Geri
AKADEMİK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi İlanı

15.03.2013

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Duyuru Başlama

15/03/2013

Sınav Tarihi

03/04/2013

Son Başvuru

29/03/2013

Sonuç Açıklama

04/04/2013

Ön Değerlendirme

01/04/2013

 

 

AÇIKLAMA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (1 adet Öğretim Görevlisi); Fakültelerin biyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, alanında deneyimli olmak
Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi
 • Özgeçmiş (YÖK formatlı)
 • Lisans Diploması
 • ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 • Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 • Yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
 • Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
 • Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

adresine gönderilecektir