Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

22.03.2021

22.03.2021 tarih ve 31431 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Akademik İlanımızın detayları şu şekildedir;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Odyoloji Bölümü

Odyoloji Programı

Odyoloji Lisans Mezunu Olup,

İlgili Alanda Doktora Yapıyor Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Beslenme ve

Diyetetik Bölümü

Beslenme ve

Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik Alanında

Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Aynı alanda doktora yapıyor olmak.

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Beslenme ve

Diyetetik Bölümü

Beslenme ve

Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik

Lisans Mezunu olup, aynı alanda

tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ortez ve Protez

Bölümü

Ortez ve Protez

Programı

Ortez ve Protez alanında

tezli yüksek lisans yapmış olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

alanında tezli yüksek lisans yapmış

olmak, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler

ve Teknikler Bölümü

Odyometri

Programı

Odyoloji Lisans Mezunu Olup,

Klinik Odyoloji Tezli Yüksek Lisans

Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler

ve Teknikler Bölümü

Patoloji Laboratuvar

Teknikleri Programı

Histoloji ve Emriyoloji

Tezli Yüksek Lisans Yapmış olmak.

Aynı alanda doktora yapıyor olmak

1

Öğr. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans mezunu olup,

Anatomi Anabilim Dalında

Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve

İletişim Bölümü

Yeni Medya

İletişim Programı

Medya İletişim Sistemleri Lisans Mezunu Olup,

Uluslararası Medya Çalışmaları

Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

1

Araş. Gör.

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                    : 22.03.2021

Son Başvuru Tarihi                   : 05.04.2021

Ön Değerlendirme Tarihi          : 07.04.2021

Sınav Tarihi                             : 08.04.2021

Sınav Sonuç Tarihi                   : 09.04.2021

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 • Doktora Öğrenci Belgesi
 • ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Çalışma Belgesi
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
 • Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.  


Canlı DestekBilgi Talep Formu