Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

20.02.2018

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI
20 Şubat – 06 Mart 2018

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25. ve 26. maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör*

Doçent*

Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

1

 

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Hukuk Fakültesi

 

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

1

 

 

Milletlerarası Hukuk Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

1

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

1

Mekatronik Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Anatomi Anabilim Dalı

 

1

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 

1

 

Tıbbi Biyoloji Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Fizyoloji

 

 

1

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu Olmak ve Fizyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

 

 

Acil Tıp

 

 

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

 

2

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

1

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

1

 

İç Hastalıkları

 

 

1

 

Radyoloji

 

 

4

 

Tıbbi Genetik

 

 

1

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

3

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

1

Yoğun Bakım Uzmanı Olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

3

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

1

 

Genel Cerrahi

 

 

3

 

Göz Hastalıkları

 

 

2

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

8

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

 

2

 

Kalp ve Damar Cerrahisi 

 

 

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

2

 

Eczacılık Fakültesi

 

 

 

 

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 

 

 

 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

 

 

1

 

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Biyokimya Anabilim Dalı

 

 

1

Kimya Lisans Mezunu Olmak ve Biyokimya Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İletişim Fakültesi

 

 

 

 

Gazetecilik

 

 

1

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

1

 

Yeni Medya ve İletişim Sistemleri

 

 

1

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Psikoloji

 

 

1

Bilişsel Psikoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Psikoloji

 

 

1

Klinik Psikoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

 

1

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman

 

 

1

İktisat Politikası Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

İç Mimarlık

 

 

1

 

Mimarlık

 

 

1

 

* Başvuruların Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir.

 
 Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş ,Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans (Noter onaylı) Belgesi,Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi , Profesörlükte işe başlama yazısı, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına;

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş ,Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans (Noter onaylı) Belgesi,Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi , Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) takım dosya halinde veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalı ile sınava girecekleri yabancı dili belirtecekleri Başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ekleyerek İlgili Dekanlık veya Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak yardımcı doçentlik yabancı dil sınavında başarı gösteren adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma varsa yayınlarını 4 (dört) nüsha olarak (Flash bellek veya cd ortamında olabilir.) ilgili dekanlık veya müdürlüklerine yabancı dil sınav sonucunun ilanını takiben 3 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
İlgili kadrolara başvuran adayların durumları mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 
NOT
• YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz.
• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
• Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil belgesine sahip olsalar dahi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, başvuru süresinin sonunda Üniversitemizde ilgili birimlerce belirlenen bir tarihte ayrıca yapılacak yabancı dil sınavına katılacaklardır.
 
İrtibat-Başvuru Adresi:
Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları
Rektörlük
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44

Yardımcı Doçentlik Başvuruları
İlgili Fakülte Dekanlık/Müdürlükleri
- Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah.Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44
- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19
Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44