Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

23.08.2019

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Koşullar

 Kadro   Sayısı

 Kadro   Unvanı

Uluslararası Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında

Lisans Ve Yükseklisans

Yapmış Olmak

1

Araş. Gör.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve

Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve

Reklamcılık Programı

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Alanında

Doktora Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve

Sinema Bölümü

Radyo, Televizyon ve

Sinema Programı

Sinema ve Televizyon Alanında

Tezli Yükseklisans Yapmış Olmak

1

Araş. Gör.

Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Bölümü

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Bölümü

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Lisans Mezunu Olup

İşletme Tezli Yükseklisans

Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Bölümü

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Programı

Yönetim ve Strateji Alanında

Doktora Yapıyor Olmak.

1

Öğr. Gör.

İşletme ve

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve

Finansman Bölümü

Uluslararası Ticaret

ve Finans Programı(İngilizce)

İktisat Politikası Alanında

Yükseklisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Alanında Yükseklisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Programı

Alanında Yükseklisans

Yapıyor Olmak

2

Araş. Gör.

Mühendislik ve

Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bölümü

Endüstri Mühendisliği Programı

Sağlık Sistemleri Mühendisliği

Alanında Yükseklisans

Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Bölümü

Farmasotik Kimya

Eczacılık Fakültesi Mezunu

Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Programı

Sağlık Yönetimi Alanında

Tezli Yükseklisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı (İngilizce)

Hemşirelik Lisans Mezunu Olmak.

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik Programı

Alanında Tezli Yükseklisans

Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Alanında Tezli Yükseklisans

Yapıyor Olmak

2

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Alanında Tezli Yükseklisans

Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi Programı

Ergoterapi Alanında

Lisans Mezunu Olmak

2

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Programı(İngilizce)

Alanında Lisans

Mezunu Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Programı

Alanında Lisans

Mezunu Olmak

1

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık Programı

Mimarlık veya İç Mimarlık

Alanında

Tezli Yükseklisans Yapıyor Olmak

2

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanında

Tezli Yükseklisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve

Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı

Programı

İlgili Alanda Lisans Mezunu Olup

Tezli Yükseklisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Fizyoterapi Programı

Alanında Tezli Yükseklisans

Yapmış Olmak

2

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Fizyoterapi Programı (İngilizce)

Alanında Tezli Yükseklisans

Yapmış Olmak

2

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Bölümü

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Diş Hekimliği Fakültesi

Mezunu Olup ve

Anatomi Bilim Dalında

Tezli Yükseklisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Rektörlük

Rektörlük

Türk Dili derslerinde

görevlendirmek üzere

Eski Türk Dili Alanında

Tezli Yükseklisans Yapmış Olmak,

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Sertifikasına Sahip Olmak

1

Öğr. Gör.

Rektörlük

Rektörlük

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

derslerinde görevlendirmek üzere

Tarih Lisans Mezunu Olup

Yeniçağ Tarihi Tezli Yüksek

Lisansı Yapmış Olmak

Ve Pedagojik Formasyon

Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak

1

Öğr. Gör.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                    : 23.08.2019

Son Başvuru Tarihi                   : 06.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi          : 09.09.2019

Sınav Tarihi                             : 10.09.2019

Sınav Sonuç Tarihi                   : 11.09.2019

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

•    Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
•    YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak) 
•    Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
•    Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
•    Doktora Öğrenci Belgesi
•    ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
•    Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
•    Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
•    Çalışma Belgesi
•    Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
•    Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
•    Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
•    Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
•    4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.