Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

13.12.2017

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

12 Aralık 2017- 26 Aralık 2017

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

 

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör*

Doçent*

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Olmak.

Uluslararası Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

Tıbbi Farmakoloji

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Tıbbi Biyoloji

 

 

1

Biyoteknoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

2

 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

1

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

2

 

Endodonti Anabilim Dalı

1

 

Çocuk Diş Hekimliği

2

 

Periodontoloji Anabilim Dalı

2

 

Restoratif Diş Tedavisi

1

 

Eczacılık Fakültesi

 

 

 

 

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 

 

 

 

Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı

1

Hukuk Fakültesi

 

Özel Hukuk Bölümü

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.D.

1

Kamu Hukuku Bölümü

 

Genel Kamu Hukuku A.D.

1

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

 

İşletme (İngilizce)

1

Örgütsel Davranış Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

1

İktisat Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

1

Uluslararası İktisat Alanında Doktora Yapmış Olmak.    

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

1

Finans Alanında Doktora Yapmış Olmak.                                                    

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği

1

Hidrolik Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Ebelik

1

 

Ergoterapi

1

Kognitif Rehabilitasyon Alanında Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

 

Hemşirelik

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak.         

Hemşirelik

1

Hemşirelik Esasları Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Odyoloji

1

 

Sağlık Yönetimi

1

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

 

1

Nanoteknoloji ve Nanotıp Alanında Doktora Yapmış Olmak.

 

* Doçent ve Profesör kadrolarına başvuru süreleri ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren geçerlidir.

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların;

2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin “Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma” maddelerinde,

2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin Doçentliğe atanma ile ilgili maddelerinde,

2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin “Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma” maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların, 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için;

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri Başvuru Dilekçeleri, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd veya flaş bellek olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi ) (Lisans diplomasının noter tasdikli olması gerekmektedir), Profesörlükte işe başlama yazısı, Yabancı Dil Belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf,  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi veya tüm belgeleri gösteren (6 adet) cd veya flash bellek olarak, YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınav sonuç belgesi/Yabancı dil belgesi,

Doçentler için,

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri Başvuru Dilekçeleri, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd veya flash bellek olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi ) (Lisans diplomasının noter tasdikli olması gerekmektedir),   Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya veya tüm belgeleri gösteren (4 adet) cd veya flash bellek olarak, YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınav sonuç belgesi/Yabancı dil belgesi,

Yardımcı Doçentler için;

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ile sınava girecekleri yabancı dili de belirtecekleri Başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş (doküman ve cd veya flash bellek olarak), Kimlik fotokopisi, doktora/uzmanlık belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans) (Lisans diplomalarının noter tasdikli olması gerekmektedir) ile 4 (dört) adet fotoğraf, YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınav sonuç belgesi

Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım yayın dosyası veya tüm belgeleri gösteren (4 adet) cd veya flash bellek olarak teslim edeceklerdir.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörün onayı ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.

İlan koşullarına uygun olan adaylardan Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı), Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların ise ilgili akademik birimlere ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

NOT

  • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
  • YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini  buradan indirebilirsiniz.
  • Lisans belgesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.

İrtibat-Başvuru Adresi:

Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları

Rektörlük

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı  - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

 

Yardımcı Doçentlik Başvuruları

İlgili Dekanlıklara

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah.Atatürk Cad.No:40/16

Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44