Geri
AKADEMİK

Öğretim Görevlisi İlanı

08.11.2013

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü’ne Öğretim Görevlileri alınacaktır.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Duyuru Başlama

08.11.2013

Sınav Tarihi

26.11.2013

Son Başvuru

22.11.2013

Sonuç Açıklama

27.11.2013

Ön Değerlendirme

25.11.2013

 

 

AÇIKLAMA


Kadro Yeri (Program)

Kodu

Öğretim Görevlisi

Açıklama

DİYALİZ PROGRAMI

11939

1

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans mezunu olmak ve Biyoteknoloji Ana bilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50.0 puan yada eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

 

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi
 • Özgeçmiş (YÖK formatlı ve CD olarak)
 • Lisans Diploması
 • ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 • Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 • Yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
 • Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
 • Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul adresine gönderilecektir