND PTEN DELETIONS, Cancer Research Conference, Banff, Alberta, 2010.
C108. M. Rifiae, R. Alhajj and M. Ridley, “Data Governance Strategy: A Key Issue in Building Enterprise Data Warehouse”, Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, 2009.
C109. K. Kianmehr, X. Peng, C. Luce, J. Chung, N. Pham, W. Chung, and R Alhajj., “Mining Online Shopping Patterns and Communities”, In Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, 2009.
C110. K. Kianmehr, S. Gao, J. Attari, M. Mushfiqur Rahman, K. Akomeah, R. Alhajj, “Text Summarization Techniques: SVM versus Neural Networks”, In Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, 2009.
C111. A. Qabaja, M. Alshalalfa, R. Alhajj and J. Rokne, “Multiagent Approach for Identifying Cancer Biomarkers,” Proceeding of IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, Nov, 2009 (18% Acceptance Rate)
C112. F. Rasheed and R. Alhajj, “Fourier Transform Based Spatial Outlier Mining,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Burgos, Spain, Sep. 2009.
C113. J. Seto, S. Clement, D. Duong, K. Kiamehr and R. Alhajj, “Fuzzy Query Model for XML Documents,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Burgos, Spain, Sep. 2009.
C114. S. Gao, R. Alhajj and J. Rokne, “Modeling Knowledge Discovery in Financial Forecasting,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Aug. 2009.
C115. I. Lee, K. Kianmehr, N. Koochakzadeh, R. Alhajj and J. Rokne, “A New Framework for an Adaptive Classifier Model,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Aug. 2009.
C116. S. Gao, R. Alhajj, J. Rokne and J. Guan, “Set-Based Approach in Mining Sequential Patterns,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Springer-Verlag LNCS, Cyprus, Sep. 2009.
C117. M. Alshalalfa, T. Özyer and R. Alhajj, “Attractive Clustering Approach for Knowledge Discovery in Gene,” Proceedings of the International Conference on Information Technology, Jordan, June 2009.
C118. M. Adnan, R. Alhajj and J. Rokne, “Identifying Social Communities by Frequent Pattern Mining, ” Proceedings of the International Conference on Information Visualisation, Barcelona, Spain, July 2009.
C119. D. Kinzel, M. Klettke, P. Uppal, N. Visram, K. Kianmehr, R. Alhajj and J. Rokne, “The Economic Benefits of Web Mining,” Proceedings of the International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, Athens, Greece, July 2009.
C120. I. Kiselev and R. Alhajj, “An Adaptive Multi-agent System for Continuous Learning of Streaming Data,” Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, Beijing, Sidney, Australia, pp.197-203, Dec. 2008.
C121. T. Nasser, R. Alhajj and M. Ridley, “Flexible Approach for Representing Object-Oriented Databases in XML Format,” Proceedings of the International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (ACM Press), Nov. 2008.
C122. E. J. Blas, A. M. Muhsen, T. T. H. Mok, M. Rifaie, K. Kianmehr, R. Alhajj and M. Ridley, “Data Warehouse Architecture for GIS Applications,” Proceedings of the International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (ACM Press), Nov. 2008.
C123. M. Zhang, R. Alhajj and J. Rokne, “Optimal Incremental Multi-step Nearest-Neighbor Search,” Proceedings of ACM International Conference on Geographical Information Systems, Nov. 2008.
C124. J. Zeng, R. Alhajj and D. Demetrick, “The Effectiveness of Applying Codon Usage Bias for Translational Initiation Sites Prediction,” Proceedings of IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, Nov. 2008.
C125. M. Tan, F. Polat and R. Alhajj, “Large-Scale Approximate Intervention Strategies for Probabilistic Boolean Networks as Models of Gene Regulation,” Proceedings of IEEE Symposium on Bioinformatics and Bioengineering, Oct. 2008.
C126. M. Alshalalfa, R. Alhajj and J. Rokne, “Combining Singular Value Decomposition and t-test into Hybrid Approach for Significant Gene Extraction from Microarray Data,” Proceedings of IEEE Symposium on Bioinformatics and Bioengineering, Oct. 2008.
C127. J. Zeng and R. Alhajj, “Predicting Translation Initiation Sites Using a Multi-Agent Architecture Empowered with Reinforcement Learning,” Proceedings of IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology, Sep. 2008.
C128. M. Tan, M. Alshalalfa, F. Polat and R. Alhajj, “Combining Multiple Types of Biological Data in Constraint-Based Learning of Gene Regulatory Networks,” Proceedings of IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology, Sep. 2008.
C129. F. Rasheed and R. Alhajj, “Using Suffix Trees for Periodicity Detection in Time Series Databases,” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Systems, Bulgaria, Sep. 2008.
C130. M. Zhang and R. Alhajj, “Novel Approach for Nearest Neighbor Search in High Dimensional Space,” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Systems, Bulgaria, Sep. 2008.
C131. K. Kianmehr, M. Ridley and R. Alhajj, “Fuzzy Querying of Nested XML,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Jul. 2008. (40%)
C132. M. Rifaei, K. Kianmehr, M. Ridley and R. Alhajj, “Data Warehouse Architecture for GIS,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Jul. 2008. (40%)
C133. T. Naser, M. Ridley and R. Alhajj, “Reengineering XML into Object-Oriented Database,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Jul. 2008. (40%)
C134. K. Kianmehr and R. Alhajj, “Effectiveness of Machine Learning Techniques for Automated Identification of Calling Communities,” Proceedings of the International Conference on Information visualisation (Symposium on Open Source Intelligence and Web Mining), London, UK, July 2008. (50%)
C135. M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Motif Location Prediction by Divide and Conquer,” Proceedings of the International Conference on Bioinformatics Research and Development, July 2008.
C136. I. Kiselev and R. Alhajj, “A Multi-agent System for Adaptive Continuous Unsupervised Learning in Complex Uncertain Environments,” Proceedings of AAAI International Conference on Artificial Intelligence, July 2008
C137. G. Gezer, İ. Yaz, H. M. Taymaz, T. Özyer, and R. Alhajj, “A Bi-Criteria Scheduling Framework for the Supply Chain Management of Mobile Providers,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Barcelona, Spain, 2008.
C138. K. Kianmehr, M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Effectiveness of Fuzzy Discretization for Class Association Rule-Based Classification,” Proceedings of International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, Springer-Verlag LNCS, Toronto, ON, May. 2008.
C139. Ö. Isıkman, M. Özdemir, Harun Gökçe, B.G. Yalım, T. Özyer and R. Alhajj, “Adaptive Weighted Multi-Criteria Fuzzy Query Processing for Web Based Real Estate Applications,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, Brazil, pp.991-995, Mar. 2008. (29.3%)
C140. R. Alhajj, I.P. Kiselev, I.A. Minakov, P.O. Skobelev, S.I. Volman, “Developing a self-organizing multiagent system for adaptive continuous analysis of data streams in complex dynamic environments,” Proceedings of the Scientific Session MEPhI-2008, Moscow, Russia, 2008.
C141. R. Alhajj, I.P. Kiselev, H. Leung, “Learning a multi-agent behavior of a distributed autonomous robotic system,” Proceedings of the Scientific Session MEPhI-2008, Moscow, Russia, 2008.
C142. F. Rasheed, M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Adapting Machine Learning Technique for Periodicity Detection in Nucleosomal Locations in Sequences,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Brimingham, UK, Dec. 2007. (30%)
C143. K. Kianmehr, and R. Alhajj, “Optimizing Web Structures Using Web Mining Techniques,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Brimingham, UK, Dec. 2007. (30%)
C144. S. Barua and R. Alhajj, “Parallel Wavelet Transform for Spatio-temporal Outliers Detection in Large Scale Meteorological Data,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Birmingham, UK, Dec. 2007. (30%)
C145. S. Barua and R. Alhajj, “A Parallel Multi-scale Region Outlier Mining Algorithm for Meteorological Data,” Proceedings of ACM International Conference on Geographical Information Systems, Nov. 2007.
C146. A. Lo, K. Kianmehr, T. Özyer, M. Kaya and R. Alhajj, “Wrapping VRXQuery with Self-Adaptive Fuzzy Capabilities,” Proceedings of IEEE International Conference on Web Intelligence, Silicon Valley, CA, Nov. 2007. (16%)
C147. J. Zeng and R. Alhajj, “Multi-Agent System for Translation Initiation Site Prediction,” Proceedings of IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, Nov. 2007.
C148. J. Zeng and R. Alhajj, “Effectiveness of Multi-Agents in Predicting Translation Initiation Site,” Proceedings of IEEE Symposium on Bioinformatics and Bioengineering, Boston, MA, Oct. 2007. (13%)
C149. M. Tan, F. Polat and R. Alhajj, “Feature Reduction for Gene Regulatory Network Control,” Proceedings of IEEE Symposium on Bioinformatics and Bioengineering, Boston, MA, Oct. 2007. (13%)
C150. Q. Trinh, K. Barker and R. Alhajj, “Semantic Interoperability between Relational Database Systems,” Proceedings of IEEE International Database Engineering and Applications Symposium, Banff, Oct. 2007.
C151. M. Khabbaz, K. Kiamehr, M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Fuzzy Classifier Based Feature Reduction for Better Gene Selection,” Proceedings of the International Conference on Data Warehouse and Knowledge Discovery, Springer-Verlag LNCS, Regensburg, Germany, Sep. 2007. (30%)
C152. T. Naser, K. Kianmehr, M. Ridley and R. Alhajj, “Transforming Object-Oriented Databases into XML,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Aug. 2007. (40%)
C153. C. Sweet, T. Özyer and R. Alhajj, “Enhanced Graph Based Genealogical Record Linkage,” Proceedings of the International Conference on Advanced Data Mining and Applications, Springer-Verlag LNCS, Harbin, China, Aug. 2007. (29%)
C154. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Performance Analysis of a Replica Selection Strategy in Grid Environment Tuned with Replica Placement Decisions,” Proceedings of the International Conference on Grid Computing and Applications, Las Vegas, Jun 2007.
C155. A. Duta, K. Barker, and R. Alhajj, “XML Schema Structural Equivalence,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Funchal, Madeira, Jun. 2007.
C156. B. Arshinoff, D. Ratcliffe, M. Saetre, T. Özyer, and R. Alhajj, “Simplified Query Construction - Queries Made as Easy as Possible,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Funchal, Madeira, Jun. 2007.
C157. D. Gebara and R. Alhajj, “WaveQ: Combining Wavelet Analysis and Clustering for Effective Image Retrieval,” Proceedings of IEEE International Symposium on Data Mining and Information Retrieval, May 2007.
C158. F. Ashraf and R. Alhajj, “ClusTex: Information Extraction from HTML pages,” Proceedings of IEEE International Symposium on Data Mining and Information Retrieval, May 2007.
C159. J. Zeng and R. Alhajj, “Applying Multi-Perspective Representation Scheme on Support Vector Machine,” Proceedings of IEEE International Symposium on Data Mining and Information Retrieval, May 2007.
C160. M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Attractive Feature Reduction Approach for Colon Data Classification,” Proceedings of IEEE International Symposium on Bioinformatics and Life Science, May 2007.
C161. M. Alshalalfa and R. Alhajj, “Application of Double Clustering to Gene Expression Data for Class Prediction,” Proceedings of IEEE International Symposium on Bioinformatics and Life Science, May 2007.
C162. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Study of Different Replica Placement and Maintenance Strategies in Data Grid,” Proceedings of IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid, Rio de Janeiro, May 2007. (33%)
C163. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “A Predictive Technique for Replica Selection in Grid Environment,” Proceedings of IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid, Rio de Janeiro, May 2007. (33%)
C164. S. Girgin, F. Polat and R. Alhajj, “State Similarity Based Approach for Improving Performance in RL,” Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligent, Springer-Verlag LNCS, Hyderabad, India, Jan 2007. (15%)
C165. A. Lo, R. Alhajj and K. Barker, “VIREX: Interactive Approach for Database Querying and Integration by Re-engineering Relational Data into XML,” Proceedings of IEEE International Conference on Web Intelligence, Hong Kong, Dec. 2006. (18%)
C166. S. Girgin, F. Polat and R. Alhajj, “Employing State Similarity Based in Reinforcement Learning,” Proceedings of NIPS Workshop on Grounding Perception, Knowledge, and Cognition in Sensor-Motor experience, Whistler, BC, Canada, Dec 2006.
C167. M. Zhang and R. Alhajj, “Improving the Graph-Based Image Segmentation Method,” Proceedings of IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Washington DC, Nov. 2006. (25%)
C168. O. Abul R. Alhajj and F. Polat, “Optimal Multi-Objective Control Method for Discrete Genetic Regulatory Networks,” Proceedings of IEEE Symposium on Bioinformatics and Bioengineering, Washington DC, Oct. 2006. (35%)
C169. C. Chenier, J.J. Jun, J. Zhang, T. Özyer and R. Alhajj, “Association-Rules Mining Based Broadcasting Approach for XML Data,” Proceedings of Biennial International Conference on Advances in Information Systems, Springer-Verlag LNCS, Izmir, Oct. 2006. (20%)
C170. A. Duta, K. Barker and R. Alhajj, “RA: An XML Schema Reduction Algorithm,” Proceedings of ACM East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Springer-Verlag LNCS, Thessaloniki, Hellas, Sept. 2006.
C171. M. Kaya and R. Alhajj, “Effective Mining of Fuzzy Multi-Cross-Level Weighted Association Rules,” Proceedings of International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, Bari, Italy, Sep. 2006. (35%)
C172. K. Kiamehr and R. Alhajj, “Support Vector Machine Approach for Fast Classification,” Proceedings of the International Conference on Data Warehouse and Knowledge Discovery, Springer-Verlag LNCS, Poland, Sep. 2006. (32%)
C173. O. Abul R. Alhajj and F. Polat, “Asymptotical Lower Limits on Required Number of Examples for Learning Boolean Networks,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Springer-Verlag LNCS, Istanbul, Nov. 2006. (20%)
C174. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Clustering by Integrating Multi-Objective Optimization with Weighted K-Means and Validity Analysis,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Burgos, Spain, Sep. 2006. (30%)
C175. K. Kiamehr and R. Alhajj, “Effective Classification by Integrating Support Vector Machine and Association Rule Mining,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Burgos, Spain, Sep. 2006. (30%)
C176. S. Girgin, F. Polat and R. Alhajj, “Effectiveness of Considering State Similarity for Reinforcement Learning,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Burgos, Spain, Sep. 2006. (30%)
C177. M. Adnan, R. Alhajj and K. Barker, “Alternative Method for Incrementally Constructing the FP-Tree,” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Systems, London, UK, Sep. 2006. (35%)
C178. T. Özyer and R. Alhajj, “Achieving Natural Clustering by Validating Results of Iterative Evolutionary Clustering Approach,” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Systems, London, UK, Sep. 2006. (35%)
C179. S. Girgin, F. Polat and R. Alhajj, “Learning by Automatic Option Discovery from Conditionally Terminating Sequences,” Proceedings of the European Conference on Artificial Intelligence, Riva del Garda, Italy, Aug. 2006. (25%)
C180. M. Kaya and R. Alhajj, “Extending OLAP with Fuzziness for Effective Mining of Fuzzy Multidimensional Weighted Association Rules,” Proceedings of the International Conference on Advanced Data Mining and Applications, Springer-Verlag LNCS, Xian, China, Aug. 2006. (24%)
C181. T. Özyer and R. Alhajj, “Combining Validity Indices and Iterative Multi-Objective Optimization based Clustering,” Proceedings of the International FLINS Conference on Applied Artificial Intelligence, World Scientific Press, Genova, Italy, Aug. 2006.
C182. E. Korkmaz, R. Alhajj and K. Barker, “Alternative Clustering by Utilizing Multi-Objective Genetic Algorithm with Linked-List Based Chromosome Encoding,” Proceedings of the Industrial Conference on Data Mining, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, Leipzig, July 2006.
C183. J. Zeng and R. Alhajj, “Classification by Multi-Perspective Representation Method,” Proceedings of International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, San Francesco, CA, July 2006. (40%)
C184. J. Gopalan, R. Alhajj and K. Barker, “Discovering Accurate and Interesting Classification Rules Using Genetic Algorithm,” Proceedings of the International Conference on Data Mining, IEEE Press, Las Vegas, June 2006.
C185. M. Adnan, R. Alhajj and K. Barker, “Constructing Complete FP-Tree for Incremental Mining of Frequent Patterns in Dynamic Databases,” Proceedings of the International Conference on Industrial & Engineering Applications of Artificial Intelligence & Expert Systems, Springer-Verlag LNCS, Annecy, FRANCE, pp.363-372, June 2006. (37%)
C186. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Replica Placement Design with Static Optimality and Dynamic Maintainability,” Proceedings of IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid, Singapore, pp.434-437, May 2006. (25%)
C187. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Effective Dynamic Replica Maintenance Algorithm for the Grid Environment,” Proceedings of the International Conference on Grid and Pervasive Computing, Springer-Verlag LNCS, Taichung, Taiwan, pp.336-345, May 2006. (24%)
C188. A. Jiwani, Y. Alimohamed, K. Spence, T. Özyer and R. Alhajj, “Fuzzy XML Model for Representing Fuzzy Relational databases in Fuzzy XML Format,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Cyprus, May 2006.
C189. J. Zheng, A. Lo, T. Özyer and R. Alhajj, “Efficient Mechanism for Handling Materialized XML Views,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Cyprus, May 2006.
C190. A. Gaurav and R. Alhajj, “Incorporating Fuzziness in XML and Mapping Fuzzy Relational Data into Fuzzy XML,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, France, pp.456-460, Apr. 2006. (34%)
C191. A. Madhukar and R. Alhajj, “An Adaptive Energy Efficient Cache Invalidation Scheme for Mobile Databases,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, France, pp.1122-1126, Apr. 2006. (34%)
C192. K. Kianmehr and R. Alhajj, “Crime Hot-Spots Prediction Using Support Vector Machine,” Proceedings of ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, Dubai, Mar. 2006.
C193. Q. Trinh, K. Barker and R. Alhajj, “RDB2ONT: A Tool for Generating OWL Ontologies from Relational Database Systems,” Proceedings of International Conference on Internet and Web Applications and Services, IEEE Press, Guadeloupe, French Caribbean, Feb. 2006.
C194. A. Mahanti and R. Alhajj, “Visual Interface for Online Watching of Frequent Itemset Generation in Apriori and Eclat,” Proceedings of the International Conference on Machine Learning and Applications, Los Angeles, CA, Dec. 2005.
C195. J. Gopalan, E. Korkmaz, R. Alhajj and K. Barker, “Effective Data Mining by Integrating Genetic Algorithm into the Data Preprocessing Phase,” Proceedings of the International Conference on Machine Learning and Applications, Los Angeles, CA, Dec. 2005.
C196. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Replica Placement in Data Grid: A Multi-objective Approach” Proceedings of International Conference on Grid and Cooperative Computing, Springer-Verlag LNCS, pp.645-656, Beijing, China, Nov. 2005.
C197. T. Özyer and R. Alhajj, “Effective Clustering by Iterative Approach,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Springer-Verlag LNCS, Istanbul, pp.833-842, Oct. 2005. (20%)
C198. M. Adnan, R. Alhajj and K. Barker, “Performance Analysis of Incremental Update of Association Rules Mining Approaches” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Greece, Sep. 2005.
C199. M. Hassan, R. Alhajj and M J Ridley, “Mechanism for Locating Relevant Structured Databases in Multidatabase Environment,” Proceedings of the International Conference on Information Integration and Web-Based Applications and Services, Kuala Lumpur, Malaysia, Sep. 2005.
C200. A. Jiwani, Y. Alimohamed, K. Spence, T. Özyer and R. Alhajj, “Integrating fuzziness into XML and Handling the Conversion of Fuzzy Relational databases into Fuzzy XML,” Proceedings of ACM East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Tallinn, Estonia, Springer-Verlag LNCS, Sept. 2005
C201. H. Jiang, A. Lo, T. Özyer, A. Lo and R. Alhajj, “XML Views Based Approach for Web Services,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, pp.458-463, Aug. 2005.
C202. D. M.-S. Kao, T. Özyer and R. Alhajj, “A Hybrid Approach for User Behavior Prediction,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, pp.217-222, Aug. 2005.
C203. A. Malik, K. Barker, and R. Alhajj, “Hybrid Approach to Web Content Outlier Mining Without Query Vector,” Proceedings of the International Conference on Data Warehouse and Knowledge Discovery, Springer-Verlag LNCS, Copenhagen, Denmark, pp.285-294, Aug. 2005. (32%)
C204. R. Alhajj and M. Kaya, “Multiagent Association Rules Mining in Cooperative Learning Systems,” Proceedings of the International Conference on Advanced Data Mining and Applications, Springer-Verlag LNCS, Wuhan, China, July 2005. (4.6%)
C205. I. O. Adewale and R. Alhajj, “Mining Job Logs Using an Incremental Attribute-Oriented Approach,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Queensland, Australia, pp.117-124, July 2005. (30%)
C206. J. Du, E. Korkmaz, R. Alhajj and K. Barker, “Alternative Clustering by Utilizing Multi-Objective Genetic Algorithm with Linked-List Based Chromosome Encoding,” Proceedings of IAPR International Conference on Machine Learning and Data Mining, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, Leipzig, pp.346-355, July 2005.
C207. D. M.-S. Kao, T. Özyer and R. Alhajj, “Combining Data Mining Techniques to Capture User’s Web Browsing Behavior,” Proceedings of IAPR International Conference on Machine Learning and Data Mining, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, Leipzig, pp., July 2005.
C208. Q. Trinh, K. Barker and R. Alhajj, “Biological Data Integration Using Grid Services and Ontologies” Proceedings of the International Conference on Data Management for Real-life Problems in Biomedicine, San Diego, CA, June 2005.
C209. G. Shi, K. Barker and R. Alhajj, “Cognitive Information Fusion of Georeferenced Data For Tactical Applications,” Proceedings of IEEE International Conference on Cognitive Informatics, San Diego, CA, June 2005.
C210. A. Malik, K. Barker, and R. Alhajj, “WCOND-Mine: Algorithm for Detecting Web Content Outliers from Web Documents,” Proceedings of IEEE Symposium on Computers and Communications, Cartagena, Spain, pp.885-890, June 2005.
C211. M. Kaya and R. Alhajj, “Novel Approach to Optimize Quantitative Association Rules by Employing Multi-Objective Genetic Algorithm,” Proceedings of the International Conference on Industrial & Engineering Applications of Artificial Intelligence & Expert Systems, Springer-Verlag LNCS, Bari, June 2005.
C212. K. Kianmehr, H. Zhang, K. Nikolov, T. Özyer and R. Alhajj, “Combining Neural Network and Support Vector Machine into Integrated Approach for Biodata Mining,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, pp.182-187, May 2005.
C213. K.Y. Yang, A. Lo, T. Özyer and R. Alhajj, “DWG2XML: Generating XML Nested Tree Structure from Directed Weighted Graph,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, pp.19-26, May 2005.
C214. A.H. Elamy, R. Alhajj and B. Far, “Building Data Warehouses with Deferred Incremental Maintenance for Decision Support,” Proceedings of the Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Saskatoon, May 2005.
C215. C. Wang, A. Lo, R. Alhajj, and K. Barker, “COCALEREX: User Oriented Approach for Reengineering Relational Databases into XML,” Proceedings of the International Conference on Information Technology, Amman, Jordan, Apr. 2005.
C216. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Replica Placement in Data Grid: Considering Utility and Risk” Proceedings of IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing, Las Vegas, pp.354-359, Apr. 2005.
C217. Y. Liu, T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Cluster Validity Analysis of Alternative Solutions from Multi-Objective Optimization,” Proceedings of SIAM International Conference on Data Mining, Newport Beach, CA, Apr. 2005.
C218. A. Udechukwu, K. Barker and R. Alhajj, “Maintaining Knowledge-Bases of Navigational Patterns from Streams of Navigational Sequences,” Proceedings of IEEE International Workshop on Research Issues on Data Engineering, Tokyo, Japan, pp.37-44, Apr. 2005.
C219. C. Wang, A. Lo, R. Alhajj, and K. Barker, “Novel Approach for Reengineering Relational Databases into XML,” Proceedings of the International Workshop on XML Schema and Data Management, (in conjunction with ICDE 2005), Tokyo, Japan, Apr. 2005.
C220. I. Wormsbecker and R. Alhajj, “Database Replication in Nomadic Wireless Environments,” Proceedings of the International Conference on Applied Computing, Lisbon, Mar. 2005.
C221. M. Adnan and R. Alhajj, “Incremental Update in Association Rule Mining Model - A performance Study,” Proceedings of the International Conference on Applied Computing, Lisbon, Mar. 2005.
C222. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Intrusion Detection: A Novel Approach that Combines Boosting Genetic Fuzzy Classifier and Data Mining Techniques,” Proceedings of SPIE Defense and Security Symposium on Data Mining, Intrusion Detection, Information Assurance, and Data Networks Security, Orlando, FL, Mar. 2005.
C223. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Replica Selection in Grid Environment: A Data-mining Approach” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, New Mexico, pp.695-700, Mar. 2005.
C224. A. Malik, K. Barker, and R. Alhajj, “Mining Web Content Outliers using Structure Oriented Weighting Techniques and N-grams,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, New Mexico, pp.482-487, Mar. 2005.
C225. T. Özyer, Y. Liu, R. Alhajj and K. Barker, “Multi-Objective Genetic Algorithm Based Cluster Validity Evaluation for Gene Expression Data,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Computing and Information Systems, Cairo, Egypt, Mar. 2005.
C226. K. Kianmehr, H. Zhang, K. Nikolov, T. Özyer and R. Alhajj, “Comparison and Analysis of Neural Network and Support Vector Machine Approaches to Biodata Mining,” Proceedings of the International Conference on Bioinformatics and Its Applications, Florida, Dec. 2004
C227. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Multi-Dimensional Sequential Web Mining by Utilizing Fuzzy Inferencing,” Proceedings of the International Conference on Machine Learning and Applications, Louisville, KY, Dec. 2004.
C228. K. Miller, C. Gee, R. Inaba, T. Özyer, A. Lo and R. Alhajj, “Synchronization of Mobile XML Databases by Utilizing Deferred Views,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Nov. 2004.
C229. N.C.N. Chu, A. Williams, R. Alhajj and K. Barker, “Data Stream Mining Architecture for Network Intrusion Detection,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Nov. 2004.
C230. M. Kaya and R. Alhajj, “Integrating Multi-Objective Genetic Algorithms into Clustering for Fuzzy Association Rules Mining,” Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, Brighton, UK, pp.431-434, Nov. 2004.
C231. M. Kaya and R. Alhajj, “Multi-Objective Genetic Algorithm Based Approach for Optimizing Fuzzy Sequential Patterns,” Proceedings of IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Florida, Nov. 2004.
C232. J. Little, M. de Ga, T. Özyer and R. Alhajj, “Query Builder: A Natural Language Interface for Structured Databases,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, Antalya, pp.470-479, Oct. 2004.
C233. T. Özyer, Y. Liu, R. Alhajj and K. Barker, “Multi-objective Genetic Algorithm based Clustering Approach and Its Application to Gene Expression Data,” Proceedings of Biennial International Conference on
Advances in Information Systems, Springer-Verlag LNCS, Izmir, pp.451-461, Oct. 2004.
C234. M. Kaya and R. Alhajj, “Mining Optimized Fuzzy Association Rules Using Multi-Objective Genetic Algorithm,” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Romania, Sep. 2004.
C235. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Fuzzy Inference Approach to Sequential Web Mining,” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Romania, Sep. 2004.
C236. M. Kaya and R. Alhajj, “Utilizing Fuzzy OLAP Mining Towards Novel Approach to Multiagent Modular Reinforcement Learning,” Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, Beijing, China, pp.197-203, Sep. 2004.
C237. Y. Liu, T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Validity Analysis of Clustering Obtained Using Multi-Objective Genetic Algorithm,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Springer-Verlag LNCS, Hungary, Aug. 2004.
C238. J. Du, R. Alhajj and K. Barker, “A Novel Vertical Partition Approach: Group-Oriented Restricted Growth String Based Genetic Algorithm,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Springer-Verlag LNCS, Hungary, Aug. 2004.
C239. M. Kaya and R. Alhajj, “Multi-Objective Genetic Algorithm Based Method for Mining Optimized Fuzzy Association Rules,” Proceedings of the International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Springer-Verlag LNCS, Exeter, UK, pp.758-764, Aug. 2004.
C240. J. Du, E. Korkmaz, R. Alhajj and K. Barker, “Novel Clustering Approach that Employs Genetic Algorithm with New Representation Scheme and Multiple Objectives,” Proceedings of the International Conference on Data Warehouse and Knowledge Discovery, Springer-Verlag LNCS, Spain, pp.219-228, Sep. 2004.
C241. Y. Bao, R. Alhajj and K. Barker, “Hybrid Cache Invalidation Schemes in Mobile Environments,” Proceedings of IEEE/ACS International Conference on Pervasive Services, Beirut, pp.209-218, July 2004.
C242. O. Abul, R. Alhajj and F. Polat, “Importance of Monitoring in Developing Optimal Control Policies for Probabilistic Boolean Genetic Networks,” Proceedings of the International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Italy, July 2004.
C243. M. Kaya and R. Alhajj, “Genetic Algorithms Based Optimization of Membership Functions for Fuzzy Weighted Association Rules Mining,” Proceedings of IEEE International Symposium on Computers and Communications, Alexandria, June 2004.
C244. G. Shi, R. Alhajj and K. Barker, “Applying Evidential Reasoning to Multiple Source Data Integration for Software Engineering Decision Support,” (SEDECS’2004) Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, Banff, June 2004.
C245. M. Kaya and R. Alhajj, “Genetic Algorithms Based Optimization of Membership Functions for Fuzzy Weighted Association Rules Mining,” Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Systems, Varna, Bulgaria, June 2004.
C246. A. Lo, R. Alhajj and K. Barker, “Flexible User Interface for Converting Relational Data into XML,” Proceedings of the International Conference on Flexible Query Answering Systems, Springer-Verlag LNCS, Lyon, France, pp.418-431, June 2004.
C247. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Utilizing Rough Sets and Genetic Algorithms for Automated Clustering,” Proceedings of the International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Springer-Verlag LNCS, Uppsala, Sweden, pp.567-572, June 2004.
C248. O. Abul, R. Alhajj and F. Polat, “Markov Decision Processes Based Optimal Control Policies for Probabilistic Boolean Networks,” Proceedings of IEEE Symposium on Bioinformatics and Bioengineering, Taiwan, pp.337-344, May 2004.
C249. M. Kaya and R. Alhajj, “Fuzzy OLAP Association Rules Mining Based Novel Approach for Multiagent Cooperative Learning,” Proceedings of the International Conference on Industrial & Engineering Applications of Artificial Intelligence & Expert Systems, Springer-Verlag LNCS, Ottawa, pp.56-65, May 2004.
C250. A. Udechukwu, K. Barker and R. Alhajj, “Discovering Behavioral Traversal Patterns of Users of Streaming Information Systems,” Proceedings of the International Conference on Innovations Through Information Technology, New Orleans, Louisiana, May 2004.
C251. R.M. Rahman, K. Barker and R. Alhajj, “Predicting the Performance of GridFTP Transfers” Proceedings of International Workshop on Parallel and Distributed Scientific and Engineering Computing, Santa Fe, New Mexico, Apr. 2004.
C252. A. Duta, K. Barker, and R. Alhajj, “CONV2XML: Relational Schema Conversion to XML Nested-Based Schema,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, pp.210-215, Apr. 2004.
C253. A. Udechukwu, K. Barker and R. Alhajj, “An Efficient Framework for Iterative Time-Series Trend Mining,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, pp.130-137, Apr. 2004.
C254. O. Baykal, R. Alhajj and F. Polat, “Automated Product Recommendation by Employing Case-Based Reasoning Agents,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, pp.515-518, Apr. 2004.
C255. C. Wang, A. Lo, R. Alhajj and K. Barker, “Converting Legacy Relational Database into XML Database through Reserve Engineering,” Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, pp.216-221, Apr. 2004.
C256. Udechukwu A., K. Barker and R. Alhajj, “Mining User Navigational Patterns in Dynamically Changing Environments”, Proceedings of IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing, pp.372-377, Las Vegas, Apr. 2004.
C257. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “Rough Set Clustering Approach Using Nondominated Sorting Genetic Algorithm,” Proceedings of the International Conference on Applied Computing, Lisbon, Mar. 2004.
C258. O. Abul, R. Alhajj, F. Polat and K. Barker, “Finding Differentially Expressed Genes: Pattern Generation using q-values,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, Cyprus, pp.138-142, Mar. 2004.
C259. A. Malik, K. Barker, and R. Alhajj, “Framework for Mining Web Content Outliers,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, Cyprus, pp.590-594, Mar. 2004.
C260. M. Hassan, R. Alhajj, M J Ridley and K. Barker, “Simplified Access to Structured Databases by Adapting Keyword Search and Database Selection,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, Cyprus, pp.674-678, Mar. 2004.
C261. A. Duta, K. Barker, and R. Alhajj, “ConvRel: Relationship conversion to XML nested structures,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, Cyprus, pp.698-702, Mar. 2004.
C262. A. Udechukwu, K. Barker and R. Alhajj, “Discovering All Frequent Trends in Time Series,” Proceedings of the Winter International Symposium on Information and Communication Technologies, Cancun, Jan. 2004.
C263. T. Özyer, R. Alhajj and K. Barker, “A Boosting Genetic Fuzzy Classifier for Intrusion Detection Using Data Mining Techniques for Rule Pre-screening,” Proceedings of the International Conference on Hybrid Intelligent Systems, Malbourne, Australia, IOS Press, pp.983-992, Dec. 2003.
C264. R. Alhajj and M. Kaya, “Employing OLAP Mining for Multiagent Reinforcement Learning,” Proceedings of the International Conference on Hybrid Intelligent Systems, Malbourne, Australia, IOS Press, pp.759-768, Dec. 2003.
C265. R. Alhajj and M. Kaya, “Integrating Fuzziness into OLAP for Multidimensional Fuzzy Association Rules Mining,” Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, Malbourne, FL, pp.469-472, Nov. 2003.
C266. M. Kaya and R. Alhajj, “Facilitating Fuzzy Association Rules Mining by Using Multi-Objective Genetic Algorithms for Automated Clustering,” Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, Malbourne, FL, pp.561-564, Nov. 2003.
C267. J Du, K. Barker and R. Alhajj, “Attraction - A Global Affinity Measure for Database Vertical Partitioning,” Proceedings of the IADIS WWW/Internet 2003 Conference, Portugal, pp.538-548, Nov. 2003.
C268. M. Kaya and R. Alhajj, “Online Mining of Weighted Fuzzy Association Rules,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, Antalya, pp.306-313, Nov. 2003.
C269. M. Hassan, R. Alhajj, M J Ridley and K. Barker, “Database Selection and Keyword Search of Structured Databases: Powerful Search for Naive Users,” Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, pp.175-182, Oct. 2003.
C270. M. Kaya and R. Alhajj, “Multiagent Reinforcement Learning Using OLAP-Based Association Rules Mining,” Proceedings of IEEE/WIC International Conference on Intelligent Agent Technology, Halifax, pp.584-587, Oct. 2003.
C271. O. Abul, A. Lo, R. Alhajj, F. Polat and K. Barker, “Cluster Validity Analysis Using Subsampling,” Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Washington DC, Oct. 2003.
C272. R. Alhajj and A. Elnagar, “A Novel Approach to Separate Handwritten Connected digits,” Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition, Edinburgh, pp.1198-1202, Aug. 2003.
C273. Q. Trinh, K. Barker and R. Alhajj, “World Wide Web Database Integration via Mobile Agents,” Proceedings of the International Conference on Advances in Infrastructure for e-Business, e-Education, e-Science, e-Medicine, and Mobile Technologies on the Internet, Italy, Jul. 2003.
C274. M. Kaya and R. Alhajj, “Integrating Fuzziness with OLAP Association Rules Mining,” Proceedings of IAPR International Conference on Machine Learning and Data Mining, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, Leipzig, pp.353-368, July 2003.
C275. M. Kaya and R. Alhajj, “A Clustering Algorithm with Genetically Optimized Membership Functions for Fuzzy Association Rules Mining,” Proceedings of IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Massouri, May 2003.
C276. M. Kaya and R. Alhajj, “Reinforcement Learning in Multiagent Systems: A Modular Fuzzy Approach with Internal Model Capabilities,” Proceedings of IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Washington D.C., pp.469-474, Nov. 2002.
C277. M. Hassan, R. Alhajj and M J Ridley, “Combining Free-Word Search and Relational Databases,” Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Applications, Cambridge, USA, Nov. 2002.
C278. M. Kaya, R. Alhajj, F. Polat and A. Arslan, “Efficient Automated Mining of Fuzzy Association Rules,” Proceedings of the International Database and Expert Systems Applications, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, France, pp.133-142, Sept. 2002.
C279. R. Alhajj and F. Polat, “Reengineering of Relational Databases into Object-Oriented: Constructing the class hierarchy and migrating the data,” Proceedings of IEEE Working Conference on Data Reverse Engineering, Stuttgart, Germany, Oct. 2001.
C280. A. Elnagar and R. Alhajj, “Separating pairs of connected digits,” Proceedings of the International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence, Spain, July 2001.
C281. M. Hassan, R. Alhajj and M J Ridley, “WEB-Based Database Integration: An Overview,” Proceedings of the International Symposium on Information Systems and Engineering, Nevada, Jun. 2001.
C282. R. Alhajj and F. Polat, “Transferring Database Contents from a Conventional Information System to a Corresponding Existing Object Oriented Information System,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, Las Vegas, pp.220-224, Mar. 2001.
C283. O. Abul, F. Polat and R. Alhajj, “Function Approximation Based Multi-Agent Reinforcement Learning,” Proceedings of IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Vancouver, pp.36-39, Nov. 2000.
C284. R. Alhajj, F. Polat and A. Elnagar, “Multi-Agents that Identify Touching of Adjacent Digits in Handwritten Hindi Numerals,” Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Nashville, Tennessee, Oct. 2000.
C285. R. Alhajj, “Deciding on the Equivalence of a Relational Schema and a Corresponding Object-Oriented Schema,” Proceedings of the International Database and Expert Systems Applications, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, London, pp.31-40, Sept. 2000.
C286. F. Polat and R. Alhajj, “A Comparative Study of the Linda Model with Other Alternative Models of Parallel Programming,” Proceedings of the International Conference on Software Engineering Applied to Networking, & Parallel/Distributed Computing, Reims, France, pp.61-68, May 2000.
C287. R. Alhajj and F. Polat, “Maximizing Reusability: Seeking Appropriate Positions for Derived Classes within the Class Hierarchy,” Proceedings of ACM Annual Symposium on Applied Computing, Como, pp.351-355, Mar. 2000.
C288. R. Alhajj and F. Polat, “The Impact of Utilizing Materialized Views to Answer Object-Oriented Queries on Performance,” Proceedings of the International Conference on Computer Science and Informatics, Atlantic City, NJ, pp.295-299, Feb. 2000.
C289. R. Alhajj and F. Polat, “A Multi-Agent Based Approach to Recognize Touchings in Handwritten Hindi Numerals,” Proceedings of the International Conference on Computer Vision, Pattern Recognition & Image Processing, Atlantic City, NJ, pp.204-208, Feb. 2000.
C290. R. Alhajj and F. Polat, ``Hatce: A Distributed Shared Memory Implementation of Linda Model,” Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems, Cambridge, MA, pp.343-348, Nov. 1999.
C291. R. Alhajj, “Documenting Legacy Relational Databases,” Proceedings of the International Workshop on Reverse Engineering of Information Systems, in conjunction with the International Conference on Conceptual Modeling, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag LNCS, Paris, pp.161-172, Nov. 1999.
C292. R. Alhajj and F. Polat, “Database Reverse Engineering,” Proceedings of the International Symposium on Computer and Information Sciences, Kusadasi, pp.820-827, Oct. 1999.
C293. R. Alhajj and F. Polat, “Mapping Object-Oriented Views into the Class Hierarchy,” Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Applications, Scottsdale, Arizona, pp.1-5, Oct. 1999.
C294. R. Alhajj, “A Model that Simplifies the Coding of a Wide-Range of Object-Oriented Complex Queries,” Proceedings of ACM East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Maribor, Slovenia, pp.178-184, Sept. 1999.
C295. R. Alhajj and A. Elnagar, “A Model for Deferred View Maintenance,” Proceedings of IEEE International Database Engineering and Applications Symposium, Montreal, pp. 188-196, Aug. 1999.
C296. R. Alhajj and F. Polat, “View maintenance in object-oriented databases,’‘ Proceedings of the International Conference on Databases and Expert Systems Applications, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 1134, Springer-Verlag LNCS, Zurich, pp.153-162, Sep. 1996.
C297. R. Alhajj and F. Polat, “Reusability and Schema Evolution in an Object-Oriented Query Model,” Proceedings of ASME European Conference on Engineering Systems Design and Applications, Object-Oriented Database Systems and Intelligent Robots and Autonomous Systems, PD-Vol.74-2, Montpellier, France, pp.21-29, Jul. 1996.
C298. R. Alhajj and F. Polat, “An Object-Oriented Query Model Enforcing Closure and Reusability,” Proceedings of the International Conference on Mathematical and Computer Modeling and Scientific Computing in Science and Technology, Boston, MA, Jul. 1995.
C299. R. Alhajj and F. Polat, “Closure Maintenance in an Object-Oriented Query Model,” Proceedings of ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Maryland, pp.72-79, Nov. 1994.
C300. R. Alhajj and M.E. Arkun, “Recursion in Object-Oriented Databases,” Proceedings of the ASME European Conference on Systems Design and Applications, England, Jul. 1994.
C301. R. Alhajj and M.E. Arkun, “Handling Schema Evolution Functions Using an Object Algebra,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Antalya, Nov. 1994.
C302. R. Alhajj and M.E. Arkun, “A Query Model for Object-Oriented Databases,” Proceedings of IEEE International Conference on Data Engineering, Vienna, pp.163-172, Apr. 1993.
C303. R. Alhajj and M.E. Arkun, “Queries in Object-Oriented Database Systems,” Proceedings of ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Maryland, pp.612-620, Nov. 1992.
C304. G. Eray, M. Surav, R. Alhajj and M.E. Arkun “Storage and Indexing Facilities of an Object-Oriented Database Management System,” Proceedings of DECSYM, Side, pp.205-216, Mar. 1992.
C305. T. BozKaya, G. Salk, M. Ersan, R. Alhajj and M.E. Arkun “An Object Memory for an Object-Oriented Database Management System,” Proceedings of DECSYM, Side, pp.107-115, Mar. 1992.
C306. F. Yazar, Y. Bulbul, R. Alhajj and M.E. Arkun “An Object-Oriented Query Language for an Object-Oriented Database Management System,” Proceedings of DECSYM, Side, pp.117-124, Mar. 1992.
C307. R. Alhajj and M.E. Arkun, ``Schema Changes in an Object-Oriented Database System,” Proceedings of ASME European Joint Conference on Systems Design and Analysis, PD-Vol.47-4, pp.103-107, Istanbul, Jun. 1992.
C308. R. Alhajj and M.E. Arkun, “A Schema Modification Methodology for an Object-Oriented Database System,” Proceedings of the XVIII Latin America Conference on Computers, Aug. 1992.
C309. R. Alhajj and M.E. Arkun, “A Query Language for Object-Oriented Databases,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Kemer-Antalya, pp.377-383, Nov. 1992.
C310. F. Yazar, G. Eray, Y. Bulbul, M. Surav, T. Bozkaya, G. Salk, R. Alhajj and M.E. Arkun “The Development of an Object-Oriented Database Management System,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Kemer-Antalya, pp.393-399, Nov. 1992.
C311. R. Alhajj and M.E. Arkun, “A Data Model for Object-Oriented Databases,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Antalya, pp.203-213, Oct. 1991.
C312. R. Alhajj, A.U. Tansel and M.E. Arkun, “Version Management in an Object-Oriented Database Management System,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Antalya, pp.215-225, Oct. 1991.
C313. R. Alhajj and M.E. Arkun, “A Model for Storage Management in Object-Oriented Database Management Systems,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Cappadocia, Oct. 1990.
C314. R. Alhajj and M.E. Arkun, “A Model for Indexing in Object-Oriented Database Management Systems,” Proceedings of the International Symposium on Computers and Information Sciences, Cappadocia, Oct. 1990.
Edited Books:
E1. Reda Alhajj, Heinz Ulrich Hoppe, Tobias Hecking, Piotr Bródka, Przemyslaw Kazienko: Network Intelligence Meets User Centered Social Media Networks [4th European Network Intelligence Conference, ENIC 2017, Duisburg, Germany, September 11-12, 2017]. Lecture Notes in Social Networks, Springer 2018, ISBN 978-3-319-90311-8
E2. Reda Alhajj, Jon G. Rokne (Eds.): Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Springer 2018, ISBN 978-1-4614-6169-2
E3. M. Kaya, R. Alhajj:Influence and Behavior Analysis in Social Networks and Social Media. Lecture Notes in Social Networks, Springer 2019, ISBN 978-3-030-02591-5
E4. Moshirpour, Mohammad, Far, Behrouz, Alhajj, Reda (Eds.), Applications of Data Management and Analysis, Case Studies in Social Networks and Beyond, Lecture Notes in Social Networks, 2018.
E5. Özyer, Tansel, Bakshi, Sambit, Alhajj, Reda (Eds.), Social Networks and Surveillance for Society, Lecture Notes in Social Networks, 2019.
E6. Özyer, Tansel, Alhajj, Reda (Eds.), Machine Learning Techniques for Online Social Networks, Lecture Notes in Social Networks, 2018.
E7. Reda Alhajj, Jon G. Rokne (Eds.): Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Springer 2014, ISBN 978-1-4614-6169-2
E8. Richard Chbeir, Yannis Manolopoulos, Ilias Maglogiannis, Reda Alhajj: Artificial Intelligence Applications and Innovations - 11th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2015, Bayonne, France, September 14-17, 2015, Proceedings. IFIP Advances in Information and Communication Technology 458, Springer 2015, ISBN 978-3-319-23867-8
E9. Richard Chbeir, Yannis Manolopoulos, Ilias Maglogiannis, Reda Alhajj, Proceedings of the Special Tracks and Workshops at the 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2015), Bayonne, France, September 14-17, 2015. CEUR Workshop Proceedings 1539, CEUR-WS.org 2015
E10. N. Memon, Reda Alhajj: International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 2010, Odense, Denmark, August 9-11, 2010 IEEE Computer Society 2010.
E11. N. Memon, Reda Alhajj (Eds.): From Sociology to Computing in Social Networks - Theory, Foundations and Applications. Lecture Notes in Social Networks 1, Springer 2010, ISBN 978-3-7091-0293-0 Reda Alhajj (Ed.): Proceedings of the IASTED International Conference on Modeling and Simulation, July 14-16, 2010, Banff, Alberta, Canada. IASTED/ACTA Press.
E12. Reda Alhajj, James B. D. Joshi, and Mei-Ling Shyu, Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Aug 3-6, 2010, Las Vegas, NV, USA. IEEE Press
E13. Ebad Banissi, Liz J. Stuart, Theodor G. Wyeld, Mikael Jern, Gennady L. Andrienko, Nasrullah Memon, Reda Alhajj, Remo Aslak Burkhard, Georges G. Grinstein, Dennis P. Groth, Anna Ursyn, Jimmy Johansson, Camilla Forsell, Urska Cvek, Marjan Trutschl, Francis T. Marchese, Carsten Maple, Andrew J. Cowell, Andrew Vande Moere: 13th International Conference on Information Visualisation, IV 2009, 15-17 July 2009, Barcelona, Spain IEEE Computer Society 2009.
E14. N. Memon, Reda Alhajj: 2009 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining, ASONAM 2009, 20-22 July 2009, Athens, Greece IEEE Computer Society 2009.
E15. Reda Alhajj (Ed.): Proceedings of the IASTED International Conference on Modeling and Simulation, , July 13-15, 2009, Banff, Alberta, Canada. IASTED/ACTA Press.
E16. Kang Zhang and Reda Alhajj (Ed.): Proceedings of IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, July 13-15, 2008, Las Vegas, NV, USA. IEEE Press 2008.
E17. Ebad Banissi, Liz Stuart, Mikael Jern, Gennady Andrienko, Francis T. Marchese, N. Memon, Reda Alhajj, Theodor G Wyeld, Remo Aslak Burkhard, Georges Grinstein, Dennis Groth, Anna Ursyn, Carsten Maple, Anthony Faiola and Brock Craft (Ed.): Proceedings of the International Conference on Information Visualization, July 9-11, 2008, London, UK. IEEE Computer Society Press 2008, ISBN 978-0-7695-3268-4.
E18. Reda Alhajj (Ed.): Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on Communications, Internet, and Information Technology, July 2-4, 2007, Banff, Alberta, Canada. IASTED/ACTA Press 2007, ISBN 978 0-88986-674-4
E19. Reda Alhajj, Hong Gao, Xue Li, Jianzhong Li, Osmar R. Zaïane (Eds.): Advanced Data Mining and Applications, Third International Conference, ADMA 2007, Harbin, China, August 6-8, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4632, Springer 2007, ISBN 978-3-540-73870-1

