Geri
AKADEMİK

Okutmanlık Başvuruları Ön Değerlendirme Sonucu

24.08.2011

İngilizce Okutman Alım Sınavı’na girmeye hak kazanan adayların dikkatine;

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul veEsaslar HakkındaYönetmelik hükümlerine göre 05-22 Ağustos 2011 tarihleri arasında ilan edilen Okutmanlık Başvuruları Ön Değerlendirme Sonucu aşağıda verilmiştir.

1- Sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak, bu duyuru tebligat yerinegeçecektir.

2- Adayların 25.08.2011 Perşembe günü saat 10:00’da, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi,Unkapanı Yerleşkesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- İngilizc bilgisive Pedagojik bilgi seviyesini ölçer nitelikteki, çoktan seçmeli yazılı sınav 120dakika sürelidir.

Bu sınavın ardından aşağıda verilen konulardan birinde 10 -15 dakika süreyle sınırlı olmak kaydıyla ders anlatımı yapmaları istenilecektir.

Demo ders konuları:

a) A Conversation Class on social networks (Facebook, Twitter and so on)

b) AListeningActivity from Open Forum 3, Chapter 8

(Link: http://elt.oup.com/student/openforum/3?cc=tr&selLanguage=en)

c) A Reading Class based on thelink given below

(Link: http://www.ieltshelpnow.com/hres/academic%20reading%20sample.pdf)

(PageLink:http://www.ieltshelpnow.com/download1.html)

d) AGrammarClass on the following topic:

“Perfect Infinitive and Passive Infinitive and Passive – Infinitive Construction”

e) A Writing Class on Argumentative Essay


Duyurulur.

Okutmanlık Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuç Tabloları için tıklayınız.