Geri
AKADEMİK

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman Alınacaktır

30.06.2017

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman Alınacaktır

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)” uyarınca Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi- Okutman alınacaktır.

 

Duyuru Başlama

30.06.2017

Sınav Tarihi

20.07.2017

 

 

Son Başvuru

14.07.2017

Sonuç Açıklama

21.07.2017

 

 

Ön Değerlendirme

18.07.2017

 

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1017537

Meslek Yüksekokulu/Radyoterapi Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Sağlık Fiziği Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1017538

Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

1017539

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Öğretim Görevlisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

1017540

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

1017541

Eğitim Fakültesi/ İngilizce Öğretmenliği Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak

1017542

Sağlık Hizmetleri MYO/İlk ve Acil Yardım Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Ebelik veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve lisans sonrası bu alanlardan birinde en az 2 yıl deneyimli olmak.

1017543

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak./ Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarisi Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarından birinde doktora yapıyor olmak

1017544

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak./ Mimarlık Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mimari Tasarım anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

1017545

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak./ Mimarlık Pr.(İng.)

1

Araştırma Görevlisi

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak

1017546

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak./ Mimarlık Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mimari Tasarım anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1017547

Sağlık Bilimleri Fak./Sosyal Hizmet Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olmak

1017548

Sosyal Bilimler MYO/Sosyal Hizmetler Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

1017549

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Dil ve Konuşma Terapisi Böl.

1

Araştırma Görevlisi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü lisans mezunu olmak veya Dil ve Konuşma Terapisi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

1017550

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Odyoloji Böl.

2

Araştırma Görevlisi

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak

1017551

Meslek Yüksekokulu/ Mimari Restorasyon Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Restorasyon Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1017552

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Odyoloji Böl.

1

Araştırma Görevlisi

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak

1017553

Sağlık Hizmetleri MYO/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

1017555

Rektörlük

1

Okutman

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

1017556

Rektörlük

3

Okutman

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

1017557

Rektörlük

4

Okutman

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi,  İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

1017558

Rektörlük

10

Okutman

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında Yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

1017667

SHMYO/ Fizyoterapi Prg.

2

Öğretim Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1017668

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

2

Araştırma Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1017669

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu /Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1017670

Tıp Fakültesi /Anatomi AD.

1

Araştırma Görevlisi

Anatomi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1017671

Tıp Fakültesi /Anatomi AD.

1

Araştırma Görevlisi

Anatomi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,
 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

 

Muafiyet

 • Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

 Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi 
 • YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • Lisans Diploması
 • Yüksek lisans Diploması
 • Deneyim Belgesi
 • ALES sonuç belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)  
 

(1) Bu yönetmeliğin adı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü;

Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul
Diğer Fakülte ve Müdürlükler, Dil Okulu;

- Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul