Geri
AKADEMİK

Sinirbilim Yüksek Lisans Programı öğrenci alıyor!

22.08.2011

İstanbul Medipol Üniversitesi Sinirbilim Yüksek Lisans Programı’na öğrenci alınacaktır.

Disiplinler arası bir araştırma alanı olarak sinirbilim, normal ve patolojik süreçler bağlamında sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini açıklayabilmeyi hedeflemektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi disiplinler arası sinirbilim yüksek lisans programının amacı, sinirbilim alanında uluslararası seviyede araştırma yapabilme yeteneğine sahip, üst seviyede teorik ve pratik bilgi ile donanmış nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

Başvuru Koşulları:
• Temel bilimler (biyoloji, matematik, fizik, kimya, biyokimya ve benzeri),
• Mühendislik bilimleri (makine, elektrik-elektronik, inşaat, bilgisayar, kimya, fizik, matematik ve benzeri),
• Sağlık bilimleri (tıp, diş hekimliği, veterinerlik, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, fizik tedavi rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ve benzeri) başta olmak üzere ilgili alanlarda lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmak.
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Sınavında minimum 65 puan almış olmak.
• Yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak; bunun için aşağıdakilerden birini sağlıyor olmak:
    o ÜDS ya da KPDS 65 ve üzeri,
    o TOEFL skoru internet bazlı (IBT) 60, bilgisayar bazlı (CBT) 140, kağıt bazlı (PBT) 460 ve üzeri,
    o IELTS 5.5 ve üzeri,
    o Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yeterlilik sınavından 65 ve üzeri almış olmak.
• Başvuruda sunulan transkripte göre, özellikle biyolojiden uzak alanlarda öğrenim görmüş adaylardan bilimsel hazırlık dersleri almaları istenebilecektir.

Sinirbilim Yüksek Lisans Programına zorunlu ortak derslerin dışındaki seçmeli derslere göre şekillenen “Hücresel” ve “Bilişsel” Sinirbilim olarak iki farklı başlık altında öğrenci alınacaktır. Adaylar başvuru formunda tercihlerini belirteceklerdir.

Hücresel sinirbilimi tercih eden öğrencilerin tez çalışması deney hayvanları ve / veya bunlardan izole edilecek doku ve hücre örneklerinin kullanılacağı bilimsel bir araştırma şeklinde olacaktır. Bilişsel sinirbilim tez çalışmaları ise öncelikli olarak sağlıklı ya da hasta gönüllülerle yapılacak insan üzerindeki araştırmalara dayanacaktır; bu alanda daha az sıklıkla çeşitli bilişsel fenomenlerin hayvan modelleri de kullanılabilecektir.

Başvuru takvimi:
Son başvuru 26 Ağustos 2011
Kurumsal Yabancı Dil sınavı (geçerli yabancı dil belgesi olmayanlar için)

05 Eylül 2011 - Saat 10:00

Mülakat sınavı (yazılı ve sözlü) 07 Eylül 2011 - Saat 14:00
Sonuçların ilanı 09 Eylül 2011
Güz yarıyıl kayıt işlemleri 12-16 Eylül 2011

Başvuruda Kullanılacak Belgeler
1. Başvuru formu
2.Özgeçmiş
3.ALES sonuç belgesi (yabancı uyruklu öğrenciler için GRE ya da muadili bir sınavın sonucu)
4.Diploma ya da mezuniyet belgesi
5. Transkript
6.Yabancı dil sınav sonuc belgesi (Geçerli bir belge sunamayan öğrenciler kurumsal yabancı dil sınavına alınacaktır.) Geçerli belgeler:
   • ÜDS
   • KPDS
   • TOEFL (internet, bilgisayar veya kâğıt bazlı)
   • IELTS

Adaylar evraklarını şahsen veya kargo ile aşağıdaki adrese ulaştırmalıdır:
İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Atatürk Bulvarı No:27 34083 Unkapanı-Fatih
İSTANBUL

Öğrenim Ücreti:
Bilimsel hazırlık dersleri: 500 TL + KDV / kredi
Lisans üstü dersleri : 500 TL + KDV / kredi
Tez: 1000 TL + KDV / sömestr
Üniversitenin öngördüğü akademik faaliyetlere (eğitim-öğretim, seminer / konferans, araştırma) tam süreli (8/24, 5/7, 50/52) katılmayı taahhüt eden öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Sinirbilim Yüksek Lisans Program Ayrıntıları

Hücresel Sinirbilim
(Koordinatör öğretim üyesi Prof.Dr. Gürkan Öztürk)
Bilişsel Sinirbilim
(Koordinatör öğretim üyesi Doç.Dr. Lütfü Hanoğlu)
1.yıl
1.yıl
Güz
Bahar
Yaz
Güz
Bahar
Yaz
Sinir sistemi duyusal fonksiyonları
Sinir sistemi fizyopatolojisi
Biyoistatistik
Sinir sistemi duyusal fonksiyonları
Sinir sistemi fizyopatolojisi
Biyoistatistik
Sinir sistemi motor fonksiyonları
Nörofarmakoloji
Sinirbilim felsefesi
Sinir sistemi motor fonksiyonları
Elektrofizyolojiye giriş
Sinirbilim felsefesi
Davranışsal ve kognitif sinirbilime giriş
Hücre kültürü yöntemleri
Seminer
Davranışsal ve kognitif sinirbilime giriş
Nöroradyolojiye giriş
Seminer
Bilimsel araştırma yöntemleri
Nöromikroskopiye giriş

Bilimsel araştırma yöntemleri
Nöropsikolojiye giriş

Toplam kredi
22
22
2.yıl
2.yıl
Güz
Bahar
Yaz
Güz
Bahar
Yaz
Tez çalışması
Tez çalışması
Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasına gitmek için tıklayınız.