Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

17.01.2019

Akademik Personel İlanı

17.01.2019

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı 17.01.2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Alanında Uzman Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi AD

Alanında Uzman Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp Bilimleri AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji AD

Alanında Uzman Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji AD

Sinirbilim Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi ve Finans Bölümü (İngilizce)

Ekonomi ve Finans Programı

Makro İktisat Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

Uluslararası Lojistik Yönetimi Programı

İktisat Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Türk Müziği Bölümü

Türk Müziği Anasanat Dalı

Müzik Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı

Psikiyatri Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (İngilizce)

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti AD

Alanında Doktora veya Uzmanlık Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Pedodonti AD

Alanında Doktora veya Uzmanlık Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Kimya Lisans Mezunu Olup Biyokimya Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

 
Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş (YÖK formatlı özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz), Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına;

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş (YÖK formatlı özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini (YÖK formatlı özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz) ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
sitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat-Başvuru Adresi:

Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44

Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları
İlgili Fakülte Dekanlık/Müdürlükleri

Sağlık Hizmetleri MYO
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44

-Tıp Fakültesi,
-Diş Hekimliği Fakültesi,
-Sağlık Bilimleri Fakültesi,
-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,

İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44