text
Name Surname Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Mehmet Hakkı OMURTAG
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Boğaziçi Üniversitesi 1978 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Yapı Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sonlu elemanlar Statik, dinamik, stabilite ve zorlanmış titreşim analizleri Elastik, kompozit, viscoelatik malzemeler Çubuklar, plaklar, kabuklar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SCI Publications
1. AKÖZ A.Y, OMURTAG M.H. and DOĞRUOĞLU A.N, The mixed finite element formulation for three dimensional bars, Int. J. Solids Structures, 28, 225-234, 1991
2. OMURTAG M.H. and AKÖZ A.Y, Mixed finite element formulation of eccentrically stiffened cylindrical shells, Comput. & Structures, 42(5), 751-768, 1992
3. OMURTAG M.H. and AKÖZ A.Y, The mixed finite element solution of the helical beams with variable cross section under arbitrary loading, Comput. & Structures, 43(2), 325-331, 1992
4. OMURTAG M.H. and AKÖZ A.Y, A compatible cylindrical shell element for stiffened cylindrical shells in mixed finite element formulation, Comput. & Structures, 49(2), 363-370, 1993
5. OMURTAG M.H. and AKÖZ A.Y, Hyperbolic paraboloid shell analysis via mixed finite element formulation, Int. J Numer. Methods Eng., 37, 3037-3056, 1994
6. OMURTAG M.H. and AKÖZ A.Y, Isoparametric mixed finite element formulation of orthotropic cylindrical shells, Comput. & Structures, 55(5), 915-924, 1995
7. OMURTAG M.H, ÖZÜTOK A, AKÖZ A.Y. and ÖZÇELİKÖRS Y, Free vibration analysis of kirchhoff plates resting on elastic foundation by mixed finite element formulation based on Gâteaux differential, Int. J Numer. Methods Eng., 40, 295-317, 1997
8. ÖZÇELİKÖRS Y, OMURTAG M.H. and DEMİR H, Analysis of othotropic plate-foundation interaction by mixed finite element formulation using gâteaux differential, Computers & Structures, 62(1), 93-106, 1997
9. OMURTAG M.H. and KADIOĞLU F, Free vibration analysis of orthotrpic plates resting on pasternak foundation by mixed finite element formulation, Comput. & Structures, 67, 253-265, 1998
10. ARTAN R. and OMURTAG M.H, Two plane punches on a nonlocal elastic half plane, I.J. Engng. Science, 38, 395-403, 2000
11. BAŞAR Y. and OMURTAG M.H, Free-vibration analysis of thin/thick laminated structures by layer-wise shell models, Comput. & Structures, 74, 409-427, (2000)
12. DOĞRUOĞLU A.N, and OMURTAG M.H, Stability analysis of composite-plate foundation interaction by mixed FEM, ASCE, J. Engng. Mechanics, 126(9), 928-936, 2000
13. OMURTAG M.H. and ÇELİK M., (2005). Determination of the Vlasov foundation parameters-quadratic variation of elasticity modulus - Using FE Analysis, Struct. Engng. Mech., 19(6), 619-637, (2005)
14. SAYGUN A, OMURTAG M.H. ORAKDÖĞEN E, GİRGİN K, KÜÇÜKARSLAN S. and DARILMAZ K, A Simplified solution of the torsional rigidity of the composite beams by using FEM, Advances in Struct. Engng.,10(5), 467-473, 2007
15. UĞURLU B, KUTLU A, ERGİN A. and OMURTAG M.H, Dynamics of a rectangular plate resting on an elastic foundation and partially in contact with a quiscent fluid, Journal of Sound and Vibration, 317(1-2), 308–328, 2008
16. SOFIYEV. A, OMURTAG M.H, and SCHNACK E, The vibration and stability of orthotropic conical shells with non-homogeneous material properties under a hydrostatic pressure, Journal of Sound and Vibration, Journal of Sound and Vibration, 319, 963-983, (2009).
17. ORAKDÖĞEN E, KÜÇÜKARSLAN S, SOFİYEV A. and OMURTAG M.H, Finite element analysis of functionally graded plates for coupling effect of extension and bending, Meccanica, 45, 63-72, 2010
18. AKSOYLAR C, ÖMERCİKOĞLU A, MECİTOĞLU Z. and OMURTAG M.H, Nonlinear Transient analysis of FGM and FML plates under blast loads by experimental and mixed FE methods, Composite Structures, 94(2), 731-744, 2012
19. KUTLU A, UĞURLU B, OMURTAG M.H and ERGİN A, Dynamic Response of Mindlin Plates Resting on Arbitrarily Orthotropic Pasternak Foundation and Partially in Contact with Fluid, Ocean Engineering, 42, 112-125, 2012
20. KUTLU A and OMURTAG M.H., Large deflection analysis of elliptic plates on orthotropic elastic foundation with mixed finite element method, International Journal of Mechanical Sciences, 65, 64-74, 2012
21. SOFİYEV A, DENİZ A, AVCAR M, ÖZYİĞİT P. and OMURTAG M.H., Efects of the non-homogeneity and elastic medium on the critical torsional load of the orthotropic cylindrical shell, ACTA Physica Polonica A, 123(4), 2013
22. ERATLI N, ARGESO H, ÇALIM F, TEMEL B and OMURTAG M.H., Dynamic analysis of linear viscoelastic cylindrical and conical helicoidal rods using the mixed FEM, Journal of Sound and Vibration, 333, 3671-3690, 2014
23. KUTLU A, MESCHKE G and OMURTAG M.H., A new mixed finite element approach for the elasto-plastic analysis of Mindlin plates, Journal of Engineering Mathematics, 99, 137-155, 2016
24. YILMAZ M and OMURTAG M.H., Large deflection of 3D curved rods: An objective formulation with principal axes transformations, Computers & Structures, 163, 71–82, 2016
25. ERATLI N, YILMAZ M, DARILMAZ K and OMURTAG M.H., Dynamic analysis of helicoidal bars with non-circular cross-sections via mixed FEM, Struct. Engng. Mech., 57(2), 221-238, 2016
26. ERMİŞ M, ERATLI N, ARGESO H, KUTLU A. and OMURTAG M.H., Parametric Analysis of Viscoelastic Hyperboloidal Helical Rod, Advances in Structural Engineering, 19(9), 1420-1434, 2016
27. ERMİŞ M and OMURTAG M.H., Static and Dynamic Analysis of Conical Helices Based on Exact Geometry via Mixed FEM, International Journal of Mechanical Sciences, 131–132, 296–304, 2017.
28. KUTLU A, UĞURLU B and OMURTAG M.H., A Combined Boundary-Finite Element Procedure for Dynamic Analysis of Plates with Fluid and Foundation Interaction Considering Free Surface Effect, Ocean Engineering, 145, 34-43, 2017
29. ARIBAS Ü, ERMİŞ M, ERATLI N and OMURTAG M.H, The Static and Dynamic Analyses of Warping Included Composite Exact Conical Helix By Mixed FEM, Composites Part B, 160, 285-297, 2019.
30. ÇÖMEZ İ, ARIBAS U, KUTLU A and OMURTAG MH, Exact Elasticity Solution for Monoclinic Functionally Graded Beams, Arabian Journal for Science and Engineering, 46(5), 5135-5155, 2021
31. ARIBAS Ü, ERMİŞ M, KUTLU A, ERATLI N and OMURTAG MH, Forced vibration analysis of composite-geometrically exact elliptical cone helices via mixed FEM, Mechanics of Advanced Materials and Structures, (accepted for publication), 2021.
32. ÇÖMEZ İ and OMURTAG MH, Contact problem between a rigid punch and a functionally graded orthotropic layer resting on a Pasternak foundation, Archive of Applied Mechanics, (accepted for publication), 2021.

