Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi Akademik Personel İlanı (28 Mayıs-11Haziran 2012)

28.05.2012

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Akademik Personel İlanı(28 Mayıs-11Haziran 2012) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,

Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olma,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; KPDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için;  
Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

Doçentler için,
Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

Yardımcı Doçentler için;
Başvuru Dilekçesi,
Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Özgeçmiş, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi ile 2 (iki) adet fotoğraf, Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Belgesi, KPDS veya ÜDS Sonuç Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesini teslim edeceklerdir.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.
İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

1

 

 

Çocuk Cerrahisi ABD

 

 

1

Göz Hastalıkları ABD

 

2

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

 

1

 

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

2

 

4

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD

 

 

2

Ortopedi ve Travmatoloji ABD

 

1

 

Üroloji ABD

 

 

2

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD *

1

1

3

Çocuk Kardiyolojisi

 

 

2

Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD

 

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

1

 

 

Kardiyoloji ABD

1

1

1

Nükleer Tıp ABD

1

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

1

 

 

Radyasyon Onkolojisi ABD **

 

 

1

Radyoloji ABD ***

1

 

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Tıbbi Biyokimya ABD

 

 

1

*Profesörlük kadrosu için Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak, Doçentlik kadrosu için Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak gerekmektedir.

** Tıbbi Radyofizik Bilim dalında doktora yapmış olmak.

*** Profesörlük kadrosu için Girişimsel Radyoloji Alanında deneyimli olmak.

İrtibat Adresi:
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul
Tel: 0 (212) 444 85 44 – 0(212) 453 48 00

 

 


Canlı DestekWhatsAppZoom GörüşmesiBilgi Talep Formu