Geri
AKADEMİK

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

28.01.2014

(28 Ocak 2014 -12 Şubat 2014)
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,
Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olma,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; YDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Ayrıca adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına da tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için; 
Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

Doçentler için,
Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

Yardımcı Doçentler için;
Başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş (doküman ve cd olarak),yayın listesi, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi (Tıp Fakültesine başvurular için Uzmanlık Diploması ve Tıp Fakültesi Diploması) ile 4 (dört) adet fotoğraf, merkezi doçentlik yabancı dil belgesi, KPDS,ÜDS veya YDS sonuç belgesi,
Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım yayın dosyası ve yayın listesini teslim edeceklerdir.


İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.
İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

1

1

 

Genel Cerrahi

1

1

1

Her üç kadro için organ naklinde deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

1

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

 

3

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

1

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

1

 

1

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

 

(Pediatrik Gastroentroloji Uzmanı olmak)

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 

 

1

 

Halk Sağlığı

1

 

 

 

İç Hastalıkları

1

1

1

Profesörlük kadrosu için endokrin, doçentlik kadrosu için gastroentroloji, yardımcı doçentlik kadrosu için romatoloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

 

 

1

 

Kardiyoloji

1

 

 

 

Nöroloji

 

 

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

 

Radyoloji

1

 

 

Nöroradyolojide deneyimli olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

 

1

İmmünoloji Doktorası yapmış olmak. Aşı teknolojileri konusunda tecrübeli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

 

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

1

 

 

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 

 

1

 

Protetik Diş Tedavisi

 

 

2

 

Hukuk Fakültesi

 

 

 

 

İdare Hukuku

 

1

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

 

 

1

 

Ebelik

 

 

1

 

Sağlık Yönetimi

1

 

 

 

Odyoloji

 

 

1

 

Eczacılık Fakültesi

 

 

 

 

Farmakoloji Anabilim Dalı

 

 

1

İlaç tasarımı ve faz çalışmaları konusunda tecrübeli olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

1

Doçentlik kadrosu için görüntü işlemi ve analizi konusunda deneyimli olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

1

 

Haberleşme ve enerji konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

1

MİMO ve OFDM sistemlerinde tecrübeli olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

1

Mobil ve SCADA Sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

 

1

Doktorasını doğal dil işleme üzerinde yapmış olup, veri güvenliği, indeksleme, sıkıştırma, imge eşleştirme konuları üzerinde 10 yıl üzerinde araştırmacı geçmişe sahip olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

 

 

1

Rejeneratif tıp için biyomateryaller konusunda tecrübeli olmak

Biyomedikal Mühendisliği

 

 

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

 

 

Türk Müziği Bölümü

1

 

3

 

 

İrtibat Adresi:
Doçentlik ve Profesörlük Başvuru Adresi;
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Yardımcı Doçentlik Başvuru Adresi;
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

Diğer Fakülteler Yardımcı Doçentlik Başvuru Adresi:
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44 – 0(212) 453 48 00 - (0216) 681 51 00