Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

26.11.2018

Akademik Personel İlanı

26.11.2018

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Halk Sağlığı AD

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Halk Sağlığı AD’da doktora yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuk AD

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku AD

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku AD

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1

Araş. Gör.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1

Araş. Gör.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletler Arası Hukuk AD

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak

2

Araş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

-

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak ve Anatomi AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

Öğr.   Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi Programı

Ergoterapi Bölümü Lisans mezunu olmak ve Ergoterapi AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

Öğr.   Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Mikrobiyoloji AD’da doktora yapıyor olmak.

1

Öğr.   Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD’da yüksek lisans yapmış olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD’da doktora yapıyor olmak.

1

Öğr.   Gör.

Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

Öğr.   Gör.

 

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 26.11.2018
Son Başvuru Tarihi : 10.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.12.2018
Sınav Tarihi : 13.12.2018
Sınav Sonuç Tarihi : 17.12.2018
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak) için Tıklayınız
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
• Doktora Öğrenci Belgesi
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Çalışma Belgesi
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
-İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Meslek Yüksekokulu
-İstanbul Medipol Üniversitesi, Haliç Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, No: 27, Unkapanı-Fatih/İstanbul

-Tıp Fakültesi
-Hukuk Fakültesi
-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
-İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul