Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

20.12.2019

Akademik Personel İlanı

20.12.2019

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık AD/Rehberlik

ve Psikolojik Danışmanlık

Programı (İngilizce)

Alanında lisans

mezunu olup aynı alanda

yüksek lisans yapıyor olmak

1

Arş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

Türk Müziği

Bölümü

Türk Müziği Anasanat Dalı/

Türk Müziği Programı

Türk Müziği Programı

Lisans mezunu olmak

1

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Bölümü

Psikoloji Programı (İngilizce)

Psikoloji Lisans mezunu olup

Dil ve İletişim alanında

tezli yüksek lisans yapmış olmak

1

Arş. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında

tezli yüksek lisans yapmış olmak

ve Mikrobiyoloji AD doktora

yapıyor olmak

1

Arş. Gör.

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                    : 20.12.2019

Son Başvuru Tarihi                   : 03.01.2020

Ön Değerlendirme Tarihi          : 06.01.2020

Sınav Tarihi                             : 08.01.2020

Sınav Sonuç Tarihi                   : 09.01.2020

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı,
 • Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 • Doktora Öğrenci Belgesi
 • ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Çalışma BelgesiOnaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
 • Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.