Geri
AKADEMİK

Öğretim Görevlisi İlanı

02.03.2015

Öğretim Görevlisi İlanıİSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama

03/03/2015

Sınav Tarihi

19/03/2015

Son Başvuru

17/03/2015

Sonuç Açıklama

20/03/2015

Ön Değerlendirme

18/03/2015

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

29512

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

Öğretim Görevlisi

Moleküler Tıp Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak

29513

Adalet Meslek Yüksekokulu

1

Öğretim Görevlisi

Avrupa Birliği İlişkileri Lisans Mezunu veya Uluslararası İlişkiler Lisans mezunu olmak.

29514

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Öğretim Görevlisi

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans Mezunu olmak ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak.*

29515

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi- Biyomedikal Mühendisliği(ing.)

1

Öğretim Görevlisi(Dr.)

Biyoteknoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak***

29516

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi- Biyomedikal Mühendisliği(ing.)

1

Öğretim Görevlisi

Biyoteknoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.**

29590

Adalet Meslek Yüksekokulu

3

Öğretim Görevlisi

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak.*

 

Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan, Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

 

 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Muafiyet

 • Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi
 • YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • Lisans Diploması
 • Deneyim Belgesi*
 • Yüksek lisans Diploması**
 • Doktora diploması***
 • ALES sonuç belgesi
 • Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul
gönderilecektir