Books
1. OMURTAG, M.H., Strength of Materials – Vol 1, 6th Ed, Birsen Publication, İstanbul 2018 (The Turkish Academy of Sciences award)
2. OMURTAG, M.H., Strength of Materials – Vol 2, 4th Ed., Birsen Publication, İstanbul 2018 (The Turkish Academy of Sciences award)
3. OMURTAG, M.H., Strength of Materials (Solved Problems) Vol 1, 5th Ed, Birsen Publication, İstanbul 2015
4. OMURTAG, M.H., Strength of Materials (Solved Problems) Vol 2, 4th Ed, Birsen Publication, İstanbul 2018
5. OMURTAG, M.H., Statics, 7th Ed, Birsen Publication, İstanbul 2019 (The Turkish Academy of Sciences award)
6. OMURTAG, M.H., Statics (Solved Problems), 6th Ed., Birsen Publication, İstanbul 2018 (The Turkish Academy of Sciences award)
7. OMURTAG, M.H., Statics-Strenght of Materials: Scalar Mechanics, Birsen Publication, İstanbul, 2015
8. OMURTAG, M.H., Statics-Strenght of Materials: Scalar Mechanics (Solved Problems), Birsen Publication, İstanbul, 2015
9. OMURTAG, M.H., Beam Finite Elemets, Birsen Publication, İstanbul 2010 (The Turkish Academy of Sciences award)
10. OMURTAG, M.H. and ERATLI N., Beam Finite Elemets (Solved Problems), Birsen Publication, İstanbul 2010
11. OMURTAG, M.H., Dynamics, 3rd Ed., Birsen Publication, İstanbul 2015 (The Turkish Academy of Sciences award)
12. OMURTAG, M.H., Dynamics (Solved Problems), 3rd Ed., Birsen Publication, İstanbul 2018 (The Turkish Academy of Sciences award)

