Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE ÇOCUK 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir çocuk gelişimci olarak medyaya karşı duyarlılık kazandırmak, sorumluluk almaya hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Basic concepts about media,Medyanın fonksiyonları,Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık,Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı,Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması,Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım *Yararları *Zararları,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV,Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi,Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuğun medyada temsilini kavrayabilir ve medyanın çocuk üzerindeki etkilerini yorumlayabilir. 1, 16, 3 A
Medya ile ilgili genel kavramları tanır. 1, 16, 3 A
Medyanın fonksiyonları, önyargıları ve yanlılıklarının farkına varır. 1, 16, 3 A
Çocuk gelişimci olarak medya ve çocuk konusuna karşı gerekli duyarlılığı geliştirebilir. 1, 16, 3 A
Toplumun gerekli kesimlerini bilinçlendirme görevinin farkına varabilecek ve sorumluluk almaya hazırlanacaktır. 1, 16, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Basic concepts about media Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Medyanın fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık Preparation of the related subject from the recommended sources
4 Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım *Yararları *Zararları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
2. Ertürk, Yıldız Dilek; Akkor Gül, Ayşen. (2006), Çocuğunuzu Televizyona teslim Etmeyin, Nobel Yayın, Ankara. İçin Akçalı, Selda (Ed). (2009), Çocuk ve Medya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Lemish, Dafna. (2007), Children and Television, Blackwell Publishing, Singapore. Schneider, Cy.(1987), Children's Television, NTC Business Books, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 5 50
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 9 27
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 3 2 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 3 5 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu