Geri
AKADEMİK

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

02.03.2015

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDANDerneğimizin olağan genel kurul toplantısı 18 Mart 2015 tarihinde saat 15:00 de İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü, Beykoz adresinde aşağıdaki gündeme ile, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 27 Mart 2015  tarihinde aynı gündem ile, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Aidat borcu bulunan üyelerimizin en geç Genel Kurul toplantı gününe kadar ödeme yapmaları hususu ile Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel kurul gündemi:


  1. * Açılış.
  2. * Başkanlık divanının teşekkülü.
  3. * Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
  4. * Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
  5. * Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
  6. * Yeni dönem çalışma programı  ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
  7. * Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.
  8. * Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
  9. * Dilek ve temenniler.
  10. * Kapanış.