text
Name Surname Assoc.Prof. Devrim TARAKCI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 1999 İstanbul Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1999-2002(Arş.Görevlisi) Yıldız Çocuk Özel Eğitim Merkezi 2004-2013

Araştırma Alanları

Pediatrik Rehabilitasyon,Ortopedik Rehabilitasyon,Virtüel Rehabilitasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. ZENGİNLER YAZGAN YONCA,TARAKCI ELA,TARAKCI DEVRİM,ÖZDİNÇLER ARZU,KÜRTÜNCÜ MURAT (2020). Comparison of the effects of two different exergaming systems on balance, functionality, fatigue, and quality of life in people with multiple sclerosis: A randomized controlled trial. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 39, 101902

2. YILMAZ MUSTAFA,TARAKCI DEVRİM,TARAKCI ELA (2020). Comparison of high-intensity laser therapy and combination of ultrasound treatment and transcutaneous nerve stimulation on cervical pain associated with cervical disc herniation: A randomized trial. Complementary Therapies in Medicine, 49, 102295

3. TARAKCI DEVRİM,EMİR AHMET,AVCIL EREN,TARAKCI ELA (2019). Effect of robot assisted gait training on motor performancein cerebral palsy: a pilot study. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR), 6(3), 156-162.

4. KUTLU DİLANUR,TARAKCI DEVRİM,ALGUN ZELİHA CANDAN (2019). Comparison of two different electrotherapy methods in low back pain treatment. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 1-7., Doi: 10.3233/BMR-181199

5. TARAKCI ELA,ARMAN SAİME NİLAY,TARAKCI DEVRİM,KASAPÇOPUR ÖZGÜR (2019). Leap Motion Controller–based training for upper extremity rehabilitation in children and adolescents with physical disabilities: A randomized controlled trial. Journal of Hand Therapy, Doi: 10.1016/j.jht.2019.03.012

6. BAYSAL ELİF,BUDAK MİRAY,ATILGAN ESRA,TARAKCI DEVRİM (2019). Diz osteoartritli bireylerde farklı rehabilitasyon uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR), 6(1), 32-41.

7. ARMAN SAİME NİLAY,TARAKCI ELA,TARAKCI DEVRİM,KASAPÇOPUR ÖZGÜR (2019). Effects of Video Games–Based Task-Oriented Activity Training (Xbox 360 Kinect) on Activity Performance and Participation in Patients With Juvenile Idiopathic Arthritis. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE REHABILITATION, 98(3), 174-181., Doi: 10.1097/PHM.0000000000001001

8. MENEK BURAK,TARAKCI DEVRİM,ALGUN ZELİHA CANDAN (2019). The effect of Mulligan mobilization on pain and life quality of patients with Rotator Cuff Syndrome: A randomized controlled trial. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 32(1), 171-178., Doi: 10.3233/BMR-181230

9. ATALAY EMRE SERDAR,TARAKCI DEVRİM,ALGUN ZELİHA CANDAN (2018). Are the functional movement analysis scores of handball players related to athletic parameters?. Journal of Exercise Rehabilitation, 14(6), 954-959., Doi: 10.12965/jer.1836372.186

10. SELÇUK RABİA,TARAKCI DEVRİM,TAŞKIRAN HANİFEGÜL,ALGUN ZELİHA CANDAN (2018). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR), 5(2), 65-73.

11. İNAL HABİBE SERAP,TARAKCI ELA,TARAKCI DEVRİM,AKSOY GÜLCAN,KILIÇ SEZEN MERGEN,BEŞER HAKAN,BEŞER ÇİĞDEM,ÖZDİNÇLER ARZU,TEKÇE DURMUŞ HACER,PARMAN FATMA YEŞİM,DEĞMEER FEZA,OFLAZER ZEHRA PİRAYE (2017). Turkish version of the Motor Function Measure Scale (MFM-32) forneuromuscular diseases: a cross-cultural adaptation, reliability, and validity study. Turkish Journal Of Medical Sciences, 47(6), 1856-1833., Doi: 10.3906/sag-1603-91

12. ATILGAN ESRA,TARAKCI DEVRİM,MUTLUAY FATMA (2017). Examining the postural awareness and flexibility changes in physical therapy students who took clinical Pilates class. PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 33(3), 640-644., Doi: 10.12669/pjms.333.12808

13. ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU BURCU,KURAN ASLAN GÖKŞEN,TARAKCI DEVRİM,ÖZDİNÇLER ARZU,KÜÇÜKOĞLU HAYRİYE,BAYBAŞ SEVİM (2017). Physical Activity Level of Ambulatory Stroke Patients: Is it Related to Neuropsychological Factors?. Noro Psikiyatri Arsivi, 54(2), 155-161., Doi: 10.5152/npa.2016.12760

14. YILDIZ AYSEL,TARAKCI DEVRİM,HAJEBRAHİMİ FARZİN,MUTLUAY FATMA (2016). Disabled children’s functionality and maternal quality of life and psychological status. Pediatrics International, 58(12), 1291-1296., Doi: 10.1111/ped.13020

15. TARAKCI DEVRİM,ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU BURCU,TARAKCI ELA,ÖZDİNÇLER ARZU (2016). Effects of Nintendo Wii-Fit® video games on balance in children with mild cerebral palsy. Pediatrics International, 58(10), 1042-1050., Doi: 10.1111/ped.12942

16. TANRIVERDİ MÜBERRA,MUTLUAY FATMA,TARAKCI DEVRİM,GÜLER SERHAT,İŞCAN AKIN (2016). The impact of epilepsy on preschool children and their families. Epilepsy Behavior, 62, 6-11., Doi: 10.1016/j.yebeh.2016.04.045

17. ATILGAN ESRA,TARAKCI DEVRİM,POLAT BAŞAK,ALGUN ZELİHA CANDAN (2015). Sağlıklı Kadınlarda Yoga Temelli Egzersizlerin Esneklik , Yaşam Kalitesi, Fiziksel Aktivite ve Depresyon Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Journal of Exercises Therapy and Rehabilitation, 2(2), 41-46.

18. TARAKCI DEVRİM,ÖZDİNÇLER ARZU,TARAKCI ELA,TÜTÜNCÜOĞLU FATİH,ÖZMEN MERAL (2013). Wii based Balance Therapy to Improve Balance Function of Children with Cerebral Palsy A Pilot Study. Journal of Physical Therapy Science, 25(9), 1123-1127., Doi: 10.1589/jpts.25.1123

19. KURU ÇOLAK TUĞBA,YELDAN İPEK,ZENGİN ALPÖZGEN AYŞE,KOSTANOĞLU ALİS,TEKEOĞLU ANIL,AKBABA YILDIZ,TARAKCI DEVRİM (2011). The Prevalence of Pain and Different Pain Treatments in Adults. Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, 23(1), 22-27., Doi: 10.5505/agri.2011.40412

20. TARAKCI DEVRİM,YELDAN İPEK,ZENGİN ALPÖZGEN AYŞE,TEKEOĞLU ANIL,KOSTANOĞLU ALİS,KURU ÇOLAK TUĞBA,AKBABA YILDIZ (2010). Sedanter kadınlar ve bedensel engelli çocuğa sahip annelerde bel ağrısının günlük yaşam aktivitelerine etkisinin karşılaştırılması. Nobel Medicus, 6(3), 62-65.

21. TARAKCI DEVRİM,ORAL AYDAN (2009). How do contralateral calcaneal quantitative ultrasound measurements in male professional football soccer players reflect the effects of high impact physical activity on bone. J Sports Med Phys Fitness, 49(1), 78-84.

22. ORAL AYDAN,TARAKCI DEVRİM,DİŞÇİ RİAN (2006). Calcaneal Quantitative Ultrasound Measurements In Young Male And Female Professional Dancers. Journal of Strength and Conditioning Research, 20(3), 572-578., Doi: 10.1519/00124278-200608000-00018


text
Name Surname Assoc.Prof. Mevlüt TATLIYER
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ernst&Young, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kırklareli Üniversitesi

Araştırma Alanları

Makro İktisat, Uluslararası Politik İktisat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Makaleler/Articles

??1. Inflation Targeting and The Need for a New Central Banking Framework, Journal of Post Keynesian Economics, 40(4), December 2017.

2. Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Ekonomik Büyüme (1950-2015), Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, Aralık 2017.

3. Metodolojik Dönüşümler ve Revizyonlar Işığında İşgücü İstatistikleri: İşgücü İstatistiklerini Yeniden Düşünmek, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), Eylül 2017.

4. Balance of Payments Constrained Growth in Turkey (1950-2014), Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), September 2017.

5. Determinants of Private Saving Level: Evidence from Turkey, Sosyoekonomi, 25(32), April 2017.

6. Türkiye’nin Tasarruf Oranındaki Düşüş Ne Anlama Geliyor?, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(625), Mart 2017.

7. Enflasyon Neden Yükselir, Nasıl Düşer: Türkiye Örneği, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), Aralık 2016.

8. Does exchange rate volatility really influence foreign trade: Evidence from Turkey, International Journal of Economics and Finance, 8(2), February 2016. (with F. Yiğit)

9. Türkiye'de Cari Açığın Belirleyicileri ve Belirledikleri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 42, 1-28, Mart 2014.

10. Güney Avrupa Refah Rejimi’nin Borç Krizi, ?İş Ahlakı Dergisi, 6(1), 1-37, Mayıs 2013. (İ. Gümüş ile)


?Kitap ve Kitap Bölümleri/Books and Book Chapters

1. Saving Behavior in Turkey: Where are we? And what to do about it?, Book Chapter in On The Path To High Income Status: The Turkish Economy, Palgrave Macmillan, March 2018.

2. AK Parti'nin Para Politikası Yaklaşımı, ?AK Parti'nin 15 Yılı: Ekonomi, Kitap Bölümü, SETA Yayınları, Kasım 2017.

3. Maliye Politikasının Değişen Yüzü, ??AK Parti'nin 15 Yılı: Ekonomi, Kitap Bölümü, SETA Yayınları, Kasım 2017. (N. Gür ile)

4. Brazilian Economic Policy in the Aftermath of the Global Financial Crisis, Book Chapter in Global Political Economy After the Crisis, Nova Science Publishers,? August 2017.

5. The 2008-2009 Global Financial Crisis in Historical Context, Book Chapter in Global Financial Crisis and Its Ramifications on Capital Markets, Springer Publishing, March 2017.

6. Ödemeler Bilançosu, Uluslararası Finans Teori ve Politika, Kitap Bölümü, Orion Yayınevi, Mayıs 2016.

7. McDonaldization, Entry in The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, Sage Publications, February 2016.

8. İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası, Nobel Yayınevi, Kasım 2015.


?Rapor ve Analizler/Reports and Analyses

1. Siyasileşen Finans ve Finansallaşan Siyaset Ekseninde Finansal Spekülasyonlar, SETA Rapor, Nisan 2018.

2. 24 Haziran’a Doğru Türkiye Ekonomisini Doğru Anlamak, SETA Perspektif, Haziran 2018.

3. Büyüme ve Refah Dostu Bir Maliye Politikasına Doğru, SETA Analiz, Aralık 2016. (N. Gür ile)

4. Enflasyon Hedeflemesini Aşmak, SETA Analiz, Kasım 2016.

5. The Resilience Of The Turkish Economy After The Failed Coup Attempt, SETA Analysis, August 2016. (with N. Gür)


?Kitap Eleştirileri/Book Reviews

1. Meslek Ahlakı ve Mühendislik, İş Ahlakı Dergisi, Bahar 2014, 7(1), 175-179.

text
Name Surname Assoc.Prof. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 Syracuse Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Şehir Üniversitesi, CSI Canada, Logus Broadband Wireless Communication, Philips

Araştırma Alanları

Kablosuz Haberleşme Sistemleri, Yönlü Kanal Modelleme, Almaç algoritmaları, Pasif Radar, 5G Masif MIMO Sistemleri, OFDMA/CDMA tabanlı sistem tasarımları (PHY + MAC)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Thet, Nann Win Moe, Mehmet Kemal Ozdemir, and Amit Kachroo. "Reduced-rank joint estimation of DOA with mutual coupling." 2018 26th Signal Processing and • Communications Applications Conference (SIU). IEEE, 2018.
• Karabacak, M., Mohammed, A. H., Özdemir, M. K., & Arslan, H. (2018). RF Circuit Implementation of a Real-Time Frequency Spread Emulator. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 67(1), 241-243.
• M Yilan, MK Özdemir, “Traffic density estimation via KDE and nonlinear LS”, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 2017.
• N Mehrnia, MK Ozdemir, “Novel maritime channel models for millimeter radiowaves”, Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), 2016 24th, 2016.
• A Kachroo, MK Ozdemir, H Tekiner-Mogulkoc, “Optimization of LTE radio resource block allocation for maritime channels”, Sarnoff Symposium, 2016 IEEE 37th, 88-93, 2016.
• MZ Karakuşak, K Özdemir, V Aslantaş, “The use of RSS and NI filtering for the Wireless indoor localization and tracking of mobile robots with different motion models”, Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 2016 24th, 2016.
• AH Mohammed, MK Ozdemir, “A Directional FM Channel Model for Contemporary Wireless Systems”, Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering 39 (4), 311-321, 2016.
• E Ozdemir, AE Topcu, MK Ozdemir, “A hybrid HMM model for travel path inference with sparse GPS samples”, Transportation, 1-14, 2016.
• H Abuella, MK Ozdemir, “Automatic Modulation Classification Based on Kernel Density Estimation”, Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering 39 (3), 203-209.
• Soheil Salari, S. ShahbazPanahi, and M. K. Ozdemir, “Mobility-aided Wireless Sensor Network Localization via Semidefinite Programming” IEEE Wireless Communication, 2013.
• Ozcan, H., Ozdemir, K. and Ciloglu, H. "Optimum cost of an air cooling system by using differential evolution and particle swarm algorithms" Elsevier Energy and Buildings, Vol. 65,pp. 93–100, Oct. 2013.
• M. Z. Amirani, S. ShahbazPanahi, and M. K. Ozdemir, “Performance Comparison in Amplify-and-Forward Bi-directional Network Beamforming”, to appear in IEEE Signal Processing, 2012.
• M. Zheng and M. K. Ozdemir, “GPS-aided Doppler Spread Estimation in a Mobile System”, 26th Queen's Biennial Symposium on Communications, Kingston, Ontario Canada, 2012.
• F. Retnasothie and M. K. Ozdemir, “A multiband SDR solution for next generation wireless systems,” United States Patent Application 20090170444, Jun. 2009.
• H. A. Mahmoud, M. K. Ozdemir, and H. Arslan, “An Efficient Ranging Algorithm for WiMAX
(802.16e) OFDMA,” Elsevier Computer Communications  Vol. 32, Issue 1 Jan 2009.
• H. A. Mahmoud, M. K. Ozdemir, F. E. Retnasothie, and H. Arslan, “IQ Imbalance Correction for OFDMA Uplink Systems,” ICC 2009 Signal Processing for Commun. Symp., Sep. 2008.
• M. K. Ozdemir and H. Arslan, “Channel estimation for wireless OFDM systems," IEEE Commun. Surveys & Tutorials, vol. 9, no. 2, pp. 18--48, Oct. 2007.
• M. K. Ozdemir, H. Arslan, and E. Arvas, “Towards real-time adaptive low-rank LMMSE channel estimation of MIMO-OFDM systems," IEEE Trans. on Wireless Commun, vol. 5, no. 10, pp. 2675--2678, Oct. 2006.
• M. K. Ozdemir, H. Arslan, and E. Arvas, “Dynamics of spatial correlation and implications on MIMO systems," IEEE Commun. Mag., vol. 42, no. 6, pp. 48--53, June 2004.
• H. A. Mahmoud, M. K. Ozdemir, and H. Arslan, “Initial Ranging for WiMAX (802.16e) OFDMA," in Proc. Military Commun. Conf., Washington, DC, Oct. 2006.
• M. K. Ozdemir, H. Arslan, and E. Arvas, “Adaptive low-rank MIMO-OFDM channel estimation," in Proc. IEEE Wireless and Microwave Technol. Conf., vol. 1, Clearwater, FL, Apr. 2005.
M. K. Ozdemir, H. Arslan, and E. Arvas, “MIMO-OFDM channel estimation for correlated fading channels," in Proc. IEEE Wireless and Microwave Technol. Conf., vol. 1, Clearwater, FL, Apr. 2004.

