Geri
AKADEMİK

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

26.09.2012

İstanbul Medipol Üniversitesi'ne araştırma görevlisi alınacaktır.

Untitled Document

 

 
 
 
 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Fakülte/ Bölüm

Anabilim Dalı

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

1

Hukuk lisans derecesine sahip olmak, Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

1

Hukuk lisans derecesine sahip olmak, Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1

Hukuk lisans derecesine sahip olmak, Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

26 Eylül 2012

Son Başvuru Tarihi

11 Ekim 2012

Ön Değerlendirme Tarihi

15 Ekim 2012

Giriş Sınav Tarihi

17 Ekim 2012

Sonuç Açıklama Tarihi

18 Ekim 2012

Aranan Koşullar

  1. 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
  2. Mezun olduğu alan puan türünde Ales’den en az 70 puan almaları,
  3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
  4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. 

Başvuruda İstenen Belgeler;
 Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
Lisans Diploması
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Lisans transkript belgesi (Asıl)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

 
İlan için tıklayınız.