Geri
AKADEMİK

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman Alınacaktır

27.07.2017

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman Alınacaktır

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)” uyarınca Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi- Okutman alınacaktır.

Duyuru Başlama

28.07.2017

Sınav Tarihi

16.08.2017

Son Başvuru

11.08.2017

Sonuç Açıklama

17.08.2017

Ön Değerlendirme

15.08.2017İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1018181

Meslek Yüksekokulu/ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

1018182

Meslek Yüksekokulu/ Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

1018183

Meslek Yüksekokulu/ İnşaat Teknolojisi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Yapı Malzemesi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1018184

Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Programcılığı Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

1018185

Meslek Yüksekokulu/ Fizyoterapi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1018186

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/ Ekonomi ve Finans Prg.

1

Araştırma Görevlisi

Ekonomi veya Ekonomi ve Finans Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarından birinde  tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1018187

Sosyal Bilimler MYO/ Sosyal Hizmetler Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olmak ve bu anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1018189

Sosyal Bilimler MYO/ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

1018194

Sağlık Bilimleri Fak./Ortez-Protez Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Ortez-Protez  anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1018223

Sosyal Bilimler MYO/ Sosyal Hizmetler Pr.

2

Öğretim Görevlisi

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

1018226

Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr. (İngilizce)

1

Araştırma Görevlisi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarının birinde doktora yapıyor olmak.

1018231

İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak ve Radyo, Sinema ve Televizyon veya Radyo Televizyon ve Sinema anabilim dallarından birinde doktora yapıyor olmak.

1018246

Sosyal Bilimler MYO/ Dış Ticaret Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Uluslararası Ticaret Bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 5 yıl deneyimli olmakAranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,

 • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,


 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.


 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.


Muafiyet

 • Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.


 • Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi

 • YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)

 • Lisans Diploması

 • Yüksek lisans Diploması

 • Deneyim Belgesi

 • ALES sonuç belgesi

 • Yabancı Dil Belgesi

 • Lisans transkript belgesi (Asıl)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)


(1) Bu yönetmeliğin adı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,


İlgili Fakülte ve Müdürlükler adıyla

 • Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul