Geri
AKADEMİK

Öğretim Görevlisi İlanı

07.02.2014

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğret..

Duyuru Başlama

07/02/2014

Sınav Tarihi

25/02/2014

Son Başvuru

21/02/2014

Sonuç Açıklama

26/02/2014

Ön Değerlendirme

24/02/2014

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

18274

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr.

1

Öğretim Görevlisi

İstatistik lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl tecrübeli olmak

18275

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.

1

Öğretim Görevlisi

İktisat lisans mezunu olmak ve İşletme Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak


Aranan Koşullar

 • * 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • * Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
 • * Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan, Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

 

 • * Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • * Başvuru Dilekçesi
 • * YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • * Lisans Diploması
 • * Yüksek Lisans Diploması
 • * İş Belgesi
 • * ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • * KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • * Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • * 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • * Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

 

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

adresine gönderilecektir