Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

25.04.2018

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI
25 Nisan – 09 Mayıs 2018

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23’üncü (Değişiklik: 22/02/2018-7100 SK) 25 inci ve 26 ıncı maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör*

Doçent*

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

1

 

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

        1

 

 

Görüntülü Kodlama Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

Alanında Doktora Yapmış Olmak.


* Başvuruların Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir.

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş ,Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans (Noter onaylı) Belgesi,Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi , Profesörlükte işe başlama yazısı, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına;

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş ,Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans (Noter onaylı) Belgesi,Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi , Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) takım dosya halinde veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd ,YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ekleyerek İlgili Dekanlık veya Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

İlgili kadrolara başvuran adayların durumları mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 
NOT
• YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz.
• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.

İrtibat-Başvuru Adresi:
Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları
Rektörlük
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44

Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları
İlgili Fakülte Dekanlık/Müdürlükleri
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah.Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44