Geri
AKADEMİK

Öğretim Görevlisi İlanı

11.02.2015

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğret..Duyuru Başlama

11/02/2015

Sınav Tarihi

02/03/2015

Son Başvuru

25/02/2015

Sonuç Açıklama

03/03/2015

Ön Değerlendirme

27/02/2015

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

29211

SHMYO/ Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Kanser Biyokimyası Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

29221

SHMYO/ Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Eczacılık Fakültesi  mezunu olmak

29223

SHMYO/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/Yaşlı Bakımı Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında Yüksek lisansı yapmış olmak.

29224

Adalet Meslek Yüksekokulu

1

Öğretim Görevlisi

Hukuk Lisans mezunu olmak ve alanında en az iki yıl deneyimli olmak

29225

Adalet Meslek Yüksekokulu

1

Öğretim Görevlisi

Hukuk Lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında yüksek lisansı mezunu olmak

29226

SHMYO/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Fizik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Fizik alanında yüksek lisansı yapmış olmak

29228

SHMYO/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/İlk Ve Acil Yardım Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında  yüksek lisans mezunu olmak

29229

SHMYO/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü  lisans mezunu olmak ve alanında en az 3 yıl deneyimli olmak

29268

SHMYO/ Eczane Hizmetleri Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Eczacılık Fakültesi  mezunu olmak

 

Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,

 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan, Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.


Muafiyet

 • Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • * Başvuru Dilekçesi

 • * YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)

 • * Lisans Diploması

 • * Deneyim Belgesi*

 • * Yüksek lisans öğrenci belgesi**

 • * ALES sonuç belgesi

 • * YDS,KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

 • * Lisans transkript belgesi (Asıl)

 • * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • * 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

 • * Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)


Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul gönderilecektir