Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

22.05.2018

Akademik Personel İlanı

 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

 

Duyuru Başlama

22.05.2018

Sınav Tarihi

08.06.2018

 

 

Son Başvuru

05.06.2018

Sonuç Açıklama

11.06.2018

 

 

Ön Değerlendirme

07.06.2018

 

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1025086

Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü /İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

1

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1025107

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1025108

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

1

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1025109

Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü / Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku anabilim dalında doktora yapıyor olmak

1025110

Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

1

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

 

 Aranan Koşullar
• 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
• Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,

• Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

• Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Muafiyet
• Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

• Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler;
• Başvuru Dilekçesi
YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
• Lisans Diploması
• Yüksek lisans Diploması- Öğrenci Belgesi
• ALES sonuç belgesi
• Yabancı Dil Belgesi
• Doktora Öğrenci Belgesi-Diploması
• Lisans transkript belgesi (Asıl)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

(1) Bu yönetmeliğin adı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
Başvuru Adresi; Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

Hukuk Fakültesi

- Kavacık Güney Yerleşke Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:40/16 Beykoz