Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

22.09.2017

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)” uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama

22.09.2017

Sınav Tarihi

10.10.2017

Son Başvuru

06.10.2017

Sonuç Açıklama

11.10.2017

Ön Değerlendirme

09.10.2017İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1019195

Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Pr.

1

Araştırma Görevlisi

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarımı veya Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri Anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1019196

Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1019198

Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık(İng.)  Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve Mimari Tasarım Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1019199

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Fizyoterapi Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1019201

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Çocuk Gelişimi Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olmak

1019204

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Beslenme ve Diyetetik Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak

1019205

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Beslenme ve Diyetetik Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1019209

Meslek Yüksekokulu / Fizyoterapi Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1019210

Meslek Yüksekokulu / Elektronörofizyoloji Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Sinirbilim Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1019211

Meslek Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Çocuk Gelişimi veya Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak ve Psikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1019212

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/ Psikoloji (İng.) Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak

1019249

Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi/ Görsel İletişim Tasarımı Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1019250

Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Özel Eğitim, Zihin Engeller Eğitimi, Zihinsel Engellilerin Eğitimi veya Engelli Çalışmaları Anabilim Dallarından birinde doktora yapıyor olmak

1019251

Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği Pr.

1

Araştırma Görevlisi

İngilizce Öğretmenliği  Lisans mezunu olmak

1019252

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Prog.

3

Araştırma Görevlisi

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1019352

İletişim Fakültesi/ Radyo Televizyon ve Sinema Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Radyo, Sinema ve Televizyon veya Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dallarından birinde doktora yapıyor olmak.


Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,

 • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,


 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.


 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.


Muafiyet

 • Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.


 • Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi

 • YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)

 • Lisans Diploması

 • Yüksek lisans Diploması- Öğrenci Belgesi

 • ALES sonuç belgesi

 • Yabancı Dil Belgesi

 • Doktora Öğrenci Belgesi-Diploması

 • Lisans transkript belgesi (Asıl)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

(1) Bu yönetmeliğin adı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

Başvuru Adresi; Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

İlgili Müdürlükler ve Dekanlıklar adıyla

 • Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul  

MYO için;

 • Atatürk Bulvarı No: 27 Unkapanı Fatih İstanbul