Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

11.04.2018

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)” uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
 
 

Duyuru Başlama

11.04.2018

Sınav Tarihi

30.04.2018

Son Başvuru

25.04.2018

Sonuç Açıklama

02.05.2018

Ön Değerlendirme

27.04.2018İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1024725

Meslek Yüksekokulu/  Elektronörofizyoloji Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Sinirbilim Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1024726

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak./Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Bankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1024727

Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıbbi Farmakoloji AD.

1

Araştırma Görevlisi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

1024728

SHMYO/ Fizyoterapi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1024729

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak.

1024730

SABF/Dil ve Konuşma Terapisi Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü lisans mezunu olmak Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1024731

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı Beslenme ve Diyetetik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1024732

SABF/ Sağlık Yönetimi Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Sağlık Yönetimi anabilim dalında  tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 
 Aranan Koşullar
31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Muafiyet
Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler;
- Başvuru Dilekçesi
- YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
- Lisans Diploması
- Yüksek lisans Diploması- Öğrenci Belgesi
- ALES sonuç belgesi
- Deneyim Belgesi
- Yabancı Dil Belgesi
- Doktora Öğrenci Belgesi-Diploması
- Lisans transkript belgesi (Asıl)
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 
(1) Bu yönetmeliğin adı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
Başvuru Adresi; Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

Diğer Fakülteler

Kavacık Güney Yerleşke Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:40/16 Beykoz


Sağlık Bilimleri YO ve MYO;
Atatürk Bulvarı No: 27 Unkapanı Fatih İstanbul