Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

14.01.2019

Akademik Personel İlanı

14.01.2019
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi AD

Anatomi AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

Araş. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Mikrobiyoloji AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD’da doktora yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Okul Öncesi Öğretmenliği AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olmak ve Çocuk Gelişimi AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Programı

Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu olmak ve Sosyal Hizmet AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (İngilizce)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortez Protez Bölümü

Ortez Protez Programı

Ortez Protez Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Ortez Protez AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji Bölümü

Odyoloji Programı

Odyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Klinik Odyoloji AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik Programı

Halk Sağlığı Hemşireliği AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Beslenme ve Diyetetik AD’da doktora yapıyor olmak

1

Öğr. Gör.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Araş.   Gör.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Yeni Medya ve İletişim Programı

Yeni Medya Bölümü Lisans mezunu olmak ve Medya ve İletişim Sistemleri AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Araş.   Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İng.)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler AD. Doktora yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Lisans mezunu olmak ve Endüstri Ürünleri veya İç Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1

Arş. Gör.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Programı

Mimarlık Bölümü mezunu olmak ve Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

İlk ve Acil Yardım Programı

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD’da doktora yapıyor olmak.

1

Öğr. Gör.

 

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 14.01.2019
Son Başvuru Tarihi : 28.01.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.01.2019
Sınav Tarihi : 31.01.2019
Sınav Sonuç Tarihi : 04.02.2019
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
• Doktora Öğrenci Belgesi
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Çalışma Belgesi
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

-Tıp Fakültesi
-Eğitim Fakültesi
-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
-İletişim Fakültesi
-Sağlık Bilimleri Fakültesi
-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
-İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Mahallesi, Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı Beykoz 34810 İstanbul

-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
- İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı No.27 Unkapanı/Fatih 34083 İstanbul