Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

30.05.2018

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Duyuru Başlama

30.05.2018

Sınav Tarihi

20.06.2018

 

 

Son Başvuru

13.06.2018

Sonuç Açıklama

22.06.2018

 

 

Ön Değerlendirme

19.06.2018

 

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1025361

Meslek Yüksekokulu / İş Sağlığı Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

1025362

Sosyal Bilimler MYO/ İşletme Yönetimi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Örgütsel Davranış Anabilim Dalı, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Anabilim Dalı veya İş ve Örgüt Psikolojisi Anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 
Aranan Koşullar
- 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde - Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,
- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Muafiyet
-Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
- Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler;
• Başvuru Dilekçesi
YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
• Lisans Diploması
• Yüksek lisans Diploması
• ALES sonuç belgesi
• Deneyim Belgesi
• Lisans transkript belgesi (Asıl)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

(1) Bu yönetmeliğin adı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

Başvuru Adresi; Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

Sosyal Bilimler MYO

- Kavacık Kuzey Yerleşke Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz

Meslek Yüksekokulu
- Haliç Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı, Fatih