Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin biyomedikal cihaz teknolojisi dalında kullanılan terimlere aşina olması ve cihazların genel kullanım prensiplerini kavraması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyomedikal cihaz teknolojisine giriş,Biyomedikalin Tarihsel Gelişimi,Biyomedikal cihaz teknolojisinde tıp ve biyolojinin önemi,Biyomedikal teknolojisi,Ülkemizde Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin Eğitim ve Sektördeki Durumu,Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin İstihdam Alanları,Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin Görev ve Sorumlulukları,Biyomedikal cihazların tanımlanması,Biyomedikal cihazlarda kullanılan sensörler,Medikal cihazların sınıflandırılması,Hastanelerde kullanılan cihazların temel çalışma prensipleri,Biyomedikal İşaretler,Biyomedikal Dönüştürücüler,Biyomedikal Elektrotlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mesleki terminolojiyi tanır. 1, 11, 2, 21, 8 A, C, D, E
2. Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan cihazları öğrenir. 1, 11, 2, 21, 8 A, C, D, E
3. Medikal cihazların bakım ve onarımını yapar. 1, 11, 2, 21, 8 A, C, D, E
4. Çalışma alanlarını, görev ve sorumluluklarını öğrenir. 1, 11, 2, 21, 8 A, C, D, E
5. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi dalının gelişimini ve tarihçesini öğrenir. 1, 11, 2, 21, 8 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal cihaz teknolojisine giriş
2 Biyomedikalin Tarihsel Gelişimi
3 Biyomedikal cihaz teknolojisinde tıp ve biyolojinin önemi
4 Biyomedikal teknolojisi
5 Ülkemizde Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin Eğitim ve Sektördeki Durumu
6 Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin İstihdam Alanları
7 Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin Görev ve Sorumlulukları
8 Biyomedikal cihazların tanımlanması
9 Biyomedikal cihazlarda kullanılan sensörler
10 Medikal cihazların sınıflandırılması
11 Hastanelerde kullanılan cihazların temel çalışma prensipleri
12 Biyomedikal İşaretler
13 Biyomedikal Dönüştürücüler
14 Biyomedikal Elektrotlar
Kaynaklar
Prof.Dr.Musa Hakan ASYALI, Prof.Dr.Sadık KARA, Doç.Dr.Bülent YILMAZ,"Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri", Nobel Akademik Yayıncılık, 1.Baskı, ISBN: 978-605-133-943-6

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
X
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu