Geri
AKADEMİK

AKADEMİK PERSONEL İLANI

18.08.2017

AKADEMİK PERSONEL İLANI

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

18 Ağustos 2017 - 05 Eylül 2017

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Radyasyon Onkolojisi

 

 

 

Yardımcı Doçent başvuruları için;

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ile sınava girecekleri yabancı dili de belirtecekleri Başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş (doküman ve cd veya flash bellek olarak), Kimlik fotokopisi, doktora/uzmanlık belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans) (Lisans diplomalarının noter tasdikli olması gerekmektedir) ile 4 (dört) adet fotoğraf, YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınav sonuç belgesi

Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım yayın dosyası veya tüm belgeleri gösteren (4 adet) cd veya flash bellek olarak teslim edeceklerdir.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörün onayı ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili akademik birimlere ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

NOT

        Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması

       YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini  buradan indirebilirsiniz

       Lisans belgesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44