text
Name Surname Assoc.Prof. Hakan DOĞAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Güney Kaliforniya Üniversitesi 1999 Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Şehir Üniversitesi Qualcomm Atheros Şirketi Atheros Komunikasyon Maxim Entegre Ürünler HP Laboratuvarları

Araştırma Alanları

RF&Analog devre tasarımı, kablosuz komünikasyon sistemleri tasarımı, dijital kalibrasyonlu analog devre/sistem tasarımı, yüksek frekanslı devre tasarımı, ultra-düşük-güçlü devre tasarımı, faz dizili devreler, PLL ve sentezör tasarımı, anahtarlamalı regülatörler.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“A novel technique for duty cycle correction for reference clocks in frequency synthesizers,” (with Ihsan Albittar)
“Analysis and Design of Switched Capacitor DC-DC Converters,” (with S. E. Mohammed and M. T. Ozgun), in review, submitted to Wiley International Journal of Circuit Theory and Applications
“A low power receiver front-end design with active TX leakage canceler for LTE standards and beyond,” (with Amr A. Abdelhamid and M. T. Ozgun), in review, submitted to IEEE Journal of Solid State Circuits (JSSC)
“A Variable-Gain LNA (VG-LNA) for Wideband Applications,” (with M. T. Ozgun), in review, submitted to Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences
“A Novel Technique for Duty Cycle Correction for Reference Clocks in Frequency Synthesizers,” (with Ihsan Albittar), Elsevier Microelectronics Journal, vol.47, pp.176-182, Sept. 2017.
“A Fully Integrated Light-Load Switched Capacitor DC-DC Converter Utilizing Frequency, Switch Size and Interleaving Techniques,” (with S. E. Mohammed and M. T. Ozgun), Elsevier Microelectronics Journal, vol.47, pp.155-161, Sept. 2017.
“Intermodulation distortion in RF CMOS Attenuators,” (with R. Meyer), IEEE Journal of Solid State Circuits, vol. 42, issue 3, pp. 529-539, March 2007.
“Analysis and Design of RF CMOS Attenuators,” (with R. Meyer and A.M. Niknejad), IEEE Journal of Solid State Circuits, vol. 43, issue 10, pp. 2269-2283, Oct 2008.
“A Single-chip CMOS Bluetooth v2.1 Radio SoC,” (with W. W. Si et al), IEEE Journal of Solid State Circuits, vol. 43, issue 12, pp. 2896-2904, Dec 2008.
“A Dual-band CMOS MIMO Radio SoC for IEEE 802.11n Wireless LAN,” (with M. Zargari et al), IEEE Journal of Solid State Circuits, vol. 43, issue 12, pp. 2882-2895, Dec 2008.
“Design and Implementation of a CMOS 802.11n SoC,” (with S. G. Sankaran et al.), IEEE Communications Magazine, vol. 47, no. 4, pp. 134-143, April 2009.
“A Single-Chip CMOS Bluetooth v. 2.1 Radio SoC,” (with P. Husted et al.), IEEE Communications Magazine, vol. 47, no. 4, pp. 144-151, April 2009.

text
Name Surname Assoc.Prof. Eyüp ŞİŞMAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. İlker KÖSE
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 1999 Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ar-Ge Direktörü, CompuGroup Medical A.Ş. (2009-2014); Proje Yöneticisi, Dünya Bankası, Sağlık Bakanlığı (2003-2009); Bilgi İşlem Şefi, İstanbul Ulaşm A.Ş. (1999-2003)

Araştırma Alanları

Sağlıkta veri madenciliği ve yapay sinir ağları uygulamaları, klinik ve yönetimsel karar destek sistemleri, elektronik sağlık kaydının anlamlı kullanımı, sağlık sistem mühendisliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities, Others)
1. Güner Şeyma, Kose, I., Yaratıcı Problem Çözme Tekniği TRIZ’in Uygulama Alanları: Sağlık Hizmetleri Sektöründe Kullanımı İçin Öneriler, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 2020, 2 (2), Pages 185-205
2. Aksoy, K. Kose, I. The Evaluation of DRG Application from The Point of Healthcare Managers in Turkey, Journal of Health Systems and Policies, 2020, 2 (1), 33-55.
3. Guner, Ş., Kose I., A new approach that proposes TRIZ as a creative problem solving technique in health services, Research Journal of Business and Management, 2020, 2, Pages 67-79.
4. Bolat A. Kose, I., Hayran, O.E., The Evaluation of the Health Information Systems by the Health Information System Managers Within the Research and Teaching Hospitals Affiliated with the University of Health Sciences, Journal of Health Systems and Policies, 1 (3), 2019, Pages 144-173
5. Gençyürek G., Kose, I., The Correlation Analysis of Relative Values of Drugs and the Health Service Tariffs in Private Health Insurance System in Turkey, Journal of Health
Systems and Policies, 2 (1), 2019, Pages 63-77
6. Elmas, B.O., Kose, I., The Correlation Analysis of Relative Values of DRGs and The National Public Health Service Tariffs in Turkey, Journal of Health Systems and Policies 1 (1), 2018, Pages 53-71
7. Kose, I., Gokturk, M., Kilic, K., An interactive machine-learning-based electronic fraud and abuse detection system in healthcare insurance, Applied Soft Computing, Volume 36, November 2015, Pages 283–299

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Eraltuğ, Z., Üzümoğlu, G., Bolat, Ö., Özkan, E., Nuran, A., Kose I., Effect of closed-loop medication administration on medication billing leakage: A case study, in Proceeding of the AMIA 2020 Virtual Clinical Informatics Conference, May, 2020
2. Bolat, O., Gulenc, N., Ozkan, E., Aydin, N. and Kose, I., The Effects of a Nursing Care Plan Incorporated with a Decision Support System on Ventilator Associated Pneumonia: A Case Study, in Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2020) - Volume 5: HEALTHINF, pages 693-698, February, 2020
3. Kose, I., Guner, Ş., Isguzerer, B., Sisli, M.E., A Case Study of the Extended Interactive Innovation Management Model in Insurance Company, European Conference on Innovation and Entrepreneurship 1, 375, 20-21 September 2018, Aveiro, Portugal
4. Kose, I., Akpınar, N., Gürel, M., Arslan, Y., Özer, H., Yurt, N., Kabak, Y., Doğaç, A., “Turkey’s National Health Information System (NHIS)” e-Challenges, 22-24 October 2008, Stokholm, Sweden
5. Kabak, Y., Doğaç, A., Kose, I., Akpınar, N., Gürel, M., Arslan, Y., Özer, H., Yurt N., özçam, A., “The Use of HL7 CDA in the National Health Information System (NHIS) of Turkey”, 9th International HL7 Interoperability Conference IHIC October 2008, Greece
6. Namli T., Aluc G., Sinaci A., Kose I., Akpinar N., Gurel M., Arslan Y., Ozer H., Yurt N., Kirici S., Sabur E., Ozcam A., Dogac A. “Testing the Conformance and Interoperability of NHIS to Turkey’s HL7 Profile” 9th International HL7 Interoperability Conference (IHIC) October 2008, Greece, pp. 63-68.
7. Kose, I., Shvets, N., “Molecular Modeling in the ETOSAR Software”, International Modelling & Stability Conference, May 27-30 2003, Kiev
8. Kose, I., Shvets, N., Soğukpınar, I., “A Problem-Oriented Database as a Tool for the Data on the Structure-Activity Relationships Accumulation, Integration and Exchange”, 12th International Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks July 02-04, 2003, Çanakkale Turkey.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. I. Kose, “HIMSS EMRAM Modeli,” in Sağlık Hizmetlerinde Kalite, H. Güler, Ed. İstanbul: İstanbul Medipol Üniversitesi, 2020, pp. 75–88.
2. Kose, I., 2017. “Science And Technology Policies In Turkey.” pp. 1759–74 in Researches on Science And Art in 21st Century Turkey, edited by H. ARAPGIRLIOGLU, A. ATIK, R. L. ELLIOT, and E. TURGEON. Ankara: Gece Kitaplığı
3. Kose, I., . 2018. "Veri Madenciliği, Teori, Uygulama ve Felsefesi", edited by Gökhan Silahtaroglu, Papatya Bilim, Istanbul
4. Kose, I., Kilic, K., 2017. “Büyük Veri Bilimi Ile Sahteciliğin ve Suitsimalin Önlenmesi.” pp. 233–50 in Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği: Yöntemler ve Uygulamalar, edited by Ş. Sağıroğlu and O. Koç. Ankara.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Kose, I., Göktürk, M., Kilic, K., "Sağlık Geri Ödeme Sistemlerinde Kural Dışı Davranış Tespitinde Aktör-Metâ Odaklı Yaklaşım", VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, 2010, KKTC
2. Kose, I., Göktürk, M., Kilic, K., "Sağlık Sigortası Geri Ödemelerinde Kuraldışı Davranış Tespiti", YAEM 30. Ulusal Kongresi, 2010, İstanbul

Diğer yayınlar

text
Name Surname Assist.Prof. Pakize YİĞİT
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Teknik Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler BD, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa-Biyoistatistik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Çok değişkenli istatistik, veri madenciliği, çok kriterli karar verme teknikleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Mustafa Çağlar BEKER
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yeditepe Üniversitesi 2012 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

- Yeditepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Proteomiks, Beyin Felci, Sirkadiyen ritim, Klonlama, Lentivirüs üretimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1- Kilic E., Caglayan B., Beker M.C., 2020 Physiological and pharmacological roles of melatonin in the pathophysiological components of cellular injury after ischemic stroke. Turkish Journal of Medical Sciences 50: 1655-1664
2- Kelestemur T., Beker M.C., Caglayan A.B., Caglayan B., Altunay S., Kutlu S., Kilic E., 2020. Normobaric oxygen treatment improves neuronal survival functional recovery and axonal plasticity after newborn hypoxia-ischemia. Behavioural brain research 379, 112338.
3- Gunebakan E., Yalcin E., Dulger E.C., Yigitbasi A., Ates N., Caglayan A., Beker M.C., Sahin K., Korkaya H., Kilic E., 2020. Short-Term Diet Restriction but Not Alternate Day Fasting Prevents Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Mice. Biomedicines 8.
4- Beker M., Caglayan A.B., Beker M.C., Altunay S., Karacay R., Dalay A., Altintas M.O., Kose G.T., Hermann D.M., Kilic E., 2020. Lentivirally administered glial cell line-derived neurotrophic factor promotes post-ischemic neurological recovery, brain remodeling and contralesional pyramidal tract plasticity by regulating axonal growth inhibitors and guidance proteins. Experimental neurology 331, 113364.
5- Beker M.C., Caglayan B., Caglayan A.B., Kelestemur T., Yalcin E., Caglayan A., Kilic U., Baykal A.T., Reiter R.J., Kilic E., 2019. Interaction of melatonin and Bmal1 in the regulation of PI3K/AKT pathway components and cellular survival. Scientific reports 9, 19082.
6- Yalcin E., Beker M.C., Turkseven S., Caglayan B., Gurel B., Kilic U., Caglayan A.B., Kalkan R., Baykal A.T., Kelestemur T., Kilic E., 2019. Evidence that melatonin downregulates Nedd4-1 E3 ligase and its role in cellular survival. Toxicology and applied pharmacology 379, 114686.
7- Caglayan A.B., Beker M.C., Caglayan B., Yalcin E., Caglayan A., Yulug B., Hanoglu L., Kutlu S., Doeppner T.R., Hermann D.M., Kilic E., 2019. Acute and Post-acute Neuromodulation Induces Stroke Recovery by Promoting Survival Signaling, Neurogenesis, and Pyramidal Tract Plasticity. Frontiers in cellular neuroscience 13, 144.
8- Beker M.C., Caglayan B., Yalcin E., Caglayan A.B., Turkseven S., Gurel B., Kelestemur T., Sertel E., Sahin Z., Kutlu S., Kilic U., Baykal A.T., Kilic E., 2018. Time-of-Day Dependent Neuronal Injury After Ischemic Stroke: Implication of Circadian Clock Transcriptional Factor Bmal1 and Survival Kinase AKT. Molecular neurobiology 55, 2565-2576.
9- Kilic U., Caglayan A.B., Beker M.C., Gunal M.Y., Caglayan B., Yalcin E., Kelestemur T., Gundogdu R.Z., Yulug B., Yilmaz B., Kerman B.E., Kilic E., 2017. Particular phosphorylation of PI3K/Akt on Thr308 via PDK-1 and PTEN mediates melatonin's neuroprotective activity after focal cerebral ischemia in mice. Redox biology 12, 657-665.
10- Caglayan B., Caglayan A.B., Beker M.C., Yalcin E., Beker M., Kelestemur T., Sertel E., Ozturk G., Kilic U., Sahin F., Kilic E., 2017. Evidence that activation of P2X7R does not exacerbate neuronal death after optic nerve transection and focal cerebral ischemia in mice. Experimental neurology 296, 23-31.
11- Demirci S., Dogan A., Basak Turkmen N., Telci D., Caglayan A.B., Beker M.C., Kilic E., Ozkan F., Dede B., Sahin F., 2017. Poloxamer P85 increases anticancer activity of Schiff base against prostate cancer in vitro and in vivo. Anti-cancer drugs 28, 869-879.
12- Eren Z., Gunal M.Y., Ari E., Coban J., Cakalagaoglu F., Caglayan B., Beker M.C., Akdeniz T., Yanikkaya G., Kilic E., Kantarci G., 2016. Pleiotropic and Renoprotective Effects of Erythropoietin Beta on Experimental Diabetic Nephropathy Model. Nephron 132, 292-300.
13- Kartal O., Aydinoz S., Kartal A.T., Kelestemur T., Caglayan A.B., Beker M.C., Karademir F., Suleymanoglu S., Kul M., Yulug B., Kilic E., 2016. Time dependent impact of perinatal hypoxia on growth hormone, insulin-like growth factor 1 and insulin-like growth factor binding protein-3. Metabolic brain disease 31, 827-835.
14- Kelestemur T., Yulug B., Caglayan A.B., Beker M.C., Kilic U., Caglayan B., Yalcin E., Gundogdu R.Z., Kilic E., 2016. Targeting different pathophysiological events after traumatic brain injury in mice: Role of melatonin and memantine. Neuroscience letters 612, 92-97.
15- Beker M.C., Caglayan A.B., Kelestemur T., Caglayan B., Yalcin E., Yulug B., Kilic U., Hermann D.M., Kilic E., 2015. Effects of normobaric oxygen and melatonin on reperfusion injury: role of cerebral microcirculation. Oncotarget 6, 30604-30614.
16- Kilic E., Reitmeir R., Kilic U., Caglayan A.B., Beker M.C., Kelestemur T., Ethemoglu M.S., Ozturk G., Hermann D.M., 2014. HMG-CoA Reductase Inhibition Promotes Neurological Recovery, Peri-Lesional Tissue Remodeling, and Contralesional Pyramidal Tract Plasticity after Focal Cerebral Ischemia. Frontiers in cellular neuroscience 8, 422.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Gunal M.Y., Ayla S., Bedri N., Beker M.C., Caglayan A.B., Aslan İ., Ozdemir E.M., Yesilada E., Kilic U., 2020. The effects of topical liposomal resveratrol on incisional and excisional wound healing process. Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venerology, 53(4), 128-134.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Poster- Beker MC, Caglayan AB, Yalcin E, Kilic U, Baykal AT, Gurel B, Kilic E, “Proteomic Approach To Circadian Rhythm After Brain Injury”, 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
2. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Caglayan B, Altunay S, Dalay A, Dilden A, Sertel E, Kelestemur T, Yalcin E, Kilic U, Sarma M, Kilic E, “The role of cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) in the development of brain plasticity and repair: Role of axonal outgrowth inhibitors and cell signaling”, 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
3. Poster- Caglayan B, Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Yalcin E, Altunay S, Kelestemur T, Gunal MY, Hanoglu L, Yulug B, Kilic E, “Repetitive transcranial magnetic stimulation promotes neuronal survival in the acute phase and stroke- recovery in the sub-acute phase of focal cerebral ischemia” 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
4. Poster- Kilic U, Caglayan AB, Beker MC, Elibol B, Beker M, Altug-Tasa B, Ozcicek I, Ozen M, Yilmaz B, Kilic E, “Melatonin Promotes Stroke Recovery By Stimulating Axonal Projections And Neurogenesis”, 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
5. Poster- Yalcin E, Caglayan AB, Beker MC, Gurel B, Kelestemur T, Caglayan B, Dalay A, Dilden A, Altunay S, Sertel E, Yulug B, Kilic U, Kilic E, “Oatp1a5 transporter is a gateway for pharmacological compounds to the ischemic brain” 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
6. Poster- Kilic U, Beker MC, Caglayan AB, Elibol B, Karakas M, Altug B, Gok O, Kelestemur T, Kilic E, “Melatonin promotes neurological recovery, peri-lesional tissue remodeling, and contralesional pyramidal tract plasticity after focal cerebral ischemia” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2015. Online.
7. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Altunay S, Caglayan B, Yalcin E, Gundogdu RZ, Kilic E, “Effects of normobaric oxygen treatment on brain injury after hypoxia-ischemia in newborn mice” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2015. Online.
8. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Caglayan B, Kelestemur T, Ozturk G, Kilic E “The role of neuronal expression of P2X7 receptors in the processes of brain injury in mice” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2014. Online.
9. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E “Inhibition but not activation of P2X7 receptors improves brain epileptiform activity in mice: Role of iNOS activation” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2014. Online.
10. Poster- Beker MC, Caglayan AB Kelestemur T, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E, “Roles of oxygen treatment in the development of ischemic brain injury, signal transduction and brain microcirculation after focal cerebral ischemia” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2014. Online.
11. Poster- Kilic U, Caglayan AB, Beker MC, Kilic E “The phosphatidylinositol-3 kinase/Akt pathway mediates melatonin’s neuroprotective activity after focal cerebral ischemia” The 5th EMBO Meeting, 2013.
12. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Caglayan B, Kelestemur T, Gundogdu RZ, Kilic E “Roles of P2X7 receptors in neuronal injury after optic nerve transaction and focal cerebral ischemia” The 5th EMBO Meeting, 2013.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Sözlu sunum- Ozbay E, Beker MC, Caglayan AB, Dinç M, Kilic E. “Beyin Hasarı Sonrası Bmal1 Proteininin Etkilediği Sinyal Yolaklarının Proteomik Analizi” 3. Ulusal Proteomik Kongresi 2020.
2. Sempozyum- Beker MC “PDE10A ve Bmal1’in Sirkadiyen ritim ve beyin hasarına etkileri” 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 2019
3. Sözlu sunum- Ates A, Caglayan A, Sertel Evren E, Beker MC, Kilic E. “Lityumun Nöoroprotektif Aktivitesinde PI3K/Akt ve Erk1/2 yolaklarının rolü” 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 2019
4. Poster- Beker M, Beker MC, Caglayan AB, Torun Kose G, Kilic E. “GDNF’nin beyin felci sonrası iyileşme sürecinde Nörovasküler yapılar üzerine etkisi” 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 2019
5. Sempozyum- Beker MC “Sirkadiyen ritim proteinlerinden Bmal1’in beyin felci sonrası oluşan patofizyolojik değişikliklerdeki rolü” 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2018.
6. Poster- Beker MC, Sertel E, Karacay R, Altunay S, Dilden A, Caglayan AB, Kelestemur T, Caglayan B, Yalcin E, Kilic E “Sirkadyen Ritim Proteini BMAL1’in Nöronal Hasar Üzerine Etkisi” 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2017.
7. Poster- Dalay A, Balcikanli Z, Altunay S, Kelestemur T, Tancan E, Caglayan AB, Beker MC, Kilic E “Omurilik Hasarı Sonrası Tekrarlayan Manyetik Uyarım Tedavisinin Motor Aktivite ve Nöron Sağ Kalımına Olan Etkisi” 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2017.
8. Poster- Caglayan AB, Yalcin E, Altunay S, Sertel E, Dilden A, Karacay R, Beker MC, Kelestemur T, Caglayan B, Kutlu S, Kilic U, Kilic E “Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Stimülasyonun Beyin Felci Sonrası Hasara Etkisi” 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2017.
9. Poster- Yalcin E, Beker MC, Turkseven S, Caglayan B, Caglayan AB, Gurel B, Dilden A, Kelestemur T, Kilic E “E3 Ligaz Nedd4-1’in Oksidatif Stres Altında Düzenlenmesi” 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2017.
10. Poster- Sertel E, Beker MC, Caglayan AB, Yalcin E, Caglayan B, Kelestemur T, Dilden A, Karacay R, Kilic E “Yaşlı ve Genç Farelerin Beyin Felci Sonrası Protein Ekspresyon Profili” 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2017.
11. Poster- Kelestemur T, Beker MC, Caglayan AB, Caglayan B, Dalay A, Altunay S, Yalcin E, Sertel E, Dilden A, Kilic E “Yenidoğan Hipoksisinde Normobarik Oksijen Tedavisinin ve Melatoninin Plastisite Üzerine Etkisi” 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2017.
12. Poster- Caglayan B, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Beker M, Kelestemur T, Sahin F, Kilic E “P2X7 Reseptörünün İskemi Sonrası Mikroglia ve IL1ß Aktivasyonuna Etkisi” 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2017.
13. Sözlü Sunum- Keleştemur T, Çağlayan AB, Beker MC, Çağlayan B, Yalçın E, Sertel E, Kılıç E, “Beyin Felci Sonrası Gelişen Patofizyolojik Süreçlerin İleri Mikroskopi Teknikleri ile İncelenmesi” 15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Sakarya, 2017.
14. Sözlü Sunum- Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Caglayan B, Yalcin E, Dalay A, Altunay A, Sertel E, Kilic E, “Effects of Circadian Rhythm on Brain Injury and Related Molecular Mechanisms” 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 20/32, Düzce, 2016.
15. Sözlü Sunum- Kelestemur T, Beker MC, Caglayan AB, Yalcin E, Altunay S, Dalay A, Sertel E, Dilden A, Caglayan B, Kilic E, “Role of Normobaric Oxygen Treatment on Newborn Hypoxia –Ischemia” Turkish Society ofPhysiological Sciences 42nd National Physiology Congress, OC23, Düzce/ Turkey, 2016.
16. Poster- Yalcin E, Caglayan AB, Beker MC, Kelestemur T, Caglayan B, Altunay S, Dalay A, Dilden A, Sertel E, Kilic E, “The role of solute carrier Oatp1a4 in brain injury pharmacotherapy” Turkish Society ofPhysiological Sciences 42nd National Physiology Congress , PC108, Düzce/Turkey, 2016.
17. Poster- Kilic U, Elibol B, Beker MC, Caglayan AB, Tasa-Altug B, Beker M, Ozen B, Yilmaz B, Kilic E, “Plasticity-Promoting Effect of Melatonin After Experimental Cerebral Ischemia” Turkish Society ofPhysiological Sciences 42nd National Physiology Congress, PC112, Düzce/Turkey, 2016.
18. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Caglayan B, Altunay S, Dalay A, Dilden A, Sertel E, Kelestemur T, Yalcin E, Kilic U, Saarma M, Kilic E, “Effect of Neurotrophic factors CDNF and MANF Brain Plasticity and Repair After Brain Ischemia” Turkish Society ofPhysiological Sciences 42nd National Physiology Congress, PC118, Düzce/ Turkey, 2016.
19. Sözlü Sunum- Caglayan AB, Yalcin E, Beker MC, Caglayan B, Kelestemur T, Ozturk G, Kilic E “In vivo ve in vitro P2X7 receptörü aracılı nöronal sağkalım mekanizması” 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015.
20. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E “P2X7 reseptörünün farede epilepsi sonrası rolü” 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015.
21. Poster- Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Yalcin E, Caglayan B, Kilic E “Melatonin ve normobarik oksijen tedavisinin reperfüzyon hasarına etkileri” 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015.
22. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E “P2X7 reseptör baskılanması ve aktivasyonunun beyin epileptiform aktivitesi, mikrodolaşımı ve hücre içi sinyal iletim molekülleri üzerine olan etkileri” 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2014.
23. Poster- Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E “Normobarik oksijen tedavisinin beyin felci sonrası gelişen hasar, sinyal mekanizmaları ve beyin kan dolaşımına olan etkileri” 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2014
24. Sözlü sunum- Kilic U, Gok O, Karakas M, Elibol B, Beker MC, Caglayan AB, Kilic E “İskemi sonrası fonksiyonel iyileşmeyi sağlayan plastisiteye bağlı moleküler mekanizmalarda melatoninin etkinliğinin araştırılması” 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2014.
25. Sözlü sunum- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Yilmaz B, Kilic E “Sıçanlarda memantin ve melatonin tedavisinin travmatik beyin hasarı sonrası etkilerinin araştırılması” 11. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2013.
26. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Kilic E, Kilic U “P2X7 reseptörlerinin fare optik kesisi ve fokal iskemi modelleriyle oluşturulan nöronal hasar üzerine etkisi” 13. Ulusal Tıbbi biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013.
27. Poster- Kilic U, Caglayan AB, Beker MC, Kilic E “Fosfatidil inozitol-3 kinaz/AKT sinyal yolağının Melatoninin iskemi sonrası nöroprotektif etkisinde rolü” 13. Ulusal Tıbbi biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013.
28. Sözlü sunum- Seker FB, Kilic U, Caglayan AB, Ekimci N, Cevreli B, Beker MC, Demirci S, Dogan A, Yilmaz B, Kilic E “Profiklaktik olarak uygulanan 3-Hidroksi-3-Metilglutaril Koenzim A Redüktaz İnhibitörlerinin penisilinle indüklenen beyin epileptik aktivitesine etkileri” TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2012.
29. Sözlü-sunum- Kilic U, Caglayan B, Ethemoglu, Caglayan AB, Beker MC, Ekimci N, Kilic E “3-Hydroxy-Methykgkutaryl Coenzyme A reductase inhibitörü rosuvastatinin beyin felci sonrası beyin plastisitesi ve onarım üzerine olan etkileri” TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2012.


