Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTME CİHAZLARI 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sevim DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin işitme cihazlarının çalışma prensibini öğrenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sözel iletişim bozuklukları ve rehabilitasyon,İşitsel rehabilitasyon programları ve temel aşamaları,Koklear patolojilerin işitme ve iletişim üzerine etkileri,İşitme kayıplı hastanın değerlendirilmesi,İşitme cihazıyla rehabilite edilebilen ve edilemeyen işitme kayıpları,İşitme cihazının temel elementleri,İşitme cihazlarının çeşitleri ve farklı işitme kayıpları için kullanımı,Kişisel işitme cihazlarının temel özellikleri ve farklılıkları,İşitme cihazı seçme yöntemleri (Gerçek-Kulak Yöntemleri),İşitme cihazlarının seçimi ve geçerliliği,Kulak kalıplarının değerlendirilmesi ve doğru hazırlanması,İşitme cihazlarının kişisel montajı,CROS, BICROS ve diğer klasik olmayan işitme cihazları,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İşitsel rehabilitasyon hakkında temel bilgileri araştırır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 9 A
2.Sözel iletişim bozukluklarını tanımlar ve tartışır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 9 A
3.İşitme kaybının durumu hakkında raporlama yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 9 A
4.İşitme cihazları ve temel özellikleri hakkında temel bilgileri araştırır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 9 A
5.Uygun işitme cihazı seçimi yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 9 A
6.İşitme cihazı kalıbı hazırlar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 9 A
7.Farklı işitme cihazı çeşitlerinin uygulamasını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 9 A
8.Farklı işitme cihazı çeşitlerinin fittingini yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3, 5, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sözel iletişim bozuklukları ve rehabilitasyon Ön hazırlık yok
2 İşitsel rehabilitasyon programları ve temel aşamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Koklear patolojilerin işitme ve iletişim üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İşitme kayıplı hastanın değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşitme cihazıyla rehabilite edilebilen ve edilemeyen işitme kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İşitme cihazının temel elementleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 İşitme cihazlarının çeşitleri ve farklı işitme kayıpları için kullanımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Kişisel işitme cihazlarının temel özellikleri ve farklılıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İşitme cihazı seçme yöntemleri (Gerçek-Kulak Yöntemleri) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İşitme cihazlarının seçimi ve geçerliliği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kulak kalıplarının değerlendirilmesi ve doğru hazırlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İşitme cihazlarının kişisel montajı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 CROS, BICROS ve diğer klasik olmayan işitme cihazları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
X
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu