Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi Akademik Personel İlanı - 17 Mayıs / 31 Mayıs 2011

17.05.2011

İstanbul Medipol Üniversitesi Akademik Personel İlanı - 17 Mayıs / 31 Mayıs 2011

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

 
2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; KPDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

 

Profesörler için;  
Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

 

Yardımcı Doçentler için;

Başvuru Dilekçesi,

Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Özgeçmiş, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi ile 2 (iki) adet fotoğraf, Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Belgesi, KPDS veya ÜDS Sonuç Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesini teslim edeceklerdir.


İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.

İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

 

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

1

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

1

 

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

1

 

 

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

 

 

1

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 

 

1

 

Eczacılık Fakültesi

 

Farmakognozi Anabilim Dalı

1

 

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik  Bölümü

 

 

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

 

 

 

İrtibat Adresi:

Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı / Fatih İstanbul

 

Telefon:

444 85 44

0(212) 453 48 00