text
Name Surname Assist.Prof. Muhammed Fatih TOY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Koç Üniversitesi 2006 İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan (EPFL)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan (EPFL) (postdoc), Nanolive SA (kurucu ortak)

Araştırma Alanları

Biyofotonik, Optik Mikroskopi, Dijital Holografi, Nanoskopi, İşaretsiz görüntüleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

12. A. Hong, B. Zeydan, S. Charreyron, O. Ergeneman, S. Pane, M. Toy, A. Petruska, and B. Nelson, "Real-Time Holographic Tracking and Control of Microrobots," IEEE Robotics and Automation Letters, 2 (1), 143-148 (2017).
11. Y. Cotte, F. Toy, P. Jourdain, N. Pavillon, D. Boss, P. Magistretti, P. Marquet, and C. Depeursinge, "Marker-free phase nanoscopy," Nature Photonics, 7 (2), 113-117 (2013).
10. M. F. Toy, J. Kühn, S. Richard, J. Parent, M. Egli, and C. Depeursinge, "Accelerated autofocusing of off-axis holograms using critical sampling," Optics Letters, 37 (24), 5094-5096 (2012).
9. M. F. Toy, S. Richard, J. Kühn, A. Franco-Obregón, M. Egli, and C. Depeursinge, "Enhanced robustness digital holographic microscopy for demanding environment of space biology," Biomedical Optics Express, 3 (2), 313-326 (2012).
8. Y. Cotte, M. F. Toy, C. Arfire, S. S. Kou, D. Boss, I. Bergoënd, and C. Depeursinge, "Realistic 3D coherent transfer function inverse filtering of complex fields," Biomedical Optics Express, 2 (8), 2216 (2011).
7. O. Ferhanoglu, M.F. Toy, and H. Urey, "Fourier optics analysis of grating sensors with tilt errors," Optics Letters, 36(12), 2254-2256 (2011).
6. Y. Cotte, M. F. Toy, and C. Depeursinge, "Beyond the lateral resolution limit by phase imaging," Journal of Biomedical Optics, 16, 106007 (2011).
5. Y. Cotte, M. F. Toy, N. Pavillon, and C. Depeursinge, "Microscopy image resolution improvement by deconvolution of complex fields," Optics Express, 18 (19), 19462-19478 (2010).
4. C. Pache, J. Kühn, K. Westphal, M. F. Toy, J. Parent, O. Büchi, A. Franco-Obregón, C. Depeursinge, and M. Egli, "Digital holographic microscopy real-time monitoring of cytoarchitectural alterations during simulated microgravity," Journal of Biomedical Optics, 15, 026021 (2010).
3. Y. Cotte, M. F. Toy, E. Shaffer, N. Pavillon, and C. Depeursinge, "Sub-Rayleigh resolution by phase imaging," Optics Letters, 35 (13), 2176-2178 (2010).
2. M. F. Toy, O. Ferhanoglu, H. Torun, and H. Urey, "Uncooled infrared thermo-mechanical detector array: Design, fabrication and testing," Sensors and Actuators A: Physical, 156 (1), 88-94 (2009).
1. O. Ferhanoglu, M. F. Toy, and H. Urey, "Two-wavelength grating interferometry for MEMS sensors," Photonics Technology Letters, IEEE, 19 (23), 1895-1897 (2007).

text
Name Surname Assist.Prof. Özge ŞENSOY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi 2005 Koç Üniversitesi-Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Weill Cornell Tıp Okulu

Araştırma Alanları

G-protein-kenetli reseptör sinyal iletimi, yönlendirilmiş hücre sinyalleşmesi,yan etkisi azaltılmış bilgisayar ortamında ilaç dizaynı,hücre zarı deforme etmesine yardımcı peptitlerin yapısal ve dinamik yönden incelenmesi,peptit bazlı nanomalzemelerin termodinamik yönden incelenmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.Özge Şensoy, Ali Rana Atılgan, Canan Atılgan : FbpA iron storage and release are governed by periplasmic microenvironments. PCCP. 19 (8) : 6064-6075, 2017
2.Ozge Sensoy, Irina S. Moreira, Giulia Morra : Understanding the Differential Selectivity of Arrestins toward the Phosphorylation State of the Receptor. ACS Chem. Neurosci.. 7 (9) : 1212-1224, 2016
3. Margarita Arango-Lievano, Ozge Sensoy, Amélie Borie, Maithé Corbani, Gilles Guillon, Pierre Sokoloff, Harel Weinstein and Freddy Jeanneteau. A GIPC1-palmitate switch modulates dopamine Drd3 receptor trafficking and signaling. Molecular and Cellular Biology, 2016, 36, 1019-31.
4. Sensoy, O., Weinstein, H. “Computational modeling of the mechanistic role of helix 8 in GPCRs: The interaction of the dopamine 2 receptor C-terminus with the PDZ domain of GIPC1”. BBA Biomembranes - 1848 (2015) 976–983
5. Dalgicdir, C., Sensoy, O., Peter, C., Sayar, M. “A transferable coarse-grained model for diphenylalanine: How to represent an environment driven conformational transition” The Journal of Chemical Physics, 2013; 139, 234115.
6. Bakota,E.L., Sensoy, O., Ozgur, B., Sayar, M., Hartgerink, J.D. “Self-Assembling Multidomain Peptide Fibers with Aromatic Cores” Biomacromolecules, 2013; 14, 1370.
7. Engin*, O., Sayar, M. “Adsorption, folding, and packing of an amphiphilic peptide at the air/water interface” Journal of Physical Chemistry B, 2012; 116, 2198.
8. Engin*, O., Villa, A., Peter, C., Sayar, M. “A Challenge for Peptide Coarse Graining: Transferability of Fragment Based Models” Macromolecular Theory and Simulations, 2011, 20, 451.
9. Engin*, O., Villa, A., Sayar, M., Hess, B. “Driving Force for Adsorption of Amphiphilic Peptides to Air/Water Interface.” Journal of Physical Chemistry B, 2010, 114, 11093.
(Also appeared in Gromacs Manual)
10. Engin*, O., Sayar, M., Erman, B. “The introduction of hydrogen bond and hydrophobicity effects into the rotational isomeric states model for conformational analysis of unfolded peptides.” Physical Biology, 2009, 6, 016001.
11. Engin*, O., Sayar, M. “Investigation of Structure of Amphiphilic Peptides in Different Environments via Replica- Exchange Molecular Dynamics Simulations.” John von Neumann Institute for Computing, NIC Series, 2008.

text
Name Surname Assist.Prof. Duygu ERTEN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Boğaziçi Üniversitesi 1988 Rutgers Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Koç Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC)-ABD

Araştırma Alanları

Dayanıklı Yapılar, Yapı Sektöründe Sürdürülebilirlik, Yeşil İş Sertifikaları, Döngüsel Konut, Yeşil Okullar, Yeşil Mortgage/Yeşil Finansman/Sıfır Atık/Etik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Indexed Journals

Erten D.& Şen Z., (2020) "Smart Home Innovative Heat Test Analysis for Heat Storage and Conductivity Coefficients," Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 12(4), pages 1-11, February.

Erten D. (2019), Towards Zero Waste in Construction: A Case Study Using Green Building Certification Systems, DUJE (Dicle University Journal of Engineering), September 2020

Erten, D. (2018). A Roadmap for Localizing and Harmonising Existing Green Building Rating Tools. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (2), pp 179-194. DOI: 10.26579/jocrest-4.2.16

Bardet JP, Seed RB, Çetin KO, Lettis W, Rathje E, Rau G, Seed RB, Erten D. (2000), Earthquake Spectra “Soil Liquefaction, landslides and subsidences”, 16 (S1), 141-162. https://doi.org/10.1193/1.1586151

Bray JD, Steward JP, Baturay MB, Durgunoğlu T, Onalp A, Sancio RB, Erten D. (2000) Earthquake Spectra “Damage Patterns and Foundation Performance in Adapazarı”, 16 (S1) 163-189. https://doi.org/10.1193/1.1586152

Bardet JP, Erten D., (1999). Will it Happen Here?” ASCE Civil Engineering, 69 (12), 39-43.

Erten, D. and Maher, M. H. (Ali), (1995) “Cyclic Undrained Behavior Silty Sand,” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, SDEE 14/2, pp. 115-123 DOI: 10.1016/0267-7261(94)00035-F

Conference papers:


Camilo P., Gonzalez A. G., Bouillard P., Erten D., Cristoforetti S. Apprising Value of Sustainable Architecture - Key Indicators & Assessment of Green Building for (EU) Market Uptake, 35th PLEA Conference, Sustainable Architecture and Urban Design, Planning Post Carbon Cities, 1st-3rd September 2020, A Coruña, Spain

Camilo P., Erten D., A common language for environmental performance: The Europian Reporting Framework approach for sustainable buildings, 35th PLEA Conference, Sustainable Architecture and Urban Design, Planning Post Carbon Cities, 1st-3rd September 2020 Coruña, Spain,

Erten D., Parlayan C., Soysal S., (2019), Biophilic design: case studies from Turkey, 6th International Congress, LIVENARCH VI-Replacing Architecture, 25-28 September, Proceedings Volume II p. 586-608 ISBN 978-605-2271-17-9 (1.c), Trabzon, Turkey

Erten D. (2019), Identification of Potantial Circular Economy Opportunities: A case study using Green Building Certification Systems, 10th Turkish National Conference on Solid Waste (KAKAD), 16-18 October, Çanakkale, Turkey

Erten D. (2018), A Review of Barriers and Opportunities to the Global Harmonization of Green Building Rating System, Published at Conference organized by Aydın University, Mayıs 11, İstanbul, Turkey

Erten D. (2018) Zero Waste: Turkey case, 9th Turkish National Conference on Solid Waste (KAKAD), 9-11 May, Konya, Turkey

Erten D., (2018), “Environmental Assessment for Homes: A comparative Analysis of BREEAM and ÇEDBİK Homes Certification Systems”, 1 st International Housing Congress, May 9-11 2018 İstanbul, Turkey

Erten D., (2017), Insights into Hotels with Green Building Certifications: Case studies from Turkey, World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong (WSBE17 Hong Kong) 5-7 June 2017, Hong Kong

Erten D., (2016) Importance of Integrating Green Building Certification Requirements into Design, Construction and Consultant Contracts, Proceedings of SB16 International Conference on Sustainable Built Environment, 13-15 October, Istanbul, Turkey

Erten D, Yücel N., (2016) A Critical Review of Green Building Certification Systems Regarding Historical Buildings, Proceedings of SB16 International Conference on Sustainable Built Environment, 13-15 October, Istanbul, Turkey

Güler E., Erten D., (2016) “CO2 footprint of geosynthetic reinforced retaining walls” EUROGEO 2016, 6th European Geosynthetics Congress, 25-28 September, 2016, Ljubljana

Erten D., (2015) “Hotels with Green Building Certifications: Case studies from Turkey” The 4th International Conference on Climate, Tourism and Recreation (CCTR2015),17-19 Eylül 2015 “Istanbul, Turkey

Erten D., (2015) “Green Campus Development and Greening Existing University Campuses: Case Studies from Turkey” International Sustainable Buildings Conference II, Mayıs 2015, (ISBS), Ankara, Turkey

Erten D., (2014), “Problems of Architecture and Urban Planning Today” “International Green Building Certification Systems” Organized by Faculty of Architecture, Urbanism and Design of Georgian Technical University, Georgia International Conference, June 10-11, Tbilisi, Georgia

Erten D., (2012), “Recommendations To Promote Green Social Housing Policy in Turkey-A roadmap to Green Certification System for Housing, Proceedings of the XVIII IAHS World Congress, April 16-19, 2012, Istanbul, Turkey

H. Baltacı, Erten D., Arolat E., Avci S. “Perspectives from Turkey: Sustainable City Making (2012), Submitted at Netherlands Architecture Institute Conference, Coordinated by Arnavutköy Belediyesi Publications., Amsterdam, Holland

Erten D., (2010), “ International Green Building Certification Systems: A comparative Approach to LEED and BREEAM “ International Sustainable Buildings Conference I, (ISBS), Ankara, Turkey

Erten D., Henderson K, Kobas B. (2009), A Review of International Green Building Certification Methods: A Roadmap for a Certification System in Turkey, 5th International Conference on Construction in 21st Century, Istanbul, Turkey

Korkmaz S., Erten D. , Syal M. , Potbhare V, (2009): “A Review of Green Building Movement Timelines in Developed and Developing Countries to Build an International Adoption Framework”. 5th International Conference on Construction in 21st Century, Istanbul, Turkey

text
Name Surname Assist.Prof. Esra Çiğdem CEZLAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Anadolu Üniversitesi 2004 Beykent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Medipol Sağlık Grubu, Memorial Sağlık Grubu, CompuGroup Medical,Acıbadem Sağlık Grubu

Araştırma Alanları

Bilgi Yönetimi, Entelektüel Sermaye

Seçili Yayınları / Tüm YayınlarıCezlan E.Ç., Yorulmaz A.C.: Defansif Tıbbın Sağlık Ekonomisine Mali Yükü [Bildiri].( Ekim, 2017) IV.Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi,Aydın/Kuşadası.

Yorulmaz A.C., Cezlan E.Ç. : Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Ödemesi Yapılan Adli Olgulara Bağlı Sağlık Giderleri. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Sayı(42), 2017

Cezlan E.Ç. : Hasta Güvenliği ve Etik.[Bildiri].( Mayıs 2017). 10.Uluslarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya.

Cezlan E.Ç., Öner D., Yorulmaz N.B., Yorulmaz C.A. [Bildiri].( Mayıs, 2017).KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MALİ PORTRESİ.14.Adli Bilimler Kongresi,İzmir/Çeşme.

Cezlan E., Yılmaz S. ( Mayıs 2016).Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Hakları.[Bildiri] 10.Uluslarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya,2016

Narcı Ö.H., Tarcan M., Sonsuz A.A., Cezlan E.Ç., Yiğit P.[Bildiri].(Mayıs 2016) : Competitive Challenges of the Hospital Industry in Turkey.[Bildiri] 3.International Conference on New Challenges in Management and Businness, Dubai.

Cezlan, E. : EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL ON COMPANY INNOVATION:A RESEARCH FOR HEALTH ADMISTRATION. ASMJ. 14 (Özel Sayı) : 21-32, 2015

Cezlan, E. (Haziran 2015).Effect of Intellectual Capital On Company Innovation: A Research For Health Administration[Bildiri].International Healthcare Management Conference (IHMC) ,Gümüşhane

Cezlan, E. Yorulmaz A.C. (Temmuz 2012). Management of Patient Complaints and Medicolegal Consultant at the Memorial Health Group [Poster]. 22 th Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul

text
Name Surname Assist.Prof. Mustafa ERDEM
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Teknik Üniversitesi Louisiana State University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Louisiana State University

Araştırma Alanları

Sağlıklı kentsel tasarım, insan-çevre etkileşimleri, sürdürülebilir kentsel gelişme, mekansal ve istatistiksel analiz, kentsel tasarım ve planlamada CBS/Uz. Alg. uygulamaları, kentsel alanlardaki sağlık farklılıkları, trafik kaza analizi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Kevser Banu KÖSE
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi / Biyomedikal Mühendsiliği ve Biyoenformatik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

--Koc University / Pekkab Biofluids Lab / Mechanical Engineering Department-- --Hemodyn-- --İstanbul Bilim University / Florance Nightingale Hospital / Cardiovascular Surgery Department--- --Medipol University / School of Medicine / Cardiovascular Surgery Department --Sidre Consulting-- --Goldsoft--

Araştırma Alanları

Kardiyovasküler Mühendislik, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Biyomekanik, Medikal Görüntüleme Cihazları, Üç Boyutlu Anatomik Modelleme, Hastaya Özel Biyomalzeme, Cerrahi Planlama, Nümerik Mekanik Analiz

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Mehmet KOCATÜRK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 Bogaziçi Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Boğaziçi Üniverisitesi, Nortel Networks Netaş, Mobiarts GSM ve Yazılım Tek. Ltd. Şti.

Araştırma Alanları

Sinirsel Protezler, Beyin-Makine Arayüzü, Sinirbilim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., Toward building hybrid biological/in silico neural networks for motor neuroprosthetic control , Frontiers in Neurorobotics, 2015.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., Towards brain machine interfaces operating with spike-based models of neurons, Society for Neuroscience - Annual Meeting, 2014.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., A workstation for development of brain machine interfaces using spiking neural networks , International Conference on Neurorehabilitation, 2012.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., A real-time spiking neural network simulator combined with online spike sorting software, Society for Neuroscience - Annual Meeting, 2012.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., BlueSpike: neural data acquisition, recording and online spike sorting software, Society for Neuroscience - Annual Meeting, 2011.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., Chronic recordings from rat motor cortex for developing neural prostheses, 15th National Conference on Biomedical Engineering, 2010.

text
Name Surname Assist.Prof. Emre KARAKOÇ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Bilkent Üniversitesi 2002 Simon Fraser Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Washington Üniversitesi, Genom Bilimleri Max Planck Enstitüsü, Evrimsel Biyoloji ve Genetik

Araştırma Alanları

Hesapsal Biyoloji, Biyoenformatik, Kombinatorik algoritmalar, Yeni nesil dizileme metotları, Yapısal değişikler, Genetik karmaşık hastalıklar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Genomic resources for wildpopulations of the house mouse,Mus musculus and its close relative-
Mus spretus., Bettina Harr, Emre Karakoc, Rak Neme, Meike Teschke, Christine Pfeie, Zeljka
Pezer, Hiba Babiker, Miriam Linnenbrink, Inka Montero, Rick Scavetta, Mohammad Reza Abai,
Marta Puente Molins, Mathias Schlegel, Rainer G. Ulrich, Janine Altmuller, Marek Franitza, Anna
Buntge, Sven Kunzel, Diethard Tautz Nature Scientific Data doi:10.1038/sdata.2016.75

The evolution and functional impact of human deletion variants shared with archaic hominin
genomes., Lin Yen-Lung, Pavlidis P., Karakoc E., Ajay J., Gokcumen O. Mol. Biol. Evol. doi:
10.1093/molbev/msu405, 2015

The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes., Prfer K, Munch K,
Hellmann I, Akagi K, Miller JR, Walenz B, Koren S, Sutton G, Kodira C, Winer R, Knight JR,
Mullikin JC, Meader SJ, Ponting CP, Lunter G, Higashino S, Hobolth A, Dutheil J, Karakoc E,
Alkan C, Sajjadian S, Catacchio CR, Ventura M, Marques-Bonet T, Eichler EE, Andr C, Atencia
R, Mugisha L, Junhold J, Patterson N, Siebauer M, Good JM, Fischer A, Ptak SE, Lachmann M,
Symer DE, Mailund T, Schierup MH, Andrs AM, Kelso J, Pbo S. Nature 486(7404):527-31, 2012

Sporadic autism exomes reveal a highly interconnected protein network of de novo mutations.,
O’Roak BJ, Vives L, Girirajan S, Karakoc E, Krumm N, Coe BP, Levy R, Ko A, Lee C, Smith JD,
Turner EH, Stanaway IB, Vernot B, Malig M, Baker C, Reilly B, Akey JM, Borenstein E, Rieder
MJ, Nickerson DA, Bernier R, Shendure J, Eichler EE. Nature, 485(7397):246-50, 2012

Insights into hominid evolution from the gorilla genome sequence, Scally A, Dutheil JY, Hillier
LW, Jordan GE, Goodhead I, Herrero J, Hobolth A, Lappalainen T, Mailund T, Marques-Bonet T,
McCarthy S, Montgomery SH, Schwalie PC, Tang YA, Ward MC, Xue Y, Yngvadottir B, Alkan C,
Andersen LN, Ayub Q, Ball EV, Beal K, Bradley BJ, Chen Y, Clee CM, Fitzgerald S, Graves TA,
Gu Y, Heath P, Heger A, Karakoc E, Kolb-Kokocinski A, Laird GK, Lunter G, Meader S, Mort
M, Mullikin JC, Munch K, O’Connor TD, Phillips AD, Prado-Martinez J, Rogers AS, Sajjadian S,
Schmidt D, Shaw K, Simpson JT, Stenson PD, Turner DJ, Vigilant L, Vilella AJ, Whitener W, Zhu
B, Cooper DN, de Jong P, Dermitzakis ET, Eichler EE, Flicek P, Goldman N, Mundy NI, Ning Z,
Odom DT, Ponting CP, Quail MA, Ryder OA, Searle SM, Warren WC, Wilson RK, Schierup MH,
Rogers J, Tyler-Smith C, Durbin R. Nature 483(7388):169-75, 2012

Detection of Structural Variants and INDELs from Exome Data, Emre Karakoc, Can Alkan,
Brian J. ORoak, Megan Dennis, Laura Vives, Kenneth Mark, Mark J. Rieder, Debbie A. Nickerson,
Evan E. Eichler, Nature Methods, 9(2):176-8, Dec 2011

Exome sequencing in sporadic autism reveals severe de novo mutations, Brian J. O’Roak, P.
Derizioti, C. Lee. L. Vives, J. J. Schwartz, S. Girirajan, E. Karakoc, A. P. MacKenzie, S. Ng,
C. Baker, M. Rieder, D. Nickerson, R. Bernier, S. Fisher, J. Shendure and E. E. Eichler, Nature
Genetics, Nature Genetics 43, 585589, 2011.

Error tolerant NMR backbone resonance assignment and automated structure generation, B.
Alipanahi, X. Gao, E. Karakoc, S.C. Li, F. Balbach, G. Feng, L. Donaldosn, and M. Li, Journal
of Bioinformatics and Computational Biology (JBCB), 0(1): 1-26, 2011.

text
Name Surname Assist.Prof. Kıvanç KÖK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Hacettepe Üniversitesi 2007 Göttingen Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Göttingen Üniversitesi, Köln Üniversitesi

Araştırma Alanları

Biyoistatistik, Genetik, Sistem Biyolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Fay Celeste MAGNUSSON
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

2002 Paul Sabatier Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Tanaka, S., Tanaka, K., Magnusson, F., Chung, Y., Martinez, G.M., Wang, Y.H., Nurieva, R.I., Kurosaki, T., and Dong, C. 2014. “CCAAT enhancer binding protein ? negatively regulates IFN-? expression in T cells.” J Immunol, 193(12):6152-60.

- Gounaris, E., Blatner, N., Denis, K., Magnusson, F., Gurish, M., Stom, T., Gounari, F., and Khazaie, K. 2009. “T-regulatory cells shift from a protective anti-inflammatory to a cancer promoting pro-inflammatory phenotype in polyposis.”, Cancer Res, 69(13):5490-7.

- Magnusson, F., Liblau, R.,S., Von Boehmer, H., Pittet, M., Lee, J.W., Turley, S.J. and Khazaie, K. 2008. “Direct presentation of antigen by lymph node stromal cells protects against CD8 T-cell mediated intestinal autoimmunity ”, Gastroenterology, 134(4):1028-37.

- Cabarrocas, J., Cassan, C., Magnusson, F., Piaggio, E., Mars, L., Derbinsky, J., Kyewski, B., Gross, D-A., Salomon, B., Bauer, J., Khazaie, K., Saoudi A., and Liblau, R. S. 2006. “Foxp3+ CD25+ regulatory T cells specific for a neural self-antigen are induced at the double positive thymic stage”, Proc Natl Acad Sci U S A, 103(22):8453-8.

- Gicquel E, Souchard JP, Magnusson F, Chemaly J, Calsou P, Vicendo P. “Role of intercalation and redox potential in DNA photosensitization by ruthenium(II) polypyridyl complexes: assessment using DNA repair protein tests.” Photochem Photobiol Sci, 2013 Aug;12(8):1517-26.

- Magnusson, F., Liblau, R.,S., Pittet, M., Von Boehmer, H. and Khazaie, K. “Impact of breaking antigen-specific CD8 tolerance on inflammatory bowel disease”, Days of Molecular Medicine 2006, Stockholm, Sweden, May 24-27, 2006.

- Magnusson, F., Günlüoğlu, M. Z., Çakır, A. and Turna, A. ILC-microbiota cross-talk in lung cancer, 3rd Human Microbiota Conference, November 2019, Istanbul, Turkey.

- Turna, A., Günlüoğlu, M.Z., Cakir, A. and Magnusson, F., Analysis of the frequency and absolute numbers of ILC2 cells in non-small cell lung cancer, MIMIC 2019, Bursa, Turkey (Poster presentation)

- Magnusson, F., Liblau, R.,S., Pittet, M., Von Boehmer, H. and Khazaie, K. “The intestine is protected against CD8 attack but not CD4”, Days of Molecular Medicine 2006, Stockholm, Sweden, May 24-27, 2006. (Poster presentation)

- Trzcionska, J., Gicquel, E., Magnusson, F., Paillous, N., and Vicendo, P. “Unusual role of Cu:Zn superoxide dismutase in DNA photosensitisation by trisbipyridine and trisbipyrazine ruthenium complexes”, SFC Eurochem Toulouse 2002, 8-11 Juillet, France. (Poster presentation)


text
Name Surname Assist.Prof. Tahir AKKOYUNLU
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Teknik Üniversitesi 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MimarSinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi, Marmaray Projesi, Doerken GmbH

Araştırma Alanları

Yapı Bilgi Modelleme, Mimari Mühendislik, Çok boyutlu Modelleme (nD,BIM), Parametrik Tasarım, Lazer Tarama Sistemleri, Robotik Yapım Teknolojisi, Yapımda Sanal Gerçeklik, Yapımda Artırılmış Gerçeklik,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Akkoyunlu, T.,Parametric BIM Façade Module Development For Diagrid Twisted Structures, 35th ISARC, Berlin, Germany Pages 1073-1078 2018 Proceedings
Akkoyunlu, T. , Dikbaş, A., “Building Information Modelling (BIM) for Large-Scale Construction Projects.” International Journal of Structural Analysis & Design – IJSAD Volume 1 : Issue 3 ISSN : 2372-4102, 30 September,2014
Akkoyunlu, T., Dikbaş A., 2016: Yapı Bilgi Modellemenin (BIM) Parametrik Modellemede Kullanılması: Ön Üretimli Yapılar Örneği : 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-66332-5-6, Kasım 2016. sf:116
Akkoyunlu, T., Dikbaş A., 2014: Kentsel Dönüşüm Projeleri için BIM Kullanımı : 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi, Antalya özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-60244-3-6, Ekim 2014. sf:116
Akkoyunlu, T., Ergönül S., 2014: İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetim Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi : 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi, Antalya özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-60244-3-6, Ekim 2014. Sf :75

text
Name Surname Assist.Prof. Akgün TOKATLI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Teknik Üniversitesi 2001 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Turkcell Global Bilgi 2007-2018 Tıldız Teknik Üniversitesi 2001-2007

Araştırma Alanları

Etkileşim Tasarımı, Kullanıcı Deneyimi, Servis Tasarımı, Fotoğraf

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Hasan KURT
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Sabancı University 2006 Sabancı Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sabancı Üniversitesi

Araştırma Alanları

Nanoteknoloji Plazmonik Biyosensörler Fotovoltaikler Malzeme Karakterizasyonu

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SCI/SCI-E Indexed Publications

1. A. Yenenler, H. Kurt, O.U. Sezerman, “Enhancing enzymatic properties of endoglucanase I enzyme from Trichoderma reesei via swapping from cellobiohydrolase I enzyme”, Catalysts,9 (2), 130, 2019.

2. M. Yuce, H. Kurt , B. Hussain, C. W. Ow-Yang, H. Budak, “Exploiting Stokes and anti-Stokes type emission profiles of aptamer-functionalized luminescent nanoprobes for multiplex sensing applications”, ChemistrySelect, 3, 5814-5823, 2018.

3. M. Yuce & H. Kurt, “How to make nanobiosensors: surface modification and characterization nanomaterials for biosensing applications”, RSC Advances, 7, 49386-49403, 2017.

4. S. Avaz, O. Oguz, H. Kurt, Y.Z. Menceloglu, C. Atilgan, “Soft segment length controls morphology of poly(ethylene oxide) based segmented poly(urethane-urea) copolymers in a binary solvent”, Computational Materials Science, 138, 58-69, 2017.

5. S. Khabbaz Abkenar, A. Tufani, G. Ince, H. Kurt, A. Turak, C.W. Ow-Yang, “Transfer Printing Gold Nanoparticle Arrays with Thermo-Responsive Poly N-isopropylacrylamide (pNIPAAm)”, Nanoscale, 9, 2969-2973, 2017.

6. H. Kurt, E. Alpaslan, B. Yildiz, C. W. Ow-Yang, “Conformation-mediated Förster resonance energy transfer (FRET) in blue-emitting polyvinylpyrrolidone(PVP)-passivated zinc oxide (ZnO) nanoparticles”, Journal of Colloid and Interface Science, 488, 348-355, 2017.

7. H. Kurt & C. W. Ow-Yang, “Impedance Spectroscopy Analysis of the Photophysical Dynamics due to the Nanostructuring of Anode Interlayers in Organic Photovoltaics”, Physica Status Solidi A, doi:10.1002/pssa.201600314, 2016.

8. H. Kurt, M. Yuce, B. Hussain, H. Budak, “Dual-Excitation Upconverting Nanoparticle and Quantum Dot Aptasensor for Multiplexed Food Pathogen Detection”, Biosensors and Bioelectronics, 81, 280-286, 2016.

9. H. Kurt, J. Jia, Y. Shigesato, C. W. Ow-Yang, “Tuning Hole Charge Collection Efficiency in Polymer Photovoltaics by Optimizing the Work function of Indium Tin Oxide Electrodes with Solution-processed LiF Nanoparticles”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26 (11), 9205-9212, 2015.

10. M. Yuce, H. Kurt, VRRS. Mokkapati, H. Budak, “Employment of nanomaterials in polymerase chain reaction: insight into the impacts and putative operating mechanisms of nano-additives in PCR”, RSC Advances, 4 (69), 36800-36814, 2014.

11. M. Yuce, H. Kurt, and H. Budak, “Characterization of a dual biotin tag for improved single stranded DNA production”, Analytical Methods, 6 (2), 548-557, 2014.

Book Chapters

1. M. Yuce, H. Kurt, B. Hussain, H. Budak, “Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment (SELEX) for Aptamer Selection”, Biomedical Applications of Functionalized Nanomaterials, Ed. B. Sarmento & J. das Neves, Elsevier, March 1st 2018.

text
Name Surname Assist.Prof. Billur Deniz KARAHAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi (Araş Gör.) Argonne National Lab (Ziyaretçi Araştırma)

Araştırma Alanları

lityum iyon bataryalar, elektrolitik kaplamalar, elektrokimyasal analiz yöntemleri, kalite mühendisliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2017). Designing Self standing Three Dimensional Composite SiCu Thin Films as Anodes for Lithium Ion Battery. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 17, 606-615. (Yayın No: 3440661)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2016). Designing Self-Standing Silicon-Copper Composite Helices as Anodes for Lithium Ion Batteries. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(677), 228-236., Doi: 10.1016/j.jallcom.2016.03.125 (Yayın No: 3438656)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL,CHEN ZH,AMINE KHALIL (2016). Si-Cu Alloy Nanowires Grown by Oblique Angle Deposition as a Stable Negative Electrode for Li-Ion Batteries. Journal of Materials Science, 51(13), 6207-6219., Doi: 10.1007/s10853-016-9918-3 (Yayın No: 2657022)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2016). Functionally Graded Si Based Thin Films as Negative Electrodes for Next Generation Lithium Ion Batteries. ELECTROCHIMICA ACTA, 187, 293-299., Doi: 10.1016/j.electacta.2015.11.052 (Yayın No: 1792570)KARAHAN BİLLUR DENİZ,LEVENT ERYILMAZ,KELEŞ ÖZGÜL (2016). SiAg film by Magnetron Sputtering for High Reversible Lithium Ion Storage Anodes. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 654, 363-370., Doi: 10.1016/j.jallcom.2015.09.095 (Yayın No: 1792838)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL,KHALIL AMINE (2016). Compositionally-Graded Silicon-Copper Helical Arrays as Anodes for Lithium Ion Batteries. JOURNAL OF POWER SOURCES, 304, 273-281., Doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.11.032 (Yayın No: 1792633)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2015). The Effects of Film Thickness and Evaporation Rate on Si-Cu Thin Films for Lithium Ion Batteries. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 15(12), 9788-9796., Doi: 10.1166/jnn.2015.10484 (Yayın No: 1793086)


KARAHAN BİLLUR DENİZ,LEVENT ERYILMAZ,KELEŞ ÖZGÜL,ERDEMİR ALİ,KHALIL AMİNE (2015). Compositionally Graded SiCu Thin Film Anode by Magnetron Sputtering for Lithium Ion Battery. THIN SOLID FILMS, 596, 190-197., Doi: 10.1016/j.tsf.2015.09.085 (Yayın No: 1792755)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL,KHALIL AMİNE (2015). Silicon-Copper Helical Arrays for New Generation Lithium Ion Batteries. NANO LETTERS, 15(10), 6702-6708., Doi: 10.1021/acs.nanolett.5b02522 (Yayın No: 1792789)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2015). The Effect of Copper Coating on Nanocolumnar Si Anodes for Lithium Ion Batteries. THIN SOLID FILMS, 589, 543-550., Doi: 10.1016/j.tsf.2015.06.038 (Yayın No: 1792868)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2015). Improving Si Anode Performance by Forming Copper Capped Copper-Silicon Thin Film Anodes for Rechargeable Lithium Ion Batteries. ELECTROCHIMICA ACTA, 170, 63-71., Doi: 10.1016/j.electacta.2015.04.131 (Yayın No: 1792895)KARAHAN BİLLUR DENİZ,Eryılmaz Levent,CHEN ZONGHAI,KELEŞ ÖZGÜL,AMİNE KHALIL (2015). High Capacity Anode with Well-Aligned, Ordered NiSi Nano-Columnar Arrays. NANO ENERGY, 13, 781-789., Doi: 10.1016/j.nanoen.2015.03.009 (Yayın No: 1795058)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2015). Multi-Layered Cu/Si Nanorods and Its Use for Lithium Ion Batteries. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 622, 418-425., Doi: 10.1016/j.jallcom.2014.10.028 (Yayın No: 1793116)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL,ÜRGEN MUSTAFA KAMİL (2015). Optimization of the Anodic Layer Morphology on Aluminum in a Mixed Phosporic/Sulfuric Acids Bath Using Taguchi Method. ADVANCED SCIENCE, ENGINEERING AND MEDICINE, 7(2), 1-6., Doi: 10.1166/asem.2015.1662 (Yayın No: 3438665)KARAHAN BİLLUR DENİZ,ERYILMAZ LEVENT,ERCK ROBERT,KELEŞ ÖZGÜL,ERDEMİR ALİ,AMİNE KHALIL (2014). Structured SiCu Thin Films in LiB as Anodes. THIN SOLID FILMS, 572, 134-141., Doi: 10.1016/j.tsf.2014.09.008 (Yayın No: 1793161)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2014). Improving the Electrochemical Performance of Tin-Based Anodes Formed via Oblique Angle Deposition Method. BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, 37(7), 1701-1708., Doi: 0.1007/s12034-014-0735-5 (Yayın No: 1793219)KARAHAN BİLLUR DENİZ,SEZGIN NAGIHAN,ABOUIMRANE ALİ,KELEŞ ÖZGÜL,AMINE KHALIL (2014). Use of Multilayered Ni-Sn and Ni-Sn-C Thin Film Anodes for Lithium-Ion Batteries. ELECTROCHIMICA ACTA, 135, 585-593., Doi: 10.1016/j.electacta.2014.05.024 (Yayın No: 1793314)KARAHAN BİLLUR DENİZ,LU JUN,KELEŞ ÖZGÜL,AMINE KHALIL (2014). Nanocolumnar Structured Porous Cu-Sn Thin Film as Anode Material for Lithium ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces, 6, 10877-10885., Doi: 10.1021/am405994b (Yayın No: 1793477)Zümrüt Zeynep,KARAHAN BİLLUR DENİZ,AKIN KARADAYI İPEK,KELEŞ ÖZGÜL,GÖLLER GÜLTEKİN (2013). Bioactivity Characterization and a Full Factorial Design on the Adhesive Strength of Air Plasma Sprayed HA -TiO2 Coated Ti. Journal of The Australian Ceramic Society, 49(2), 95-103. (Yayın No: 1794972)KARAHAN BİLLUR DENİZ,SEZGIN NAGIHAN,KELEŞ ÖZGÜL,KAZMANLI KÜRŞAT,ABOUIMRANE ALİ,AMINE KHALIL (2013). A Nano-Architectured Porous Electrode Assembly of Copper Rich Cu6Sn5 Thin Film for Rechargeable Lithium Batteries. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 553, 204-207., Doi: 10.1016/j.jallcom.2012.11.145 (Yayın No: 1793361)ÜRGEN MUSTAFA KAMİL,KELEŞ ÖZGÜL,KARAHAN BİLLUR DENİZ,BAYATA FATMA (2012). Generation of a Surface Pattern Having Conical Surface Features by Anodic Polarization of Aluminum. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 159, 411-415., Doi: 10.1149/2.039209jes (Yayın No: 1793737)text
Name Surname Assist.Prof. Özge BİÇER ÖDEMİŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Ankara Üniversitesi 2012 Ankara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sabit Nokta Teori

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Elif HOCAOĞLU ÇETİNSOY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Teknik Üniversitesi 2005 Sabancı Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Italian Institute of Technology (IIT) - Advanced Robotics Laboratory Imperial College London - Human Robotics Laboratory

Araştırma Alanları

İnsan-makine etkileşimi, sEMG tabanlı kontrol arayüzleri, akıllı üst ekstremite protezleri, rehabilitasyon robotiği, yardımcı cihazlar, giyilebilir robotik.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Merve Yüsra DOĞAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Melis Almula KARADAYI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Hüseyin Şerif SAVCI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Teknik Üniversitesi 2001 Syracuse Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Principal Design Eng. Analog Devices Inc. (Turkey) 2014-2020 Sr. Design Eng. Hittite Microwave Corp (USA) 2013-2014 Sr. RFIC Design Eng. Skyworks Solutions Inc. (USA) 2008-2013 Research Associate NC A&T State Univ. (USA) 2004-2008

Araştırma Alanları

RF devre ve sistem tasarımı Mikrodalga devre ve sistem tasarımı Entegre devre tasarımı Analog tasarım RF Entegre Devre Tasarımı Mikrodalga Entegre Devre Tasarımı Anten Sistemleri Tasarımı Alıcı/Verici Tasarımı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Huseyin S Savci, et. al., "An Energy Starving Radio for Integrated Bio-Sensors and Actuators," CMTEEF, 6-9 May 2018, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.
- Huseyin S Savci, et. al., “A Power-Aware Rotary Traveling Wave Oscillator (RTWO) Design in 0.18um CMOS,” IMS 2014, 1-4 June 2014, Tampa Fl.
- Huseyin S Savci, et. al., “A dual-band passive RFID design in 0.18µm CMOS technology,” SouthEastCon 2014, 13-16 Mar 2014, Lexington, Ky.
- Huseyin S Savci, et. al., “Recent Trends in RFID Transponders”, IEEE Southeast Con. 2013, 4 - 8 April 2013, Jacksonville, Fl.
- Huseyin S Savci, et. al., “Low Power Analog Baseband Circuits in 0.18µm CMOS for MICS and Body Area Network Receivers”, IEEE SoutheastCon., 4-8 April 2013, Jacksonville, Fl.,
- Huseyin S Savci, et. al., “Study of Amplification Stage Limitation of Rotary Traveling Wave Oscillators”, IEEE MTT-S IWS2013, 13-18 April 2013, Beijing, China.
- Huseyin S Savci, et. al., “Multi-objective Optimization of Rotary Travelling Wave Oscillator With Neuro-Genetic Nondominated Sorting Algorithm”, IEEE MTT-S IWS, 13-18 April 2013, Beijing, China.
- Huseyin S. Savci, et. al., “X-Band Energy Harvester with miniaturized on-chip Slot Antenna Implemented in 0.18-µm RF CMOS”, IEEE ICUWB2012, 17-20 Sep 2012, Syracuse, NY.
- Huseyin S Savci, et. al., “Design of A Low Power CMOS Differential Low Noise Amplifier by Using Die-Level EM analysis”, ACES Conference, 10-14 April 2012, Columbus, OH.
- Huseyin S Savci, et. al., “Integrated Antenna Design for Passive X-band RFID Transponder”, ACES Conference, 10-14 April 2012, Columbus, OH.
- Huseyin S Savci, et. al., “EM Analysis of Rotary Travelling Wave Oscillator Topology”, ACES Conference, 10-14 April 2012, Columbus, OH.
- Huseyin S Savci, et. al., “1-V 400 MHz CMOS Class-E Power Amplifier with Dynamic Body Biasing for Medical Implant Communication Services”, IEEJ A-VLSI Workshop, 30Jul - 1Aug 2008, Istanbul, Turkey.
- Huseyin S Savci, et. al., “1-V Ultra-Low-Power CMOS LC VCO with Dynamic Body Biasing”, IEEE ISSCS 2007, 12-13 July 2007, Iasi, Romania.
- Huseyin S Savci, et. al., “Coping with Process Variations in Ultra-low-power CMOS Analog Integrated Circuits”, IEEE Southeast Con. 2007, 22-25 Mar 2007, Richmond, VA.
- Huseyin S Savci, et. al., “1-V Ultra-Low Power CMOS LC VCO for UHF Quadrature Signal Generation”, IEEE ISCAS 2006, 21-24 May 2006, Island of Kos, Greece.
- Huseyin S Savci, et. al., “The Effect of Structural Params on the Characteristics of Finite Ground CPW on Si Subs for 60 and 94 GHz App”, IEEE AP-S URSI 2006, 9-15 July 06, Albuquerque, NM.
- Huseyin S Savci, et. al., “A 1-V UHF Low Noise Amplifier for Ultra-Low-Power Applications”, IEEE ISCAS 2006, 21-24 May 06, Island of Kos, Greece.
- Huseyin S Savci, et. al., “MICS Transceivers: Regulatory Standards and Applications”, IEEE Southeast Con. 2005, 8-10 April 05, Ft. Lauderdale, Fl.

text
Name Surname Assist.Prof. Cihan Bilge KAYASANDIK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Houston Universitesi 2012 Houston Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Houston Universitesi

Araştırma Alanları

Medikal Goruntu Analizi, Harmonik Analiz, Oruntu Tanima, Makina Ogrenme, Derin Ogrenme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Adlen ALTUNBAŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Atakan MANGIR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Fahrettin Ersin ALACA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2002 Aalto Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kadir Has Üniversitesi/ Yarı zamanlı öğretim görevlisi Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tasarım Yönetimi Sürdürülebilir Tasarım Tasarım Mirası Stratejik Tasarım Marka Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Alaca, F. E. & Alcantara M. D. (2019). Advanced Resilient Practices: Demythologizing Design Heritage. Proceeding at NORDES 19: Who Cares Conference. Helsinki, Aalto University, 2-4 June 2019.
Alaca, F.E. (2017). Globalising a Design Heritage Strategy: from Finland’s Artek to Turkey’s Grand Bazaar. Helsinki: Aalto Arts Books. ISBN 978-952-60-7655-3 (printed), ISBN 978-952-60-7654-6 (pdf).
Alaca, F.E. (2014). Why do we still need “Design Heroes”? Proceeding at Design Culture: Object, Discipline and Practice Conference University of Southern Denmark. Kolding, Denmark.18-19 September 2014.
Alaca, F. E. (2013). Framing the Territory of Inclusivity in Design: Cultural Reflections on the Finnish Design Heritage. Proceeding at Include Asia 2013: Global Challenges and Local Solutions in Inclusive Design. Hong Kong, China. 2-3 July 2013.
Alaca, F. E. (2013). Design History: Hardwired into Cultural Innovation. Proceeding at Crafting the Future: 10th European Academy of Design Conference Gothenburg, Sweden. 17-19 April 2013.
Alaca, F.E. (2012). Governance’s Role in Service Design: Extending Theory in Light of the Finnish Model. In: Miettinen S. & Valtonen A. eds. Service Design with Theory. Rovaniemi: Lapland University Press. ISBN 978-952-484-551-9.

text
Name Surname Assist.Prof. Şehnaz CENANİ DURMAZOĞLU
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 Eindhoven Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Karar Destek Sistemleri; Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler; Akıllı Ulaşım/Mobilite; Aktivite-Seyahat Davranışı Modellemesi; Etmen-tabanlı Sistemler; Kentsel Büyük Veri Analitiği; Üretken Sistem Tasarımı; Mekansal Biliş;

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Journal Publications:

Alkılınç, E., Cenani,S., & Çağdaş, G. (2021). Bisiklet paylaşım istasyonlarının belirlenmesi: CBS tabanlı çok kriterli karar verme yaklaşımı, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), 471-489.

Cenani, S., & Aksoy, Y. (2020). An Introduction to Design Studio Experience: The process, challenges and opportunities, Journal of Design Studio, V.2, N.2, 57-69. DOI: 10.46474/jds.813689

Demirtaş, E., & Cenani, S. (2020). Boğaz Hattındaki Trafiğin Optimizasyonuna Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Önerisi: E-Bosphorus (A Decision Support System Proposal for the Optimization of Traffic on the Bosphorus Line: E-Bosphorus), JCoDe, 1(3), 49-70.

Kırdar, G., Cenani, S., & Çağdaş, G. (2019). Smart Bicycle-sharing System Design for the Historical Peninsula of Istanbul, İdealkent, 27(10), 630-652.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2017). Cognitive learning approach for travel demand modeling: estimation results. Transportation Research Procedia, Elsevier, 22, 55-64.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2013). Agent-based Modeling of Cognitive Learning of Dynamic Activity-Travel Patterns. Transportation Letters: the International Journal of Transportation Research, 5(4), 184-200.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2012). A cognitive learning model for dynamic activity-travel patterns. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54, 580-588.

text
Name Surname Assist.Prof. Ümit Necmettin ARIBAŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Davood SHIRI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Off-site Assignment

text
Name Surname Prof.Dr. Yunus Ziya ARSLAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Adnan KAVAK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Hüsnü Murat GÜNAYDIN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Boğaziçi Üniversitesi 2004 Universität für Bodenkultur Wien

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

• TU Delft, Hollanda • İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye • University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

Araştırma Alanları

• Nanobioteknoloji • Nanopartiküler İlaç İletim Sistemleri • Yüzey fonksiyonlandırma • Hücre hedefleme • Lipid taşıyıcı sistemler (örn. emulsomlar)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ucisik, M. H., Küpcü, S.*, Debreczeny, M., Schuster, B. and Sleytr, U. B.* (2013) S layer Coated Emulsomes as Potential Nanocarriers. Small, 9: 2895 2904. Ucisik M.H.*, Küpcü S., Schuster B., Sleytr U.B. (2013) Characterization of CurcuEmulsomes: Nanoformulation for Enhanced Solubility and Delivery of Curcumin, Journal of Nanobiotechnology, 11:37:1-13. Ucisik M.H.*, Küpcü S., Breitwieser A., Gelbmann N., Schuster B., Sleytr U.B. (2015) S-layer Fusion Protein as a Tool functionalizing Emulsomes and CurcuEmulsomes for Antibody Binding and Targeting, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 128, 132-139 Ucisik M.H.*, Schuster B., Sleyt U.B. (2015) Emulsomes meet S-layer Proteins: An emerging Targeted Drug Delivery System, Current Pharmaceutical Biotechnology, 16:4, 392-405 Ruff L.E.*, Uzri D., Fecteau J.-F., Ucisik M.H., Messmer B.T.* (2016) DeNAno: a novel multivalent affinity reagent, in: “Rolling Circle Amplification (RCA): Toward New Clinical Diagnostics and Therapeutics, Edited by Dr. V. Demidov”, Springer, 161-168.