Geri
AKADEMİK

Tüm Öğrencilerimizin ve Akademik personelimizin dikkatine

20.10.2015

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle, öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişine yönelik yeni bir düzenleme getirilmiştir. Düzenleme 2015-2016 eğitim döneminde faaliyete geçecek yeni kulüpler ve geçen yıllardan faaliyetlerine devam etmekte ola..

TÜM AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle, öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişine yönelik yeni bir düzenleme getirilmiştir. Düzenleme 2015-2016 eğitim döneminde faaliyete geçecek yeni kulüpler ve geçen yıllardan faaliyetlerine devam etmekte olan kulüpler için geçerlidir.

Yeni Kulüp Başvurusu

·         Yeni öğrenci kulübü için başvurular yılda bir kez yapılır ve son başvuru tarihi 15 Kasım’dır. Bu tarihten önce dosyasını tamamlayan kulüpler onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sürenin dolmasını beklemeden etkinliklerine başlayabilir.

·         Yalnız akademik personel kulüp danışmanı olabilir. Her akademisyen en fazla 3 kulübe danışmanlık yapabilir.

·         Başvuru dosyasında aşağıda listelenen formların ve kulüp yönergesinin bulunması gerekmektedir. Tüm evraklar bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.

·         Kulüp yönergesinin ilk sayfası danışman akademisyen tarafından imzalanmalıdır. Bu imza, ilgili öğrenci kulübünün yönergesinin okunduğu, içerik ve dilbilgisi bakımından kontrollerinin yapılarak onaylandığı anlamına gelmektedir.

·         Başvurular Sağlık Kültür ve Spor Dairesine yapılır. Zamanında ya da eksik evrak ile yapılan yeni kulüp başvuruları kabul edilmez.

·         Başvurular Rektörlük tarafından oluşturulan ilgili kurul tarafından değerlendirilerek onaylanır/reddedilir.  İlgili kurul, kulüp başkanı ve danışman akademisyeni kulübün kurulma amacı, hedefleri ve faaliyet planları hakkında bilgi vermek üzere onay toplantısına çağırabilir. Kulüp başkanı ve danışmanının toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.

·         Yeni başvuruda bulunan kulüpler ilgili kurul onayından sonra etkinliklerine başlayabilir.

·         Onaylanan kulüpler bir fakülte dekanlığına bağlanır ve dekanlık tarafından ikinci bir danışman atanır. Her kulüp yapacağı etkinlik öncesi internet ortamından edineceği etkinlik başvuru formunu doldurarak, önce kulüp danışmanından ardından bağlı bulunduğu dekanlıktan/ikinci danışmandan onay alır ve formu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim eder.

 

Kulüp Danışmanı ve dekanlık/ikinci danışman onayı olmayan etkinliklerin yapılmasına izin verilmez.

 

Etkinliklerin destek alabilmesi için formun en az 15 gün öncesinde ilgili daireye teslim edilmesi gerekir. Halka açık ve büyük çaplı organizasyon gerektiren etkinliklerde başvurular makul sürelerde yapılmalıdır.

 

Faaliyette Olan Kulüp Dosyalarının Güncellenmesi

·         2015-2016 eğitim dönemi itibariyle faaliyette olan tüm kulüplerin evrak/dosya güncellemeleri için son tarih 15 Kasım’dır. Yalnız 2015-2016 eğitim döneminde geçerli olmak üzere, faaliyette olan tüm kulüpler yeniden değerlendirilmeye sunulacaktır. Her kulüp bir dekanlığa bağlanacak ve ikinci bir danışman atayacaktır.

 

Bu tarihten önce dosyasını tamamlayan kulüpler onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sürenin dolmasını beklemeden etkinliklerine başlayabilir.

 

Güncellemelerini tamamlamayan kulüplerin faaliyetlerine bu gerekçe ile 15 Kasım itibariyle son verilir.

 

·         2016-2017 eğitim dönemi itibariyle, önceki yıllarda onaylanan kulüpler, faaliyet raporlarını* teslim etmek şartıyla, güncellemelerini yaptıkları tarihten itibaren tüm etkinliklerine başlayabileceklerdir.

 

*Tüm Kulüpler; her yıl en geç 31 Mayıs itibariyle Yıllık Kulüp Faaliyet Raporu Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’ne teslim edilir. Kulübün bir sonraki yıl etkinliklerine devam edip etmeyeceğine aktiflik/pasiflik durumları gözetilerek karar verilir. Etkinlik yapmayan kulüpler bu gerekçe ile fesh edilir.