Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programımız öğrencilerin, yüksek lisans eğitimleri sırasında derslerden ve araştırmalarından edinecekleri bilgileri klinik uygulamalarına aktarabilmelerini hedefler. Program çerçevesinde yürütülen dersler, öğrencinin bağımsız olarak bir araştırma projesi yürütebilmesini ve klinik alanda dil ve konuşma terapisinin alt alanlarından birinde uzmanlaşmalarını amaçlar.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a thesis who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı - AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTY1138780 KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ I : İLERİ ÖLÇME,DEĞERLENDİRME,GÖRÜNTÜLEME VE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR Türkçe 2+2 8
DKTY1138790 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
DKTY1138810 KLİNİK SES BOZUKLUKLARINDA İLERİ DEĞERLENDİRME VE TERAPİ UYGULAMALARI Türkçe 2+2 6
DKTY1138820 REZONANS BOZUKLUKLARI : DAMAK YARIKLARI VE KRANYOFASİYAL ANOMALİLERDE İLERİ UYGULAMALAR Türkçe 2+2 6
DKTY1138830 AFAZİYOLOJİ: AFAZİ TANI VE REHABİLİTASYONUNDA İLERİ UYGULAMALAR Türkçe 2+2 6
DKTY1138840 OTİZM VE ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 2+2 6
DKTY1138850 AKICILIK BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR: KEKEMELİK VE HIZLI-BOZUK KONUŞMA Türkçe 2+2 6
DKTY1150040 BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE KONUŞMA,SES VE YUTMA REHABİLİTASYONU Türkçe 2+2 6
DKTY1150050 KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE TERAPİ Türkçe 2+2 6
DKTY1150060 NÖROJENİK DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYON Türkçe 2+2 6
DKTY1150070 AKICILIK BOZUKLUKLARI VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ Türkçe 2+2 6
DKTY1150080 SES BOZUKLUKLARI VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ Türkçe 2+2 6
DKTY1161290 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKICILIK BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ Türkçe 2+2 6
DKTY1165420 KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARINDA İLERİ DEĞER. VE TERAPİ ARAŞTIRMALARI Türkçe 2+2 6
DKTY1165440 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ERKEN MÜDAHALE UYGULAMALARI Türkçe 2+2 6
DKTY1167780 YUTMA BOZUKLUKLARININ KLİNİK YÖNETİMİ Türkçe 2+2 6
DKTY1167790 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE TEK DENEKLİ DESENLER Türkçe 3 6
DKTY1167810 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE NÖROMODÜLASYON UYGULAMALARI Türkçe 2+2 6
DKTY1110445 KOGNİTİF NÖROBİLİM VE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 6
DKTY1165460 GERİYATRİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ: DEĞ. VE REH UYG. Türkçe 2+2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTY1238860 KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ II : KLİNİK ORTAMLARDA TERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI Türkçe 2+4 10
DKTY1238870 DİL& KONUŞ TERPAPİSİNDE KANIT DAYALI UYG Türkçe 2 6
DKTY1238930 SEMİNER Türkçe - 2
DKTY1238880 PROFESYONEL SES BOZUKLUKLARI Türkçe 2+2 6
DKTY1238910 TRAV SAĞ BEY HASAR BİLİŞ-İLETİŞ VE KONUŞ REHAB Türkçe 2+2 6
DKTY1238920 ALTERN VE DESTEK İLET TEKNO GİRİŞİM UYG Türkçe 2+2 6
DKTY1250090 BESLENME VE YUTMA BOZ MÜDHL YÖNTEMLERİ Türkçe 2+2 6
DKTY1250110 DUDAK-DAM YAR VE KRANYOFAS ANOM REZ BOZ Türkçe 3 6
DKTY1250120 MOTOR KONUŞ BOZ MÜDHL YÖNT Türkçe 2+2 6
DKTY1250130 İŞİTME YETERSİZLİKLERİNDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ Türkçe 2+2 6
DKTY1265450 PEDİYATRİK SES BOZ DEĞER&TERAPİ UYG Türkçe 2+2 6
DKTY1265470 REZON BOZ İL.TEK UYG: NAZOMTR, EPG NAZENDO ULTR Türkçe 2+2 6
DKTY1265480 NÖRJ. MOTOR KON BOZ DİZARTRİ&APRAKSİ İL. UYG Türkçe 2+2 6
DKTY1265490 ERGEN VE ERİŞKİNLİKTE AKICILIK BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ Türkçe 2+2 6
DKTY1265510 ÖZGÜL ÖĞ BOZ DKT YÖNET: DİSLEKSİ& DİSGRAFİ Türkçe 2+2 6
DKTY1265520 İKİ/ÇOK DİL GELİŞ VE DİL BOZ DKT YÖN Türkçe 2+2 6
DKTY1265430 PEDİYATRİK BESLENME& DİSFAJİ DEĞER TERAPİ UYG. Türkçe 2+2 6
DKTY1265560 YUTMA BOZ KLİ:İL. RADYOLOJ-ALETSEL DEĞ&REHAB UYG Türkçe 2+2 6
DKTY1265410 TRAKEOST. TÜP, VENTİL.BAĞLI MED GEREK OLGU DKT YÖN Türkçe 2+2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTY2138940 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTY2238940 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 66/70
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu